Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/76
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.04.20.
Iktatószám:6611/2020
CPV Kód:72253200-5
Ajánlatkérő:Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye:1037 Budapest, Kunigunda útja 64., 1016 Budapest, Naphegy tér 8., 1088 Budapest, Bródy S. u. 5-7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000307462020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000307462020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: IT hálózat aktív rendszereinek támogatása
Hivatkozási szám: EKR000307462020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72253200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlattevő feladata az MTVA CISCO típusú hálózati és határvédelmi eszközeiből épült komplex hálózati rendszereinek, továbbá kapcsolódó vezeték nélküli hálózatának, illetve hálózathoz integrált rendszerek integrációjának 18 hónapon keresztül havidíjas támogatása (15 000 aktív végpont, 535 db eszköz, 748 db alhálózat), fejlesztési órakeret biztosítása, reaktív garantált hibaelhárítási szolgáltatás, továbbá a támogatás időtartama alatt a meghatározott CISCO eszközökre gyártói CISCO SmartNet Total Care Service (továbbiakban SMARTNET) alapú szerviz szolgáltatás nyújtása, tartalék eszköz biztosítása.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Tekintettel arra, hogy egy IT hálózat aktív rendszereinek szakmai támogatását szükséges ellátni, a felelősség megosztásának elkerülése céljából Ajánlatkérő kizárja a részajánlattétel lehetőségét. [Kbt. 61. § (4)]
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: IT hálózat aktív rendszereinek támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72253200-5
További tárgyak:72261000-2
72267000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64., 1016 Budapest, Naphegy tér 8., 1088 Budapest, Bródy S. u. 5-7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata órakeret, illetve feladat alapon az üzemeltetést végző MTVA hálózati szakemberek számára kiemelt támogatás biztosítása a mindennapi üzemeltetési és fejlesztési feladataik ellátásában, a rendszerben történő változások, technológiai bevezetések, migrációk támogatása, incidensek, problémák elhárítása, illetve azok kiemelt támogatása, továbbá preventív karbantartási, dokumentációs feladatok és szolgáltatáshoz kapcsolódó menedzsment feladatok ellátása, informatikai és informatikai biztonsági szaktanácsadás támogatási szerződés keretében.
Nyertes ajánlattevő feladata a támogatási szerződés 18 hónapos futamideje alatt az MTVA hálózati szolgáltatásban működő CISCO gyártmányú hálózati eszközökre havidíjas szerviz szolgáltatás biztosítása. A szerviz szolgáltatás keretében a műszaki melléklet „AKTÍV HÁLÓZATI ESZKÖZÖK LISTÁBAN” a „háttér (gyártói) támogatás típusa” oszlopban jelölt eszközökre gyártói SMARTNET szolgáltatás felhasználásával „8x5xNBD” szintű gyártói SLA-val kell a szerviz szolgáltatás biztosítani, illetve szerviz ügyintézése a gyártói Cisco Enhanced Limited Lifetime Hardware Warranty (továbbiakban E-LLW), Limited Lifetime Hardware Warranty (továbbiakban LLW) támogatás alatt álló eszközöknek.
A teljesítés során nyertes ajánlattevő feladata a műszaki melléklet „AKTÍV HÁLÓZATI ESZKÖZÖK LISTÁBAN” a „háttér (gyártói) támogatás típusa” oszlopban „partner által biztosított csereeszköz”-zel jelölt eszközökre, típusonként legalább 1 db tartalék eszköz biztosítása.
A szerződés időtartama alatt szerviz szolgáltatás alatt álló eszközök számára biztosítandó szerviz szolgáltatások:
• SMARTNET, E-LLW, LLW gyártói támogatás alatt álló eszközök javítása vagy cseréje
• szervízszolgáltatás nyújtása az Ajánlatkérő (Megrendelő) illetve nyertes Ajánlattevő (Szolgáltató) telephelyén a hiba jellegétől függően
• cserealkatrész, tartalék eszköz biztosítása az aktív hálózati eszköz táblázatban jelölt eszköz típusok esetben
• kapcsolódó ügyintézések, illetve azok támogatása
• szükséges szoftver verzió frissítések biztosítása
• igény esetén egyes gyártói TAC case-ek kezelése.
A szolgáltatást az alábbi környezettekre vonatkozóan kell nyújtani:
• 15 000 db aktív topológia és access portokból álló aktív hálózati elemeiből (pl. switch, router, tűzfal) felépített komplex informatikai hálózat (15 000 aktív végpont, 535 db eszköz, 748 db alhálózat).
• 249 db hálózati eszköz (pl: switch, router, tűzfal), további 286 db vezeték nélküli hálózatot kiszolgáló eszköz. Részletes lista az AKTÍV HÁLÓZATI ESZKÖZÖK LISTÁJA mellékletben található.
• A támogatandó hálózat 748 db logikai alhálózatból (VLAN, VRF) felépített, központi elemeiben redundáns, komplex informatikai hálózat.
• 286 db vezeték nélküli csatlakozási pontot tartalmazó Cisco gyártmányú központi kontrolleres vezeték nélküli hálózati rendszer (CT55xx +HA, CAP37xx, CAP26xx, LAP11xx, LAP12xx, AP12xx). Fontosabb kapcsoló rendszerek a műszaki leírás szerint.
A szolgáltatás időtartama alatt az eszközpark és portszám +20%-os eltérésére lehet számítani. A portszámok ezen intervallumban történő változása nem eredményezheti a szolgáltatási díj változását.
SZOLGÁLTATÁS ELEMEI
A szolgáltatások az alábbiakban összefoglalt szolgáltatás típusokban, a feltüntetett szolgáltatási paraméterekkel (rendelkezésre állás/szolgáltatási időszak, reakcióidő, garantált hiba elhárítási, havidíjban foglalt időkeret) kell nyújtani:
• Szolgáltatás menedzsment: rendelkezésre állás/szolgáltatási időszak: 5x10, reakcióidő: NBD
• Bejelentések kezelése, ticketing rendszer biztosítása és rendelkezésre állás, korlátlan reaktív hibaelhárítás, garantált hálózati szolgáltatás helyreállítás: rendelkezésre állás/szolgáltatási időszak: 7x24, reakcióidő és garantált hibaelhárítás: SLA táblázat Incidens hatásának, prioritásának besorolás alapján eltérő
• 4 óra proaktív, megelőző karbantartási szolgáltatás: rendelkezésre állás/szolgáltatási időszak: 5x10 (7x24), reakcióidő: NBD
• 10 óra szakmai konzultációs és tanácsadási, dokumentáció készítési szolgáltatás: rendelkezésre állás/szolgáltatási időszak: 5x10, reakcióidő: NBD
• 10 óra rendszeres helyszíni támogatási szolgáltatás, üzemeltetői kapacitás biztosítása: rendelkezésre állás/szolgáltatási időszak: 5x10 (7x24), reakcióidő: NBD
• 4 óra kapacitás menedzsment, IT biztonsági vizsgálatok szolgáltatás, illetve 4 óra változás kezelési folyamatok támogatása, dokumentálása, rendelkezésre állás/szolgáltatási időszak: 5x10, reakcióidő: NBD
• Havidíjas szerviz szolgáltatás, melynek keretében CISCO gyártmányú hálózati eszközökre "gyártói" SMARTNET alapú támogatási szolgáltatás biztosítása: rendelkezésre állás/szolgáltatási időszak: 5x10, reakcióidő: NBD, garantált hibaelhárítás: SMARTNET (meghatározott eszközökre, szoftver és hardver hibára, gyártói SLA szerint)
A fenti feladatok ellátása az alábbi szakismeret meglétét, illetve szakemberek teljesítésbe történő bevonását feltételezi:
Cisco hálózati támogatás feladatok ellátásához szükséges szakértelem az alábbi képesítések szerint:
a) 1 fő szakembert CCNA (Cisco Certified Network Administrator) minősítéssel és legalább 36 hónap informatikai hálózatok üzemeltetésében szerzett szakmai gyakorlattal, aki rendelkezik felsőfokú műszaki végzettséggel, 

b) 1 fő szakembert CCNP (Cisco Certified Network Professional) minősítéssel és legalább 36 hónap informatikai hálózatok üzemeltetésében szerzett szakmai gyakorlattal, aki rendelkezik felsőfokú műszaki végzettséggel,
c) 1 fő szakembert, aki rendelkezik CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert) minősítéssel és legalább 36 hónap informatikai hálózatok üzemeltetésében szerzett szakmai gyakorlattal.
További információk a II.2.13) pont 2) alpontjában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1) KIEGÉSZÍTÉS A II.1.6) PONTHOZ: Tekintettel arra, hogy egy IT hálózat aktív rendszereinek szakmai támogatását szükséges ellátni, a felelősség megosztásának elkerülése céljából Ajánlatkérő kizárja a részajánlattétel lehetőségét [Kbt. 61. § (4)]
2) KIEGÉSZÍTÉS A II.2.4) PONTHOZ:
Incidens kivizsgáláshoz szükséges feladat ellátásához szükséges szakértelem az alábbi képesítések szerint:
d) 1 fő szakembert CISSP (Certified Information Systems Security Professional) valamint OSCP (Offensive Security Certified Professional) minősítéssel és legalább 36 hónap informatikai hálózatok üzemeltetésében szerzett szakmai gyakorlattal,
e) 1 fő szakembert GIAC Certified Incident Handler (Gold) és GIAC Perimeter Protection Analyst és GIAC Certified Intrusion Analyst minősítéssel valamint legalább 36 hónap informatikai hálózatok üzemeltetésében szerzett szakmai gyakorlattal.

SZOLGÁLTATÁSI IDŐSZAKOK
A szolgáltatást az MTVA számára az év minden napján, a nap 24 órájában, az év 365 napján (szökőéveben (2020-ban) az 366 napján) kell biztosítani. Az szolgáltatásnak az órakert alapú szolgáltatás típusoknak egymás között átjárhatóságával, 7x24 órában, előre egyeztetett időpontban vehető igénybe.
A szolgáltatás típusok elvárt, típusonként elértő szolgáltatási időszakát, illetve rendelkezésre állását az előző „szolgáltatás elemek” táblázat tartalmazza.
A szolgáltatási időszakon belüli és kívüli munkavégzés időtartamának elszámolását
az alábbi pontokban foglalt elvek mentén kell megvalósítani:
• szolgáltatási időn (pl.: „5x10” esetén munkanapokon 8:00-18:00) kívül végzett tevékenységek során az órakeret felhasználása szintén időarányosan, de 1,5x-szeres szorzóval történhet.
• szolgáltatási időn kívül eső hétvégén, ünnep- és munkaszüneti napokon végzett tevékenységek során az órakeret felhasználása szintén időarányosan, de 2x-szeres szorzóval történhet.
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára, 114. § (1)-(2) bekezdéseire figyelemmel a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesítését határozza meg.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 64. §]
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint a kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A „Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában” és a „Nyilatkozat kizáró okokról” megnevezésű űrlapok tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen eljárásban alkalmazott kizáró okok megjelölésével („Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése”) a nyilatkozatokat az Ajánlattevőnek ki kell egészítenie, enélkül a nyilatkozatokban foglaltak nem megfelelőek.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban itt: Kr.) 17. § (1) bekezdésének megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ennek megfelelően a Magyarországon letelepedett és a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek egyaránt az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; valamint nyilatkozni kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a)-b) vagy d) pont szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (a nyilatkozatot a közbeszerzési dokumentumok részeként csatolt nyilatkozatminta tartalmazza).
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a Kr. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. [Kr. 17. § (1)]
Előbbieken túl az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szerveztet. [Kbt. 67. § (4), illetve Kr. 17. § (2)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a 114/A. § (1) bekezdést, amely értelmében előírja, hogy a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőknek az ajánlatukban kell benyújtaniuk. Ajánlatkérő a 114/A. § (1) bekezdése értemében a 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit Ajánlatkérő nem alkalmazza.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az alkalmassági minimumkövetelmény(ek)nek való megfelelés igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell megtenni.
Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható
M1) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (komplex informatikai IP hálózat üzemeltetetésére, és/vagy üzemeltetés támogatására irányuló) referenciá(i)nak bemutatásával, megjelölve: szerződést kötő másik felet (és az információt adó személy nevét/elérhetőségét); referencia tárgyát és mennyiségét (úgy, hogy az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen – különös tekintettel az aktív portok, és alhálózatok számának megadására, illetve jelölni szükséges, hogy központi elemeiben redundáns Cisco hálózati eszközökből felépülő, komplex informatikai IP hálózat üzemeltetetésére, üzemeltetés támogatására irányult-e a teljesítés), a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő- és befejezési időpontját év/hónap/nap bontásban), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kbt. 65.§ (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21.§ (3) a)]
M2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezésének, végzettségének, képzettségének és szakmai tapasztalatának ismertetésével, az aktuális munkáltató megjelölését is tartalmazó, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzuk egyszerű másolatának, valamint rendelkezésre állási nyilatkozatuk és a végzettséget, ill. képzettséget igazoló oklevél/oklevelek, vagy egyéb bizonyító erejű dokumentum egyszerű másolatának csatolásával. A szakmai önéletrajzokat olyan részletességgel kell összeállítani, hogy abból egyértelműen kiderüljön az előírt követelményeknek való megfelelés. [Kr. 21. § (3) b)]
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban megjelölt szakembereket kötelező a szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevonni. [Kr. 21. § (3) b)].
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan referencia (referenciák) kerül(nek) bemutatásra, amelye(ke)t az ajánlattevő projekttársaság vagy konzorcium tagjaként teljesített, úgy az adott referenciát a projekttársaság vagy konzorcium mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. [Kbt. 140. § (9)]
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból, ha:
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) összességében legalább 24 hónapos időtartamban megszakítás nélkül teljesített, a közbeszerzési tárgya szerinti legalább 10000 db aktív portos és legalább 500 logikai alhálózatból álló, központi elemeiben redundáns Cisco hálózati eszközökből felépülő, komplex informatikai IP hálózat üzemeltetésére/üzemeltetés támogatására irányuló szerződésszerűen teljesített referenciával (referenciákkal) [Kbt. 65.§ (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21.§ (3) a)]
M2) nem von be a teljesítésbe legalább 3 fő szakembert, akik együttesen a következő szakértelemmel rendelkeznek azzal, hogy a szakemberek közötti átfedés megengedett: [Kbt. 65. § (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b)]:
a) 1 fő szakembert CCNA (Cisco Certified Network Administrator) minősítéssel és legalább 36 hónap informatikai hálózatok üzemeltetésében szerzett szakmai gyakorlattal, aki rendelkezik felsőfokú műszaki végzettséggel,
b) 1 fő szakembert CCNP (Cisco Certified Network Professional) minősítéssel és legalább 36 hónap informatikai hálózatok üzemeltetésében szerzett szakmai gyakorlattal, aki rendelkezik felsőfokú műszaki végzettséggel,
c) 1 fő szakembert, aki rendelkezik CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert) minősítéssel és legalább 36 hónap informatikai hálózatok üzemeltetésében szerzett szakmai gyakorlattal,

d) 1 fő szakembert CISSP (Certified Information Systems Security Professional) valamint OSCP (Offensive Security Certified Professional) minősítéssel és legalább 36 hónap informatikai hálózatok üzemeltetésében szerzett szakmai gyakorlattal,
e) 1 fő szakembert GIAC Certified Incident Handler (Gold) és GIAC Perimeter Protection Analyst és GIAC Certified Intrusion Analyst minősítéssel, valamint legalább 36 hónap informatikai hálózatok üzemeltetésében szerzett szakmai gyakorlattal.


A meghatározott szakmai kompetenciáknak való megfelelés érdekében Ajánlatkérő elfogadja a szakemberek személye közötti átfedéseket, amennyiben (egy) ugyanazon szakember több igazolt kompetenciával rendelkezik.
Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (teljesítés befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a Kr. 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül azzal, hogy azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)]. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7), (9)]
A Kbt. 65.§ (7) szerint csatolandó kötelezettség vállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat [Kbt. 65.§(12)]
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen eljárás tekintetében alkalmazza a 114/A. § (1) bekezdést, amely értelmében előírja, hogy a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőknek az ajánlatukban kell benyújtaniuk.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmes vagy hibás teljesítése esetén Ajánlatkérő kötbérre jogosult.
Késedelmi kötbér: A késedelem első napjától kezdődően a késedelemmel érintett szolgáltatás általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás összege (időarányosan az adott hónapra vonatkozó szolgáltatási díj), mint vállalási alapárra vetített napi 0,7 %, de legfeljebb az általános forgalmi adó nélkül számított szolgáltatási díj 14 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: Az általános forgalmi adó nélkül számított, időarányosan az adott hónapra vonatkozó szolgáltatási díj 0,7 %-a alkalmanként, illetve eseti megrendelésben szereplő szolgáltatás hibás teljesítése esetén az eseti megrendelésben foglalt szolgáltatási díj 0,7 %-a, de legfeljebb az általános forgalmi adó nélkül számított szolgáltatási díj 14 %-a.
Meghiúsulási kötbér: Alapja a szerződés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatási összeg, mértéke a kötbéralap 16%-a.
AK jogosult nyertes AT-vel szemben a kötbér összegét meghaladó kárának megtérítését követelni.
A szerződéses biztosítékok részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A beszerzés nem az Európai Unióból származó forrásból kerül finanszírozásra.
A teljesítés igazolása a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint történik. Ajánlatkérő az előbbieknek megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlákat fogadja el is.
A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése (átalánydíj megfizetése) havonta utólag, történik.
A szerződés ellenértékének megfizetése részletes teljesítésigazolás (elszámolás) alapján kiállított számla ellenében, a számla ajánlatkérő részéről történő kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel történik.
Részszámlázási lehetőséget az ajánlatkérő a fenti rendelkezések szerint biztosít.
Előleget az ajánlatkérő nem biztosít.
Ajánlatkérő az ellenértéket a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla (számlák) ellenében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2), bekezdései szerint a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § szerinti késedelmi kamat és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány érvényesek.
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135.§ (6) bekezdése szerint.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. [Kbt. 35. § (9)]
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2021.05.
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő elrendeli az újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken.
2) Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el (a ’Közbeszerzési dokumentáció / További közbeszerzési dokumentumok’ menüpont alatt), Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel (AT)
Az ajánlatot (annak részeként a felhívás és a KD által előírt nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani)
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
a. felolvasólapot a megajánlott összesített ajánlati árat: nettó HUF-ban (Ajánlati ár (nettó HUF))
b. az összesített ajánlati árat alátámasztó részletes árajánlatot (árrészletező táblázatot) (minta szerint)
c. a Kbt. 66.§(2) és 66.§(6), adott esetben 65.§(7) bekezdések szerinti nyilatkozatokat
d. közös aj.tétel esetén együttműködési megállapodást [Kbt. 35. §]
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)
e. AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást
f. cégkivonatot (vagy annak elérhetőségét-URL), ha az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető, változásbejegyzés iratait vagy nemleges nyilatkozat
4) A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a teljesítésbe bevonjon legalább 6 fő szakembert, akik együttesen a következő szakértelemmel rendelkeznek azzal, hogy a szakemberek közötti átfedés megengedett, és a teljesítésbe történő bevonásukat, rendelkezésre állásukat ajánlattevőnek a számla benyújtásakor igazolnia szükséges
a) 4 fő szakemberrel CCNA (Cisco Certified Network Administrator) minősítéssel és legalább 36 hónap informatikai hálózatok üzemeltetésében szerzett szakmai gyakorlattal, akik közül legalább két fő rendelkezik felsőfokú műszaki végzettséggel, 

b) 2 fő szakembert CCNP (Cisco Certified Network Professional) minősítéssel és legalább 36 hónap informatikai hálózatok üzemeltetésében szerzett szakmai gyakorlattal, akik közül legalább egy fő rendelkezik felsőfokú műszaki végzettséggel,
c) 1 fő szakembert, aki rendelkezik CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert) minősítéssel és legalább 36 hónap informatikai hálózatok üzemeltetésében szerzett szakmai gyakorlattal,

d) 1 fő szakembert CISSP (Certified Information Systems Security Professional) valamint OSCP (Offensive Security Certified Professional) minősítéssel és legalább 36 hónap informatikai hálózatok üzemeltetésében szerzett szakmai gyakorlattal,
e) 1 fő szakembert GIAC Certified Incident Handler (Gold) és GIAC Perimeter Protection Analyst és GIAC Certified Intrusion Analyst minősítéssel valamint legalább 36 hónap informatikai hálózatok üzemeltetésében szerzett szakmai gyakorlattal,
f) 3 fő szakembert Microsoft Certified Solution Expert minősítéssel, valamint legalább 36 hónap informatikai hálózatok üzemeltetésében szerzett szakmai gyakorlattal, akik közül legalább két fő rendelkezik felsőfokú műszaki végzettséggel,

g) 2 fő szakembert CCSA (Check Point Certified Security Administrator) minősítéssel és legalább 36 hónap informatikai hálózatok üzemeltetésében szerzett szakmai gyakorlattal, akik közül legalább egy fő rendelkezik felsőfokú műszaki végzettséggel,

h) 2 fő szakembert CCSE (Check Point Certified Security Expert) minősítéssel, valamint legalább 36 hónap informatikai hálózatok üzemeltetésében szerzett szakmai gyakorlattal, akik közül legalább egy fő rendelkezik felsőfokú műszaki végzettséggel,

i) 1 fő szakembert, VCP-DCV (VMware Certified Professional Data Center Virtualization) minősítéssel és legalább 36 hónap vmware üzemeltetésében szerzett szakmai gyakorlattal.
A fenti szakemberek a közbeszerzési dokumentum Műszaki leírás fejezetében foglaltak szerint támogatják az Ajánlatkérőt az általa üzemeltetett rendszerek hibamentes működtetésében, üzemeltetésében
5) Kiegészítő tájékoztatás iránti igényt (kérdés) küldése kizárólag írásban az EKR-en keresztül
6) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint
7) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség AT-t terheli.
8) Valamennyi időpont/határidő a közép-európai idő (CET) szerint
9) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot [Kbt. 75. § (6)]
10) AK az idegen devizanemben megadott adatok forintra történő átszámítását a felhívás feladásának napján érvényes, a MNB által honlapján közzétett hivatalos középárfolyam figyelembevételével végzi el.
11) Kiegészítés III.1.3) ponthoz: AK a minősített AT-k jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását (III.1.3) pont) [321/2015.(X. 30.) Kr. 30.§(4)]
12) Az EMF-ben és KD-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., a Ptk. és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. előírásai, valamint a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
13) Az eljárás lefolytatásához igénybe vett független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók (név/lajstromsz.): dr. Daczuk Balázs/00313, dr. Illényi Péter Tamás/00316
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/04/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges