Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:0475/2020
CPV Kód:72262000-9
Ajánlatkérő:Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ATOLL Developers Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22605425
Postai cím: Nagymező Utca 46-48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szakszon-Kanta Renáta
Telefon: +36 13749337
E-mail: kanta.renata@exim.hu
Fax: +36 12694476
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.exim.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56911817
Postai cím: Nagymező Utca 46-48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szakszon-Kanta Renáta
Telefon: +36 13749337
E-mail: kanta.renata@exim.hu
Fax: +36 12694476
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.exim.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MAR továbbfejlesztése és támogatása 2019-2021.
Hivatkozási szám: EKR001421082019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A jelen közbeszerzés tárgya a MAR szoftver (Mérlegelemző és Adósminősítő Rendszer) fejlesztése és a MAR szoftver működtetéséhez, üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése.
A közbeszerzés terjedelme kizárólag a szerzői joggal érintett MAR szoftver fejlesztésére vonatkozik, amely fejlesztés megvalósítására az ATOLL Developers Kft.-n kívül más gazdasági szereplő nem képes, tekintettel az ATOLL Developers Kft. kizárólagos jogára.
A megkötendő keretszerződés határozott időtartamra vonatkozik a szerződés megkötésétől 2 éves időszakra vagy a meghatározott pénzügyi keret, azaz nettó 57 millió forint kimerüléséig terjed.
I. A MAR rendszerhez kapcsolódó fejlesztési feladatok:
• Külföldi vállalatok minősítésének kiegészítése törzsadatkezeléssel
• MAR rendszer interfacek bővítése
• Szubszuverén szegmens minősítés megvalósítása MAR-ban
• Limitkalkuláció belföldi vállalatok szegmensére (beruházási, forgóeszköz típus)
• 2019-2021-es Kockázatkezelői terület igények megvalósítása
• Alkalmazás modulok kiegészítése limitkalkulációs funkciók kezelésével
• Egyéb modernizációs feladatok
A fejlesztési folyamat során az alábbi tevékenységek kerülnek elvégzésre:
1. konzultáció és specifikálás,
2. dokumentációk elkészítése, frissítése: funkcionális specifikáció, logikai rendszerterv , felhasználói kézikönyv, fejlesztői tesztjegyzőkönyv, üzemeltetési leírás,
3. fejlesztés (kódolás),
4. tesztelés és tesztelés támogatása,
5. telepítési csomag összeállítása, telepítési leírás, üzemeltetői telepítés támogatása.
II. A működtetés támogatás keretében Vállalkozó a szoftvertámogatási szolgáltatásokat munkanapokon 08:00-18:00 órás időszakban (rendelkezésre állási időszak) köteles folyamatosan biztosítani.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 57000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: MAR továbbfejlesztése és támogatása 2019-2021.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
További tárgyak:72261000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A jelen közbeszerzés tárgya a MAR szoftver (Mérlegelemző és Adósminősítő Rendszer) fejlesztése és a MAR szoftver működtetéséhez, üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése.
A közbeszerzés terjedelme kizárólag a szerzői joggal érintett MAR szoftver fejlesztésére vonatkozik, amely fejlesztés megvalósítására az ATOLL Developers Kft.-n kívül más gazdasági szereplő nem képes, tekintettel az ATOLL Developers Kft. kizárólagos jogára.
A megkötendő keretszerződés határozott időtartamra vonatkozik a szerződés megkötésétől 2 éves időszakra vagy a meghatározott pénzügyi keret, azaz nettó 57 millió forint kimerüléséig terjed.
I. A MAR rendszerhez kapcsolódó fejlesztési feladatok:
• Külföldi vállalatok minősítésének kiegészítése törzsadatkezeléssel
• MAR rendszer interfacek bővítése
• Szubszuverén szegmens minősítés megvalósítása MAR-ban
• Limitkalkuláció belföldi vállalatok szegmensére (beruházási, forgóeszköz típus)
• 2019-2021-es Kockázatkezelői terület igények megvalósítása
• Alkalmazás modulok kiegészítése limitkalkulációs funkciók kezelésével
• Egyéb modernizációs feladatok
A fejlesztési folyamat során az alábbi tevékenységek kerülnek elvégzésre:
1. konzultáció és specifikálás,
2. dokumentációk elkészítése, frissítése: funkcionális specifikáció, logikai rendszerterv , felhasználói kézikönyv, fejlesztői tesztjegyzőkönyv, üzemeltetési leírás,
3. fejlesztés (kódolás),
4. tesztelés és tesztelés támogatása,
5. telepítési csomag összeállítása, telepítési leírás, üzemeltetői telepítés támogatása.
II. A működtetés támogatás keretében Vállalkozó a szoftvertámogatási szolgáltatásokat munkanapokon 08:00-18:00 órás időszakban (rendelkezésre állási időszak) köteles folyamatosan biztosítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján alkalmazza a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást, tekintettel arra, hogy az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő a MAR alkalmazás kizárólagos szerzője, így az ezzel kapcsolatos szellemi termék jogosultja, amely alapján a felkért gazdasági szereplő kizárólagos jogosultsággal rendelkezik a szoftver továbbfejlesztése, támogatása terén. Erre tekintettel a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, továbbá Ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényeinek kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24169 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: EX/98-1/2020 Rész száma: Elnevezés: MAR továbbfejlesztése és támogatása 2019-2021.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ATOLL Developers Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35190802
Postai cím: Váci út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: info@atolldev.hu
Telefon: +36 14088526
Internetcím(ek): (URL) www.adev.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25745904241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 57000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 57000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ATOLL Developers Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35190802
Postai cím: Váci út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25745904241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges