Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/177
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.09.11.
Iktatószám:15572/2020
CPV Kód:79710000-4
Ajánlatkérő:KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU11,HU213,HU231,HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ESG HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Novum Guard Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés d) pontja
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Ingatlangazdálkodás, beruházásszervezés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás  
Tájékoztató az eljárás eredményéről x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61039522
Postai cím: Hajógyár utca Hajógyári-sziget. 132. épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Csaba
Telefon: +36 12090400
E-mail: kiving@kiving.hu
Fax: +36 12090404
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiving.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés d) pontja
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlangazdálkodás, beruházásszervezés
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Őrzés- és vagyonvédelmi feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000261902020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Őrzés- és vagyonvédelmi feladatok ellátása
A KIVING Kft. által üzemeltetett objektumok személy és vagyonvédelmi, valamint portaszolgálati és egyéb vagyonvédelmi feladatainak ellátása (élőerős őrzése, portaszolgálat, elektronikus vagyonvédelmi rendszerek felügyelete, gépjárművel végzett élőerős őrzés-védelme, vagyonvédelmi (diszpécser) központ biztosítása tervezetten évi 289.500 óra mennyiségben).
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1680000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Őrzés- és vagyonvédelmi feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
További tárgyak:79713000-5
79714000-2
79715000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11,HU213,HU231,HU331 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, de különösen Budapest, Orfű, Ráckeve, Piliscsaba, Kecskemét,
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatási keretmegállapodás a KIVING Kft. által üzemeltetett objektumok személy és vagyonvédelmi, valamint portaszolgálati és egyéb vagyonvédelmi feladatainak ellátása (élőerős őrzése, portaszolgálat, behatolás-jelző, tűzjelző és kamerás megfigyelő rendszerek felügyelete, gépjárművel végzett élőerős őrzés-védelme, vagyonvédelmi (diszpécser) központ biztosítása tervezetten évi 289.500 óra mennyiségben) az alábbi 13 helyszínen és mennyiségben.
Mennyiség:
A keretmegállapodás keretösszege, annak időtartamára (24 hónap): 1.680.000.000,- Ft
Feladatok, illetve az érintett ingatlanok mennyisége az alábbi: 13 objektum (melyből 1 objektum műemlék jellegű, 1 objektum részben műemlék jellegű, 1 objektum helyi védelem alatt álló, 1 objektum vonatkozásában a terület nagysága 48 ha) személy- és vagyonvédelmi, valamint portaszolgálati és egyéb vagyonvédelmi feladatainak ellátása (élőerős őrzése, portaszolgálat, behatolás-jelző, tűzjelző és kamerás megfigyelő rendszerek felügyelete, gépjárművel végzett élőerős őrzés-védelme, vagyonvédelmi (diszpécser) központ biztosítása.
Összesen: várhatóan 289.500 óra/év, 24 hónap időtartamra várhatóan: 579.000 óra
Szükséges URH rádió mennyisége: 33 db
Vagyonvédelmi (diszpécser) központ biztosítása:
Riasztó és tűzjelző rendszerek távfelügyelete, az egyes vagyonvédelmi szolgálatok irányítása és velük történő folyamatos kapcsolat tartása, felügyelete, ellenőrzése, elektronikus adatok gyűjtése, továbbítása a műszaki leírásban részletezettek szerint.
A fenti mennyiségek tájékoztató jellegűek, a szolgáltatással érintett ingatlanok köre, illetve a szükséges szakembere száma és a feladatok ellátásának ideje változhat. Részletek a közbeszerzési műszaki leírásban.
III.1.4) ponthoz:
SZ.1.) A Kbt. 65. § (1) bek c) pontja alapján a szolgáltatás ellátásában résztvevő gazdasági szereplőknek rendelkezniük kell a 2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bek-ben meghatározott, érvényes működési engedéllyel.
Igazolás módja:
Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy az SZ.1.) alkalmassági követelménynek megfelel.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a személy és vagyonvédelmi tevékenység folytatására történő jogosultságot igazoló, érvényben lévő működési engedélyt.
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelel. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell az alábbi dokumentumokat:
P.1) A KR 19. § (1) bek a) pont: valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat
P.2) A KR19. § (1) bek c) pont: utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (személy- és vagyonvédelmi, valamint portaszolgálati tevékenység ellátása) származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozat
P.3) A KR 19. § (1) bekezdés d) pontja: szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolást (kötvény és az utolsó díjfizetés igazolásának másolata).
Felhívjuk a figyelmet a KR 19. § (3) bekezdésében foglaltakra, a Kbt.65. § (3), (7), (8) bek-re és a Kbt. 65. § (6) bekezdésére a P.2.) alkalmassági köv. kapcsán.
Alkalmassági minimumkövetelmények: Alkalmatlan AT, ha
P.1) valamelyik pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 12 hónapban egybefüggően 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
P.2) ha az AF feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 400.000.000 Ft-ot.
Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.
Folytatás: a VI.3) pontban!
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pont szerinti szerződéses időtartamot, egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. AK kizárja nyertes AT(k) részére a gazdálkodó szervezet létrehozásának lehetőségét.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok:
M.2. b) követelménynek megfelelő további szakember bemutatása (min. 0 fő, értékelt max. 1 fő) Súlyszám: 5
M.2. c) követelménynek megfelelő további szakember bemutatása (min. 0 fő, értékelt max. 1 fő) Súlyszám: 5
Ár– Súlyszám: 90
Vagyonőri óradíj (HUF/fő/óra): Súlyszám: 80
Vagyonvédelmi központ üzemeltetése 1 fővel (HUF/fő/óra) Súlyszám: 10
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 072 - 172971
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/08/24 ( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
x A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ESG HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49556287
Postai cím: Polgár Utca 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: info@esgholding.hu
Telefon: +36 17766220
Internetcím(ek): (URL) www.esgholding.hu
Fax: +36 17766225
x A nyertes ajánlattevő kkv

Hivatalos név: Novum Guard Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88980146
Postai cím: Törökvész Út 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: juronics.peter@novumguard.hu
Telefon: +36 706061183
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
x A nyertes ajánlattevő kkv

Hivatalos név: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41907942
Postai cím: Hegyalja Út 109
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: massanyi.peter@valton.hu
Telefon: +36 303715883
Internetcím(ek): (URL) www.valton.hu
Fax: +36 18722942
x A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1680000000
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1680000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: őrzés és vagyonvédelmi feladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Nyertes Ajánlattevő:
ESG HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1033 Budapest, Polgár Utca 8-10. 25420546241, Novum Guard Szolgáltató Kft. (1025 Budapest, Törökvész út 39.) 25444744-2-41, Valton- Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1124 Budapest, Hegyalja út 109.) 27312050-2-43 közös ajánlattevők
Ajánlattevők:
- S-SYSTEM SERVICE Védelmi és Biztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1039 Budapest, Kalászi Köz 10/C, 13807649241
- T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1038 Budapest, Ráby Mátyás Utca 26. 14883664241
- Szentinel Vagyonvédelmi Biztonság-technikai Szolgáltató Kft., Magyarország 1138 Budapest, Váci út 152-156.,12988756241, Holdesco Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Kft. (1062 Váci út 3.) 13963244-2-42, közös ajánlattevők
- Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1091 Budapest, Ifjúmunkás Utca 14. I. lph. 2/8., 26739919243, Perfect Protection Solutions Hungary Zrt. (1106 Budapest, Jászberényi út 24-36. 4. em.) 24851862-2-42, Bank Biztonság Bizalom Zrt. (1181 Budapest, Darányi I. u. 12.) 12192045-2-43, közös ajánlattevők
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)