Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/25
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.02.05.
Iktatószám: 1449/2020
CPV Kód: 72253200-5
Ajánlatkérő: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72858615
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Antalfi Júlia
Telefon: +36 305729367
E-mail: antalfi.julia@mav-szk.hu
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000036322020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000036322020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Aris licenc,oktatás,szakértői támogatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000036322020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72253200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Aris rendszer monitoring modullal való bővítése (követés 12 hónap + 12 hónap opció), az alábbi, már meglévő licencek szoftverkövetésének biztosítása 24 hónap + 12 opciós időtartamra, valamint oktatási és támogatási feladatok elvégzése a szerződés hatálya alatt a MÁV-START Zrt. részére:
Termékkód: M2E
Licenc neve és mennyisége: ARIS Design Server 1 db, ARIS Architect 1 db, ARIS Designer 7 db, ARIS Architect ext. pack: EAM 1db, ARIS Architect ext. pack: wM Integration 1 db, ARIS Designer 13 db, SAG Designer Workstation Named Users 1 db, ARIS Architect ext. pack: Simulation 1 db
Termékkód: YAASI
Licenc neve és mennyisége: ARIS Architect 3 db, ARIS Architect EP Simulation 3 db
Termékkód: YPS
Licenc neve és mennyisége: ARIS Publisher Server 1 db, ARIS Viewer 100 db
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Aris licenc,oktatás,szakértői támogatás beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72253200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
A teljesítés helyszín(ek)re vonatkozó további előírásokat a szerződéstervezet 3. pontja tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Aris rendszer monitoring modullal való bővítése (követés 12 hónap + 12 hónap opció), az alábbi, már meglévő licencek szoftverkövetésének biztosítása 24 hónap + 12 opciós időtartamra, valamint az alábbiakban részletezett oktatási és támogatási feladatok elvégzése a szerződés hatálya alatt a MÁV-START Zrt. részére:
Termékkód: M2E
Licenc neve és mennyisége: ARIS Design Server 1 db, ARIS Architect 1 db, ARIS Designer 7 db, ARIS Architect ext. pack: EAM 1db, ARIS Architect ext. pack: wM Integration 1 db, ARIS Designer 13 db, SAG Designer Workstation Named Users 1 db, ARIS Architect ext. pack: Simulation 1 db
Termékkód: YAASI
Licenc neve és mennyisége: ARIS Architect 3 db, ARIS Architect EP Simulation 3 db
Termékkód: YPS
Licenc neve és mennyisége: ARIS Publisher Server 1 db, ARIS Viewer 100 db
1. ARIS szakértői támogatás
(folyamatok, összes vasútinformatikai rendszer)
Folyamatmenedzsment szakértői támogatás - folyamatok felvétele, optimalizálása, informatikai rendszerek modellezése, elemzése, követelmény specifikáció készítésének támogatása
(tájékoztató mennyiség: 190 szakértői nap; 8 óra/nap)
2. ARIS Designer felhasználók oktatása
ARIS folyamatmodellezési alapoktatás (tájékoztató mennyiség: 4 csoport * 3 nap, azaz 12 oktatási nap; 8 óra/nap; 1 csoport max. 20 fő)
3. ARIS szerver key useres, és vásárolt speciális modul oktatása (tájékoztató mennyiség: 5 oktatási nap; 8 óra/nap; 1 csoport max. 20 fő)
4.ARIS Szimuláció oktatás esettanulmány feldolgozásával
(tájékoztató mennyiség: 5 oktatási nap; 8 óra/nap; 1 csoport max. 20 fő)
5.ARIS módszertani támogatás
ARIS módszertani szakértői támogatás – elkészült tartalmak ellenőrzése, validálása, módszertani ellenőrzések támogatása, szakmai konzultáció a modellezési módszertani kérdésekben, workshop
(tájékoztató mennyiség: 105 szakértői nap; 8 óra/nap)
6. A MÁV-START Zrt. jelen szerződés 1. számú mellékletben felsorolt, már meglévő (fennálló licenccel rendelkező) ARIS rendszer összes moduljainak jogfolytonos követése (Part number szerint) 1 csomag; minimálisan 2 év; opció: 1 évvel meghosszabbítható
7. ARIS monitoring modul
7.1. ARIS monitoring modul (szoftverbeszerzés)
ARIS modul bővítés, monitoring rendszermodul (1 szerver 100 megtekintő jogosultsággal)
7.2. A modul követése 1 évre; opció: 1 évvel meghosszabbítható
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljesítésbe bevonni kívánt szakember többlet szakmai tapasztalata (0-24 hó) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartama a követési szolgáltatás tekintetében további 12 hónappal meghosszabbítható opcionális jelleggel.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
A Kapcsolódó szolgáltatások (oktatás, támogatás) tekintetében a Megrendelő a szerződés hatálya alatt az egyes Kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozóan megadott tájékoztató mennyiségek 70%-–ának lehívására vállal kötelezettséget.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontjainak részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
Folytatás IV.4.3. pontban

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
— A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az AK-nak ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § alapján:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjainak hatálya alá. AK az EEKD-t elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.
AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére, e tekintetben AK nem veszi figyelembe és nem értékeli az ajánlatban adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot.
AK elfogadja, ha a gazdasági szereplő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért a gazdasági szereplő felel.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis Ajánlattevő csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adattartalom valós. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok fenn nem állásának igazolására szolgáló nyilatkozatnak az eljárás megkezdése napján hatályos Kbt. alapján a 2017. évi LIII.tv 3 § 38.pont a)-b) és d) alpontjai szerinti tényleges tulajdonosra kell kiterjednie. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
AK a szigorú karakterkorlátozásra tekintettel a kizáró okokra vonatkozó további információkat jelen felhívás „III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok” pontjában adja meg.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja ajánlattevők egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.
Az alkalmassági követelmények igazolásának körében az ajánlattevőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Közös ajánlattevők ajánlata esetén a közös ajánlattevő képviseletében a nyilatkozatot a jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Közös ajánlattevők esetén a Közös Ajánlattevők mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtania.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlattételi szakaszban az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(8) bekezdésében, illetve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben rendelkezik összesen legalább 150.000.000- Ft, azaz egyszázötvenmillió forint, általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétellel.
Amennyiben az ajánlattevő (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek szerinti nettó árbevételnek kell elérnie az előírt összeget. A P/1. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadók.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek ajánlatában a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja ajánlattevőnek az EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Ajánlattevőnek arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Közös ajánlattevők esetén a Közös Ajánlattevők mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtania. Utólagos igazolás: Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján. A gazdasági szereplő által ajánlatában az AK Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az AK figyelmen kívül hagyhatja, és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon Ajánlattevők tekintetében vonja be a bírálatba, amely Ajánlattevőket AK az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az Ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az AK nem hívja fel az Ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az AK felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Az M/1. pont szerinti alkalmassági követelmények több referenciával is igazolhatók.
Az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmassági igazolására a Kbt. 65. § (7), (9), (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése, valamint a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja irányadó.
M/2. Ajánlattevőnek ismertetnie kell a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő nyilatkozatát a bevonni kívánt szakemberekről (megjelölve azt, hogy az adott szakembert, mely szakértelemre kívánja bevonni), a releváns szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzát, valamint a végzettséget igazoló irat(ok) egyszerű másolatát.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen adott szakember által ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év/hónap pontossággal), és annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban, vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzik.
Az M/2. alkalmassági minimumkövetelmények kapcsán Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egyidőben több projekten is dolgozott.
Ajánlatkérő jelen alkalmassági követelmény vizsgálata során azokat az informatikai rendszereket tekintik ARIS rendszer, vagy azzal egyenértékű adatbázis alapú folyamatmodellező és informatikai rendszernek, amelyek a III.1.3) pontban az M/1. alkalmassági követelménynél ismertetett feltételeket, feladatokat teljesíti.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 24. § (1) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint: A Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapra vonatkozó (36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett) – ARIS vagy azzal egyenértékű, azaz adatbázis alapú folyamatmodellező és informatikai rendszert alkotó felhasználói licencek szállítására és/vagy követésére vonatkozó-116.109.000 Ft, azaz Száztizenhatmillió-egyszázkilencezer Forint értékű referenciaigazolást/nyilatkozatot, minimálisan az alábbi tartalommal kell benyújtani: - A szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme); - Kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és e-mail);- A szállítás tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen); - A teljesítés ideje (év, hónap, nap - év,hónap ,nap pontossággal), [amennyiben a teljesítés folyamatosan valósult meg, a teljesítés kezdő és befejezés időpontja (év, hónap, nap pontossággal)]; - A teljesített szállítás mennyisége (darabszámban meghatározva); - Amennyiben Ajánlattevő a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen mennyiséggel vett részt (önálló teljesítés esetén ennek a ténynek a feltüntetése szükséges); - Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. - Nyilatkozat arról, hogy a referencianyilatkozatban feltüntetett korábbi teljesítések során az ajánlattevő által leszállított termékek/szolgáltatások megfelelnek a Műszaki leírásban foglalt, eljárás tárgya szerinti licencek szállítására és/vagy követésére vonatkozóan előírt feltételeknek. Az alkalmassági követelménynek való megfelelést a Kr. 22. § (1) –(2) bekezdése szerint kell igazolni. AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás/referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni.
M/2 Alkalmasnak minősül ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 3 fő államilag elismert egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkező, teljesítésbe bevonni kívánt, és legalább 2 éves (24 hónapos)ARIS rendszer vagy azzal egyenértékű adatbázis alapú folyamatmodellező és informatikai rendszer használatára, működtetésére, rendszerkövetési szolgáltatás és ahhoz kapcsolódó feladatok (oktatás, szakértői támogatás) elvégzésére vonatkozó szakmai tapasztalattal és a beszerzés tárgya szerinti rendszerek (ARIS) gyártója által kiállított oklevéllel/oklevelekkel rendelkező szakemberrel.
A gyártó által kiállított oklevélnek/okleveleknek igazolnia kell azt, hogy az adott szakember sikeresen elvégezte az ARIS rendszer vagy azzal egyenértékű adatbázis alapú folyamatmodellező és informatikai rendszer használatára, működtetésére, rendszerkövetési szolgáltatás és ahhoz kapcsolódó feladatok elvégzésére (oktatás, szakértői támogatás) vonatkozó képzést/képzéseket.
Valamennyi szakembernek meg kell felelnie a megjelölt követelményeknek.
A szakemberek vonatkozásában valamennyi szakmai tapasztalatként előírt feladatok elvégzésének időtartama összesen kell, hogy szakemberként elérje a 24 hónapos időtartamot, tehát egy szakembernek az ARIS rendszer vagy azzal egyenértékű adatbázis alapú folyamatmodellező és informatikai rendszer használatára, működtetésére, rendszerkövetési szolgáltatás és ahhoz kapcsolódó feladatok, azaz oktatás, szakértői támogatás elvégzésére vonatkozó szakmai tapasztalatokból összesen kell, hogy 24 hónapos tapasztalattal rendelkezzen.Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdései megfelelően alkalmazandó.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A III.1.1. pont folytatásaként a kizáró okokra vonatkozó szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti esetben értelemszerűen a gazdasági szereplő azon nyilatkozatának kell az ajánlati felhívás közzététele napjánál későbbi keltezésűnek lennie, melyben a gazdasági szereplő arról nyilatkozik, hogy valamely korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált EEKD-ban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által jelen közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. AK felhívja a figyelmet, hogy az Ajánlattevőnek az EEKD formanyomtatványának újbóli felhasználása esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
AK a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását az ajánlattétel napjához viszonyítottan ellenőrzi.
A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat ajánlattevő az AK felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:
a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania,
a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania,
figyelemmel a 2018.01.01-től hatályos Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában foglaltakra.
AK felhívja a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. § alapján.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A Szerződés alapján késedelmi, hibás teljesítési illetve nemteljesítési kötbért érvényesíthet a Megrendelő.
Kötbéralap: a szerződésszegéssel érintett szerződéses mennyiségre eső nettó ellenérték összege
- késedelmi kötbér mértéke: a késedelem minden megkezdett napja után a Kötbéralap 1%-a, de legfeljebb a Kötbéralap 30%-a
- hibás teljesítési kötbér mértéke: Kötbéralap 20 % -a/ alkalom
- nemteljesítési kötbér mértéke: Kötbéralap 30 % -a
A részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
Teljesítési/jólteljesítési biztosíték előírására nem kerül sor.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt szabályok alapján történik.
Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Nyertes ajánlattevő a szerződéstervezet 2. sz. mellékletben megjelölt teljesítési egységenként (Áfa tv. 55. §) jogosult számla benyújtásra.
AK előleget nem fizet. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdéseire.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az AK a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását. Közös ajánlattétel esetén utalni kell a közös ajánlattételi szándékra jelen ajánlati felhívásban, valamint a Közbeszerzési Dokumentumokban szabályozottak szerint.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/03/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/03/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a, valamint a Kbt. 68. §-a tartalmazza.
IV.2.6 pontban jelölt időtartam 30 napot jelent.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Tekintettel a TED Kiadóhivatal szigorú karakterkorlátozására AK az egyéb információkat teljeskörűen a Közbeszerzési dokumentumokban adja meg.
2. Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandóak.
3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas ; illetve http://nekszt.hu/tamogatas
4. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A §-a tartalmazza.
5. Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók. Közös ajánlattétel esetében az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot egyszerű elektronikus másolat formában, melynek ki kell terjednie arra, hogy az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő
 a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő;
 az adott eljárás tekintetében;
 az EKR rendszerben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor;
 az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
6. AK a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát - az EEKD-ban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egyetlen ajánlat érkezik csak az eljárás során, amely tekintetében megállapításra kerül, hogy az ajánlat érvényes, az eljárást ebben az esetben is érvényesnek tekinti.
7. AK a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
8. Ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján ajánlatában köteles megjelölni:
a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek (amelyeknek) teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (Az ajánlatban a nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell.)
9. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen eljárásban a P/1. és M/1.; valamint M/2. alkalmassági feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételének feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
10. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot szükséges benyújtani.
11. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként eljár: Dr. Kómár Márta (Lajstromszám:00341 )
12. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján.
II. 2. 14 folytatása:
Az ajánlatok szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Ár: fordított arányosítás, Minőségi kritérium: egyenes arányosítás.
Minőségi kritérium: Teljesítésbe bevonni kívánt, M/2. alkalmassági követelmény szerinti 3 fő szakemberből ajánlattevő választása szerinti 1 fő, államilag elismert egyetemi vagy főiskolai végzettségű szakember 24 hónap feletti adatbázis alapú folyamatmodellező rendszer használatában és működtetésében szerzett gyakorlatának időtartama (naptári hónapokban kifejezve, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) / 20
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az arányosítás során a 24 hónapon felüli vállalást nem részesíti előnyben, vagyis a legalább 24 hónapot elérő vagy az a feletti szakmai többlettapasztalat megléte esetén az adott részszempontra adható, a maximumként megjelölt értékkel (azaz 24 hónappal) számol.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák