Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.15.
Iktatószám:7508/2020
CPV Kód:64200000-8
Ajánlatkérő:Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye:HU110;HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Vodafone Magyarország Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés K
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MOBIL ADATÁTVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA
Hivatkozási szám: EKR001454242019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Mobil adatátviteli szolgáltatás nyújtása a Médiaszolgáltatás-Támogató és Vagyonkezelő Alap számára egyes részei szolgáltatási szerződés keretében a II.2.4) pontban és a közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghatározottak szerint
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 21600000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nagy adat pool (I.)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64212000-5
További tárgyak:64210000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (1037 Budapest, Kunigunda u. 64.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mobil adatátviteli szolgáltatás nyújtása a Médiaszolgáltatás-Támogató és Vagyonkezelő Alap számára egyes részei szolgáltatási szerződés keretében
I. rész: Nagy adat pool
• A szerződéskötés időpontjában várhatóan kb. 250 előfizetést (kizárólag adatelőfizetések) fog az Ajánlatkérő igénybe venni (ez a kiértékelési modell alapja). Az ajánlatot azonban 150 szolgáltatási szerződés szinten vállalt adat előfizetésre kell beadni (ez a szerződés időtartama alatt kötelezően vállalt minimum előfizetésszám), további előfizetésekkel történő bővítés lehetőségével. Minden előfizetésre biztosítani kell a mobil adatszolgáltatás lehetőségét. (Az előfizetés szám a szerződéses időszakban legfeljebb plusz 200 db-bal emelkedhet)
Az előfizetések száma, nem feltétlenül arányos az igénybe vett adatforgalom nagyságával.
• A mobil adatszolgáltatás esetében elvárás, hogy valamennyi egy ügyfélszám alatt szereplő, közvetlenül az Internetre kapcsolódó előfizetői adatelőfizetés egy csomagba, poolingba tartozzon, publikus APN-ben. Így az egy ügyfélszámon lévő előfizetések összes adatforgalmát együttesen számlázza Ajánlattevő az alábbi feltételekkel:
• A poolingban tartozó előfizetések tekintetében a szerződéskötés időpontjában havi 2000 GB leforgalmazhatóságot magába foglaló pooling kerül aktiválásra. Az e feletti forgalmat az Ajánlattevő jogosult kiszámlázni maximum 1 GByte-os lépésekben.
A fenti adatpoolban foglalt adatmennyiség Magyarország, és az Európai Unió területén szabadon felhasználható kell, hogy legyen.
A poolingban részvevő előfizetéseknél biztosítani kell egyedi havi limiteket, melyek felett a rendszer lassítja az Internet hozzáférést. A lassítás nem lehet gyorsabb, mint 128 kbit/s letöltési sebesség. Legalább négy limitet kell tudni beállítani, a limit nélküli mellett:
• 3 Gbyte
• 10 GByte
• 50 GByte
• 100 GByte
Az adatcsomagokat Ajánlatkérő igénye alapján változtatni kell tudni. Lehetőséget kell teremteni az előfizetéseken mind a magasabb, mind az alacsonyabb adatcsomag beállítására.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra, amely szerint AK elfogadja a közbeszerzési dokumentumokban (KD) megjelölt dolgokkal és műszaki megoldásokkal egyenértékű dolgok és megoldások szállítását, amennyiben az az elvárt egységes műszaki és minőségi egyezést biztosítja és az egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az AT az egyenértékűséget – kétség esetén – igazolja.
További részletes elvárások a KD-ban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Közepes adat pool (II.)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64212000-5
További tárgyak:64210000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (1037 Budapest, Kunigunda u. 64.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mobil adatátviteli szolgáltatás nyújtása a Médiaszolgáltatás-Támogató és Vagyonkezelő Alap számára egyes részei szolgáltatási szerződés keretében
II. rész: Közepes adat pool
• A szerződéskötés időpontjában várhatóan kb. 150 előfizetést (kizárólag adatelőfizetések) fog az Ajánlatkérő igénybe venni (ez a kiértékelési modell alapja). Az ajánlatot azonban 80 szolgáltatási szerződés szinten vállalt adat előfizetésre kell beadni (ez a szerződés időtartama alatt kötelezően vállalt minimum előfizetésszám), további előfizetésekkel történő bővítés lehetőségével. Minden előfizetésre biztosítani kell a mobil adatszolgáltatás lehetőségét. (Az előfizetés szám a szerződéses időszakban legfeljebb plusz 150 db-bal emelkedhet)
Az előfizetések száma, nem feltétlenül arányos az igénybe vett adatforgalom nagyságával.
• A mobil adatszolgáltatás esetében elvárás, hogy valamennyi egy ügyfélszám alatt szereplő, közvetlenül az Internetre kapcsolódó előfizetői adatelőfizetés egy csomagba, poolingba tartozzon, publikus APN-ben. Így az egy ügyfélszámon lévő előfizetések összes adatforgalmát együttesen számlázza Ajánlattevő az alábbi feltételekkel:
• A poolingban tartozó előfizetések tekintetében a szerződéskötés időpontjában havi 1000 GB leforgalmazhatóságot magába foglaló pooling kerül aktiválásra. Az e feletti forgalmat az Ajánlattevő jogosult kiszámlázni maximum 1 GByte-os lépésekben.
A fenti adatpoolban foglalt adatmennyiség Magyarország, és az Európai Unió területén szabadon felhasználható kell, hogy legyen.
A poolingban részvevő előfizetéseknél biztosítani kell egyedi havi limiteket, melyek felett a rendszer lassítja az Internet hozzáférést. A lassítás nem lehet gyorsabb, mint 128 kbit/s letöltési sebesség. Legalább négy limitet kell tudni beállítani, a limit nélküli mellett:
• 3 Gbyte
• 10 GByte
• 50 GByte
• 100 GByte
Az adatcsomagokat Ajánlatkérő igénye alapján változtatni kell tudni. Lehetőséget kell teremteni az előfizetéseken mind a magasabb, mind az alacsonyabb adatcsomag beállítására.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra, amely szerint AK elfogadja a közbeszerzési dokumentumokban (KD) megjelölt dolgokkal és műszaki megoldásokkal egyenértékű dolgok és megoldások szállítását, amennyiben az az elvárt egységes műszaki és minőségi egyezést biztosítja és az egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az AT az egyenértékűséget – kétség esetén – igazolja.
További részletes elvárások a KD-ban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kis adat pool (III.)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64212000-5
További tárgyak:64210000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (1037 Budapest, Kunigunda u. 64.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mobil adatátviteli szolgáltatás nyújtása a Médiaszolgáltatás-Támogató és Vagyonkezelő Alap számára egyes részei szolgáltatási szerződés keretében
III. rész: Kis adat pool
• A szerződéskötés időpontjában várhatóan kb. 100 előfizetést (kizárólag adatelőfizetések) fog az Ajánlatkérő igénybe venni (ez a kiértékelési modell alapja). Az ajánlatot azonban 80 szolgáltatási szerződés szinten vállalt adat előfizetésre kell beadni (ez a szerződés időtartama alatt kötelezően vállalt minimum előfizetésszám), további előfizetésekkel történő bővítés lehetőségével. Minden előfizetésre biztosítani kell a mobil adatszolgáltatás lehetőségét. (Az előfizetés szám a szerződéses időszakban legfeljebb plusz 150 db-bal emelkedhet)
Az előfizetések száma, nem feltétlenül arányos az igénybe vett adatforgalom nagyságával.
• A mobil adatszolgáltatás esetében elvárás, hogy valamennyi egy ügyfélszám alatt szereplő, közvetlenül az Internetre kapcsolódó előfizetői adatelőfizetés egy csomagba, poolingba tartozzon, publikus APN-ben. Így az egy ügyfélszámon lévő előfizetések összes adatforgalmát együttesen számlázza Ajánlattevő az alábbi feltételekkel:
• A poolingban tartozó előfizetések tekintetében a szerződéskötés időpontjában havi 500 GB leforgalmazhatóságot magába foglaló pooling kerül aktiválásra. Az e feletti forgalmat az Ajánlattevő jogosult kiszámlázni maximum 1 GByte-os lépésekben.
A fenti adatpoolban foglalt adatmennyiség Magyarország, és az Európai Unió területén szabadon felhasználható kell, hogy legyen.
A poolingban részvevő előfizetéseknél biztosítani kell egyedi havi limiteket, melyek felett a rendszer lassítja az Internet hozzáférést. A lassítás nem lehet gyorsabb, mint 128 kbit/s letöltési sebesség. Legalább négy limitet kell tudni beállítani, a limit nélküli mellett:
• 3 Gbyte
• 10 GByte
• 50 GByte
• 100 GByte
Az adatcsomagokat Ajánlatkérő igénye alapján változtatni kell tudni. Lehetőséget kell teremteni az előfizetéseken mind a magasabb, mind az alacsonyabb adatcsomag beállítására.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra, amely szerint AK elfogadja a közbeszerzési dokumentumokban (KD) megjelölt dolgokkal és műszaki megoldásokkal egyenértékű dolgok és megoldások szállítását, amennyiben az az elvárt egységes műszaki és minőségi egyezést biztosítja és az egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az AT az egyenértékűséget – kétség esetén – igazolja.
További részletes elvárások a KD-ban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 224 - 549846
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Nagy adat pool (I.)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Vodafone Magyarország Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86835424
Postai cím: Lechner Ödön Fasor 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes.hu@vodafone.com
Telefon: +36 703139314
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12883149
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21600000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Közepes adat pool (II.)
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 022058 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Kis adat pool (III.)
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 022058 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A V.2.2) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli az eljárásban ajánlatot benyújtott ajánlattevő nevét, címét, adószámát és KKV minősítését:
Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.
10773381-2-44
Nem tartozik a törvény hatálya alá (a kis - és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint)
I, II. és III. rész tekintetében nyújtott be ajánlatot.
Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2045 Törökbálint, Pannon út 1.
11107792-2-44
Nem tartozik a törvény hatálya alá (a kis - és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint)
I, II. és III. rész tekintetében nyújtott be ajánlatot.
Vodafone Magyarország Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1096 Budapest, Lechner Ödön Fasor 6.
11895927-2-44
Nem tartozik a törvény hatálya alá (a kis - és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint)
I, II. és III. rész tekintetében nyújtott be ajánlatot
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
A 2. rész V.1) pontjához kiegészítésként AK közli az eredménytelenség okát:
A Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja szerint: Az AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
AK a felhívásban rögzítette, hogy „Ugyanazon ajánlattevő valamennyi részre vonatkozóan nyújthat be ajánlatot azzal, hogy az egy ugyanazon ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma 1 (egy), azaz az I. rész nyertese nem lehet az eljárás II. és III. részében nyertes, a II. rész nyertese nem lehet az eljárás I. és III. részében nyertes, illetve a III. rész nyertese nem lehet az eljárás I. és II. részében nyertes. AK elsőként az I. rész nyertesét jelöli meg majd a II. és III. részben hirdet nyertest, azaz az egyes részek mennyiségének csökkenése (mint objektív szempont) szerint jelöli meg a nyerteseket [Kbt. 61.§ (6)].”
Figyelemmel arra, hogy a jelen eljárás I. része tekintetében a Vodafone Magyarország Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság kerül megjelölésre nyertes ajánlattevőként, így a II. rész tekintetében a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a III. rész tekintetében a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ajánlattevő jelölhető meg nyertes ajánlattevőként a felhívás II.1.6) és II.2.14) pontjában rögzítettek szerint.
A bontási jegyzőkönyvben rögzített rendelkezésre álló anyagi fedezet összege a II. rész tekintetében nettó 10.800.000 HUF, a III. rész tekintetében nettó 7.200.000 HUF. A II. rész tekintetében a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő ajánlati ára (1.344.000 nettó HUF+áfa/ havi díj) jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, így AK a tárgyi eljárás II. része tekintetében az eljárás eredménytelensége mellett döntött.
A 3. rész V.1) pontjához kiegészítésként AK közli az eredménytelenség okát:
A Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja szerint: Az AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
AK a felhívásban rögzítette, hogy „Ugyanazon ajánlattevő valamennyi részre vonatkozóan nyújthat be ajánlatot azzal, hogy az egy ugyanazon ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma 1 (egy), azaz az I. rész nyertese nem lehet az eljárás II. és III. részében nyertes, a II. rész nyertese nem lehet az eljárás I. és III. részében nyertes, illetve a III. rész nyertese nem lehet az eljárás I. és II. részében nyertes. AK elsőként az I. rész nyertesét jelöli meg majd a II. és III. részben hirdet nyertest, azaz az egyes részek mennyiségének csökkenése (mint objektív szempont) szerint jelöli meg a nyerteseket [Kbt. 61.§ (6)].”
Figyelemmel arra, hogy a jelen eljárás I. része tekintetében a Vodafone Magyarország Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság kerül megjelölésre nyertes ajánlattevőként, így a II. rész tekintetében a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a III. rész tekintetében a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ajánlattevő jelölhető meg nyertes ajánlattevőként a felhívás II.1.6) és II.2.14) pontjában rögzítettek szerint.
A bontási jegyzőkönyvben rögzített rendelkezésre álló anyagi fedezet összege a II. rész tekintetében nettó 10.800.000 HUF, a III. rész tekintetében nettó 7.200.000 HUF.
A III. rész tekintetében a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ajánlattevő ajánlati ára (1.596.000 nettó HUF+áfa/ havi díj) jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, így AK a tárgyi eljárás III. része tekintetében az eljárás eredménytelensége mellett döntött.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)