Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/190
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.09.30.
Iktatószám:17770/2020
CPV Kód:79611000-0
Ajánlatkérő:Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
Teljesítés helye:Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet - 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20. és szükség szerinti telephelyek: 1081 Budapest, Fiumei út 17., 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pesti Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32559260
Postai cím: Péterfy Sándor Utca 8-20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Buczkó Erzsébet
Telefon: +36 14614710
E-mail: gazdig.titkarsag@peterfykh.hu
Fax: +36 14614712
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.peterfykh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.peterfykh.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egészségügyi intézmény
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Munkaerő biztosítása nyugdíjas szövetkezetből
Hivatkozási szám: EKR000436902020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79611000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tárgya és mennyisége: Munkaerő biztosítása nyugdíjas szövetkezetből
ajánlatkérő által igényelt mennyiségben és óraszámban nyugdíjas munkaerő folyamatos biztosítása, az egyedi megrendelésekben meghatározott munkakörökben és időtartamokban, 24 hónapon keresztül.
Az eljárásban az alábbi munkakörök szerint kíván ajánlatkérő munkaerőt foglalkoztatni:
a; fizikai munkaerő gazdasági és műszaki területre: 3.667 óra / 6 hó +25% opcionális mennyiség, betanított munkás (konyhai kisegítő, ételszállító, szennyesátvevő, telefonkezelő, ruhatáros, udvaros, mosogató), segédmunkás (udvari munkás, szállítómunkás, hivatalsegéd) szakmunkás (varrónő, festő, asztalos, villanyszerelő, vízvezetékszerelő, lakatos, kazánfűtő, víz-gázszerelő, szakács, cukrász, elektroműszerész), raktáros munkakörökben
b; szellemi munkaerő gazdasági és műszaki területre: 1.219 óra / 6 hó +25% opcionális mennyiség, műszerügyi ügyintéző, egyéb ügyintéző, adminisztrátor munkakörökben
c; fizikai munkaerő egészségügyi területre: 1.219 óra / 6 hó +25% opcionális mennyiség, segédápoló munkakörben
d; szellemi munkaerő egészségügyi területre: 1.219 óra/ 6 hó +25% opcionális mennyiség, orvosírnok munkakörben
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 53000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Munkaerő biztosítása nyugdíjas szövetkezetből
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79611000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet - 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20. és szükség szerinti telephelyek: 1081 Budapest, Fiumei út 17., 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgya és mennyisége: Munkaerő biztosítása nyugdíjas szövetkezetből
ajánlatkérő által igényelt mennyiségben és óraszámban nyugdíjas munkaerő folyamatos biztosítása, az egyedi megrendelésekben meghatározott munkakörökben és időtartamokban, 24 hónapon keresztül.
Az eljárásban az alábbi munkakörök szerint kíván ajánlatkérő munkaerőt foglalkoztatni:
a; fizikai munkaerő gazdasági és műszaki területre: 3.667 óra / 6 hó +25% opcionális mennyiség, betanított munkás (konyhai kisegítő, ételszállító, szennyesátvevő, telefonkezelő, ruhatáros, udvaros, mosogató), segédmunkás (udvari munkás, szállítómunkás, hivatalsegéd) szakmunkás (varrónő, festő, asztalos, villanyszerelő, vízvezetékszerelő, lakatos, kazánfűtő, víz-gázszerelő, szakács, cukrász, elektroműszerész), raktáros munkakörökben
b; szellemi munkaerő gazdasági és műszaki területre: 1.219 óra / 6 hó +25% opcionális mennyiség, műszerügyi ügyintéző, egyéb ügyintéző, adminisztrátor munkakörökben
c; fizikai munkaerő egészségügyi területre: 1.219 óra / 6 hó +25% opcionális mennyiség, segédápoló munkakörben
d; szellemi munkaerő egészségügyi területre: 1.219 óra/ 6 hó +25% opcionális mennyiség, orvosírnok munkakörben
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt kiközvetítési nap az igény leadástól számítva naptári napban (maximum 15 nap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – ajánlati ár, részletesen a II.2.13. pontban Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
a; Nettó ajánlati ár Ft/fő/óra fizikai munkaerő gazdasági és műszaki területre, Súlyszám: 30
b; Nettó ajánlati ár Ft/fő/óra szellemi munkaerő gazdasági és műszaki területre, Súlyszám: 10
c; Nettó ajánlati ár Ft/fő/óra fizikai munkaerő egészségügyi területre, Súlyszám: 10
d; Nettó ajánlati ár Ft/fő/óra szellemi munkaerő egészségügyi területre, Súlyszám: 10
e; Szolgáltatási díj (közvetítői díj) ajánlatkérő által ajánlott tagok esetében (%), Súlyszám: 7
f; Szolgáltatási díj (közvetítői díj) ajánlattevő által ajánlott tagok esetében (%), Súlyszám: 13

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07853 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Munkaerő biztosítása nyugdíjas szövetkezetből
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/09/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pesti Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96425712
Postai cím: Kossuth Utca 138.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: info@melodiak.hu
Telefon: +36 13232133
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26157229213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 65007600
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 53000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Pesti Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96425712
Postai cím: Kossuth Utca 138.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26157229213

Hivatalos név: Pensum Pension Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80299105
Postai cím: Andrássy Út 117
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26114512242

Hivatalos név: Pannon-Work Silver Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77580634
Postai cím: Győri Utca 22
Város: Tényő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9111
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26120225208

Hivatalos név: PRO MATURITATE Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52634804
Postai cím: Pauler Utca 11. III. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26220428241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges