Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/59
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.03.24.
Iktatószám: 5236/2020
CPV Kód: 32424000-1
Ajánlatkérő: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15, 1032 Budapest, San Marco utca 55, 1191 Budapest, Üllői út 206, 1111 Budapest, Bicskei út 4-6, 1172 Budapest, Ferihegyi út 33
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Digitran Hungária Digitális Transzformáció Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82493194
Postai cím: Szugló Utca 9-15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Támis-Dobos Marianna
Telefon: +36 308204404
E-mail: kozbeszerzes.marianna@targetconsulting.hu
Fax: +36 12362972
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kemenysepro.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hálózati eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001407972019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32424000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés Hálózati eszközök és szolgáltatások beszerzése tárgyában
Jelen beszerzés keretében a nyertes Ajánlattevőnek az alábbi eszközöket szükséges szállítani:
2 db Központi tűzfal konfiguráció (redundáns kialakításban),
3 db kisebb teljesítményű tűzfal,
2 db nagyobb teljesítményű tűzfal,
1db 10Gbps SFP switch,
2 db Layer 3 switch,
6 db Access switch,
Kisebb telephelyek switch, összesen 9 db:
1032 Budapest, San Marco utca 55: 3db 24 portos managelhető switch.
1191 Budapest, Üllői út 206: 2db 24 portos managelhető switch.
1111 Budapest, Bicskei út 4-6: 2db 24 portos managelhető switch.
1172 Budapest, Ferihegyi út 33: 2db 24 portos managelhető switch.
1 db WI-FI vezérlő (access controller).
17 db WI-FI Access pontok.
Az eszközök minimum három év teljeskörű, következő munkanapi, helyszíni garanciával kell rendelkezzenek, a szoftverfrissítés (beleértve a központi tűzfalak esetében a behatolásvédelem működéséhez szükséges adatbázisok frissítését is) időszaka minimum 3 év.
Nyertes Ajánlattevő által elvégzendő szolgáltatások:
Üzembe helyezés, integráció, mely a következő tevékenységeket takarja:
A kialakítandó konfiguráció részletes tervezése, dokumentálása; az üzembehelyezés lépéseinek tervezése, dokumentálása
Üzembehelyezés a műszaki leírásban részletezettek szerint.
A kialakított rendszer dokumentálása.
Az üzembe helyezés lépéseinek dokumentálása (reprodukáláshoz szükséges mértékben).
Fenti tevékenységek megkezdéséhez szükséges tervezési tevékenység.
A telephelyek közötti L2 illetve VPN kapcsolatok mellett be kell állítani a menedzsment célokat szolgáló Cisco VPN megoldást, be kell állítani az URL szűrést, valamint a redundáns eszközök és/vagy vonalak esetében tesztelni kell mind a normál működés esetén történő loadbalance megoldás működését, mind a hibatűrést.
A LAN struktúra átalakítása során létre kell hozni a szerverpark 10GBites gerinchálózatát, az egyes kliens access switchek felé a csillagtopológia kialakítását.
A teljes mennyiséggel, műszaki követelménnyel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 44974000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Hálózati eszközök és szolgáltatások beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32424000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15,
1032 Budapest, San Marco utca 55,
1191 Budapest, Üllői út 206,
1111 Budapest, Bicskei út 4-6,
1172 Budapest, Ferihegyi út 33
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés Hálózati eszközök és szolgáltatások beszerzése tárgyában
Jelen beszerzés keretében a nyertes Ajánlattevőnek az alábbi eszközöket szükséges szállítani:
2 db Központi tűzfal konfiguráció (redundáns kialakításban),
3 db kisebb teljesítményű tűzfal,
2 db nagyobb teljesítményű tűzfal,
1db 10Gbps SFP switch,
2 db Layer 3 switch,
6 db Access switch,
Kisebb telephelyek switch, összesen 9 db:
1032 Budapest, San Marco utca 55: 3db 24 portos managelhető switch.
1191 Budapest, Üllői út 206: 2db 24 portos managelhető switch.
1111 Budapest, Bicskei út 4-6: 2db 24 portos managelhető switch.
1172 Budapest, Ferihegyi út 33: 2db 24 portos managelhető switch.
1 db WI-FI vezérlő (access controller).
17 db WI-FI Access pontok.
Az eszközök minimum három év teljeskörű, következő munkanapi, helyszíni garanciával kell rendelkezzenek, a szoftverfrissítés (beleértve a központi tűzfalak esetében a behatolásvédelem működéséhez szükséges adatbázisok frissítését is) időszaka minimum 3 év.
Nyertes Ajánlattevő által elvégzendő szolgáltatások:
Üzembe helyezés, integráció, mely a következő tevékenységeket takarja:
A kialakítandó konfiguráció részletes tervezése, dokumentálása; az üzembehelyezés lépéseinek tervezése, dokumentálása
Üzembehelyezés a műszaki leírásban részletezettek szerint.
A kialakított rendszer dokumentálása.
Az üzembe helyezés lépéseinek dokumentálása (reprodukáláshoz szükséges mértékben).
Fenti tevékenységek megkezdéséhez szükséges tervezési tevékenység.
A telephelyek közötti L2 illetve VPN kapcsolatok mellett be kell állítani a menedzsment célokat szolgáló Cisco VPN megoldást, be kell állítani az URL szűrést, valamint a redundáns eszközök és/vagy vonalak esetében tesztelni kell mind a normál működés esetén történő loadbalance megoldás működését, mind a hibatűrést.
A LAN struktúra átalakítása során létre kell hozni a szerverpark 10GBites gerinchálózatát, az egyes kliens access switchek felé a csillagtopológia kialakítását.
A teljes mennyiséggel, műszaki követelménnyel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Garanciális időszak kiterjesztése a 3 év fölötti időszakra (min. 0, maximum 3 év) 10
2 3. Szoftverkövetési időszak és a központi tűzfalak által használt biztonsági adatbázisfrissítési időszak kiterjesztése a 3 év fölötti időszakra (min. 0, maximum 3 év) 10
3 4. Eszközök szállítási határideje a szerződés hatályba lépésétől számítva (min. 2 hét, max. 12 hét) 15
4 5. Üzembe helyezésre, integrációra vállalt teljesítési határidő az eszközök fizikai szállításától és átvételétől számítva (min. 2 hét, max. 6 hét) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 65
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hálózati eszközök és szolgáltatások beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Digitran Hungária Digitális Transzformáció Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13800703
Postai cím: Henger Utca 2/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@digitran.hu
Telefon: +36 13444872
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26196413241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 36000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 44974000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Digitran Hungária Digitális Transzformáció Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13800703
Postai cím: Henger Utca 2/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26196413241

Hivatalos név: 3 for IT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32520390
Postai cím: Szállító Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23174878243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1)Ajánlatkérő az eljárás megindításakor megjelölt fedezet összegét megemelte, így a szerződés megkötéséhez szükséges fedezet rendelkezésre áll.
2)Ajánlatkérő a 3 for IT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1211 Budapest, Szállító Utca 7. Ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánította (Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján).
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges