Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/11
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.16.
Iktatószám:0698/2020
CPV Kód:48730000-4
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye:1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. és ajánlatkérő további budapesti telephelyei
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő "zártkörű" Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:jegybanki tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38800760
Postai cím: Szabadság Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Éva
Telefon: +36 142826001830
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Secube IT Grc vagy azzal egyenértékű szoftver ...
Hivatkozási szám: EKR001247552019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48730000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Secube IT Grc vagy azzal egyenértékű szoftver beszerzése
Secube licenc/terméktámogatás/fejlesztés/oktatás Mennyiségi egység Mennyiség
Secube IT Grc - Governance modul (Inventory+MS Excel Addin) – alap modul db 1
Secube IT Grc - BIA modul (Üzleti hatáselemzés) db 1
Secube IT Grc - RISK modul db 1
Secube IT Grc - Compliance modul db 1
Secube IT Grc - GDPR modul db 1
Secube IT Grc - BCM modul (Üzletmenet-folytonosság menedzsment) db 1
Egyidejű hozzáférések száma (valamennyi modulhoz és valamennyi projekthez) db 3
Engedélyezett Secube projektek száma db 3
Terméktámogatás – éves követés év 3
Rendszerfelügyeleti oktatás és telepítés alkalom 1
Bevezetés, feltöltés, szakértői szolgáltatás szakértői nap 15
Felhasználói oktatás alkalom 3
Opcionálisan igénybe vehető termékek és szolgáltatások
Secube Mennyiségi egység Mennyiség
Egyidejű hozzáférések száma (valamennyi modulhoz és valamennyi projekthez) db 30
Engedélyezett Secube projektek száma db 6
Terméktámogatás – éves követés év 2
Leszállítandó dokumentációk/eredmények:
- Projekt és implementációs terv, testre szabva ajánlatkérővel együttműködve
- Telepítési leírás / kézikönyv
- Üzemeltetési kézikönyv
- Felhasználói és adminisztrátori kézikönyvek
- Oktatási terv, oktatási anyagok, oktatási jegyzőkönyv
- Bevezetési jelentés
- SeCube vagy azzal egyenértékű szoftver licencek, üzembe állított alkalmazás
- Importálható SeCube vagy azzal egyenértékű szoftver projekt fájl (a megrendelő által megadott adatokkal feltöltve)
Támogatás nyújtása:
Nyertes ajánlattevő köteles ajánlatkérő számára a szállított és üzembe helyezett Secube vagy azzal egyenértékű rendszer üzemeltetése során felmerülő incidensek kezelésére és az üzemeltetési feladatok támogatására a dokumentációban részletezettek szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 16502000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Secube IT Grc vagy azzal egyenértékű szoftver ...
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48730000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. és ajánlatkérő további budapesti telephelyei
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Secube IT Grc vagy azzal egyenértékű szoftver beszerzése
Secube licenc/terméktámogatás/fejlesztés/oktatás Mennyiségi egység Mennyiség
Secube IT Grc - Governance modul (Inventory+MS Excel Addin) – alap modul db 1
Secube IT Grc - BIA modul (Üzleti hatáselemzés) db 1
Secube IT Grc - RISK modul db 1
Secube IT Grc - Compliance mosul db 1
Secube IT Grc - GDPR modul db 1
Secube IT Grc - BCM modul (Üzletmenet-folytonosság menedzsment) db 1
Egyidejű hozzáférések száma (valamennyi modulhoz és valamennyi projekthez) db 3
Engedélyezett SeCube projektek száma db 3
Terméktámogatás – éves követés év 3
Rendszerfelügyeleti oktatás & telepítés alkalom 1
Bevezetés, feltöltés, szakértői szolgáltatás szakértői nap 15
Felhasználói oktatás alkalom 3
Opcionálisan igénybe vehető termékek és szolgáltatások
Secube Mennyiségi egység Mennyiség
Egyidejű hozzáférések száma (valamennyi modulhoz és valamennyi projekthez) db 30
Engedélyezett Secube projektek száma db 6
Terméktámogatás – éves követés év 2
Leszállítandó dokumentációk/eredmények:
- Projekt és implementációs terv, testre szabva ajánlatkérővel együttműködve
- Telepítési leírás / kézikönyv
- Üzemeltetési kézikönyv
- Felhasználói és adminisztrátori kézikönyvek
- Oktatási terv, oktatási anyagok, oktatási jegyzőkönyv
- Bevezetési jelentés
- SeCube vagy azzal egyenértékű szoftver licencek, üzembe állított alkalmazás
- Importálható SeCube vagy azzal egyenértékű szoftver projekt fájl (a megrendelő által megadott adatokkal feltöltve)
Támogatás nyújtása:
Nyertes ajánlattevő köteles ajánlatkérő számára a szállított és üzembe helyezett Secube vagy azzal egyenértékű rendszer üzemeltetése során felmerülő incidensek kezelésére és az üzemeltetési feladatok támogatására a dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Mindösszesen összehasonlító ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Secube Mennyiségi egység Mennyiség
Egyidejű hozzáférések száma (valamennyi modulhoz és valamennyi projekthez) db 30
Engedélyezett Secube projektek száma db 6
Terméktámogatás – éves követés év 2
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötésig rendelkeznie kell PKI alapú elektronikus aláíró és titkosító tanúsítványokkal és S/MIME e-mail levelezési képességgel.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Secube IT Grc vagy azzal egyenértékű szoftver ...
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő "zártkörű" Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14286661
Postai cím: Rétköz Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: ajanlat@kurt.hu
Telefon: +36 14246666
Internetcím(ek): (URL) https://www.kurt.hu/
Fax: +36 12285414
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11780359243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16502000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő "zártkörű" Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14286661
Postai cím: Rétköz Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11780359243

Hivatalos név: I-Track Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58177581
Postai cím: Rózsafa Utca 13-17
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24376451241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges