Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/73
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.04.15.
Iktatószám: 6273/2020
CPV Kód: 72400000-4
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Teljesítés helye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.;1052 Bp, Városház u. 9-11.; 1134 Bp. Róbert Károly krt 49-51.; 1133 Bp., Vág u. 12-14.; 1054 Bp., Akadémia u. 1.; 1056 Bp., Váci u. 62-64.; 1087 Bp., Könyves Kálmán krt. 84.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Mikroháló Távközlési és Szolgáltató Kft.;Mikroháló Távközlési és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61445433
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kittka Dalma
Telefon: +36 13271656
E-mail: kittkad@budapest.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapest.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szélessávú internet és adatátviteli szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR001371422019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72400000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az 1. részfeladatban (Szélessávú internet szolgáltatás) Nyertes Ajánlattevő (Szolgáltató) feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő (Megrendelő) részére nagy sávszélességű internet szolgáltatás és hozzá kapcsolódó Helpdesk szolgáltatás biztosítása.
Műszaki paraméterek, csatlakozási felületek:
- összeköttetés jellege: digitális
- összeköttetés minősítése: állandó
- összeköttetés felügyelt rendszerrel támogatott: igen
- rendszer: Ethernet 802.3
- felhasználói interfész a szolgáltatás-hozzáférési pontokon: 1 Gigabit Ethernet 1000BaseTX
- szolgáltatás-hozzáférési pont: a központi szerverterem
- összeköttetések sávszélessége 1 Gbit/s
- BER jobb mint 10-9 (10 a -9. hatványon)
- rendelkezésre állás legalább havi 99,8%
A nyújtandó internet szolgáltatás jellemzői az alábbiak:
- 100%-os garantált sávszélesség
- 7/24 órás helpdesk (telefonos bejelentés)
- 7/24 órás támogatás Internet problémák megoldásával kapcsolatban
- 15 percen belüli hibaelhárítás megkezdése munkaidőn kívül is
- konfigurációs hiba esetén 1 órán belüli hibaelhárítás
- berendezéshiba esetén 1-4 órán (ajánlat szerint) belüli hibaelhárítás
- kábelszakadás esetén 1-12 órán (ajánlat szerint) belüli ideiglenes hibaelhárítás
- hibaelhárítás saját szakemberekkel,
- min. 2db BIX és 2db nemzetközi tranzit szolgáltatás (szolgáltató központban 2-2 uplink)
- igénybejelentéstől számított 1 héten belül bővíthető legyen a sávszélesség maximum 10 Gb/s-ra legfeljebb egy hét
időtartamra
- monomódusú optikai kábelhálózat végponttól végpontig,
- szolgáltatás hozzáférési pont tartalékolt, eltérő nyomvonalon történő azonos értékű ellátásal
- elsődleges domain név fenntartás (2 név): budapest.hu; fph.hu;
- igény felmerülése esetén egyéb elsődleges domain nevek regisztrációja és fenntartása;
- A Megrendelő C osztályú IP cím tartománya (193.224.239.0/24) fenntartásával kapcsolatos ügyintézés és annak Szolgáltatón keresztüli routolása, hálózatán való hirdetése;
- A Szolgáltató a WEB dokumentumok elhelyezésére és publikálására a Szolgáltató szerverén 4GB tárterületet és távoli hozzáférést biztosít a Megrendelő számára;
- másodlagos MX szolgáltatás budapest.hu, fph.hu és budapest.eu domain-ekhez;
- másodlagos DNS szolgáltatás budapest.hu, fph.hu és budapest.eu domain-ekhez;
- Szolgáltató saját IP tartományából minimálisan 16 db publikus IP cím biztosítása
- Domain Name System regisztráció elvégzése;
- Domain Name System másodlagos szerver biztosítása.
A 2. részfeladatban (Adatátviteli (bérelt vonali) szolgáltatás) Nyertes Ajánlattevő (Szolgáltató) feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő (Megrendelő) részére adatátviteli (bérelt vonali) szolgáltatás és hozzá kapcsolódó Helpdesk szolgáltatás biztosítása.
Műszaki paraméterek, csatlakozási felületek:
- összeköttetés jellege: digitális
- összeköttetés minősítése: állandó
- összeköttetés felügyelt rendszerrel támogatott: igen
- rendszer: Ethernet 802.3
- felhasználói interfész a Szolgáltatás-hozzáférési pontokon: 1000Base-TX
- összeköttetések sávszélessége az üzembe helyezéskor: 100 Mbit/s
- BER: jobb mint 10-9 (10 a -9. hatványon)
- elérhetőség legalább havi 99,8%
A nyújtandó adatátviteli szolgáltatás jellemzői:
- 6x100 Mbit/s-os bérelt vonal szolgáltatás, egyéb hibajavítás
- torlódásmentes garantált sávszélesség
- végponti eszközök monitorozása
- 7/24 órás helpdesk (telefonos bejelentés)
- 7/24 órás támogatás hálózati problémák megoldásával kapcsolatban
- 15 percen belüli hibaelhárítás megkezdése munkaidőn kívül is
- konfigurációs hiba esetén 1 órán belüli hibaelhárítás
- Berendezéshiba esetén 1-4 órán (ajánlat szerint) belüli hibaelhárítás
- kábelszakadás esetén 1-8 órán (ajánlat szerint) belüli ideiglenes hibaelhárítás
- hibaelhárítás saját szakemberekkel,
- transzparens nagysebességű Metro Ethernet hálózat biztosítása
- monomódusú optikai kábelhálózat végponttól-végpontig, kivéve a Hajléktalan Információs Irodát ( 1087 Bp, Könyves Kálmán krt. 84.) ahol Metro Ethernet vonali kapcsolat kiépítése lehetséges
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) épületének homlokzatán és tetőszerkezetén műemléki védettség miatt semmilyen eszköz nem helyezhető el.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 22176000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szélessávú internet szolgáltatás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72400000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes Ajánlattevő (Szolgáltató) feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő (Megrendelő) részére nagy sávszélességű internet szolgáltatás és hozzá kapcsolódó Helpdesk szolgáltatás biztosítása.
Műszaki paraméterek, csatlakozási felületek:
- összeköttetés jellege: digitális
- összeköttetés minősítése: állandó
- összeköttetés felügyelt rendszerrel támogatott: igen
- rendszer: Ethernet 802.3
- felhasználói interfész a szolgáltatás-hozzáférési pontokon: 1 Gigabit Ethernet 1000BaseTX
- szolgáltatás-hozzáférési pont: a központi szerverterem
- összeköttetések sávszélessége 1 Gbit/s
- BER: jobb mint 10-9 (10 a -9. hatványon)
- rendelkezésre állás legalább havi 99,8%
A nyújtandó internet szolgáltatás jellemzői az alábbiak:
- 100%-os garantált sávszélesség
- 7/24 órás helpdesk (telefonos bejelentés)
- 7/24 órás támogatás Internet problémák megoldásával kapcsolatban
- 15 percen belüli hibaelhárítás megkezdése munkaidőn kívül is
- konfigurációs hiba esetén 1 órán belüli hibaelhárítás
- berendezéshiba esetén 1-4 órán (ajánlat szerint) belüli hibaelhárítás
- kábelszakadás esetén 1-12 órán (ajánlat szerint) belüli ideiglenes hibaelhárítás
- hibaelhárítás saját szakemberekkel,
- min. 2db BIX és 2db nemzetközi tranzit szolgáltatás (szolgáltató központban 2-2 uplink)
- igénybejelentéstől számított 1 héten belül bővíthető legyen a sávszélesség 10Gb/s-ra legfeljebb egy hét
időtartamra.
- monomódusú optikai kábelhálózat végponttól végpontig,
- szolgáltatás hozzáférési pont tartalékolt, eltérő nyomvonalon történő azonos értékű ellátása
- elsődleges domain név fenntartás (2 név): budapest.hu; fph.hu;
- igény felmerülése esetén egyéb elsődleges domain nevek regisztrációja és fenntartása;
- A Megrendelő C osztályú IP cím tartománya (193.224.239.0/24) fenntartásával kapcsolatos ügyintézés és annak Szolgáltatón keresztüli routolása, hálózatán való hirdetése;
- A Szolgáltató a WEB dokumentumok elhelyezésére és publikálására a Szolgáltató szerverén 4GB tárterületet és távoli hozzáférést biztosít a Megrendelő számára;
- másodlagos MX szolgáltatás budapest.hu, fph.hu és budapest.eu domain-ekhez;
- másodlagos DNS szolgáltatás budapest.hu, fph.hu és budapest.eu domain-ekhez;
- Szolgáltató saját IP tartományából minimálisan 16 db publikus IP cím biztosítása
- Domain Name System regisztráció elvégzése;
- Domain Name System másodlagos szerver biztosítása.
Részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Berendezéshiba esetén hibaelhárítás határideje órában (min. 1 óra- max. 4 óra) 30
2 3. Kábelszakadás esetén ideiglenes hibaelhárítás határideje órában (min. 1 óra-max. 12 óra) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó havi díj (HUF/hó) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Adatátviteli (bérelt vonali) szolgáltatás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32412120-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1052 Bp, Városház u. 9-11.; 1134 Bp. Róbert Károly krt 49-51.; 1133 Bp., Vág u. 12-14.; 1054 Bp., Akadémia u. 1.; 1056 Bp., Váci u. 62-64.; 1087 Bp., Könyves Kálmán krt. 84.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes Ajánlattevő (Szolgáltató) feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő (Megrendelő) részére adatátviteli (bérelt vonali) szolgáltatás és hozzá kapcsolódó Helpdesk szolgáltatás biztosítása.
Műszaki paraméterek, csatlakozási felületek:
- összeköttetés jellege: digitális
- összeköttetés minősítése: állandó
- összeköttetés felügyelt rendszerrel támogatott: igen
- rendszer: Ethernet 802.3
- felhasználói interfész a Szolgáltatás-hozzáférési pontokon: 1000Base-TX
- összeköttetések sávszélessége az üzembe helyezéskor: 100 Mbit/s
- BER: jobb mint 10-9 (10 a -9. hatványon)
- elérhetőség legalább havi 99,8%
A nyújtandó adatátviteli szolgáltatás jellemzői:
- 6x100 Mbit/s-os bérelt vonal szolgáltatás, egyéb hibajavítás
- torlódásmentes garantált sávszélesség
- végponti eszközök monitorozása
- 7/24 órás helpdesk (telefonos bejelentés)
- 7/24 órás támogatás hálózati problémák megoldásával kapcsolatban
- 15 percen belüli hibaelhárítás megkezdése munkaidőn kívül is
- konfigurációs hiba esetén 1 órán belüli hibaelhárítás
- berendezéshiba esetén 1-4 órán (ajánlat szerint) belüli hibaelhárítás
- kábelszakadás esetén 1-8 órán (ajánlat szerint) belüli – legalább ideiglenes – hibaelhárítás
- hibaelhárítás saját szakemberekkel
- transzparens nagysebességű Metro Ethernet hálózat biztosítása,
- monomódusú optikai kábelhálózat végponttól-végpontig, kivéve a Hajléktalan Információs Irodát (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 84.), ahol Metro Ethernet vonali kapcsolat kiépítése lehetséges
- Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) épületének homlokzatán és tetőszerkezetén műemléki védettség miatt semmilyen eszköz nem helyezhető el.
Részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Berendezéshiba esetén a hibaelhárítás határideje órában (min 1-max 4 óra)  30
2 3. kábelszakadás esetén - legalább ideiglenes - hibaelhárítás határideje órában (min 1-max 8 óra)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó havi díj (HUF/hó) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szélessávú internet szolgáltatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mikroháló Távközlési és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33253314
Postai cím: Martinovics Tér 4/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1105
Ország: Magyarország
E-mail: racz.jozsef@mikrohalo.hu
Telefon: +36 202624716
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13240323242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89991624
Postai cím: Edison Utca 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: IlosvaiK@invitech.hu
Telefon: +36 18883888
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18011501
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 25836965213
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 10800000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89991624
Postai cím: Edison Utca 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25836965213

Hivatalos név: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89039975
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10773381244

Hivatalos név: Mikroháló Távközlési és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33253314
Postai cím: Martinovics Tér 4/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1105
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13240323242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Adatátviteli (bérelt vonali) szolgáltatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mikroháló Távközlési és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33253314
Postai cím: Martinovics Tér 4/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1105
Ország: Magyarország
E-mail: racz.jozsef@mikrohalo.hu
Telefon: +36 202624716
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13240323242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11376000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89991624
Postai cím: Edison Utca 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: IlosvaiK@invitech.hu
Telefon: +36 18883888
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18011501
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 25836965213
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 11376000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89991624
Postai cím: Edison Utca 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25836965213

Hivatalos név: Mikroháló Távközlési és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33253314
Postai cím: Martinovics Tér 4/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1105
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13240323242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő a szerződést a nyertes ajánlattevő Kbt. 131. § szerinti szerződéskötéstől való visszalépése okán mindkét részfeladatban a második helyezett ajánlattevővel kötötte meg.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges