Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/86
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.05.05.
Iktatószám: 7631/2020
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Budapest III., Szőlőkert utca 6. szám alatti ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Operatív-Team Kft.
Ajánlatkérő típusa: Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43752005
Postai cím: Mozaik Utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kirchhof Attila
Telefon: +36 14303470
E-mail: kirchhof.attila@ovzrt.hu
Fax: +36 14303472
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Biztonságtechnikai rendszer kiépítése
Hivatkozási szám: EKR000314932020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tárgy: Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 1033 Budapest, Szőlőkert utca 6. telephelyén kamerarendszer, riasztórendszer kiépítése és beléptetőrendszerének kiépítése és automatizálása
Megfigyelő rendszer:
Épület homlokzaton elhelyezendő illetve ha szükséges az épület udvarán elhelyezett IR megfigyelő rendszer vonalátlépés figyeléssel -riasztással, távoli asztal eléréssel, mobil applikációs betekintéssel riasztás figyeléssel.
Minimálisan biztosítandó műszaki paraméterek, eszközök:
• Kameraszám: 16 db. /min: 2MP, IR ~25m, /
• Rögzítő: 1 db. NVR. (32 kamera kezelése a későbbi bővítés miatt)
• Szünetmentes tápegység: 1 db. 10000VA
• Rögzítendő időtartam: 5 nap
• Távoli eléréshez szükséges PC: 1 db. + 1 db 40” FHD Led monitor, + falikonzol,
• Garanciális feltételek: 1 év
Riasztó rendszer:
Épületen kívüli nyílászáró védelem kültéri mozgás érzékelőkkel, belsőcsarnok védelem szekciónként mozgás érzékelőkkel, kikapcsolási lehetőség a bejárati pontokon. Kültéri hangjelzés biztosítása az épület homlokzatára felszerelt hang és fényjelzővel. Kapcsolati pont kiépítése a beléptető rendszerrel. Távoli elérés biztosítása Internet hálózaton keresztül, mobil applikáció biztosításával. Bővítési opció füst és tűzérzékelők beépítésére.
Minimálisan biztosítandó műszaki paraméterek, eszközök:
• Riasztó központ: 1 db.
• Kezelő: 9 db.
• Mozgás érzékelő beltéri: 8 db
• Mozgás érzékelő kültéri: 8 db
• Mobil applikáció vezérléshez: 4 db
• Garanciális feltételek: 3 év
Beléptető rendszer:
Épület belső területeire történő belépés szabályozása. Meglévő tolókapu cseréje és motoros vezérlésének kialakítása. Meglévő sorompó teljes cseréje, mágneshurkos jelenlét érzékelő kialakítása ki és belépési oldalon.
Távoli elérés biztosítása /nyitás-zárás/. Távirányítós vezérlés a tolókapához és a sorompóhoz is.
Előre programozott időpontban a tolókapu zárása illetve nyitása.
Sorompó esetében mechanikai vésznyitás biztosítása.
Minimálisan biztosítandó műszaki paraméterek, eszközök:
• Belépés vezérlő központ: 2 db
• Kártyaolvasó: 4 db kültéri vandálbiztos
• Sorompó szett: 1 db
• Kapu mozgató szett: 1 db
• Tartó oszlop: 2 db
• Belépő kártya biztosítása: 100 db.
• Távirányító biztosítása tolókapuhoz: 10 db
• Távirányító biztosítása sorompóhoz: 10 db
• Szünetmentes tápegység: 1 db. 15 Ah
• Garanciális feltételek: 1 év

A kamerarendszer képét, a riasztó rendszer átjelzését illetve a távmenedzsment szoftvert a megrendelő 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatti telephelyén kell elérhetővé tenni a megrendelő által kijelölt helyen és módon.
Tolókapura csere:
A meglévő tolókapu teljes visszabontása, érkező kerettel, támasztékkal, vezető sínnel együtt.
Az új kapunyitás mérete 4500mm, magassága 2000mm.
Anyag: 60*40*2,3mm-es húzott szelvény acél, 120mm-es kiosztású 20*20*2,3mm-es pálcázással, 400mm es alsó keresztkötéssel, a hordozókeret teljes szélességében.
Kapu rögzítése: meglévő acél oszlopra baloldali kettős pántzsanérozással, külön mechanikai leemelésgátlás biztosításával, záródó oldalon minimum 40mm-es záródó lapolással.
Fix kerítés elem: Anyaga: 60*40*2,3mm-es húzott szelvény acél, 120mm-es kiosztású 20*20*2,3mm-es pálcázással, 400mm-es alsó keresztkötéssel, a hordozókeret teljes szélességében. Rögzítése jobb oldalon meglévő acél oszlopra minimum 3 helyen történő hézagoló rögzítő elemek beiktatásával hegesztve.
Bal oldali rögzítés: külön rögzített oszlopra, talpas szereléssel aljzathoz rögzítve talpcsavarral. Keret és tartó oszlop hézagmentesen illesztve hegesztéssel rögzítve.
Tartó oszlop anyaga: minimum 80*80*2,3mm-es húzott acél.
Felületkezelés: mind két kapuelem teljes felületkezelése, két lépcsős felületbevonással.
Zárhatóság: Fix és mozgó kapuelem között reteszelő zárás biztosítása, lakatolással.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 9910570 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Biztonságtechnikai rendszer kiépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45312000-7
45340000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest III., Szőlőkert utca 6. szám alatti ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgy: Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 1033 Budapest, Szőlőkert utca 6. telephelyén kamerarendszer, riasztórendszer kiépítése és beléptetőrendszerének kiépítése és automatizálása
Megfigyelő rendszer:
Épület homlokzaton elhelyezendő illetve ha szükséges az épület udvarán elhelyezett IR megfigyelő rendszer vonalátlépés figyeléssel -riasztással, távoli asztal eléréssel, mobil applikációs betekintéssel riasztás figyeléssel.
Minimálisan biztosítandó műszaki paraméterek, eszközök:
• Kameraszám: 16 db. /min: 2MP, IR ~25m, /
• Rögzítő: 1 db. NVR. (32 kamera kezelése a későbbi bővítés miatt)
• Szünetmentes tápegység: 1 db. 10000VA
• Rögzítendő időtartam: 5 nap
• Távoli eléréshez szükséges PC: 1 db. + 1 db 40” FHD Led monitor, + falikonzol,
• Garanciális feltételek: 1 év
Riasztó rendszer:
Épületen kívüli nyílászáró védelem kültéri mozgás érzékelőkkel, belsőcsarnok védelem szekciónként mozgás érzékelőkkel, kikapcsolási lehetőség a bejárati pontokon. Kültéri hangjelzés biztosítása az épület homlokzatára felszerelt hang és fényjelzővel. Kapcsolati pont kiépítése a beléptető rendszerrel. Távoli elérés biztosítása Internet hálózaton keresztül, mobil applikáció biztosításával. Bővítési opció füst és tűzérzékelők beépítésére.
Minimálisan biztosítandó műszaki paraméterek, eszközök:
• Riasztó központ: 1 db.
• Kezelő: 9 db.
• Mozgás érzékelő beltéri: 8 db
• Mozgás érzékelő kültéri: 8 db
• Mobil applikáció vezérléshez: 4 db
• Garanciális feltételek: 3 év
Beléptető rendszer:
Épület belső területeire történő belépés szabályozása. Meglévő tolókapu cseréje és motoros vezérlésének kialakítása. Meglévő sorompó teljes cseréje, mágneshurkos jelenlét érzékelő kialakítása ki és belépési oldalon.
Távoli elérés biztosítása /nyitás-zárás/. Távirányítós vezérlés a tolókapához és a sorompóhoz is.
Előre programozott időpontban a tolókapu zárása illetve nyitása.
Sorompó esetében mechanikai vésznyitás biztosítása.
Minimálisan biztosítandó műszaki paraméterek, eszközök:
• Belépés vezérlő központ: 2 db
• Kártyaolvasó: 4 db kültéri vandálbiztos
• Sorompó szett: 1 db
• Kapu mozgató szett: 1 db
• Tartó oszlop: 2 db
• Belépő kártya biztosítása: 100 db.
• Távirányító biztosítása tolókapuhoz: 10 db
• Távirányító biztosítása sorompóhoz: 10 db
• Szünetmentes tápegység: 1 db. 15 Ah
• Garanciális feltételek: 1 év

A kamerarendszer képét, a riasztó rendszer átjelzését illetve a távmenedzsment szoftvert a megrendelő 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatti telephelyén kell elérhetővé tenni a megrendelő által kijelölt helyen és módon.
Tolókapura csere:
A meglévő tolókapu teljes visszabontása, érkező kerettel, támasztékkal, vezető sínnel együtt.
Az új kapunyitás mérete 4500mm, magassága 2000mm.
Anyag: 60*40*2,3mm-es húzott szelvény acél, 120mm-es kiosztású 20*20*2,3mm-es pálcázással, 400mm es alsó keresztkötéssel, a hordozókeret teljes szélességében.
Kapu rögzítése: meglévő acél oszlopra baloldali kettős pántzsanérozással, külön mechanikai leemelésgátlás biztosításával, záródó oldalon minimum 40mm-es záródó lapolással.
Fix kerítés elem: Anyaga: 60*40*2,3mm-es húzott szelvény acél, 120mm-es kiosztású 20*20*2,3mm-es pálcázással, 400mm-es alsó keresztkötéssel, a hordozókeret teljes szélességében. Rögzítése jobb oldalon meglévő acél oszlopra minimum 3 helyen történő hézagoló rögzítő elemek beiktatásával hegesztve.
Bal oldali rögzítés: külön rögzített oszlopra, talpas szereléssel aljzathoz rögzítve talpcsavarral. Keret és tartó oszlop hézagmentesen illesztve hegesztéssel rögzítve.
Tartó oszlop anyaga: minimum 80*80*2,3mm-es húzott acél.
Felületkezelés: mind két kapuelem teljes felületkezelése, két lépcsős felületbevonással.
Zárhatóság: Fix és mozgó kapuelem között reteszelő zárás biztosítása, lakatolással.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás időtartama (a minimálisan kötelező 12 hónap felett, minimum +0 maximum +36 hónap, csak egész hónap ajánlható) 35
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 65
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Biztonságtechnikai rendszer kiépítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Operatív-Team Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29628577
Postai cím: Szentendrei Út 95
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: operativ.team@gmail.com
Telefon: +36 703978752
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 9201238
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23517215241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9910570
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Operatív-Team Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29628577
Postai cím: Szentendrei Út 95
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23517215241

Hivatalos név: AZUR AVIS Magyarország Híradástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98423882
Postai cím: Déli Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11933131243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/04/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges