Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/59
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma: 2020.03.24.
Iktatószám: 4433/2020
CPV Kód: 72000000-5
Ajánlatkérő: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU110,HU211,HU222,HU223,HU231,HU233,HU311,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: IMG Solution Kft.
Ajánlatkérő típusa: Gazdasági társaság Kbt. 5. § (4) bekezdés szerint
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás nyújtása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54810576
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Antalfi Júlia
Telefon: +36 305729367
E-mail: antalfi.julia@mav-szk.hu
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Gazdasági társaság Kbt. 5. § (4) bekezdés szerint
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás nyújtása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tábla PC teljes körű üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR000092502020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tábla PC teljes körű üzemeltetése 3100 db Winmate M101B típusú tábla PC-re 12 hónap időtartamra.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 145080000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tábla PC teljes körű üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
További tárgyak: 50312600-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU211,HU222,HU223,HU231,HU233,HU311,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332 A teljesítés fő helyszíne: BP.Ferencváros;Győr;Hatvan;BP. Nyugati;Dunaújváros;Székesfehérvár;Szolnok;Debrecen;Nyíregyháza;Záhony;Miskolc;Bátaszék;Dombóvár;Nagykanizsa;Pécs;Békéscsaba;Kiskunhalas;Kecskemét;Celldömölk;Szombathely
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az üzemeltetési díj magában foglalja az alábbi szolgáltatásokat

Helpdesk: hibabejelentés a MÁV Szolgáltató Központ ticketelési rendszerén keresztül, emilben, vagy telefonon a hét minden napján 0-24 órában.
Futárszolgálat: Magába foglalja a Távolról nem javítható eszközök el illetve visszaszállítását.
Meghibásodott eszközök javítása
Garanciális feltételeken kívül eső meghibásodások javítása
Nem garanciális hardverjavítás, karbantartás
a szolgáltató a szerződésnek megfelelően, a magyarországi garanciális és fogyasztóvédelmi törvényekkel összhangban végzi munkáját. A Szolgáltató az eszközök esetén 5 év, akkumulátoroknál 1+1 év garanciát nyújt
Garanciakezelés:
a garanciális eszközök meghibásodása esetén eljár a Megrendelő nevében
Nem garanciális javítás esetén alkatrész biztosítása
évente 80 db magas értékű modul és 24 db alacsonyabb értékű modul biztosítása nem garanciális eredetű meghibásodások alkalmával (gördülő rendszerben)
• magas értékű modul
o alaplap
o előlap kijelzővel
o 3G modul
• alacsonyabb értékű modul
o előlapi kamera
o hátlapi kamera
o SSD
o WIFI
o RAM
o hátlap
o GPS antenna
Nem garanciális javítás esetén kiegészítő elemek biztosítása
évente 250db, kiegészítő elem biztosítása nem garanciális eredetű meghibásodások alkalmával
• kiegészítő elemek
o kijelző védő fólia
o ceruza
o hálózati töltő
Javítás alatti csereeszköz üzembe helyezés
javítás alatt álló eszközök helyett biztosított csereeszköz esetén az eszköz hardveres üzembe helyezésének biztosítása mellett, naprakész image fájl kézhezvétele esetén, szoftveres üzembe helyezést is elvégzi a szolgáltató
Tartalék eszközkészlet központi raktározásának biztosítása
a csereeszközöket a Megrendelő és a Szolgáltató együttesen biztosítja a MÁV Start Zrt. által a II.2.3) pontban megnevezett 20db állomáson.

Eszközök mozgásának adminisztrálása
a készülékek státuszának (kivonásának, hollétének, rendszerbeállásának) adminisztrálása az erre a célra egyeztetett rendszerben
Javítások nyilvántartása (eszközönkénti karbantartási események)
a javítások ideje alatt a Szolgáltató által adatokkal ellátott szoftver adatai szerint biztosítja az SLA-nak megfelelő time-management-et.
Adatmentés
a Szolgáltató olyan szintű adatmentést végez, amely összhangban áll a Megrendelő által engedélyezett, hozzáférési szinttel (OP. rendszer szint)
Szoftver telepítés
az alkalmazás és rendszerszoftverek telepítése a rendelkezésre álló naprakész image fájl segítségével történik.
Operációs rendszer és hardver meghajtó készlet patch management
operációs rendszer és hardver meghajtó készlet patch management telepítése a rendelkezésre álló naprakész image fájl segítségével történik
Időszakos megelőző karbantartások
a kézi számítógépeken időszakos megelőző karbantartások elvégzése a legnagyobb három meghibásodási statisztikát mutató területen évente maximum egy alkalommal a II.2.3) pontban felsorolt 20 telephelyen (pl.: eszközök akkumulátorainak átvizsgálása, tisztítás)
Vezetői információk / statisztikák szolgáltatása
vezetői információk nyújtása a nyilvántartó rendszer által biztosított táblázatok, grafikonok, kimutatások segítségével, választható rendszerességgel
Dokkoló elektronika javítása garancián kívül eső meghibásodás esetén
dokkoló elektronikán található csatlakozó tüskék javítása illetve azok cseréje, továbbá csereeszköz biztosítása, évente 93db tüske mértékben
SLA
hibabejelentés a hét minden napján 0-24 órában. Hibabejelentést követően az eszközök haladéktalan cseréjét a Szolgáltató a csereeszközök központi telephelyéről illetve a MÁV Start Zrt. által fent megnevezett 20 főbb állomásokról történő üzembe helyezésével oldja meg. Csereeszközök kiosztása illetve a csereeszköz pótlás kritikus szint alá esése esetén 1 napon belül történik.
Részletesen a Közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) részét képező Műszaki leírásban és szerződéstervezetben foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 Garancián kívül beépített alkatrészekre vállalt jótállási idő (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. Folytatása. Ár kritérium: 3100 darab Winmate M101B típusú tábla PC üzemetetésének nettó ajánlati ára 1 hónapra vonatkozóan (nettó Ft/hó),Fordított arányosítás alapján
Minőségi kritérium: Egyenes arányosítás alapján

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Az eljárás kivételesen indokolt és sürgős az alábbi okokra tekintettel: Érvényes és hatályos szerződés hiányában, a mozdonyvezetői tevékenység ellátásához elengedhetetlenül szükséges eszközök nem kerülnek biztosításra a mozdonyvezetők részére (vezénylés, útvonalkönyv, munkaidő nyilvántartás, aktuális vágányzárak, parancskönyvek),amely alapján a közbeszerzési eljárás gyors és eredményes lefolytatásának elmaradása közvetetten a vasútüzemi tevékenység leállását okozhatja a MÁV-csoporton belül, azáltal hogy a mozdonyvezetők részére időben nem állnak rendelkezésre az eszközök a napi feladatainak ellátásához. Továbbá a MÁV-START Zrt. közszolgáltatói tevékenysége nem kerül ellátásra teljes körűen.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 029 - 067359
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tábla PC teljes körű üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IMG Solution Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77250885
Postai cím: Lajos Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@imgsolution.hu
Telefon: +36 17000667
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17000668
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 150000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 145080000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes Ajánlattevő adószáma: 14894262-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)