Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/93
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.14.
Iktatószám:8593/2020
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
Teljesítés helye:1117 Budapest, Kőrösy József u. 7-9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.05.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Önkormányzati intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Kereskedelmi szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27806674
Postai cím: Kőrösy József Utca 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dénes Ákos
Telefon: +36 12733100
E-mail: csapi.ig@csapi.hu
Fax: +36 12733163
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.piaconline.hu/new/index.php
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.piaconline.hu/new/index.php
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000459462020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000459462020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Önkormányzati intézmény
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kereskedelmi szolgáltatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „IT üzemeltetési szolgáltatás ellátása”
Hivatkozási szám: EKR000459462020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ellátandó főbb rendszergazdai feladatok:
• Szerver hardverelemek üzembehelyezése, karbantartása a megrendelő által biztosított karbantartási anyagokkal
• Kliens számítógépek üzembehelyezése, üzemeltetése, a megrendelő által biztosított karbantartási anyagokkal
• PDA eszközök üzembehelyezése, üzemeltetése, a szervizelés megszervezése
• Felhasználómenedzsment, jogosultságok kezelése, illeszkedve a HR folyamatokhoz
• Levelezőrendszer üzemeltetése, adminisztrációja
• Hálózati aktív, passzív eszközök üzembehelyezése, karbantartása, üzemeltetése, frissítése,
• Biztonsági mentések készítése, off-site mentések kezelése (a Megbízó Backup szerverére)
• Hardver és szoftver monitoring megoldás működtetése
• Szoftverek üzemeltetése
• Ügyviteli szoftver
• Informatikai leltárral kapcsolatos feladatok ellátása
• A bérelt és saját irodatechnikai eszközök üzemeltetése, együttműködés az eszközök bérbeadójával
• Intranet üzemeltetése
• Microsoft irodai alkalmazások és technológiák kapcsán tanácsadás, felhasználói segítségnyújtás.
• Együttműködés az IT tevékenységet felügyelő vezetővel
• PSION kézi számítógépek üzemeltetése (PDA üzemeltetés)
• Nyomtatók üzemeltetése, együttműködés a bérelt berendezések bérbeadójával
Ellátandó főbb informatikus mérnöki feladatok:
• Szerver operációs rendszerek üzembe helyezése, frissítése
• Kliens operációs rendszerek és üzleti alkalmazások üzembe helyezése,
• Vezeték nélküli hálózatok kialakítása, adminisztrációja
• Adatbiztonsági technológiák felügyelete, antivírus eszközök és a tűzfal adminisztrációja
• Közreműködés az IBSZ követelményeinek megvalósításában
• Szoftver és licenc management végzése
• Hardver és szoftver beszerzések során szaktanácsadás, a folyamat lebonyolításában történő közreműködés (ajánlatok értékelése)
Telefonos ügyelet biztosítása
A feladatok ellátásával kapcsolatos elvárásokat és mennyiségeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A szolgáltatás jellege alapján a részekre bontás sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem indokolt, nem eredményezné a közpénzek hatékony felhasználását. Az ellátandó feladatok jellege, a szolgáltatás hatékony és folyamatos teljesítése, a munkaszervezési, az organizációs és a létszám-gazdálkodási feladatok optimalizálása is azt kívánja, hogy a beszerzési igény egy szerződés keretében kerüljön kielégítésre.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: „IT üzemeltetési szolgáltatás ellátása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72500000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1117 Budapest, Kőrösy József u. 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Üzemeltetés tárgyai:
- PC munkaállomás: jelenleg 69 db, legfeljebb 100 db
- Szerverek: fizikai szerver jelenleg 4 db, virtuális szerver jelenleg 12 db
- Felhasználók száma jelenleg 69 fő, legfeljebb 100 fő
- Router/switch jelenleg 12 db
- WIFI hálózat eszközei jelenleg 6 db
- Virtualizációs környezet Vmware
- Alkalmazott egyéb szoftverrendszerek: linux, MS Windows, Router OS, Synology DSM
Rendszergazdai feladatok: heti 40 óra
(munkanapokon 7:30- 11: 30 és 12:00-16:00 óra között folyamatos helyszíni rendelkezésre állással)
Informatikus mérnöki feladatok: heti 12 óra
(munkanapokon 7:30-16:00 óra közötti, a megbízó igénye szerint összesen heti 12 óra helyszíni rendelkezésre állással)
Telefonos ügyelet: heti 36 óra
[munkanapokon munkaidőn kívül (16:00-20:00 óra között) továbbá hétvégén és munkaszüneti napokon (07:00-15:00 óra között) ]
A feladat ellátásával kapcsolatos elvárásokat és mennyiségeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 4.Felad. ellátó rendszerg. inf. rend.üzemelt. szerz. gyak.24 hó felüli időtartama PSION PDA,Windows CE,Microsoft SQL,DOS(16 bit),Safar,Korfok,GLPI,Zabbix,Sybase ASA 9 és 12,ActiveSync rendsz(0-36 hó) 10
2 5.A feladatot ellátó rendszergazda, vagy informatikus mérnök rendelkezik MTCNA certifikációval (IGEN/NEM)  5
3 6. A feladatot ellátó rendszergazda, vagy informatikus mérnök rendelkezik UEWA certifikációval (IGEN/NEM)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.A feladatok ellátásának nettó átalánydíja(Ft/hó) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.5.) pont ár szempont bontásban:
1. A feladatok ellátásának nettó átalánydíja (Ft/hó) Súlyszám: 70
2. Egyedileg megrendelt rendszergazdai feladatok ellátásának nettó díja (Ft/fő/óra) Súlyszám: 5
3.Egyedileg megrendelt informatikus mérnöki feladatok ellátásának nettó díja (Ft/fő/óra) Súlyszám: 5

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában felsorolt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
A kizáró okok hiányára vonatkozó (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés) egyszerű nyilatkozat vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglaltakra.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónap során vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az ajánlattételi felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatát az alábbi tartalommal:
- a vezetett számla száma,
- számlanyitás dátuma,
- a számlán az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás.
(A vizsgált időszakon belül bármilyen időtartamban élő, de azóta már megszűnt számlák tekintetében ajánlatkérő a megszűnést követő bármilyen keltezésű pénzügyi nyilatkozatot elfogad, amennyiben annak tartama megfelelő.)
P/2. Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődjének az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (kiegészítő melléklet nélkül), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét (amennyiben az kötelező). Ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges, kizárólag az erre vonatkozó nyilatkozat.
Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (felügyeleti szolgáltatások ellátása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
P/3. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P/4. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján az eljárást megindító felhívásban meghatározott szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolást.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (at.) ha bármely számláján a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás fordult elő.
Sorba állítás: 2009. évi LXXXV. tv.2. § 25. pont.
P/2. Alkalmatlan az at. ha az adózott eredménye a felhívás feladásától visszafelé számított 2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben egynél többen negatív volt.
Ha az at. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 19. § (1) bek b) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a működésének ideje alatt a közbesz. tárgyából (IT szolgáltatások ellátása) származó nettó árbevételének el kell érnie a nettó 20.000.000,-Ft-ot.
P/3. Alkalmatlan az at., a felhívás feladását megelőző 2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben teljes – áfa nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a 20.000.000,-Ft-ot.
P/4. Alkalmatlan az at., ha nem rendelkezik érvényes, IT szolgáltatási tevékenységre vonatkozó min. 10.000.000,-Ft/év és min. 2.000.000,-Ft/kár keretösszegű szakmai felelősségbiztosítással.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 3 év legjelentősebb szolgáltatásaira vonatkozó igazolást vagy nyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján, az alábbi tartalommal:
• a szerződést kötő másik fél megjelölése (név/cím/kapcsolattartó neve, elérhetősége – telefonszám, e-mail)
• a szolgáltatás tárgya, mennyisége, a teljesített feladatok leírása (olyan részletezettséggel, amely alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható);
• a teljesítés ideje, (év/hónap/nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);
• a teljesítés helye;
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlatkérő a Kr. 21. § (3a) bek a) pont alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
M/2. Az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján csatolja nyilatkozatát az alábbi tartalommal:
Nyilatkozat bemutatott szakemberekről:
• az eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése,
• a szakember neve,
• a szakértővel jogviszonyban álló szervezet megnevezése,
• a szakértő jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel,
Nyilatkozat a bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról:
• név,
• végzettség/képzettség
• az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelés részletes bemutatása
Igazolásként a szakemberek tekintetében csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, és rendelkezésre állási nyilatkozat, továbbá a képzettséget/végzettséget igazoló dokumentumok másolata is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 3. év hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) nem rendelkezik
Min. 1 db IT szolgáltatások ellátására vonatkozó referenciával, amelyben a feladatok magukban foglalták:
- informatikai rendszerek hardver és szoftver elemekre is kiterjedő üzembe helyezését és üzemeltetését is, valamint
- vezeték nélküli hálózatok kialakítását és üzemeltetését, továbbá
- a szerződés min. 12 hónap folyamatos, egybefüggő időtartamban valósult meg.
M/2. Alkalmatlan az at., ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
- 1 fő rendszergazda - aki rendelkezik informatikai végzettséggel, és min. 2 éves (24 hónap) informatikai rendszerek üzemeltetésében szerzett gyakorlattal, amely kiterjedt a következő rendszerekre: PSION PDA, Windows CE, Microsoft SQL, DOS (16 bit), Safar, Korfok, GLPI, Zabbix, Sybase ASA 9 és 12, ActiveSync
- 1 fő informatikus mérnök - aki rendelkezik felsőfokú (egyetemi, vagy főiskolai) mérnök-informatikus, vagy felsőfokú (egyetemi, vagy főiskolai) végzettséggel és informatikai szakképzésben szerzett végzettséggel, és min. 2 éves (24 hónap) - informatikai rendszerek üzemeltetésében szerzett gyakorlattal, amely kiterjedt a következő rendszerekre: PSION PDA, Windows CE, Microsoft SQL, DOS (16 bit), Safar, Korfok, GLPI, Zabbix, Sybase ASA 9 és 12, ActiveSync
A felsorolt rendszerek területén szerzett tapasztalatnak a szakemberek együttesen is megfelelhetnek, azaz nem szükséges valamennyi rendszer üzemeltetésében szerzett tapasztalattal mindkét szakembernek külön-külön is rendelkeznie.
Ak. a Kbt. 76. § (3) bek b) pontban foglaltak alapján a teljesítésben résztvevő rendszergazda gyakorlatának többlet (24 hónapon felüli) időtartamát értékeli.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Meghiúsulási kötbér: 5.000.000,-Ft.
Hibás teljesítési kötbér: Nyertes ajánlattevő hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles, ha a szerződés szerinti feladatainak valamelyikét nem szerződésszerűen teljesíti. A kötbér mértéke a szerződésszegés súlyához mérten esetenként és óránként 10.000,- és 75.000,- Ft közötti. A kötbér érvényesítését megalapozó körülmények leírását, a kötbér mértékére vonatkozó részletes adatokat a szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Pénznem: HUF
Előleg: -
Fizetés: igazolt teljesítést követően havonta utólag, átutalással, forintban, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül [Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bek., Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.]
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Az ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1) – (8) bekezdéseire.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/05/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/05/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR rendszerben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1b) – (1c)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000 HUF
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11784009-15490270
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A Kbt. 41/A § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1., 2. 3. értékelési szempont: fordított arányosítás Képlet: P = (Alegjobb / Avizsgált) × (Pmax − Pmin) + Pmin 4. értékelési szempont: egyenes arányosítás Képlet: P = Avizsgált / Alegjobb * (Pmax-Pmin) + Pmin. 5., 6. értékelési szempont: pontkiosztás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) Az ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § alapján biztosítja, figyelemmel a Kbt. 115. § (6) bekezdésében foglaltakra.
2) A Kbt. 114. § (11) bekezdésének alkalmazása: NEM.
3) A Kbt. 65. § (10) bekezdésének alkalmazása: IGEN - értékelésbe bevont rendszergazda szakember
4) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazása: NEM.
5) A Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésben foglaltak alkalmazása: IGEN
6) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdésére vonatkozóan. A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.
7) Nyertes ajánlattevő által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1) – (8) bekezdéseire.
8) Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban: a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].
9) Az ajánlati biztosíték nem válhat szerz.t biztosító mellékköt.gé. A közös a.tevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. A biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja, az a. kötöttségnek bármelyik közös a.tevő részéről történt megsértése esetén (Kbt. 54. § (4) bekezdésére tekintettel abban az esetben, ha az a.tevő az a.i kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, v. a szerz megkötése az érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, vagy az a.tevő az a.kötöttséggel terhelt ajánlatához az ak. felhívására nem v. nem megfelelően nyújtja be az EEKDba foglalt nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül) a biztosíték az a.kérőt illeti meg. A biztosíték visszafiz.e a Kbt. 54. § (4)-(7) bek. sz. történik.
10) FAKSZ: Dr. Kátay Tamás (lsz: 00256)
11) A részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, a nem szabályozott kérdések von.ban a 2015. évi CXLIII. tv. és vh.i rendeletei, ill. a Ptk. szerint kell eljárni.
12) Az ak. a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján létrehozott és a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, az EKRr. 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. Az EKRr. 5. § (1) bekezdés alapján a fájl formátum, melyet használva az ajánlatokat be kell nyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum.
Az ak. és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos minden írásbeli kommunikáció az EKR-ben történik. A nem megfelelő formában érkező megkereséseket/nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlatkérő külön értesítés nélkül figyelmen kívül hagyja.
13) A P/1. P/2., P/3., P/4. és M/1., M/2. alkalmassági minimumkövetelményt a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest (321/2015 Korm. r. 30. § (4) bek.) szigorúbban határozta meg az ajánlatkérő.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges