Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/132
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.07.09.
Iktatószám: 12310/2020
CPV Kód: 45262690-4
Ajánlatkérő: Gyulai Várfürdő Fürdő- és Gyógyszolgáltató Kft.
Teljesítés helye: 5700, Gyula, várkert. u 2., hrsz.: 2641/4
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FUTIZO Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gyulai Várfürdő Fürdő- és Gyógyszolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36820500
Postai cím: Várkert Utca 2.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kun Miklós
Telefon: +36 707780726
E-mail: kunmiklos@varfurdo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://varfurdo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Gyulai Várfürdő energetikai fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000445672020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tervezett kivitelezés az 5700, Gyula, várkert. u 2., hrsz.: 2641/4 alatti Gyulai várfürdő energetikai fejlesztése engedélyezéssel nem érintett TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00053 pályázatból megvalósuló kivitelezéshez kapcsolódó munkálatok ismertetése:
A munkák a Gyulai Várfürdő területén található 50 és 25 m-es uszodaépületen, - épületben, valamint a Téli főbejáratnál az üzemi és szolgáltatói részen valósulnak meg.
Világítás korszerűsítés (25 m - Uszodaépületben) A meglevő 300 W-os fémhalogén fényvetőket 256 W-os led fényvetőkre kell cserélni. A vezetékhálózat és a kapcsolás változatlanul megmarad.
-1 db új 3 rétegű (2 légkamrás) légtartásos szerkezet cseréje a meglévő helyére installálva meglévő épületszerkezeteket felhasználva (50 m - Uszodához). A légtartásos szerkezeti héj jelenlegi 2 rétegű gyenge hőszigetelő képességű anyaga kerül cserére.
-Új, korszerű légbefúvó beépítése a meglévő helyére (50 m - Uszodánál). Helyettük az alábbi szellőztető-befúvó gép kerül beépítésre 1 db FEHU-E 25 E légkezelő-befúvó berendezés (fűtőkaloriferrel) 1 db FEHU 25 légkezelő-befúvó berendezés (fűtőkalorifer nélkül).
-Új, bővített hővisszanyerős szellőző rendszer kiépítése meglévő helyére (25 m - Uszodában). 2 db hővisszanyerő hőcserélővel ellátottlégkezelő befúvó egység kerül beépítésre, valamint 2 db hővisszanyerő hőcserélővel ellátottlégkezelő elszívó egység. A befúvó és elszívó gépek közvetítőközeges hővisszanyerővel ellátottak, így az elszívott levegő hőjét a befúvó gép hasznosítja.
-Fűtőtestek cseréje a meglévő épületben (25 m - Uszodában) Acéllemez lapradiátorok szivattyús melegvízfűtési rendszerekben alkalmazva. Fűtési hőfoklépcső 50˚C/30˚C, helyiségenként radiátoros termosztatikus szelepekkel.
-1 db Akadálymentes öltöző, W. C. – tusoló kialakítása, valamint 1 db lift beépítése adott, meglévő liftaknába (25 és 50 m-es Uszodaépületben). A Lifthez terv készítése is szükséges. Igény szerint a tervezés alatt egyeztetett liftgépészet igénybevehető (2+4 hét a kivitelezés ideje alatt)!
-Homlokzati nyílászárók cseréje meglévő épületben (25 és 50 m-es Uszoda épületekben) 2 réteg üvegezéssel ellátott nyílászárókról 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel ellátott min 5-6 légkamrás műanyag tokszerkezetre történő cserével.
-15 cm vtg. homlokzati hőszigetelés elhelyezése meglévő épületen (25 és 50 m-es uszoda). A homlokzati hőszigetelés korábbi 5-7 cm-es kialakítása elavult, 15 cm-es korszerű, jó minőségi hőszigetelő anyaggal lesz cserélve. Ehhez tartozó bádogozásokat és az ablakokkal való kapcsolatot is figyelembe kell venni, illetve hőhídak csökkentése a cél, valamint ezek kizárása, továbbá a lábazat és alagsori pincefal is hőszigetelésre kerül.
-50 kW-os napelemes rendszer elhelyezése tetőfelületre (Főépületen a téli főbejáratnál), ennek teljes kiépítése és csatlakoztatása inverterekkel, helyiséghűtéssel, kapcsolószekrénnyel.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 204990000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A Gyulai Várfürdő energetikai fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5700, Gyula, várkert. u 2., hrsz.: 2641/4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett kivitelezés az 5700, Gyula, várkert. u 2., hrsz.: 2641/4 alatti Gyulai várfürdő energetikai fejlesztése engedélyezéssel nem érintett TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00053 pályázatból megvalósuló kivitelezéshez kapcsolódó munkálatok ismertetése:
A munkák a Gyulai Várfürdő területén található 50 és 25 m-es uszodaépületen, - épületben, valamint a Téli főbejáratnál az üzemi és szolgáltatói részen valósulnak meg.
Világítás korszerűsítés (25 m - Uszodaépületben) A meglevő 300 W-os fémhalogén fényvetőket 256 W-os led fényvetőkre kell cserélni. A vezetékhálózat és a kapcsolás változatlanul megmarad.
-1 db új 3 rétegű (2 légkamrás) légtartásos szerkezet cseréje a meglévő helyére installálva meglévő épületszerkezeteket felhasználva (50 m - Uszodához). A légtartásos szerkezeti héj jelenlegi 2 rétegű gyenge hőszigetelő képességű anyaga kerül cserére.
-Új, korszerű légbefúvó beépítése a meglévő helyére (50 m - Uszodánál). Helyettük az alábbi szellőztető-befúvó gép kerül beépítésre 1 db FEHU-E 25 E légkezelő-befúvó berendezés (fűtőkaloriferrel) 1 db FEHU 25 légkezelő-befúvó berendezés (fűtőkalorifer nélkül).
-Új, bővített hővisszanyerős szellőző rendszer kiépítése meglévő helyére (25 m - Uszodában). 2 db hővisszanyerő hőcserélővel ellátottlégkezelő befúvó egység kerül beépítésre, valamint 2 db hővisszanyerő hőcserélővel ellátottlégkezelő elszívó egység. A befúvó és elszívó gépek közvetítőközeges hővisszanyerővel ellátottak, így az elszívott levegő hőjét a befúvó gép hasznosítja.
-Fűtőtestek cseréje a meglévő épületben (25 m - Uszodában) Acéllemez lapradiátorok szivattyús melegvízfűtési rendszerekben alkalmazva. Fűtési hőfoklépcső 50˚C/30˚C, helyiségenként radiátoros termosztatikus szelepekkel.
-1 db Akadálymentes öltöző, W. C. – tusoló kialakítása, valamint 1 db lift beépítése adott, meglévő liftaknába (25 és 50 m-es Uszodaépületben). A Lifthez terv készítése is szükséges. Igény szerint a tervezés alatt egyeztetett liftgépészet igénybevehető (2+4 hét a kivitelezés ideje alatt)!
-Homlokzati nyílászárók cseréje meglévő épületben (25 és 50 m-es Uszoda épületekben) 2 réteg üvegezéssel ellátott nyílászárókról 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel ellátott min 5-6 légkamrás műanyag tokszerkezetre történő cserével.
-15 cm vtg. homlokzati hőszigetelés elhelyezése meglévő épületen (25 és 50 m-es uszoda). A homlokzati hőszigetelés korábbi 5-7 cm-es kialakítása elavult, 15 cm-es korszerű, jó minőségi hőszigetelő anyaggal lesz cserélve. Ehhez tartozó bádogozásokat és az ablakokkal való kapcsolatot is figyelembe kell venni, illetve hőhídak csökkentése a cél, valamint ezek kizárása, továbbá a lábazat és alagsori pincefal is hőszigetelésre kerül.
-50 kW-os napelemes rendszer elhelyezése tetőfelületre (Főépületen a téli főbejáratnál), ennek teljes kiépítése és csatlakoztatása inverterekkel, helyiséghűtéssel, kapcsolószekrénnyel.
Az építési beruházáshoz kapcsolódó részletes leírást a műszaki leírás, illetve a költségvetés tartalmazza.
A beruházás építési engedélyhez nem kötött tevékenységeket tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama hónapban (0-24 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00053
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 pont, amely valamennyirész-szempont esetében azonos. A módszerek meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: Azegyösszegű nettó ajánlati ár rész-szempont esetében a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgálóértékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló, a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 227. számában, 2019.11.26. napján megjelent útmutatója (a továbbiakban: Útmutató) 1. sz. melléklet A 1. aa) pontja szerinti fordított arányosításra kerül sor(P = A legjobb / A vizsgált X (P max – P min) + P min képlet alapján).
A többlet jótállási időtartam esetében az Útmutató 1. sz. melléklet A 1. ab) pontja szerinti egyenes arányosításra kerül sor (P = A vizsgált / A legjobb X (P max – P min) + P min képletalapján). A minimum jótállási időtartam 24 hónap. A felolvasólapon azt kell megadni egész hónapokban, hogy ehhez képest mennyi többletjótállást vállal az ajánlattevő. Ha nem kíván többlet jótállást vállalni, akkor „0” megajánlást kell tenni. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő a 24 hónapos többlet megajánlásra és az annál kedvezőbb megajánlásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Ajánlatkérő a bírálat során abban az esetben is a legkedvezőbb megajánlást helyettesíti a képletbe, amennyiben az ajánlat annál előnyösebb megajánlást tartalmaz. Ajánlatkérő csak egész hónapban tett megajánlást fogad el. Az ettől eltérő ajánlat érvénytelen.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Gyulai Várfürdő energetikai fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22069184
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
E-mail: info@futizokft.hu
Telefon: +36 66639931
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66639931
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22921158204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 205367877
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 204990000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22069184
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22921158204

Hivatalos név: Gyarmat KIsmester Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30927153
Postai cím: Kenyérsütő Utca 24
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23871506204

Hivatalos név: Sarkadi Építőipari Közös KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76809482
Postai cím: Kürt Utca 6/3
Város: Sarkad
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5720
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11042215204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/05/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges