Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/4
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.01.07.
Iktatószám: 0049/2020
CPV Kód: 79416000-3
Ajánlatkérő: Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége
Teljesítés helye: Magyarország bármely pontja
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Lead Generation Kft.;Nitro Communications Kft.
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szakmai szövetség
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége
Nemzeti azonosítószám: AK25338
Postai cím: Wesselényi u. 16/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 12666346
E-mail: suveges.tamas@ivsz.hu
Fax: +36 14110914
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): ivsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): ivsz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Szakmai szövetség
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Integrált kommunikációs ügynökségi szolgáltatás beszerzése a „Termelő kkv-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében „Ipar 4.0” mintaalkalmazások kialakítása” GINOP 1.1.3 - 16 projekthez
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
B2B (business to business) marketing ügynökségi szolgáltatás (Eloqa, Marketo, Sales Manago, vagy ezekkel egyenértékű funkcionalitású) marketing automation rendszer és call center testre szabásával valamint valamint bevezetésével és üzemeltetésével, mintegy 3000 fős célcsoportot (kontaktot) kezelő direkt marketing, adatbázis és tartalommarketing fókusszal, a GINOP 1.1.3-16 „Termelő kkv-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében „Ipar 4.0” mintaalkalmazások kialakítása” elnevezésű kiemelt projekt számára. 2018. április 01. - 2019. december időszakban folyamatosan folytatott, többcsatornás (email, telefon, rendezvény-regisztráció) direkt kommunikációs program teljes körű kezelésével a projekt „szemléletformálás és kommunikációs” feladatainak keretében a programba jelentkezők toborzása, megtartása, végigvezetésük az Ipar 4.0 fejlesztési útra épülő ügyfélúton (user journey). Azaz egy mindössze 1100-as cégsokaságból, 1000 céget elérni, tőlük átlag 3 embert (összesen mintegy 3000 főt) legalább 2-3 eseményre / demonstrációra elvinni (legalább 700 esemény, legalább 7 helyszín), majd 380-at az ügyfélút további szakaszaiba terelni. A fenti feladat támogatásához a jelzett időszak alatt mintegy 10.000 sikeres telefonos kkv-kontaktust elérő telesales-jellegű call to action kampány lebonyolítása szükséges. A marketing automation / direkt marketing tevékenység sikeréhez olyan támogató rendszer szükséges, amely akár 5000 kontakt adatinak kezelésére, és egy-egy alkalommal egyidejűleg akár 1500 direkt mail kiküldésére is alkalmas. Elvárás még a tervezett akciók eredményeinek folyamatos mérése, és a marketing eszközök optimalizálása, direkt kommunikációs projektmendzser és contact centerben gyakorlattal rendelkező kampánymenedzser bevonásával, a megrendelő szemléletformáló munkacsoportjával és a megrendelő integrált kommunikációs (ATL) ügynökségével együttműködve, legfeljebb nettó 71 millió Ft-os keretösszegig.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 70980000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Integrált kommunikációs ügynökségi szolgáltatás beszerzése a „Termelő kkv-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében „Ipar 4.0” mintaalkalmazások kialakítása” GINOP 1.1.3 - 16 projekthez
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés helye: Magyarország bármely pontja
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
B2B (business to business) marketing ügynökségi szolgáltatás (Eloqa, Marketo, Sales Manago, vagy ezekkel egyenértékű funkcionalitású) marketing automation rendszer és call center testre szabásával valamint valamint bevezetésével és üzemeltetésével, mintegy 3000 fős célcsoportot (kontaktot) kezelő direkt marketing, adatbázis és tartalommarketing fókusszal, a GINOP 1.1.3-16 „Termelő kkv-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében „Ipar 4.0” mintaalkalmazások kialakítása” elnevezésű kiemelt projekt számára. 2018. április 01. - 2019. december időszakban folyamatosan folytatott, többcsatornás (email, telefon, rendezvény-regisztráció) direkt kommunikációs program teljes körű kezelésével a projekt „szemléletformálás és kommunikációs” feladatainak keretében a programba jelentkezők toborzása, megtartása, végigvezetésük az Ipar 4.0 fejlesztési útra épülő ügyfélúton (user journey). Azaz egy mindössze 1100-as cégsokaságból, 1000 céget elérni, tőlük átlag 3 embert (összesen mintegy 3000 főt) legalább 2-3 eseményre / demonstrációra elvinni (legalább 700 esemény, legalább 7 helyszín), majd 380-at az ügyfélút további szakaszaiba terelni. A fenti feladat támogatásához a jelzett időszak alatt mintegy 10.000 sikeres telefonos kkv-kontaktust elérő telesales-jellegű call to action kampány lebonyolítása szükséges. A marketing automation / direkt marketing tevékenység sikeréhez olyan támogató rendszer szükséges, amely akár 5000 kontakt adatinak kezelésére, és egy-egy alkalommal egyidejűleg akár 1500 direkt mail kiküldésére is alkalmas. Elvárás még a tervezett akciók eredményeinek folyamatos mérése, és a marketing eszközök optimalizálása, direkt kommunikációs projektmendzser és contact centerben gyakorlattal rendelkező kampánymenedzser bevonásával, a megrendelő szemléletformáló munkacsoportjával és a megrendelő integrált kommunikációs (ATL) ügynökségével együttműködve, legfeljebb nettó 71 millió Ft-os keretösszegig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Rendszerspecifikáció a beadott szakmai ajánlat szerint, a marketing_automation.xlsx táblázat kitöltésével 12
2 A marketing automation rendszer testreszabása és integrációja weboldallal és CRM rendszerrel a szerződéskötéstől számítottan - naptári nap 10
3 A bemutatott, direkt kommunikáció és ügyfélmenedzsment tapasztalattal bíró projekt menedzser alkalmassági feltételként meghatározott 36 hónapon túli szakmai tapasztalata 2
4 A bemutatott, contact centerben gyakorlattal rendelkező kampánymenedzser alkalmassági feltételként meghatározott 36 hónapon túli szakmai tapasztalata 2
5 A bemutatott, marketing automation rendszerek bevezetésében, integrációjában tapasztalattal bíró projekt menedzser alkalmassági feltételként meghatározott 36 hónapon túli szakmai tapasztalata 1
6 A bemutatott, perszonalizált B2B direkt kommunikációs programok üzemeltetésében gyakorlattal bíró adatbázis menedzser alkalmassági feltételként meghatározott 36 hónapon túli szakmai tapasztalata 1
7 A bemutatott, minőségbiztosításért felelős szakember alkalmassági feltételként meghatározott 36 hónapon túli szakmai tapasztalata 1
8 A program által megcélzott kkv termelő vállalatok körében az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 12 hónapban rendelkezik legalább 1000 vállalathoz kapcsolódó sikeres eléréssel 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesen ajánlati ár (nettó HUF) - kiadott ártáblázat összesen értéke Súlyszám - 65
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 1.1.3 - 16
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő jelen hirdetményt a keretmegállapodás alapján kötött eseti szerződések tekintetében teszi közzé a Kbt. 37. § (4) alapján.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: keretmegállapodás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lead Generation Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lajos u. 66.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14605842-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Nitro Communications Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lajos u. 66.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22919157-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 71000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 70980000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Lead Generation Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lajos u. 66
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14605842-2-41

Hivatalos név: Nitro Communications Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lajos u. 66
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22919157-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges