Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/31
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.13.
Iktatószám:2208/2020
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Breona Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47638985
Postai cím: Alföldi Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Krisztina
Telefon: +36 14596955
E-mail: kulcsarkr@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K2032 IDOK Szerződésnyilv. USZI rendszerek fejl.
Hivatkozási szám: EKR001538302019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az FKF Nonprofit Zrt.-nél üzemelő, szerződés nyilvántartó rendszer, I-DOK, ÜSZI informatikai rendszerek üzemeltetési, hibaelhárítási, tanácsadási és fejlesztési szolgáltatása.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 39600000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: I-DOK, Szerződésnyilv., ÜSZI, rendszerek fejl.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: FKF Nonprofit Zrt. 1081 Budapest, Alföldi utca 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlattevő feladata, az FKF Nonprofit Zrt.-nél üzemelő, a műszaki leírásban részletezésre kerülő (Szerződés nyilvántartó rendszer, I-DOK, ÜSZI) informatikai rendszerek üzemeltetési, hibaelhárítási, tanácsadási és fejlesztési szolgáltatása függetlenül attól, hogy azok az alkalmazás és/ vagy a kapcsolódó adatbázis standard részeinél, vagy hozzáfejlesztett programoknál, lekérdezéseknél jelentkeztek az alábbi mennyiségben:
- Support feladatok ellátása (a szoftver üzemeltetése jelenlegi funkciók hibamentes működésének biztosítása) összesen 12 hónap mennyiségben, melyből a fix mennyiség 9 hónap időtartam és a további opciós mennyiség 3 hónap időtartam, valamint
- Fejlesztési feladatok ellátása (új funkciók bevezetése, riportok készítése és módosítása, migrációs állományok elkészítése, tanácsadás) összesen 224 embernap mennyiségben, melyből a fix mennyiség 170 embernap és a további opciós mennyiség 54 embernap.
1 embernap alatt Ajánlatkérő 1 ember napi 8 óra munkaidejét érti.
Az Oracle technológiai alapokon készült I-DOK rendszert közel 600 felhasználó használja munkaidőben. A rendszerrel szorosan együttműködik a DPUSCAN digitalizáló rendszer.
Rendszerek és az elvégzendő feladat felsorolása:
- ÜSZI desktop, feladat: Beviteli képernyő, kezelő felület működésének biztosítása, kezelő felületen elhelyezett lekérdező felületek scriptjeinek optimalizálása, beviteli folyamatok karbantartása.
- ÜSZI adminisztrátori felület, feladat: Fő és altípusok adminisztrációja, valamint feladat folyamatának módosítása (prioritás, státusz, felelős módosítás).
- ÜSZI riportok: Kimutatások készítése az ÜSZI-ben, CMS-ben lévő információk alapján a jogosultságot az OID-ban kell megadni. Iktató-, ügykövető- és dokumentumkezelő-rendszer, mely az iratok beérkeztetéstől az irattárba helyezésig végig követi az irat útját. Főbb funkciók: érkeztetés, vonalkód nyomtatás, érkeztetett tételek szignálása, iktatás, kimenő iratkészítés, kiadmányozás, expediálás, belső iratok kezelése, helyettesítés, határidő kezelés, keresés.
- Szerződés nyilvántartó rendszer működésének biztosítása, levéltári átadáshoz szükséges funkciók működésének és paraméterezésének felügyelete, proaktív részvétel a bevezetendő Irat és szerződéskezelő rendszer adatmigrációjában (törzsek tisztítása, migrációs állomány előállítása).
- I-DOK iktatórendszer, feladatok:
• 5/14-es rendelkezésre állás, az ügyfélszolgálat munkarendjének megfelelően
• Iktatók és ügyintézők, valamint üzemeltetők munkájának támogatása, rendelkezésre állás
• I-DOK iktató és szerződés nyilvántartó rendszer operációs rendszer, adatbázis és alkalmazás szintű második szintű felügyelete, szakértői támogatás az üzemeltetésben
• Integrációs funkciók működésének figyelemmel kísérése, kapcsolódó rendszerek adatainak szinkronizációjával kapcsolatban felmerülő feladatok.
• Jogosultsági csoportok létrehozása, karbantartása, keresési-böngészési funkciók, listák testreszabása, kimutatások illesztése.
• Részvétel a bevezetendő Irat és szerződéskezelő rendszer adatmigrációjában
- Adattok és adattípusok egyeztetése
- Adatbázislogika implementálása a bevezetésre kerülő rendszernek megfelelően
- Szabályok, és adatstruktúrák transzformálása az új rendszer elvárásainak megfelelően
- Ügyfélszolgálati rendszer (desktop, intranet), feladatok:
• (5/14-es rendelkezésre állás, ügyfélszolgálat munkarendjéhez illeszkedően)
• Rendelkezésre állás Ügyfélszolgálati intranet, Desktop területeken a garanciális hibajavítás elvégzésére az erőforrás biztosítása érdekében.
• Üzemeltetés.
• CC integrációs kapcsolatok felügyelete, ellenőrzése,
• LIBRA és ORACLE EBS integrációs kapcsolatok felügyelete, ellenőrzése,
• ÜSZ I-DOK kapcsolatok felügyelete, ellenőrzése, javítása,
• Alkalmazásmonitorozási és mentési scriptek írása, futtatása, figyelése.
• Kisebb mértékű, fejlesztést nem igénylő felhasználói igényekre reagálás.
• Irat és e-mail sablonok feltöltésének támogatása.
• ÜSZI Intranet szerkesztőségi rendszer szaktanácsadás.
Folytatás a II.2.11. pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opciós rész a megkötendő szerződés időtartama alatt a II.2.4. pontban meghatározott fix mennyiségek kimerülését követően Ajánlatkérőnek lehetőséges van további opciós mennyiségként a II.2.4. pontban meghatározott tárgy szerinti szolgáltatásokra az alábbiak szerint:
- Support feladatok ellátása (a szoftver üzemeltetése jelenlegi funkciók hibamentes működésének biztosítása) további opciós mennyiség 3 hónap időtartam, valamint
- Fejlesztési feladatok ellátása (új funkciók bevezetése, riportok készítése és módosítása, migrációs állományok elkészítése, tanácsadás) további opciós mennyiség 54 embernap
Ajánlatkérő az opciós részt nem köteles igénybe venni, illetve nem köteles teljes mértékben kimeríteni.
II.2.4. pont folytatása:
Rendszerek és az elvégzendő feladat felsorolása (folytatás):
• Desktop felhasználói terméktámogatás, helpdesk.
• Rendszerkomponensek frissítése.
• Részvétel és szaktanácsadás a rendszerek üzemeltetésében.
• Tanácsadó és/vagy rendszermérnök helyszíni kiszállása.
• DPUSCAN modul használatához kapcsolódó támogatás.
További feladat:
- az incidensmenedzsment, mely kapcsán feladat a Szerződés nyilvántartó rendszer, I-Dok, ÜSZI hibaelhárítási szolgáltatása.
- patchmenedzsment: Amennyiben egy incidens felderítése során kiderül, hogy a rendszerre javítószoftver (patch) telepítése szükséges, ennek esetleges telepítése a tesztrendszeren az Ajánlattevő útmutatása alapján az Ajánlatkérő feladata. Amennyiben Ajánlatkérő nem rendelkezik a feladat végrehajtásához megfelelő szintű erőforrással abban az esetben, ha az FKF Nonprofit Zrt. igényli, akkor előzetes egyeztetés után a feladat áthárul az Ajánlattevőre a fejlesztési keret terhére.
- feladatmenedzsment: Feladat a Szerződés-nyilvántartó rendszer, I-DOK, ÜSZI módosítása, a konfigurációk igény szerinti megváltoztatása, a rendszerekkel kapcsolatos adminisztrátori, rendszergazdai feladatok igény szerinti elvégzése.
- támogatási és kisebb fejlesztési feladatok megvalósítása
- az elvégzett feladatok dokumentációjának elkészítése, oktatása.
Ajánlattevőnek biztosítania kell a szoftverek teljes körű jogszabály szerinti, hibamentes működését. Amennyiben gyártói support szükséges a hiba megoldásához, úgy a gyártóval történő kapcsolattartás is Ajánlattevő feladata.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 238 - 583928
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 30917 Rész száma: Elnevezés: I-DOK, Szerződésnyilv., ÜSZI, rendszerek fejl.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Breona Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99099693
Postai cím: Hermina Út 17
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: info@breona.hu
Telefon: +36 704532210
Internetcím(ek): (URL) www.breona.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40720000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39600000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ügyfélszolgálati Rendszer

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő és egyben nyertes Ajánlattevő:
Breona Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
1146 Budapest, Hermina út 17.
Adószáma: 13346096-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-nak megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)