Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/44
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.03.03.
Iktatószám: 3863/2020
CPV Kód: 48520000-9
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64., MTVA
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Web televíziós adáslebonyolító beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000090852020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48520000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: Web televíziós adáslebonyolító beszerzése
Az MTVA a sportműsorok online megjelenésének támogatására 5 csatornás televíziós adáslebonyolító beszerzését tervezi. Az újonnan beszerzendő rendszernek az élő közvetítések átvételére HD-SDI bemenettel kell rendelkeznie, a műsorterv előállítására és utólagos jelentések készítésére az MTVA a Provys csatornamenedzsment rendszert használja, melyhez az új rendszernek is kapcsolódni kell. A rendszer részére a konzerv műsorokat az MTVA archív rendszere XDCAM HD422 formátumú MXF fájlok formájában fogja biztosítani, a kimeneti jelfolyamot pedig TS over UDP/IP formátumban kell biztosítani az MTVA CDN szolgáltatója által biztosított switch portjaira. Az online megjelenítésben használt player műsorújságjának adatforrásaként az aktuálisan futó playlisták tartalmát elérhetővé kell tenni folyamatosan frissítve. A rendszer működéséhez szükséges licenceket/licencek verziókövetését 3 év időtartamra kell tartalmazni az ajánlatnak.
Az új rendszer kijátszást/enkódolást végző rendszerének hardverét N+1 tartalékolási modellben kell kialakítani. Így a 6 darab munkaállomásnak egyenként minimum 3,7 GHz órajelű 8 magos (Intel Xeon W 2145) processzorral, 32 GB DDR4 2666 ECC REG RAM memóriával és minimum 5GB video RAM memóriával rendelkező NVIDIA Quadro P2000 videokártyával kell rendelkezni. A gépekhez minimum 512GB SSD háttértárat kell biztosítani a rendszer- és adatfájlok tárolására. A leszállított munkaállomásokat 5 éves helyszíni gyári garanciával kell szállítani. Operációs rendszerként minimum Windows 10 Pro 64 bit szállítása és telepítése szükséges. A gépeket a HD-SDI jelek fogadására alkalmas kártyával kell szállítani úgy, hogy a kártyáknak kompatibilisnek kell lenni a megajánlott playout szoftverrel.
Szoftverlicencként 5 csatorna kijátszásához elegendő örökös licencet kell szállítani 3 év gyártói verziókövetéssel. A licenceknek csatornánként lehetővé kell tenni az SDI bemenetek és konzerv fájlok adásba történő kiadását, feliratozását, egyedi csatorna logóval történő ellátását, előre meghatározott adásmenet szerinti lebonyolítását és a lefutott adás naplójának generálását.
A rendszer beüzemelésén túl szolgáltatásként ki kell alakítani:
• az MTVA Provys rendszerével való kétirányú kapcsolatot
• a csatornák grafikai arculatának megfelelő sablonokat és szabályrendszereket
• az MTVA média munkafolyamataival való kapcsolatot a kijátszandó és a VOD irányba továbbítandó fájlok tekintetében egyaránt
• az integrációt az MTVA CDN szolgáltatójának Wowza streaming szerverével
További szolgáltatásként helyszíni oktatást kell tartani az MTVA adminisztrátorainak és kezelőinek is összességében 5 munkanap terjedelemben, mely keretében a rendszer üzemeltetésével, hibabehatárolással és működtetésével kapcsolatos ismereteket elsajátíthatják az MTVA munkavállalói. A csatornák indításánál 5 nap helyszíni támogatást is biztosítani kell.
A leszállított munkaállomásokra Szolgáltatónak helyszíni gyári garanciát (jótállást) kell vállalnia. A jótállás időtartama az átadás-átvételtől számított minimum 60 (hatvan) hónap.
További információk a közbeszerzési dokumentum műszaki leírás és szerződéstervezet fejezetében. További részletes elvárások a KD-ban találhatók.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Web televíziós adáslebonyolító beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48520000-9
További tárgyak: 72261000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64., MTVA
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: Web televíziós adáslebonyolító beszerzése
Az MTVA a sportműsorok online megjelenésének támogatására 5 csatornás televíziós adáslebonyolító beszerzését tervezi. Az újonnan beszerzendő rendszernek az élő közvetítések átvételére HD-SDI bemenettel kell rendelkeznie, a műsorterv előállítására és utólagos jelentések készítésére az MTVA a Provys csatornamenedzsment rendszert használja, melyhez az új rendszernek is kapcsolódni kell. A rendszer részére a konzerv műsorokat az MTVA archív rendszere XDCAM HD422 formátumú MXF fájlok formájában fogja biztosítani, a kimeneti jelfolyamot pedig TS over UDP/IP formátumban kell biztosítani az MTVA CDN szolgáltatója által biztosított switch portjaira. Az online megjelenítésben használt player műsorújságjának adatforrásaként az aktuálisan futó playlisták tartalmát elérhetővé kell tenni folyamatosan frissítve. A rendszer működéséhez szükséges licenceket/licencek verziókövetését 3 év időtartamra kell tartalmazni az ajánlatnak.
Az új rendszer kijátszást/enkódolást végző rendszerének hardverét N+1 tartalékolási modellben kell kialakítani. Így a 6 darab munkaállomásnak egyenként minimum 3,7 GHz órajelű 8 magos (Intel Xeon W 2145) processzorral, 32 GB DDR4 2666 ECC REG RAM memóriával és minimum 5GB video RAM memóriával rendelkező NVIDIA Quadro P2000 videokártyával kell rendelkezni . A gépekhez minimum 512GB SSD háttértárat kell biztosítani a rendszer- és adatfájlok tárolására. A leszállított munkaállomásokat 5 éves helyszíni gyári garanciával kell szállítani. Operációs rendszerként minimum Windows 10 Pro 64 bit szállítása és telepítése szükséges. A gépeket a HD-SDI jelek fogadására alkalmas kártyával kell szállítani úgy, hogy a kártyáknak kompatibilisnek kell lenni a megajánlott playout szoftverrel.
Szoftverlicencként 5 csatorna kijátszásához elegendő örökös licencet kell szállítani 3 év gyártói verziókövetéssel. A licenceknek csatornánként lehetővé kell tenni az SDI bemenetek és konzerv fájlok adásba történő kiadását, feliratozását, egyedi csatorna logóval történő ellátását, előre meghatározott adásmenet szerinti lebonyolítását és a lefutott adás naplójának generálását.
A rendszer beüzemelésén túl szolgáltatásként ki kell alakítani:
• az MTVA Provys rendszerével való kétirányú kapcsolatot
• a csatornák grafikai arculatának megfelelő sablonokat és szabályrendszereket
• az MTVA média munkafolyamataival való kapcsolatot a kijátszandó és a VOD irányba továbbítandó fájlok tekintetében egyaránt
• az integrációt az MTVA CDN szolgáltatójának Wowza streaming szerverével
További szolgáltatásként helyszíni oktatást kell tartani az MTVA adminisztrátorainak és kezelőinek is összességében 5 munkanap terjedelemben, mely keretében a rendszer üzemeltetésével, hibabehatárolással és működtetésével kapcsolatos ismereteket elsajátíthatják az MTVA munkavállalói. A csatornák indításánál 5 nap helyszíni támogatást is biztosítani kell.
A leszállított munkaállomásokra Szolgáltatónak helyszíni gyári garanciát (jótállást) kell vállalnia. A jótállás időtartama az átadás-átvételtől számított minimum 60 (hatvan) hónap.
További információk a közbeszerzési dokumentum műszaki leírás és szerződéstervezet fejezetében. További részletes elvárások a KD-ban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített ajánlati ár (EUR+ÁFA) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01993 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: Elnevezés: Web televíziós adáslebonyolító beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja szerint eredménytelen az eljárás, ha kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MEDIA NETWORKS Telekommunikációs és Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44374334
Postai cím: Záhony Utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12087161241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A V.2.2) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli az eljárásban ajánlatot benyújtott ajánlattevő(k) nevét, címét, adószámát és KKV minősítését:
MEDIA NETWORKS Telekommunikációs és Informatikai Szolgáltató Kft.
1031 Budapest, Záhony Utca 7.
12087161-2-41
mikrovállalkozásnak minősül
Kiegészítés a V.1) ponthoz:
Az eredménytelenség indoka:
Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja szerint eredménytelen, tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
Az ajánlatok bírálata során megállapítást nyert, hogy Ajánlattevő nem a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott mennyiségre tett ajánlatot, amelyre tekintettel az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
Követelmény megnevezése és az érvénytelenségre okot adó körülmény:
A közbeszerzési dokumentumok részét képező kitöltendő ártáblázat 1. sora - „5 csatornás webes adáslebonyolító licencei” - vonatkozásában 1db mennyiségre szükséges ajánlatot tenni.
Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő 5 db mennyiségre tett ajánlatot a benyújtott ártáblázatának 1. sora - „5 csatornás webes adáslebonyolító licencei” - vonatkozásában, az ajánlat érvényesként figyelembe nem vehető.
Az érvénytelenség indoka: A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.
Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges