Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/7
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.01.10.
Iktatószám: 0226/2020
CPV Kód: 71336000-2
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: WANDEL-SERVICES SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELOSSÉGŰ TÁRSASÁG
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Média-és hírközlés felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó Zsuzsanna
Telefon: +36 14680866
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nmhh.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média-és hírközlés felügyelet
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mobilszolgáltatás mérő rendszer támogatása
Hivatkozási szám: EKR001365672019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71336000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő SwissQual mérőrendszerének szoftverkövetése, valamint garancián túli szoftver és hardver támogatása érdekében vállalkozási szerződés megkötése, valamint mérésügyi támogatási feladatok ellátása érdekében vállalkozási keretszerződés megkötése.
Ajánlatkérő számára fontos, hogy aktuális információval rendelkezzen a mobilszolgáltatók hálózatain elérhető szolgáltatások minőségéről és a hálózatok lefedettségének térbeli eloszlásáról az ország teljes területén. Ennek érdekében Ajánlatkérő egy olyan speciális mérőrendszert üzemeltet, amely azzal együtt, hogy alkalmas a kérdéses paraméterek vizsgálatára, illeszkedik Ajánlatkérő informatikai rendszeréhez, tehát közvetlenül kapcsolódik a mérési eredmények automatizált elő-feldolgozási és publikálási folyamatához, ami külön erőforrás-lekötés nélkül jól használható információt szolgáltat a felhasználók számára, az adott területen elérhető hálózatok műszaki jellemzőiről.
Jelen beszerzés célja, hogy a már meglévő mérőrendszer hardver és szoftver elemeire továbbra is érvényes gyártói támogatást biztosítson hardverelemek javítása, cseréje, szoftver módosítástok, hibajavítások, frissítések tekintetében, valamint hogy Ajánlatkérő gyártói illetve a gyártó magyarországi képviselője által szakértői támogatást kapjon a mérőrendszer üzemeltetése során felmerülő egyedi mérési konfigurációk összeállításához, speciális mérési feladatok megoldásához.
Vállalkozási szerződés alapján Ajánlattevő feladata a garancia kiterjesztés, (garancián túli műszaki támogatás) keretében az alábbi szolgáltatások biztosítása:
• Web alapú problémaazonosítás;
• Help Desk;
• Online támogatási platform;
• Hardverjavítás és hardvercsere;
• Javító szoftverkiadások;
• Új szoftververziók;
• Dokumentációfrissítés;
• Harmadik fél hardver eszközeinek támogatása.
Vállalkozási keretszerződés alapján a szolgáltatás részét képező egyedi megrendelés alapján végzett tevékenységek:
Ajánlatkérő eseti igénye alapján a Vállalkozó közreműködik a mobilszolgáltatás mérő rendszer használatával kapcsolatos szakértői, illetve panaszkivizsgálással kapcsolatos telephelyen vagy azon kívüli helyszínen végzendő mérések előkészítésében, elvégzésében, a mérési eredmények kiértékelésében. Ilyen eset lehet például a határ mentén végzendő koordinációval, vagy a két ország közötti zavartatási helyzet tisztázásával kapcsolatos mérések, vagy különböző földi-, vízi-, vagy akár légi járművön a mérés megvalósítása.
A támogatási szerződés keretében a Vállalkozó a felmerülő igények alapján elvégzi a nem SwissQual gyártmányú mérőhardverek (44 db mérőtelefon) firmware frissítését, szükség szerint az adatexportálási, adatmentési feladatokat.
Vállalkozó közreműködik, támogatást nyújt a mérőrendszer egyedi konfigurálási feladatainak ellátásában, szükség szerint felmerülő szerelési munkák elvégzésében. A mérőrendszer öt mobil és egy fix mérőhelyből áll. A mérőhelyek kialakításukban bizonyos mértékig eltérhetnek egymástól, az aktuális mérési feladattól függően, de jellemzően legalább egy szkennerből, minimálisan 7 db mérő-telefonból, valamint az ezeket vezérlő számítógépekből és a szükséges mennyiségű antennából áll.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 53352870 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Mobilszolgáltatás mérő rendszer támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71336000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés alapján Ajánlattevő feladata a garancia kiterjesztés, (garancián túli műszaki támogatás) keretében az alábbi szolgáltatások biztosítása:
A SwissQual mérőrendszerek hardver és szoftver elemeinek gyártói garancia kiterjesztése 2020. 01. 01. napjától 2020. december 31. napjáig. Vállalkozó feladata a garancia kiterjesztés, (garancián túli műszaki támogatás) keretében az alábbi szolgáltatások biztosítása:
• Web alapú problémaazonosítás;
• Help Desk;
• Online támogatási platform;
• Hardverjavítás és hardvercsere;
• Javító szoftverkiadások;
• Új szoftververziók;
• Dokumentációfrissítés;
• Harmadik fél hardver eszközeinek támogatása.
Web alapú problémaazonosítás
A webes problémaazonosító rendszer egy online interfész az ügyfél kérdései, problémái és változtatási igényei számára. A felületen bármikor ellenőrizni lehet a problémák megoldásának állapotát, továbbá a problémával kapcsolatos kérdéseket lehet feltenni. A rendszert a cég weboldaláról felhasználónév/jelszó alapú azonosítás után lehet elérni.
Help Desk
A Help Desk a már meglévő és beszerzésre kerülő rendszer működésével kapcsolatos segítséget nyújt e-mail vagy telefonos hotline útján. Kérdések feltevésén kívül lehetőség van problémák távmegoldására, elemzésére, hibakeresésre és web-konferenciákra is. A Help Desk munkanapokon munkaidő alatt elérhető, magyar ügyfél számára a magyarországi forgalmazó közreműködésével.
Online támogatási platform
Az online támogatási platform műszaki- termékinformációt, dokumentációt, valamint a szoftver kiadásokkal és a rendszer ismert korlátaival kapcsolatos tudnivalókat bocsát rendelkezésre, továbbá erről a webes felületről letölthetőek az új szoftververziók.
Hardverjavítás vagy hardvercsere
A megállapodás keretén belül biztosítani kell a hibás rendszerelemek javítását vagy cseréjét. A hiba eredetét, súlyosságát és a javítás bonyolultságát mérlegelve, a beszállító eldöntheti, hogy a hibát teljesen új hardver termékkel vagy a hibás modul javításával hárítja el, a javítás idejére cserekészülék biztosítása mellett.
Vállalkozó köteles a javítást a bejelentéstől számított 2 munkanapon belül megkezdeni. Amennyiben a javítás nem megoldható, Vállalkozó 5 munkanapon belül csere készüléket biztosít.
A javító szoftverkiadások
A javító szoftverkiadások olyan szoftvermódosítások, amelyek nem nyújtanak több funkcionalitást, inkább hibajavításokat és kisebb továbbfejlesztéseket tartalmaznak. Ezek a kiadások szükség esetén jelennek meg.
Vállalkozó feladata a megjelenést követő 2 munkanapon belül az új szoftverkiadás telepítése.
Az új szoftververziók
Az új szoftververziók olyan változtatások, amelyek új mérési lehetőségeket és korábban nem meglevő funkcionalitást biztosítanak. Az új mérőmodulok nem tartoznak ebbe a körbe.
Vállalkozó feladata a megjelenést követő 2 munkanapon belül az új szoftververzió telepítése.
Dokumentációfrissítés
Az ügyfél szabadon letöltheti az aktuális termékdokumentációkat az Online támogatási platformról.
Harmadik fél hardver eszközeinek támogatása
A beszállítón keresztül vásárolt nem saját gyártmányú termékekre a beszállító ugyanolyan garanciális feltételeket biztosít, mint a termék gyártója, és szükség esetén közvetít a saját ügyfél és a harmadik fél között.
Vállalkozási keretszerződés alapján a szolgáltatás részét képező egyedi megrendelés alapján végzett tevékenységek:
Ajánlatkérő eseti igénye alapján a Vállalkozó közreműködik a mobilszolgáltatás mérő rendszer használatával kapcsolatos szakértői, illetve panaszkivizsgálással kapcsolatos telephelyen vagy azon kívüli helyszínen végzendő mérések előkészítésében, elvégzésében, a mérési eredmények kiértékelésében. Ilyen eset lehet például a határ mentén végzendő koordinációval, vagy a két ország közötti zavartatási helyzet tisztázásával kapcsolatos mérések, vagy különböző földi-, vízi-, vagy akár légi járművön a mérés megvalósítása.
A támogatási szerződés keretében a Vállalkozó a felmerülő igények alapján elvégzi a nem SwissQual gyártmányú mérőhardverek (44 db mérőtelefon) firmware frissítését, szükség szerint az adatexportálási, adatmentési feladatokat.
Vállalkozó közreműködik, támogatást nyújt a mérőrendszer egyedi konfigurálási feladatainak ellátásában, szükség szerint felmerülő szerelési munkák elvégzésében. A mérőrendszer öt mobil és egy fix mérőhelyből áll. A mérőhelyek kialakításukban bizonyos mértékig eltérhetnek egymástól, az aktuális mérési feladattól függően, de jellemzően legalább egy szkennerből, minimálisan 7 db mérő¬telefonból, valamint az ezeket vezérlő számítógépekből és a szükséges mennyiségű antennából áll.
Az NMHH a szerződés időtartama alatt, maximum 400 óra keretből lehívható, feladat alapú elszámolást kíván alkalmazni.
Egyenértékűség: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember többlettapasztalata (M2 műszaki - szakmai alkalmasságban előírt (36 hónap) tapasztalaton felüli 24 hónap többet tapasztalat (minimum 0 hónap- maximum 24 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21058 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: Elnevezés: Mobilszolgáltatás mérő rendszer támogatása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: WANDEL-SERVICES SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELOSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71603485
Postai cím: Bartók Béla Út 152/H
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: zoltan.molnar@wandel-services.hu
Telefon: +36 303967265
Internetcím(ek): (URL) www.wandel-services.hu
Fax: +36 12053651
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12848681243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 53000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 53352870
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: WANDEL-SERVICES SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELOSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71603485
Postai cím: Bartók Béla Út 152/H
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12848681243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges