Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/179
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.09.15.
Iktatószám:16239/2020
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Sáránd Község Önkormányzata Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:47. sz. Debrecen-Szeged II. rendű főút 12+895 - 17+312 km sz.;47. sz. Debrecen-Szeged II. rendű főút 12+895 - 17+312 km sz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Franklin Holding Kereskedelmi Kft;Franklin Holding Kereskedelmi Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sáránd Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58456275
Postai cím: Nagy Utca 44.
Város: Sáránd,
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4272
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dézsi András
Telefon: +36 52374104
E-mail: sarandhivatal@gmail.com
Fax: +36 52567209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sarand.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Sáránd Község Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárút építése Sárándon 2020
Hivatkozási szám: EKR000306742020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés 1. része:
CPV 45233162-2 Kerékpárút építése
47. sz. Debrecen-Szeged II. rendű főút 12+895 - 17+312 km sz. közötti szakaszon /4,5 km hosszú szakasz/ közlekedésbiztonságot szolgáló kétirányú kerékpárút építés az alábbiak szerint:
A kerékpárút kivitelezési munkái részlegesen elkészültek. Jelen eljárás a fennmaradó tételekre irányul. A meglévő állapotra és a fennmaradó tételekre vonatkozó műszaki ellenőri nyilatkozat a dokumentáció részét képezi.
Előkészítés
Kitűzés 4,5 km
Szakfelügyeletek 5 db
Építés alatti forgalomkorlátozás tervezése 4,5 km
Építés alatti forgalomkorlátozás kiépítése 4,5 km
Megvalósulási tervek elkészítése 4,5 km

Bontás
Utasváró elbontása elszállítva, Önk. Által egyeztetett helyszínre 1 db
Burkolat vágás 34 fm
Járda burkolat bontás elszállítva, lerakóhelyi díjjal 210 m2
Útburkolat bontás elszállítva, lerakóhelyi díjjal 17 m3

Építés
Kiemelt szegély építése 24 fm
Útalap építése M63 j. anyagból, tömörítve 20 cm 263 m3
Kiékelés készítése M22 j. anyagból, tömörítve 740 m3
AC 11 kötő j. aszfalt burkolat építése 403 m3
AC 8 kopó j. aszfaltburkolat építése 288 m3
Padkarendezés helyszínre szállított anyagból 2994 m2

Közművek
Gázvezeték védelem 18 fm
Hírközlési vezeték védelembe helyezés 162 fm
Telekom Koax kábelakna szintbehelyezés 7 db
Közvilágítás kiépítése (szakági költségvetés szerint) 1 klt
Szerelvények szintbeemelése 1 db
Jelzőlámpás forgalomirányítás átépítése (szakági költségvetés szerint) 0,3 klt

Forgalomtechnika
Tábla tartó oszlop eltávolítása 6 db
Tábla leszerelése 10 db
Tábla tartó oszlop elhelyezése 36 db
Tábla felszerelése 58 db
Tartós útburkolati jelek festése – fehér 21,3 m2
Oldószeres útburkolati jelek festése – színes 37,5 m2
Tartós útburkolati jelek festése – színes 752 m2
Gyalogos vezetőkorlát építése 160 fm
Változó mérető táblák elhelyezése tartószerkezettel 1 db
Szalagkorlát végelem felhelyezése 2 db

Vízelvezetés
Szikkasztó árok tisztítás 1042 m2
Víznyelő építés 1 db
Víznyelő bekötővezeték építés 12 fm
Árok burkolás 10 m2

Egyebek
Elbontott utasváró felújítása, helyszíni beépítése 1 db
Fák ültetése (Puszta szil, szabadgyökerűt, min 8 m-ként min 150 cm) 463 db
Szemetes elhelyezés 2 db
Pad elhelyezés 3 db
Fedett kerékpártároló építés (fából) 1 db
A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
A közbeszerzés 2. része:
CPV 45233162-2 Kerékpárút építése
47. sz. Debrecen-Szeged II. rendű főút 14+579-16+640 kmsz közötti szakaszon közlekedésbiztonságot szolgáló kétirányú kerékpárút keretében menekítő sáv építése
Építés alatti forgalomkorlátozás kiépítése 1 klt
Kitűzés 1 klt
Útszélességjelző oszlop elbontása 2 db
Aszfalt burkolat vágás 180 fm
Útburkolat bontás elszállítva, lerakóhelyi díjjal 162 m2
Humuszleszedés 85 m3
Bevágás készítés 80 m3
Altalaj tömörítés 133 m3
Töltés építés helyszínre szállított anyagból 850 m3
Tömörítés (max 25 cm rétegvastagságban) 850 m3
Fagyvédő réteg készítése homokoskavicsból, tömörítve 89 m3
Útalap építése M63 j. anyagból, tömörítve 85 m3
Kiékelés készítése M22 j. anyagból, tömörítve 21 m3
AC 16 alap j. aszfalt burkolat építése (F) jelzetű keveréktípusok 24 m3
AC 11 kopó j. aszfalt burkolat építése (F) jelzetű keveréktípusok 18 m3
Bitumenes szalag elhelyezése 90 fm
Padkarendezés 248 m2
Rézsű felületének rendezése 248 m2
Útszélességjelző oszlop elhelyezése 2 db
Tábla tartó oszlop elhelyezése 1 db
Tábla felszerelése 1 db
Tartós útburkolati jelek festése - fehér 9,8 m2
Megvalósulási terv elkészítése 1 db

Ajánlatkérő által tervezett munkálatok építési engedély kötelesek.
A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 123470250 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kerékpárút építés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 47. sz. Debrecen-Szeged II. rendű főút 12+895 - 17+312 km sz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
47. sz. Debrecen-Szeged II. rendű főút 12+895 - 17+312 km sz. közötti szakaszon /4,5 km hosszú szakasz/ közlekedésbiztonságot szolgáló kétirányú kerékpárút építés az alábbiak szerint:
A kerékpárút kivitelezési munkái részlegesen elkészültek. Jelen eljárás a fennmaradó tételekre irányul. A meglévő állapotra és a fennmaradó tételekre vonatkozó műszaki ellenőri nyilatkozat a dokumentáció részét képezi.
Előkészítés
Kitűzés 4,5 km
Szakfelügyeletek 5 db
Építés alatti forgalomkorlátozás tervezése 4,5 km
Építés alatti forgalomkorlátozás kiépítése 4,5 km
Megvalósulási tervek elkészítése 4,5 km

Bontás
Utasváró elbontása elszállítva, Önk. Által egyeztetett helyszínre 1 db
Burkolat vágás 34 fm
Járda burkolat bontás elszállítva, lerakóhelyi díjjal 210 m2
Útburkolat bontás elszállítva, lerakóhelyi díjjal 17 m3

Építés
Kiemelt szegély építése 24 fm
Útalap építése M63 j. anyagból, tömörítve 20 cm 263 m3
Kiékelés készítése M22 j. anyagból, tömörítve 740 m3
AC 11 kötő j. aszfalt burkolat építése 403 m3
AC 8 kopó j. aszfaltburkolat építése 288 m3
Padkarendezés helyszínre szállított anyagból 2994 m2

Közművek
Gázvezeték védelem 18 fm
Hírközlési vezeték védelembe helyezés 162 fm
Telekom Koax kábelakna szintbehelyezés 7 db
Közvilágítás kiépítése (szakági költségvetés szerint) 1 klt
Szerelvények szintbeemelése 1 db
Jelzőlámpás forgalomirányítás átépítése (szakági költségvetés szerint) 0,3 klt

Forgalomtechnika
Tábla tartó oszlop eltávolítása 6 db
Tábla leszerelése 10 db
Tábla tartó oszlop elhelyezése 36 db
Tábla felszerelése 58 db
Tartós útburkolati jelek festése – fehér 21,3 m2
Oldószeres útburkolati jelek festése – színes 37,5 m2
Tartós útburkolati jelek festése – színes 752 m2
Gyalogos vezetőkorlát építése 160 fm
Változó mérető táblák elhelyezése tartószerkezettel 1 db
Szalagkorlát végelem felhelyezése 2 db

Vízelvezetés
Szikkasztó árok tisztítás 1042 m2
Víznyelő építés 1 db
Víznyelő bekötővezeték építés 12 fm
Árok burkolás 10 m2

Egyebek
Elbontott utasváró felújítása, helyszíni beépítése 1 db
Fák ültetése (Puszta szil, szabadgyökerűt, min 8 m-ként min 150 cm) 463 db
Szemetes elhelyezés 2 db
Pad elhelyezés 3 db
Fedett kerékpártároló építés (fából) 1 db
Ajánlatkérő által tervezett munkálatok építési engedély kötelesek.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevont építésvezető szakember mélyépítési munkák során szerzett szakmai tapasztalata (hónap) 20
2 Teljes körű, kötelezően előírt jótállási időn (36 hónap) túl vállalt további jótállás (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00010
II.2.9) További információ:
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
Az 1. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül a fordított arányosítás képlete alapján jár el:
Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
A 2. és 3. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül az egyenes arányosítás képlete alapján jár el:
Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.

II.2.1)
Elnevezés: Menekítő sáv építés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 47. sz. Debrecen-Szeged II. rendű főút 12+895 - 17+312 km sz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
47. sz. Debrecen-Szeged II. rendű főút 14+579-16+640 kmsz közötti szakaszon közlekedésbiztonságot szolgáló kétirányú kerékpárút keretében menekítő sáv építése
Építés alatti forgalomkorlátozás kiépítése 1 klt
Kitűzés 1 klt
Útszélességjelző oszlop elbontása 2 db
Aszfalt burkolat vágás 180 fm
Útburkolat bontás elszállítva, lerakóhelyi díjjal 162 m2
Humuszleszedés 85 m3
Bevágás készítés 80 m3
Altalaj tömörítés 133 m3
Töltés építés helyszínre szállított anyagból 850 m3
Tömörítés (max 25 cm rétegvastagságban) 850 m3
Fagyvédő réteg készítése homokoskavicsból, tömörítve 89 m3
Útalap építése M63 j. anyagból, tömörítve 85 m3
Kiékelés készítése M22 j. anyagból, tömörítve 21 m3
AC 16 alap j. aszfalt burkolat építése (F) jelzetű keveréktípusok 24 m3
AC 11 kopó j. aszfalt burkolat építése (F) jelzetű keveréktípusok 18 m3
Bitumenes szalag elhelyezése 90 fm
Padkarendezés 248 m2
Rézsű felületének rendezése 248 m2
Útszélességjelző oszlop elhelyezése 2 db
Tábla tartó oszlop elhelyezése 1 db
Tábla felszerelése 1 db
Tartós útburkolati jelek festése - fehér 9,8 m2
Megvalósulási terv elkészítése 1 db

Ajánlatkérő által tervezett munkálatok építési engedély kötelesek.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevont építésvezető szakember mélyépítési munkák során szerzett szakmai tapasztalata (hónap)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00010
II.2.9) További információ:
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
Az 1. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül a fordított arányosítás képlete alapján jár el:
Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
A 2. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül az egyenes arányosítás képlete alapján jár el:
Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Kerékpárút építés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Franklin Holding Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32755493
Postai cím: Ipartelep Utca 5
Város: Hosszúpályi
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4274
Ország: Magyarország
E-mail: franklinholding@gmail.com
Telefon: +36 305576673
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24862831209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 99523715
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 109974950
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Franklin Holding Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32755493
Postai cím: Ipartelep Utca 5
Város: Hosszúpályi
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4274
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24862831209

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Menekítő sáv építés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/08/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Franklin Holding Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32755493
Postai cím: Ipartelep Utca 5
Város: Hosszúpályi
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4274
Ország: Magyarország
E-mail: franklinholding@gmail.com
Telefon: +36 305576673
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24862831209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11288280
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13495300
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Franklin Holding Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32755493
Postai cím: Ipartelep Utca 5
Város: Hosszúpályi
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4274
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24862831209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/03/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges