Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/152
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.08.06.
Iktatószám: 14341/2020
CPV Kód: 50344200-0
Ajánlatkérő: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Teljesítés helye: Kaposvár közigazgatási területe a Gépfelsorolási jegyzék szerint
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Opti-Cost Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93354484
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mach Tamás
Telefon: +36 82501581
E-mail: kozbref@kaposvar.hu
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.kaposvar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kamerarendszer karbantartása
Hivatkozási szám: EKR000417532020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50344200-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által működtetett térfigyelő kamerarendszer, a központi adatrögzítési berendezések, megjelenítők, vezérlők karbantartási és szükség szerinti javítási munkálatainak elvégzése tárgyban 24 hónapos időszakra.
Berendezésjellegtől független szolgáltatások:
 rendszerleállás esetén Kivitelezővel fel kell venni a kapcsolatot, a hiba jellegétől függően pedig vagy a jótállás keretein belül történő javításra felszólítani, vagy a rendszer helyreállítását 3 órán belül megkezdeni minden nap éjjel-nappal, egyéb meghibásodás esetén a hibabejelentést követő 6 órán belül éjjel-nappal minden nap
 a berendezés működésével, használatával kapcsolatos telefonos információbiztosítás,
 a rendszer működését kritikusan akadályozó hiba esetén Kivitelezővel fel kell venni a kapcsolatot, a hiba jellegétől függően vagy a jótállás keretein belül történő javításra felszólítani, vagy a helyszínen nem javítható berendezések javítását megkezdeni, a javítás idejére pedig díjmenetesen hasonló funkciójú cserekészüléket biztosítani.
 a megelőző karbantartási feladatok tervezése, ajánlatkérő igénye esetén karbantartási terv készítése, egyeztetése
 a rendszer működtetésével, bővítésével, szolgáltatásaival kapcsolatos szaktanácsadás
 kapcsolódó szolgáltatókkal vagy együttműködő szolgáltatókkal a szakmai-műszaki problémák egyeztetése, zavaridők minimalizálása érdekében
 a jótállás keretein kívül eső berendezések üzemszerű, szakszerűen kezelt működése közben keletkezett hibák elhárítása, a hibabejelentések nyilvántartása, incidenskezelési és eszköz-nyilvántartási feladatok ellátása, meghibásodás esetén nyertes ajánlattevő maximum 5 napon belül köteles a hiba javítását megkezdeni és a megkezdéstől számított 10 napon belül befejezni,
 folyamatos programmódosítást a felmerülő igényeknek megfelelően, a munkálatok során szükséges minden egyéb eszközt, felszerelést (beleértve a magasban végzett munkavégzéshez szükséges emelőszerkezeteket, létrákat is) nyertes ajánlattevő kell biztosítania, ezekért külön díjtétel nem számítható fel ajánlatkérő részére
Tűzjelző berendezésekre vonatkozó szolgáltatások:
• Ajánlatkérő figyelmének felhívása, az esetleges törvényi-, jogszabályi kötelezettsége be nem tartása esetén
CCTV rendszerekre vonatkozó szolgáltatások:
• Ajánlatkérő rendszerében lévő 3 havonkénti tisztítása, az előírt technológiáknak megfelelően, a rendszer Kivitelezőjével egyeztetett módon és általa ajánlott tisztítószerrel, kamera fókuszok, látóterek ellenőrzése, kamerák beállításainak 3 havonkénti ellenőrzése
Informatikai eszközökre, rendszerekre vonatkozó szolgáltatások:
• rack szekrény 3 havonkénti portalanítása a rendszer Kivitelezőjével egyeztetett módon, csatlakozások ellenőrzése,
• szerver hűtőrendszerének 3 havonkénti tisztítása, szűrő cserék elvégzése a rendszer Kivitelezőjével egyeztetett módon.
Vezeték nélküli adatátviteli hálózat:
• az adatátviteli utak sebességét, elérhetőségét befolyásoló környezeti tényezők (fák) folyamatos figyelemmel kísérése, beavatkozás szükségessége esetén jelentés a kapcsolattartó felé.
Napelemes rendszerek:
• napelem felületek tisztítása az időjárási viszonyokhoz igazodva. (pl. jég- és hó mentesítés, valamint a felületen képződő szennyeződések eltávolítása)
• csatlakozások ellenőrzése
Szigetüzemű rendszerek:
• 48 óránként az akkumulátorok cseréje feltöltött, üzembiztos, min. 80Ah teljesítményű ipari kapacitású egységekre az alábbi helyszíneken:
- 610-es főút Taszár irányából (rendszámfigyelő) CABERO 2 db akkumulátor
- Árvízi kapu 1 db akkumulátor
- Deseda kerékpárút (2 helyszín) 2+2 db akkumulátor
- Deseda kerékpárút füredi oldal 2 kamera 2 db akkumulátor
Létesítményhatárok:
Nyertes ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége a felszerelt berendezések természetes létesítményhatáráig terjed. Ezek a következők:
Tűzjelző központ esetében: (helyszín: Kossuth tér 1.)
 a tápellátó berendezés hálózati csatlakozó pontja
 a berendezés földelő rendszerének csatlakozó pontja
Vagyonvédelmi végberendezések esetében: (helyszín: Kossuth tér 1.)
 a tápellátó berendezés hálózati csatlakozó pontja
 a berendezés földelő rendszerének csatlakozó pontja
Strukturált hálózat esetében:
 a kábelrendező (Rack szekrény)
 a hálózat csatlakozó aljzata (fali aljzat) + patch kábel
CCTV rendszer végberendezések esetében:
 a tápellátó berendezés hálózati csatlakozó pontja
 a berendezés földelő rendszerének csatlakozó pontja
Beléptető rendszer végberendezések esetében: (helyszín: Kossuth tér 1.)
 a tápellátó berendezés hálózati csatlakozó pontja
 a berendezés földelő rendszerének csatlakozó pontja
Napelem rendszer esetében:
 a napelem panel felületi területe
 az akkumulátor pakkok föld-doboza
Vezeték nélküli hálózat esetében:
 a tápellátó berendezés hálózati csatlakozó pontja
 a berendezés földelő rendszerének csatlakozó pontja
 az antennák szórási felülete
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 55450000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kamerarendszer karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50610000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Kaposvár közigazgatási területe a Gépfelsorolási jegyzék szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Berendezésjellegtől független szolgáltatások:
 rendszerleállás esetén Kivitelezővel fel kell venni a kapcsolatot, a hiba jellegétől függően pedig vagy a jótállás keretein belül történő javításra felszólítani, vagy a rendszer helyreállítását 3 órán belül megkezdeni minden nap éjjel-nappal, egyéb meghibásodás esetén a hibabejelentést követő 6 órán belül éjjel-nappal minden nap
 a berendezés működésével, használatával kapcsolatos telefonos információbiztosítás,
 a rendszer működését kritikusan akadályozó hiba esetén Kivitelezővel fel kell venni a kapcsolatot, a hiba jellegétől függően vagy a jótállás keretein belül történő javításra felszólítani, vagy a helyszínen nem javítható berendezések javítását megkezdeni, a javítás idejére pedig díjmenetesen hasonló funkciójú cserekészüléket biztosítani.
 a megelőző karbantartási feladatok tervezése, ajánlatkérő igénye esetén karbantartási terv készítése, egyeztetése
 a rendszer működtetésével, bővítésével, szolgáltatásaival kapcsolatos szaktanácsadás
 kapcsolódó szolgáltatókkal vagy együttműködő szolgáltatókkal a szakmai-műszaki problémák egyeztetése, zavaridők minimalizálása érdekében
 a jótállás keretein kívül eső berendezések üzemszerű, szakszerűen kezelt működése közben keletkezett hibák elhárítása, a hibabejelentések nyilvántartása, incidenskezelési és eszköz-nyilvántartási feladatok ellátása, meghibásodás esetén nyertes ajánlattevő maximum 5 napon belül köteles a hiba javítását megkezdeni és a megkezdéstől számított 10 napon belül befejezni,
 folyamatos programmódosítást a felmerülő igényeknek megfelelően, a munkálatok során szükséges minden egyéb eszközt, felszerelést (beleértve a magasban végzett munkavégzéshez szükséges emelőszerkezeteket, létrákat is) nyertes ajánlattevő kell biztosítania, ezekért külön díjtétel nem számítható fel ajánlatkérő részére
Tűzjelző berendezésekre vonatkozó szolgáltatások:
• Ajánlatkérő figyelmének felhívása, az esetleges törvényi-, jogszabályi kötelezettsége be nem tartása esetén
CCTV rendszerekre vonatkozó szolgáltatások:
• Ajánlatkérő rendszerében lévő 3 havonkénti tisztítása, az előírt technológiáknak megfelelően, a rendszer Kivitelezőjével egyeztetett módon és általa ajánlott tisztítószerrel, kamera fókuszok, látóterek ellenőrzése, kamerák beállításainak 3 havonkénti ellenőrzése
Informatikai eszközökre, rendszerekre vonatkozó szolgáltatások:
• rack szekrény 3 havonkénti portalanítása a rendszer Kivitelezőjével egyeztetett módon, csatlakozások ellenőrzése,
• szerver hűtőrendszerének 3 havonkénti tisztítása, szűrő cserék elvégzése a rendszer Kivitelezőjével egyeztetett módon.
Vezeték nélküli adatátviteli hálózat:
• az adatátviteli utak sebességét, elérhetőségét befolyásoló környezeti tényezők (fák) folyamatos figyelemmel kísérése, beavatkozás szükségessége esetén jelentés a kapcsolattartó felé.
Napelemes rendszerek:
• napelem felületek tisztítása az időjárási viszonyokhoz igazodva. (pl. jég- és hó mentesítés, valamint a felületen képződő szennyeződések eltávolítása)
• csatlakozások ellenőrzése
Szigetüzemű rendszerek:
• 48 óránként az akkumulátorok cseréje feltöltött, üzembiztos, min. 80Ah teljesítményű ipari kapacitású egységekre az alábbi helyszíneken:
- 610-es főút Taszár irányából (rendszámfigyelő) CABERO 2 db akkumulátor
- Árvízi kapu 1 db akkumulátor
- Deseda kerékpárút (2 helyszín) 2+2 db akkumulátor
- Deseda kerékpárút füredi oldal 2 kamera 2 db akkumulátor
Létesítményhatárok:
Nyertes ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége a felszerelt berendezések természetes létesítményhatáráig terjed. Ezek a következők:
Tűzjelző központ esetében: (helyszín: Kossuth tér 1.)
 a tápellátó berendezés hálózati csatlakozó pontja
 a berendezés földelő rendszerének csatlakozó pontja
Vagyonvédelmi végberendezések esetében: (helyszín: Kossuth tér 1.)
 a tápellátó berendezés hálózati csatlakozó pontja
 a berendezés földelő rendszerének csatlakozó pontja
Strukturált hálózat esetében:
 a kábelrendező (Rack szekrény)
 a hálózat csatlakozó aljzata (fali aljzat) + patch kábel
CCTV rendszer végberendezések esetében:
 a tápellátó berendezés hálózati csatlakozó pontja
 a berendezés földelő rendszerének csatlakozó pontja
Beléptető rendszer végberendezések esetében: (helyszín: Kossuth tér 1.)
 a tápellátó berendezés hálózati csatlakozó pontja
 a berendezés földelő rendszerének csatlakozó pontja
Napelem rendszer esetében:
 a napelem panel felületi területe
 az akkumulátor pakkok föld-doboza
Vezeték nélküli hálózat esetében:
 a tápellátó berendezés hálózati csatlakozó pontja
 a berendezés földelő rendszerének csatlakozó pontja
 az antennák szórási felülete
2020.Karbantartás Műszaki Tartalom Összesítő
2020. Karbantartás összesítő
Megnevezés / db szám
Akkutöltő 46;
Analóg kamera 7;
Hikvision IP kamera - 2 Megapixel 5;
Hikvision IP kamera - 3 Megapixel 10;
Hikvision IP kamera - 4 Megapixel 165;
Hikvision IP PTZ kamera - 4 Megapixel 2;
Kis kapacitású antenna 146;
Kliens számítógép 8;
Közepes kapacitású antenna 85;
Munka akkumulátor 61;
Nagy kapacitású antenna 24;
Napelem 8;
Optikai konverter 9;
Rendszámolvasó kamera 16;
Rendszámolvasó kliens számítógép 4;
Router 5;
Switch 112;
Szerver számítógép 10;
Szünetmentes tápegység 14;
Techson box kamera - 2 Megapixel 3;
Techson box kamera - 3 Megapixel 2;
Techson IP kamera - 3 Megapixel 72;
Techson IP kamera - 4 Megapixel 3;
Techson IP PTZ dome kamera - 2 Megapixel 17;
Szolár töltő 8;
TV 10;
Monitor 9;
Videoserver 15.
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott szakember kamerarendszerek karbantartásával összefüggésben szerzett szakmai tapasztalata (darab, minimum: 0 darab, maximum 3 darab) 10
2 A III.1.3-M.2.2 pontban meghatározott szakember kamerarendszerek karbantartásával összefüggésben szerzett szakmai tapasztalata (darab, minimum: 0 darab, maximum 3 darab) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár – (karbantartási díj; javítási díj) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.5) Értékelési szempontok pont kiegészítéseként Ajánlatkérő az alábbiakban rögzíti az Ajánlati ár rovat, mint értékelési szempont egyes alszempontjait és a hozzájuk tartozó súlyszámokat:
1. Ajánlati ár - Karbantartási díj (nettó Ft / hónap) / Értékelési részszempont alszempontjának súlyszáma: 70
2. Ajánlati ár - Javítási díj (nettó Ft / óra) / Értékelési részszempont alszempontjának súlyszáma: 10
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 / 01040

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08442 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kamerarendszer karbantartása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/08/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Opti-Cost Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62015561
Postai cím: Jutai Út 30/b.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@opticost.hu
Telefon: +36 82320511
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13768173214
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 56259963
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 55450000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Térfigyelő kamerarendszer, a központi adatrögzítési berendezések, megjelenítők, vezérlők karbantartása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Opti-Cost Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62015561
Postai cím: Jutai Út 30/b.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13768173214

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/08/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges