Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/53
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.16.
Iktatószám:4616/2020
CPV Kód:72261000-2
Ajánlatkérő:Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye:1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: NEXON HR-GAZDÁLKODÁSI RENDSZER SUPPORTJA
Hivatkozási szám: EKR000012212020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés – Az MTVA meglévő NEXON humánerőforrás gazdálkodási rendszerének supportja 2020.12.31-ig tárgyában
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 14977950 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: NEXON HR-gazdálkodási rendszer supportja
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
További tárgyak:72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási keretszerződés keretében az MTVA meglévő NEXON humánerőforrás gazdálkodási rendszerének supportja a szerződéskötéstől számított 12 hónapra, de legkésőbb 2020.12.31-ig 9.990.000,- Ft keretösszegben, valamint 5.000.000,- Ft keretösszegben a jelenlegi rendszerhez kapcsolódó eseti fejlesztési és rendszertámogatási feladatok ellátása (opció), figyelembe véve az új NEXON4 verzió jövőbeni bevezetésének lehetőségét az alábbiakban meghatározottak szerint.
Meglévő rendszer ismertetése
Az MTVA meglévő bér-honorárium, TB kifizetőhelyi és munkaügyi nyilvántartását a NEXON rendszerben vezeti. A rendszerben történik a munkavállalókhoz kapcsolódóan a teljeskörű bér- és munkaidőadatok, illetve a bér és bér jellegű juttatások, TB ellátások, kafeteria nyilvántartása és elszámolása, ezen felül a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott magánszemélyek kifizetéseinek nyilvántartása és bizonylat alapú elszámolása elektronikus teljesítésigazolás alapján. A számfejtő rendszer adatai alapján történnek a bér és a bér jellegű kifizetések, ellátások, honoráriumok, járulékok elszámolása, a munkaidő nyilvántartás, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatások is, több adatbázisban, több jogi entitásra vonatkozóan. A számfejtő rendszer a különböző cégeknél működő kapcsolódó ügyviteli, gyártási, vállalatirányítási rendszereknek alapadatokat ad át és fogad be interfészeken, View-n keresztül, annak érdekében, hogy a személyes, illetve jogviszony adatokat csak egy helyre kelljen berögzíteni, a rendszernek a magánszemélyek tekintetében elsődleges törzsadatkezelési funkciót kell ellátnia. A rendszerben várhatóan a fluktuációt és a kezelt cégek összetételét, változását is figyelembe véve, az MTVA-nál mindösszesen mintegy 2700 munkavállalóra, ezen belül saját és más gazdasági egységeknél, szolgáltatási szerződés keretében ellátott munkavállalóra kell az itt leírt feladatokat ellátni és a humánerőforrás gazdálkodással kapcsolatos elvárt funkciókat, adatkezeléseket a vonatkozó törvényi előírások mentén folyamatosan biztosítani.
Meglévő modulok:
- NEXONBÉR Bérszámfejtés, kifizetőhelyi TB ügyintézés és Cafetéria nyilvántartás
- NEXONHR - Személy és munkaügy
- NEXONTIME - Munkaidő tervezés és nyilvántartás, szabadság nyilvántartás
- Personline - WEB-es felületen önkiszolgálói rendszer belső Intraneten keresztül
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy várható a fenti modulok jövőben történő kivezetése (modulok cseréje), új verziók bevezetése, ami felmérés alapján, ütemezetten, de jelenleg előre nem ismert időpontokban fog megtörténni.
Licensz támogatási, support szolgáltatás elvárt tartalma
- nexONBÉR ezen belül nexCAFÉ, nexONHR, nexONTIME és PERSONLINE, valamint egyéb lincenceként már megvásárolt modulokhoz új verziók biztosítása létszám alapú elszámolással, korlátlan jogi entitásra
- Teljes körű szakmai nexONBÉR, nexONHR, nexONTIME, PERSONLINE telefonos és e-mail alapú ügyfélszolgálat biztosítása munkanapokon 8 és 16 óra között,
- Jogszabálykövetési verziók, terméktámogatás biztosítása a különböző meglévő jelenlegi Nexon modulokhoz, rendszerekhez,
- A felsorolt modulok megfelelő funkcionalitásához szükséges módosított vagy új verziók biztosítása,
- Hibaelhárítás
- Egyedi fejlesztésekkel és integrációkkal, meglévő modulok módosított vagy új verzióinak bevezetésével kapcsolatos támogatás,
- Folyamatosan aktualizált termékdokumentáció biztosítása,
- Évi két szakértői, vagy oktatási nap biztosítása,
- Kiemelt rendelkezésre állás további igények szakértői kezelésére.
- További korlátlan jogi entitással való bővítés a megadott becsült dolgozói létszámon belül
A hatályos jogszabályi környezetnek való megfelelőség biztosítása, a Szoftver és a Rendszer Módosított Verzióinak biztosítása a Felhasználó részére (szoftver- és rendszerkövetés, a továbbiakban együtt: szoftverkövetés), a jogszabályokban előírt határidőn belül – illetve, ha ez nem lehetséges, akkor a lehető legrövidebb ésszerű határidőn belül – oly módon szükséges, hogy azok feldolgozása időben elvégezhetőek legyenek.
A szoftverkötés tartalma
A szoftverkövetés a Szoftvereknek a Jogtulajdonos által történő további olyan jogszabályi változásoknak megfelelő programmódosításait jelenti – újabb Módosított Verziók Nyertes Ajánlattevő általi létrehozásával – amely eredményeként a Szoftverek alapvető jellege nem változik meg, de a Felhasználó jogosulttá válik arra, hogy a Szoftverek módosított vagy új verzióit felhasználja, valamint a Szoftverek szoftverkövetési szintű fejlesztését a Jogtulajdonos egyedül végzi, amelynek eredményeként létrejövő új verziószámú Szoftverek is a Jogtulajdonos kizárólagos tulajdonát képezik, azaz a szerzői jogi védelem szempontjából a Jogtulajdonos birtokolja a szerzői személyhez fűződő és vagyoni (felhasználói) jogokat. A Felhasználónak a szoftverkövetés folyamatában való olyan tartalmú együttműködése, hogy szolgáltatja a Jogtulajdonos részére mindazokat a jogszabály-módosításokból eredő felhasználói igényeket, melyek szükségesek a szoftverkövetés során létrejövő módosított vagy új verzióknak a Felhasználó általi optimális felhasználásához – a Felhasználó részére szerzői jogokat nem keletkeztetnek.
Eseti fejlesztési és rendszertámogatási szolgáltatás lehívás alapján az ajánlatban megadott óradíjjal elszámolva
MTVA a szerződés időtartama alatt nettó 5.000.000,- Ft keretösszegig jogosult opcionálisan eseti fejlesztési és rendszertámogatási szolgáltatást megrendelni, a nyertes Ajánlattevő maximum a keretösszeg mértékéig jogosult e körben szolgáltatást teljesíteni. A szerződés alapján, annak teljes időtartama alatt (12 hónap) felhasznált havidíj és eseti megrendelések ellenértéke nem haladhatja meg a 14.990.000,- Ft összeget.
A továbbiakban lásd a VI.3.12) pont 13) alpontjában
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A II.2.4) pontban, valamint a VI.3.12) pont 13) alpontjában részletezettek szerint
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00550 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: NEXON HR-gazdálkodási rendszer supportja
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83380897
Postai cím: Váci Út 185
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: nexon@nexon.hu
Telefon: +36 14655100
Internetcím(ek): (URL) www.nexon.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10245264241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14977950
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83380897
Postai cím: Váci Út 185
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10245264241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges