Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/25
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.02.05.
Iktatószám: 1411/2020
CPV Kód: 48311100-2
Ajánlatkérő: Szerencsejáték Felügyelet
Teljesítés helye: 1051 Budapest, Sas utca 20-22. (Ajánlatkérő székhelye)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szerencsejáték Felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szerencsejáték Felügyelet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31845027
Postai cím: Sas Utca 20-22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sepsei Rita
Telefon: +36 15502495
E-mail: szf@szf.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szf.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Szerencsejáték Felügyelet
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: iktató- és iratkezelő rendszer közbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR001385692019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48311100-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
„A Szerencsejáték Felügyelet által használt, auditált DMS One Ultimate PE iktató- és iratkezelő rendszer továbbfejlesztése, szoftverkövetése és szakértői támogatása (2. ütem)”
Az Ajánlatkérő a változó jogszabályi és informatikai környezetnek (Kormányzati Adatközpontnak) való megfelelés, valamint a még fejlesztés alatt álló új, Fortuna nevű szakrendszer bevezetése érdekében a jelenlegi iratkezelő rendszerének átalakítását tűzte ki célul. A 309/2011. Korm. rendelet alapján az új Fortuna szakrendszer a Kormányzati Adatközpontban kerül elhelyezésre. Mivel így bővül az Ajánlatkérő informatikai környezete, az integráció csak akkor valósítható meg sikeresen a Fortuna szakrendszer és a DMS One Ultimate PE rendszer között, ha utóbbiból egy másodpéldány kerül elhelyezésre a Kormányzati Adatközpontba. Az új Fortuna szakrendszer bevezetése kapcsán az elektronikus ügyintézési kötelezettségek [Központi Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások (a továbbiakban: KEÜSZ), illetve Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások (a továbbiakban: SZEÜSZ)] kapcsán a szervezet iratkezelési folyamatainak átszervezése is szükségszerűvé vált.
Az informatikai rendszerek közötti több mérföldköves, ütemezetten megvalósuló átállás, illetve a korábbi adatok folyamatos és strukturált megőrzése a régi szakrendszerhez integráltan, egy új adatbázisra épülő, az Ajánlatkérőnél már használt auditált iratkezelő rendszer új éles példányának futtatását teszi indokolttá a meglévő licencek díjmentes kiterjesztésével.
Az Ajánlatkérő célja egy – a terület működését támogató – tanúsított iratkezelő szoftver továbbfejlesztése, mely megvalósítja az új Fortuna szakrendszerrel és az új KEÜSZ/SZEÜSZ-ökkel való együttműködést.
A beszerzés tárgya, Ajánlattevő által ellátandó feladatok:
- szoftver továbbfejlesztése
- iratkezelési folyamatok átalakítása, és az iratkezelési szabályzat aktualizálása
- jogszabálykövetés, verziókövetés és támogatási (support) feladatok
- szakértői támogatás – külön szolgáltatások
Az oktatással kapcsolatban Ajánlatkérő elvárja legalább 5 fő szakterületi munkatárs (kulcsfelhasználók) oktatását az egyedi fejlesztések kapcsán azok üzemszerű informatikai működését megelőzően. Ajánlatkérő az oktatáshoz legalább 1 fő oktatót követel meg.
Az oktatás időtartama minimum 2x45 perc, maximum pedig 8x45 perc lehet, melyet 1 munkanapon belül teljesíteni szükséges. Az oktatás helyszíne az Ajánlatkérő székhelye.
A feladatok részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 41370000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: iktató- és iratkezelő rendszer közbeszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48311100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1051 Budapest, Sas utca 20-22. (Ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
„A Szerencsejáték Felügyelet által használt, auditált DMS One Ultimate PE iktató- és iratkezelő rendszer továbbfejlesztése, szoftverkövetése és szakértői támogatása (2. ütem)”
Az Ajánlatkérő a változó jogszabályi és informatikai környezetnek (Kormányzati Adatközpontnak) való megfelelés, valamint a még fejlesztés alatt álló új, Fortuna nevű szakrendszer bevezetése érdekében a jelenlegi iratkezelő rendszerének átalakítását tűzte ki célul. A 309/2011. Korm. rendelet alapján az új Fortuna szakrendszer a Kormányzati Adatközpontban kerül elhelyezésre. Mivel így bővül az Ajánlatkérő informatikai környezete, az integráció csak akkor valósítható meg sikeresen a Fortuna szakrendszer és a DMS One Ultimate PE rendszer között, ha utóbbiból egy másodpéldány kerül elhelyezésre a Kormányzati Adatközpontba. Az új Fortuna szakrendszer bevezetése kapcsán az elektronikus ügyintézési kötelezettségek [Központi Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások (a továbbiakban: KEÜSZ), illetve Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások (a továbbiakban: SZEÜSZ)] kapcsán a szervezet iratkezelési folyamatainak átszervezése is szükségszerűvé vált.
Az informatikai rendszerek közötti több mérföldköves, ütemezetten megvalósuló átállás, illetve a korábbi adatok folyamatos és strukturált megőrzése a régi szakrendszerhez integráltan, egy új adatbázisra épülő, az Ajánlatkérőnél már használt auditált iratkezelő rendszer új éles példányának futtatását teszi indokolttá a meglévő licencek díjmentes kiterjesztésével.
Az Ajánlatkérő célja egy – a terület működését támogató – tanúsított iratkezelő szoftver továbbfejlesztése, mely megvalósítja az új Fortuna szakrendszerrel és az új KEÜSZ/SZEÜSZ-ökkel való együttműködést.
A beszerzés tárgya, Ajánlattevő által ellátandó feladatok:
- szoftver továbbfejlesztése
- iratkezelési folyamatok átalakítása, és az iratkezelési szabályzat aktualizálása
- jogszabálykövetés, verziókövetés és támogatási (support) feladatok
- szakértői támogatás – külön szolgáltatások
Az oktatással kapcsolatban Ajánlatkérő elvárja legalább 5 fő szakterületi munkatárs (kulcsfelhasználók) oktatását az egyedi fejlesztések kapcsán azok üzemszerű informatikai működését megelőzően. Ajánlatkérő az oktatáshoz legalább 1 fő oktatót követel meg. Az oktatás időtartama minimum 2x45 perc, maximum pedig 8x45 perc lehet, melyet 1 munkanapon belül teljesíteni szükséges. Az oktatás helyszíne az Ajánlatkérő székhelye. A feladatok részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő által vállalt többletjótállás a kötelezően előírt 12 hónap jótállás felett ( min. 0 – max. 24 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó Ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A szerződéstervezet 2.2.3. pontjában az alábbiak szerint lehetséges az opció lehívása:
"a Szakértői támogatási feladatok 200 órában megnevezésű feladat tekintetében a 200 óra lehívása opcionálisan történhet egyedi megrendelés (2. sz. melléklet) alapján a Szerződés időbeli hatálya alatt.”
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
14. Fordítás: Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, az ajánlattevőnek minden nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell a benyújtania. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokat legalább az ajánlattevő általi felelős fordításban kell csatolni. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben, és az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni.
Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
15. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.
16. Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
17. Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével.
18. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
19. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart.
20. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
21. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szilva Gábor (lajstromszám: OO738) email: szilva.gabor@gmail.com
22. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
23. Szerződést kötni csak olyan Ajánlattevővel lehet, aki rendelkezik a DMS One Ultimate Iratkezelő Szakrendszer gyártójától, a DMS One Zrt.-től származó olyan nyilatkozattal, amely feljogosítja a Műszaki leírásban meghatározott szolgáltatások nyújtására. Az előzőekben meghatározott engedélyt tartalmazó nyilatkozatot a gyártó által cégszerűen aláírva eredetiben vagy másolatban kell benyújtani.
24. Értékelési szempontok: 1.) Nettó Ajánlati ár összesen (HUF) -súlyszáma: 80, kiosztható pontszám alsó-felső határa: 0-10
2.) Ajánlattevő által vállalt többletjótállás a kötelezően előírt 12 hónap jótállás felett (min. 0 – max. 24 hónap) -súlyszáma: 20, kiosztható pontszám alsó-felső határa: 0-10,
25. AK elfogadja az EN 16931-1:2017 szabványnak megfelelő elektronikus számlákat. (Kbt. 27./A szerint)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: iktató- és iratkezelő rendszer közbeszerzés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80395157
Postai cím: Infopark Sétány 1. I. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: info@dmsone.hu
Telefon: +36 13711128
Internetcím(ek): (URL) http://www.dmsone.hu
Fax: +36 13711129
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13927606243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 41370000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80395157
Postai cím: Infopark Sétány 1. I. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13927606243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges