Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/77
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2020.04.21.
Iktatószám:6788/2020
CPV Kód:80000000-4
Ajánlatkérő:Karcagi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Balázs-Diák Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Karcagi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53929512
Postai cím: Táncsics Mihály Körút 15
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/karcag
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/karcag
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-3.2.3-17 Edbot dig. pedag.i-módszer.i csomag
Hivatkozási szám: EKR000311252020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„EFOP-3.2.3-17-2017-00012 azonosító számú projekt keretében digitális pedagógiai-módszertani csomag beszerzése a kreativitás/problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatására”:
A beszerzés tárgya 6 db digitális pedagógiai módszertani csomag beszerzése. 1-1 módszertani csomag az alábbi elemekből áll:
• egy darab teljesen összeszerelt Edbot robot;
• Edbot szoftver angol nyelvű kezelőfelülettel;
• táska – alumínium habszivacs belső résszel;
• óravázlatok kezdőknek és haladóknak (16 db);
• 30 órás akkreditált pedagógus képzés egy pedagógus részére;
• szakmai segítségnyújtás online felületen;
• tartalék akkumulátorok;
• betanítás és támogatás.
Az Edbot robot paraméterei:
• Az iskolákban tanított legnépszerűbb programozási nyelveken programozható (Scratch, JavaScript, Python, C, C++, Perl, stb).
• Rendkívül látványos és hasznos gyakorlati oktatási eszköz.
• Egyénileg és csoportokban is kódolható.
A pedagógus továbbképzés jellemzői:
A képzés megnevezése: Kreatív programozás Edbottal a humanoid robottal
A képzési program alapítási engedélyszáma: 575/172/2017
A képzési program alapítója: Balázs-Diák Kft.
A képzés azonosító (kódszám): A/8852/2017
A továbbképzés szervezhetőségének időszaka: 2017.10.26 – 2022.10.26
A képzés óraszáma: 30
A képzés helyszíne: A Képző által biztosított helyszínen.
A képzés időpontja: A képzés a szerződéskötéstől számított 120 napos teljesítési határidővel kerül megszervezésre a Megrendelővel előre egyeztetett időpontban. Legkorábbi kezdés: 2020. május 22. A jelentkezés feltételei: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; pedagógus szakképzettség.
A képzésben résztvevőket a megrendelő informálásával, a foglalkoztató oktatási intézmény jelöli ki és biztosítja, hogy a résztvevők a képzésen megjelenjenek. A Megrendelő és a foglalkoztató oktatási intézmény tudomásul veszi, hogy a Képző a résztvevőkkel pedagógus-továbbképzési szerződést köt, melyben rögzíti a továbbképzésben való részvétel és a képzés sikeres teljesítésének feltételeit. Továbbá tudomásul veszik, hogy a képzés regisztrálásához szükséges személyes adatokat a Képző a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.
A képzésben résztvevők száma: 6 fő.
Az ismeretek számonkérésének módja:
A tanfolyam utolsó harmadában minden résztvevőnek saját programot kell írnia egy mozdulatsorra, ami időben legalább 10 mp-ig tart. A mozdulatsornak tartalmaznia kell olyan elemet, amikor a robot több testrésze egy időpontban mozog.
A résztvevőnek a csoporttársak előtt kell bizonyítania, hogy képes legalább 10 mp-es mozdulatsor programozását bemutatni az Edbottal a humanoid robottal.
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 2598378 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.2.3-17 Edbot dig. pedag.i-módszer.i csomag
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„EFOP-3.2.3-17-2017-00012 azonosító számú projekt keretében digitális pedagógiai-módszertani csomag beszerzése a kreativitás/problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatására”:
A beszerzés tárgya 6 db digitális pedagógiai módszertani csomag beszerzése. 1-1 módszertani csomag az alábbi elemekből áll:
• egy darab teljesen összeszerelt Edbot robot;
• Edbot szoftver angol nyelvű kezelőfelülettel;
• táska – alumínium habszivacs belső résszel;
• óravázlatok kezdőknek és haladóknak (16 db);
• 30 órás akkreditált pedagógus képzés egy pedagógus részére;
• szakmai segítségnyújtás online felületen;
• tartalék akkumulátorok;
• betanítás és támogatás.
Az Edbot robot paraméterei:
• Az iskolákban tanított legnépszerűbb programozási nyelveken programozható (Scratch, JavaScript, Python, C, C++, Perl, stb).
• Rendkívül látványos és hasznos gyakorlati oktatási eszköz.
• Egyénileg és csoportokban is kódolható.
A pedagógus továbbképzés jellemzői:
A képzés megnevezése: Kreatív programozás Edbottal a humanoid robottal
A képzési program alapítási engedélyszáma: 575/172/2017
A képzési program alapítója: Balázs-Diák Kft.
A képzés azonosító (kódszám): A/8852/2017
A továbbképzés szervezhetőségének időszaka: 2017.10.26 – 2022.10.26
A képzés óraszáma: 30
A képzés helyszíne: A Képző által biztosított helyszínen.
A képzés időpontja: A képzés a szerződéskötéstől számított 120 napos teljesítési határidővel kerül megszervezésre a Megrendelővel előre egyeztetett időpontban. Legkorábbi kezdés: 2020. május 22. A jelentkezés feltételei: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; pedagógus szakképzettség.
A képzésben résztvevőket a megrendelő informálásával, a foglalkoztató oktatási intézmény jelöli ki és biztosítja, hogy a résztvevők a képzésen megjelenjenek. A Megrendelő és a foglalkoztató oktatási intézmény tudomásul veszi, hogy a Képző a résztvevőkkel pedagógus-továbbképzési szerződést köt, melyben rögzíti a továbbképzésben való részvétel és a képzés sikeres teljesítésének feltételeit. Továbbá tudomásul veszik, hogy a képzés regisztrálásához szükséges személyes adatokat a Képző a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.
A képzésben résztvevők száma: 6 fő.
Az ismeretek számonkérésének módja:
A tanfolyam utolsó harmadában minden résztvevőnek saját programot kell írnia egy mozdulatsorra, ami időben legalább 10 mp-ig tart. A mozdulatsornak tartalmaznia kell olyan elemet, amikor a robot több testrésze egy időpontban mozog.
A résztvevőnek a csoporttársak előtt kell bizonyítania, hogy képes legalább 10 mp-es mozdulatsor programozását bemutatni az Edbottal a humanoid robottal.
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Edbot robot használatára épülő akkreditált pedagógus továbbképzést oktató szakember 1 évet meghaladó többlettapasztalata (0-12 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó összesen ajánlati ár (Ft-ban megadva) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „EFOP-3.2.3-17-2017-00012” azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:
A II.2.3. ponthoz: A továbbképzéseket a képzésszervező által biztosított helyszínen kéri Ajánlatkérő megtartani. A robotok (6 db) szállítási helye: 5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05556 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: EFOP-3.2.3-17 Edbot dig. pedag.i-módszer.i csomag
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Szekszárdi Utca 12/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: koszegi.erzsebet@balazs-diak.hu
Telefon: +36 12665140
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13446976241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2872726
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2598378
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Szekszárdi Utca 12/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13446976241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges