Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/153
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.08.07.
Iktatószám: 13973/2020
CPV Kód: 66170000-2
Ajánlatkérő: NKM Energia Zrt.
Teljesítés helye: HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.09.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NKM Energia Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10366000
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrői Szabolcs
Telefon: +36 207780795
E-mail: nkmkozbeszerzesek@nkm.energy
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nkmenergia.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: NKM Földgázhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73120625
Postai cím: II. János Pál pápa tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrői Szabolcs
Telefon: +36 207780795
E-mail: nkmkozbeszerzesek@nkm.energy
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nkmgazhalozat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: NKM Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92590780
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrői Szabolcs
Telefon: +36 207780795
E-mail: nkmkozbeszerzesek@nkm.energy
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nemzetikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73911197
Postai cím: Pulcz Utca 44
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrői Szabolcs
Telefon: +36 207780795
E-mail: nkmkozbeszerzesek@nkm.energy
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nemzetikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: NKM Plusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37374372
Postai cím: Árpád fejedelem útja 26-28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendrői Szabolcs
Telefon: +36 207780795
E-mail: nkmkozbeszerzesek@nkm.energy
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nemzetikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000669902020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000669902020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Készpénzbefizetési bizonylatok feldolgozása
Hivatkozási szám: EKR000669902020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66170000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szolgáltatási keretszerződés. Országos hálózaton keresztül az MVM Vállalkozáscsoport által kibocsátott készpénzbefizetést lehetővé tevő bizonylatok (továbbiakban: csekk) ügyfelektől történő átvétele, feldolgozása. A bizonylat ellenértékének (készpénz) kezelése, tételes analitika elektronikus létrehozása. Az ajánlatkérő részére az átvett összeg megadott bankszámlaszámokra történő átutalása, és a tételes analitika megadott adatstruktúrában történő továbbítása.
Keretmennyiség:
Várhatóan 23 369 000 db csekk/év +30 %/év
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Készpénzbefizetési bizonylatok feldolgozása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66170000-2
További tárgyak: 79999000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Országos hálózaton keresztül az MVM Vállalkozáscsoport által kibocsátott készpénzbefizetést lehetővé tevőbizonylatok ügyfelektől történő átvétele, feldolgozása. Az ellenérték átvétele lehet készpénz és bármilyen más elektronikus út, pl. csekkautomata, QR kódos, bankkártyás fizetés. A bizonylat ellenértékének kezelése, tételes analitika elektronikus létrehozása. Az ajánlatkérő részére az átvett összeg megadott bankszámla számokra történő átutalása, és a tételes analitika megadott adatstruktúrában történő továbbítása.
1. Befogadás
Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy országos lefedettségű, valamennyi ügyfél számára elérhető készpénzfelvételi iroda hálózaton keresztül az ajánlatkérő által kibocsátott készpénzbefizetést lehetővé tevő bizonylatokat befogadja, a készpénzt kezeli, valamint az elektronikus befizetéseket (csekkautomata, QR kód, bankkártya) feldolgozza, és a teljes átvett összeget a megadott bankszámlaszámokra átutalja. A készpénzfeldolgozás esetén Ajánlattevő vállalja, hogy 2021. január 1-től naptári évente, egy naptári évre vonatkoztatva vállalja az alábbi követelmények összességében 95%-os történő teljesítését: a felvett bizonylatok összegét elektronikus út esetén legkésőbb T (azaz a befizetéssel érintett tárgynap) +1 munkanapon belül, nem elektronikus úton történő befizetés esetén T + 2 munkanapon belül átutalja az ajánlatkérő számlájára. Vállalja továbbá az utódszámla kezelést is, a megszűnt számlaszámra kibocsátott bizonylatok összegét az ajánlatkérő bejelentése alapján, az ajánlatkérő által megadott számlaszámra továbbítja (pl. bankváltás esetén). Ajánlatkérő országos hálózat (lefedettség) alatt a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 16. § (3) bekezdését („Az egyetemes postai szolgáltató az egyetemes postai szolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges hálózatát köteles úgy szervezni, hogy a felvételi pontok – bele nem értve a levélgyűjtő szekrényeket – ne legyenek légvonalban 5 km-nél távolabb a lakosság 95%-ától és légvonalban 10 km-nél távolabb a lakosság 99,5%-ától”), valamint az 57. § (4) bekezdését („Az egyetemes postai szolgáltató minden megyeszékhelyen, az engedélyköteles szolgáltató a működési területe által érintett megyék székhelyein oly módon köteles gondoskodni ügyfélszolgálat üzemeltetéséről, hogy annak megközelítése – az ellátott felhasználók számára és földrajzi eloszlására figyelemmel – ne járjon aránytalan nehézséggel a felhasználókra nézve.”) érti.
2. Adatok átadása
Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a készpénzbefizetést lehetővé tevő bizonylatok feldolgozásából származó információkat hálózaton keresztül számítógépes adatállományban adja át az ajánlatkérőnek.
Az ajánlatkérő bankszámlái javára szóló befizetések feldolgozásából nyert tételes információkat ügyfélkódok szerint összesítve rendezi, és az elszámolási összesítő okiratokkal együtt juttatja el.
Nyertes ajánlattevőnek a naponkénti feldolgozásból nyert információkat és elszámolási összesítő okiratokat elektronikus formában kell ajánlatkérőnek átadni. Az adatok minden esetben hálózaton keresztül, az erre rendszeresített rendszeren kerülnek átadásra.
3. Rendelkezésre állás
Nyertes ajánlattevőnek a naponkénti feldolgozásból nyert összevont tranzakciós adatállományokat, elszámolási okiratokat az elszámolási napot követő második munkanapon legkésőbb 14.00 óráig, az elektronikus úton kezdeményezett megbízások esetében az elszámolási napot követő munkanapon legkésőbb 14.00 óráig elérhetővé kell tennie az ajánlatkérő részére.
Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a letöltetlen adatállományokat a feltöltést követően 2 munkanapig ajánlatkérő számára elérhetővé teszi.
4. Hibakezelés
Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy amennyiben az adatszolgáltatás ajánlatkérő felé infrastruktúrai, informatikai rendszer, vagy a távközlési hálózatban fellépő egyéb hiba miatt nem lehetséges, vagy az ajánlatkérő ugyanezen okból kifolyólag az adatállományokat nem tudja letölteni, a le nem töltött adatállományokat adathordozóra másolja, és postai úton – haladéktalanul – megküldi az ajánlatkérő részére.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási rendszert működtet, melyben a minőségpolitikai célok megvalósításában való közreműködést a gazdasági szereplőktől is elvárja.
A részletes műszaki tartalom a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban kerül meghatározásra.
Ajánlatkérő a feldolgozandó készpénzbefizetést lehetővé tevő bizonylat (csekk) kitöltésével és feldolgozásával kapcsolatos elvárásai az alábbiak:
- teljesen kitöltött készpénzbefizetést lehetővé tevő bizonylatokra valamennyi adat – beleértve a befizetőre, összegre vonatkozó adatok teljes körét is – nyomtatással a megszemélyesítés során kerül felvitelre, további, utólagos adatfelvitel és kitöltés nem történhet.
- ajánlattevő által a feldolgozás során nyert numerikus adatokat elektronikus adatállományban, elektronikus úton vagy adathordozón (egyéb melléklet, mint pl. bizonylat, illetve annak másolata nélkül) bocsátja ajánlatkérő rendelkezésére. Amennyiben ajánlattevő hibát állapít meg, amit a bizonylat alapján nem tud rendezni, úgy a hibát jelezve a bizonylat képét eredeti nagyságban, automatikusan adja át az ajánlatkérőnek.
Keretmennyiség:
Várhatóan 23 369 000 db csekk/év +30 %/év
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Átutalás késedelme esetén vállalt kötbér többlet mértéke (értékelt maximum 3%/nap a késedelmesen teljesített átutalások összegére vetítve)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Szerződés határozott ideig, 2021. január 1-től 2021. december 31-ig hatályos, azzal, hogy Felek a Szerződést az 1 év lejártát legalább 30 (harminc) nappal megelőzően közös döntéssel, kétoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosultak további egy évvel meghosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
A beszerzés tárgyát képező mennyiség 23.369.000 darab csekk/év. Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől évente pozitív irányba 30 %-kal eltérhet.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5. pontban feltüntetett ár értékelési részszempont alszempontjai és a hozzájuk rendelt súlyszámok:
ÁR 1: Szolgáltatásnyújtás ügyintézői közreműködéssel nettó ára (csekk/ Ft) súlyszám 50
ÁR 2: Szolgáltatásnyújtás elektronikus úton (pl. csekk automatán keresztül) nettó ára (csekk/ Ft) súlyszám 40
ÁR 1 meghatározása:
Készpénzbefizetést lehetővé tevő bizonylat feldolgozása ügyintézői közreműködéssel az ajánlattevő csekk átvételi (feldolgozó) pontján.
ÁR 2 meghatározása:
Készpénzbefizetést lehetővé tevő bizonylat feldolgozása elektronikus megoldással (ajánlattevő által kihelyezett pontokon lévő csekk automatán keresztül, vagy a csekk feldolgozását ügyintézői beavatkozás nélkül biztosító egyéb elektronikus megoldással).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állását AT, valamint adott esetben a kapacitást biztosító szervezet előzetesen az EKR rendszerben kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltésével köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján AT – adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet – köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Az EEKD-t az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A. § (3) bekezdés és (5) bekezdés alapján. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Felhívjuk figyelmüket a Kbt. 64. §-ban foglaltakra.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Amennyiben AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró ok hiányát igazoló adatbázisokhoz, az ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány megfelelő részében – azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára 321/2015 (X.30) Korm. rendelet előírja.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet rendelkezései 8. - 11. §-a szerint kell igazolnia (figyelemmel a 14. és 16. §-ra), azzal, hogy a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében a Kbt. rendelkezési szerint kell a nyilatkozatot megtenni.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
Amennyiben a felhívott AT nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, AK ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető AT-t hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
AK hivatkozik továbbá a 321/2015. (X.30.) Kr. 1-16.§-okra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) – valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek – az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)–(2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt, nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A nyilatkozat IV. részében kizárólag az alfa szakasz kitöltése szükséges.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike vonatkozásában kitöltött külön formanyomtatványt kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani. Az EEKD-t a Korm. rendelet 5–7. § alapján kell kitölteni.
P/1. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján kell igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, ennek keretében csatolandó az ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek/kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (Készpénzbefizetési bizonylatok feldolgozása) szerinti tevékenység elvégzéséből elért nettó árbevételről attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a P/1. követelmény szerinti dokumentum benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező/ajánlattevő, ha
P/1. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyából származó (Készpénzbefizetési bizonylatok feldolgozása) legalább nettó 2.000.000.000 Ft árbevétellel.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P/1 alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (11) bekezdésére.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) – valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek – az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A nyilatkozat IV. részében kizárólag az alfa szakasz kitöltése szükséges.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásait igénybe véve kíván megfelelni, az érintett szervezetek/személyek mindegyike vonatkozásában kitöltött külön formanyomtatványt kell benyújtani. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a Korm. rendelet 5–7. § alapján kell kitölteni.
A Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdés alapján felhívott gazdasági szereplő(k)nek az alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:
M/1. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) be kell nyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával egyező szolgáltatásainak ismertetéséről szóló nyilatkozatát/igazolást, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat:
- teljesítésideje: kezdő és befejező időpont (év, hónap, nap) (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen),
- szerződést kötő másik fél neve, címe,
- a szolgáltatás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen),
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására.
Az M/1. alkalmassági követelményt a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint kell igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett szerződésszerűen teljesített, minimum 8.500.000 db készpénzbefizetési bizonylat feldolgozására vonatkozó referenciával, mely több szerződésből is teljesíthető.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet, és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződésben vagy egyéb módon vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződésteljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) – (9) és (11) – (12) bekezdés rendelkezéseire is.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kötbér:
Késedelmi kötbér:
A késedelmi kötbér mértékét Ajánlatkérő az értékelési szempontként alkalmazza. A késedelmi kötbér minimális mértéke a késedelmesen teljesített átutalások összegének a 2%-a/nap, maximális értéke a késedelmesen teljesített átutalások összegének 5%-a/nap. Kötbér maximum: A késedelmi kötbér legfeljebb 5 késedelmes naptári napig kerül felszámításra..
A kötbér maximum elérése után az ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani és 100 000 000,- Ft, azaz egyszázmillió forint meghiúsulási kötbért érvényesíteni az ajánlattevővel szemben.
Ajánlatkérő 100.000.000 Ft, azaz egyszázmillió forint meghiúsulási kötbért köt ki arra az esetre,
a) ha az ajánlattevő a teljesítést megtagadja,
b) ha a teljesítés az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból lehetetlenül.
A kötbérre vonatkozó részletes szabályokat a szerződés tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A tényleges teljesítés alapján számla benyújtására kétheti gyakorisággal van lehetőség.
A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Ptk. 6:155. §, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek. alapján történik. A részletes fizetési feltételeket a szerződéses feltételek tartalmazzák.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítása kizárt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A számlabefizetési Megbízás, mint pénzforgalmi szolgáltatás feltételeire a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.), az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (Efsztv.), a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (Pft.), a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017.(XII.14.) MNB rendelet (MNB rendelet) is vonatkozik.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/09/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/09/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a valamint a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) tárgyi közbeszerzési eljárásban nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, tekintettel arra, hogy a tárgyként meghatározott szolgáltatás nyújtása nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek. A földrajzi alapon történő részekre bontás a folyamatos feladatellátáshoz szükséges munkaszervezésre tekintettel műszaki szempontból AK-re nézve aránytalan terhet róna, továbbá gazdaságilag nem lenne ésszerű, valamint AK a teljes mennyiségre a legkedvezőbb ajánlati ár elérését kívánja érvényesíteni, ezért a részajánlattétel lehetőségét kizárja.
1. Felhívjuk az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy a tárgyi eljárás az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, elektronikusan kerül lefolytatásra. Az elektronikus közbeszerzésre vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
2. A csatolandó iratok a dokumentáció tartalmazza.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett csatolt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66. § (2) bek]
4. Az ajánlatnak a Kbt.66.§ (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia.
5. Ajánlatkérő a P1)., illetve M1), alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
6. AK nem biztosítja a többváltozatú ajánlattétel lehetőségét.
7. Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt.56.§ (1)-(6) bek. és a dokumentációban (továbbiakban: Dok.) foglaltak az irányadók.
8. Hiánypótlás: Kbt.71.§ (1)-(10) bek. szerint.
9. Az ajánlatok a Kbt.76.§ (2) bek. c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az a módszer, amellyel AK megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. résszempont (Átutalási határidő késedelme esetén vállalt kötbér többlet mértéke) esetében egyenes arányosítás a 2. résszempont (szolgáltatásnyújtás nettó ára Ár 1, Ár 2) esetében fordított arányosítás a Dok.-ban foglalt képlet szerint.
10. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bek. e) pontját.
11. AK a Kbt.73.§ (4) bek-re tekintettel előírja, hogy az AT-k tájékozódjanak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről.
12. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
13. AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az NKM Energia Zrt. , az NKM Földgázhálózati Kft., az NKM Áramhálózati Kft., az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt., valamint az NKM Plusz Zrt. közszolgáltatói feladatát országos viszonylatban látja el. AK érvényesen csak olyan ajánlatot tud elfogadni, amelyben AT nyilatkozik, hogy AT rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges, Magyarország egész területét lefedő elfogadóhelyekkel. AT köteles ajánlatához csatolni minderre vonatkozó nyilatkozatát, mely tartalmazza az elfogadóhelyek megnevezésének és címének listáját.
14. Az ajánlati árat a rendelkezésre bocsátott Ártáblázat kitöltésével kell megadni.
15. FAKSZ: dr. Takács Éva (l.sz.:00526). dr. Elek Anikó (00550)
16. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadóak.
17. A Kbt.29.§(2) bekezdés alapján az NKM Energia Zrt., mint gesztor ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást más AK nevében (is) folytatja le.
18. Az I.6. Fő tevékenység pontot az NKM Áramhálózati Kft. ajánlatkérő vonatkozásában az alábbi fő tevékenységgel egészítjük ki: Villamos energia
19. AK a IV.2.6 pont vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/08/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák