Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/68
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.04.06.
Iktatószám:6115/2020
CPV Kód:30199700-7
Ajánlatkérő:FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:1145 Budapest, Szugló utca 9-15.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82493194
Postai cím: Szugló Utca 9-15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Támis-Dobos Marianna
Telefon: +36 308204404
E-mail: kozbeszerzes.marianna@targetconsulting.hu
Fax: +36 12362972
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kemenysepro.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nyomdaipari termékek előállítása és szállítása
Hivatkozási szám: EKR000078012020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30199700-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Keretszerződés „Nyomdaipari termékek előállítása és szállítása” tárgyban
Jelen közbeszerzési eljárás egyedi nyomdaipari termékek előállítására és szállítására irányul.
Keretösszeg megjelölése: nettó 36 millió Ft
Ajánlatkérő a teljes keretösszeg 50 %-ának (ötven százalékának) – azaz nettó 18.000.000,- Ft (nettó tizennyolcmillió forint) – erejéig vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő a „lehívási kötelezettséggel” érintett összegen felüli, a teljes keretösszeg 50 %-a (ötven százaléka) – azaz nettó 18.000.000,- Ft (nettó tizennyolcmillió forint) – erejéig (a keretösszeg opciós része) jogosult további eseti megrendelések leadására.
Tájékoztató (elbírálási célú) mennyiség:
Kód; Név; Elbírálás célú mennyiség; Nyomtatvány típusa:
1; Főtanúsítvány (perszonalizált); 130 000 garnitúra (1.+2. példány); szigorú számadású, egyedi adatokkal perszonalizált nyomtatvány
1; Főtanúsítvány (biankó); 25 000 garnitúra (1.+2. példány); szigorú számadású nyomtatvány
11; Lakástanúsítvány (perszonalizált); 250 000 garnitúra (1.+2. példány); szigorú számadású, egyedi adatokkal perszonalizált nyomtatvány
11; Lakástanúsítvány (biankó); 61 000 garnitúra (1.+2. példány); szigorú számadású nyomtatvány
20; Második értesítés nyomtatvány; 140 000 garnitúra (1.+2. példány); szigorú számadású nyomtatvány
21; Szolgáltatás meghiúsulása; 50 000 lap; egyéb nyomtatvány
24; Első értesítés hirdetmény; 100 000 lap; egyéb nyomtatvány
25; Első értesítés hirdetmény; 100 000 lap; egyéb nyomtatvány
30; Figyelemfelhívás; 35 000 garnitúra (1.+2. példány); szigorú számadású nyomtatvány
32; Életveszély matrica; 3 000 db; egyéb nyomtatvány
33; 2020-as kéménymatrica; 650 000 db; egyéb nyomtatvány
37; Alu matrica; 360 000 db; egyéb nyomtatvány
40; Kéményfelvételezési lap; 7 000 lap; egyéb nyomtatvány
41; Nyilatkozatvázlat; 19 000 lap; egyéb nyomtatvány
42; Munkalap-munkaigazolás; 19 000 garnitúra (1.+2.+3. példány); szigorú számadású nyomtatvány
43; Műszaki felülvizsgálati kézirat; 70 000 lap; egyéb nyomtatvány
44; Terhelési vázlat; 70 000 lap; egyéb nyomtatvány
45; Aláírásgyűjtő ív; 7 000 lap; egyéb nyomtatvány
51; Megrendelő - kivitelezői nyilatkozat; 4 000 lap; egyéb nyomtatvány
52; Megrendelő - pótellenőrzés; 2 000 lap; egyéb nyomtatvány
54; Tulajdonosi nyilatkozat és meghatalmazás nyomtatvány; 1 000 lap; egyéb nyomtatvány
56.; Megrendelő - eseti kéményellenőrzés; 2 000 lap; egyéb nyomtatvány
60; Nyilatkozat hitelesítő matrica; 20 000 db; szigorú számadású, biztonsági elemmel ellátott nyomtatvány
61; Céges ragasztószalag [20 mm-es]; 192 db; egyéb nyomtatvány
62; Céges ragasztószalag [50 mm-es]; 144 db; egyéb nyomtatvány
71; Műszaki vizsgálati matrica [zöld]; 15 000 db; szigorú számadású, biztonsági elemmel ellátott nyomtatvány
71; Műszaki vizsgálati matrica [piros]; 15 000 db; szigorú számadású, biztonsági elemmel ellátott nyomtatvány
80; Boríték LC6; 14 400 db; egyéb nyomtatvány
80; Boríték LC5; 14 650 db; egyéb nyomtatvány
80; Boríték TC4; 14 650 db; egyéb nyomtatvány
80; Boríték LA4 ablakos; 176 471 db; egyéb nyomtatvány
80; Boríték LA4; 8 000 db; egyéb nyomtatvány
90; Tüzelőberendezés matrica; 40 000 db; szigorú számadású, biztonsági elemmel ellátott nyomtatvány
99; Kéményseprő-ipari nyilatkozat; 6 600 garnitúra (3x2 lap); szigorú számadású nyomtatvány
Név; Elbírálás célú mennyiség; Nyomtatvány típusa:
Családi házas ügyféltájékoztató levél gyártása és borítékolása; 110 000 levél (levél+boríték+borítékolás); egyedi adatokkal perszonalizált nyomtatvány
Társasházas ügyféltájékoztató levél gyártása és borítékolása; 250 000 levél (levél+boríték+borítékolás); egyéb nyomtatvány
csekkes számlalevél (Magyar Posta által elfogadott formátumban); 118 000 db; egyéb nyomtatvány
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 36000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Nyomdaipari termékek előállítása és szállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22822000-8
További tárgyak:22313000-7
22440000-6
30199700-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Keretszerződés „Nyomdaipari termékek előállítása és szállítása” tárgyban
Jelen közbeszerzési eljárás egyedi nyomdaipari termékek előállítására és szállítására irányul.
Keretösszeg megjelölése: nettó 36 millió Ft
Ajánlatkérő a teljes keretösszeg 50 %-ának (ötven százalékának) – azaz nettó 18.000.000,- Ft (nettó tizennyolcmillió forint) – erejéig vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő a „lehívási kötelezettséggel” érintett összegen felüli, a teljes keretösszeg 50 %-a (ötven százaléka) – azaz nettó 18.000.000,- Ft (nettó tizennyolcmillió forint) – erejéig (a keretösszeg opciós része) jogosult további eseti megrendelések leadására.
Tájékoztató (elbírálási célú) mennyiség:
Kód; Név; Elbírálás célú mennyiség; Nyomtatvány típusa:
1; Főtanúsítvány (perszonalizált); 130 000 garnitúra (1.+2. példány); szigorú számadású, egyedi adatokkal perszonalizált nyomtatvány
1; Főtanúsítvány (biankó); 25 000 garnitúra (1.+2. példány); szigorú számadású nyomtatvány
11; Lakástanúsítvány (perszonalizált); 250 000 garnitúra (1.+2. példány); szigorú számadású, egyedi adatokkal perszonalizált nyomtatvány
11; Lakástanúsítvány (biankó); 61 000 garnitúra (1.+2. példány); szigorú számadású nyomtatvány
20; Második értesítés nyomtatvány; 140 000 garnitúra (1.+2. példány); szigorú számadású nyomtatvány
21; Szolgáltatás meghiúsulása; 50 000 lap; egyéb nyomtatvány
24; Első értesítés hirdetmény; 100 000 lap; egyéb nyomtatvány
25; Első értesítés hirdetmény; 100 000 lap; egyéb nyomtatvány
30; Figyelemfelhívás; 35 000 garnitúra (1.+2. példány); szigorú számadású nyomtatvány
32; Életveszély matrica; 3 000 db; egyéb nyomtatvány
33; 2020-as kéménymatrica; 650 000 db; egyéb nyomtatvány
37; Alu matrica; 360 000 db; egyéb nyomtatvány
40; Kéményfelvételezési lap; 7 000 lap; egyéb nyomtatvány
41; Nyilatkozatvázlat; 19 000 lap; egyéb nyomtatvány
42; Munkalap-munkaigazolás; 19 000 garnitúra (1.+2.+3. példány); szigorú számadású nyomtatvány
43; Műszaki felülvizsgálati kézirat; 70 000 lap; egyéb nyomtatvány
44; Terhelési vázlat; 70 000 lap; egyéb nyomtatvány
45; Aláírásgyűjtő ív; 7 000 lap; egyéb nyomtatvány
51; Megrendelő - kivitelezői nyilatkozat; 4 000 lap; egyéb nyomtatvány
52; Megrendelő - pótellenőrzés; 2 000 lap; egyéb nyomtatvány
54; Tulajdonosi nyilatkozat és meghatalmazás nyomtatvány; 1 000 lap; egyéb nyomtatvány
56.; Megrendelő - eseti kéményellenőrzés; 2 000 lap; egyéb nyomtatvány
60; Nyilatkozat hitelesítő matrica; 20 000 db; szigorú számadású, biztonsági elemmel ellátott nyomtatvány
61; Céges ragasztószalag [20 mm-es]; 192 db; egyéb nyomtatvány
62; Céges ragasztószalag [50 mm-es]; 144 db; egyéb nyomtatvány
71; Műszaki vizsgálati matrica [zöld]; 15 000 db; szigorú számadású, biztonsági elemmel ellátott nyomtatvány
71; Műszaki vizsgálati matrica [piros]; 15 000 db; szigorú számadású, biztonsági elemmel ellátott nyomtatvány
80; Boríték LC6; 14 400 db; egyéb nyomtatvány
80; Boríték LC5; 14 650 db; egyéb nyomtatvány
80; Boríték TC4; 14 650 db; egyéb nyomtatvány
80; Boríték LA4 ablakos; 176 471 db; egyéb nyomtatvány
80; Boríték LA4; 8 000 db; egyéb nyomtatvány
90; Tüzelőberendezés matrica; 40 000 db; szigorú számadású, biztonsági elemmel ellátott nyomtatvány
99; Kéményseprő-ipari nyilatkozat; 6 600 garnitúra (3x2 lap); szigorú számadású nyomtatvány
Név; Elbírálás célú mennyiség; Nyomtatvány típusa:
Családi házas ügyféltájékoztató levél gyártása és borítékolása; 110 000 levél (levél+boríték+borítékolás); egyedi adatokkal perszonalizált nyomtatvány
Társasházas ügyféltájékoztató levél gyártása és borítékolása; 250 000 levél (levél+boríték+borítékolás); egyéb nyomtatvány
csekkes számlalevél (Magyar Posta által elfogadott formátumban); 118 000 db; egyéb nyomtatvány
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a „lehívási kötelezettséggel” érintett összegen felüli, a teljes keretösszeg 50 %-a (ötven százaléka) – azaz nettó 18.000.000,- Ft (nettó tizennyolcmillió forint) – erejéig (a keretösszeg opciós része) jogosult további eseti megrendelések leadására.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01922 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nyomdaipari termékek előállítása és szállítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56931437
Postai cím: Halom Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
E-mail: kerekes@any.hu
Telefon: +36 14311222
Internetcím(ek): (URL) www.any.hu
Fax: +36 14311220
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10793509244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 36000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 20 mm-es és 50 mm-es céges ragasztószalag gyártása, borítékok gyártása, alumínium szalag gyártása, alumínium matrica riccelése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56931437
Postai cím: Halom Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10793509244

Hivatalos név: Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81284032
Postai cím: Hunyadi János Út 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10728350243

Hivatalos név: CODEX Értékpapírnyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39517993
Postai cím: Szüret Utca 5
Város: Budakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2092
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10220216213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1117 Budapest, Hunyadi 10728350243 János Út 7.
Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, mivel a tételes igazolások benyújtásának elmulasztása miatt az ajánlattevő nem igazolta megfelelően a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/01 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges