Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/86
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.05.05.
Iktatószám: 7697/2020
CPV Kód: 50000000-5
Ajánlatkérő: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21314713
Postai cím: Városház Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Márta
Telefon: +36 96500237
E-mail: nemeth.marta@gyor-ph.hu
Fax: +36 96500189
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gyor.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Győr városi IP kamerarendszer üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR000008732020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Győr város IP kamerarendszere üzemeltetési feladatainak ellátása a szerződéskötés tervezett időpontjától (2020. július 1.) számított 60 hónapra. A kamerarendszer kezelője a Győr Városi Rendőrkapitányság. Jelenleg üzemelő kamerák darabszáma: 195 db azzal, hogy a szerződés időtartama alatt az IP kamerarendszer a szerződés megkötésekor előre nem látható mértékű bővítésére fog sor kerülni. A szerződés tárgya kiterjed az IP kamerarendszer bővítése keretében telepített IP kamerákra is.
Ajánlatkérő tájékoztató jelleggel közli, hogy az elmúlt években a kamerarendszer alábbi bővítésére került sor:
2016. év: 21 db
2017. év: 37 db
2018. év: 20 db
2019. év: 8 db
Elvégzendő feladatok időszakos karbantartások esetén:
• Mikrohullámú hálózat műszaki felügyelet-karbantartás keretében:
o A hálózattal szemben támasztott rendelkezésre álláshoz szükséges műszaki felügyelet biztosítása,
o Megerősített műszaki felügyelet biztosítása a kiemelt rendezvények ideje alatt,
o Az Országos Rendőr-főkapitányság rendszerébe integrált mikrohullámú eszközök, aktív eszközök miatt együttműködés Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint Országos Rendőr-főkapitányság illetékes informatikusával,
o A szél által kikezdett antennakábelek, elforgatott antennák, átjátszók beállítása az optimális működéshez a bejelentéstől számított 24 órán belül,
o Berendezések indokolt cseréjének elvégzése a bejelentéstől számított 7 naptári napon belül,
o A hibás/tönkrement eszközök javításának elvégzése a bejelentéstől számított 48 órán belül (a hibaelhárítás megkezdése: a bejelentéstől számított 24 órán belül),
o Megfelelőségi tesztek elvégzése (tudják-e teljesíteni az eszközök az elvárásokat),
o Az elvégzett tevékenységek naplózása.
• Kamerarendszer műszaki felügyelet-karbantartás keretében:
o A kamerákon kívül az üzemeltetett egyéb egységek (gerinchálózat + végpontok), a szerver számítógépek és kliens számítógépek képezi a rendszer fő részét,
o A kamerarendszer karbantartás keretében (kamerák, szerverek, kliensek) negyedévenkénti elhelyezésének ellenőrzését, tisztán tartását jelenti. A tisztán tartás egyrészről lényeges a kameraképek minőségének megtartásához, másrészről pedig a készülékek élettartamát rendkívüli módon csökkenti a lerakódott por, kosz. Másrészről fontos a készülékek időszakos (negyedévenkénti) műszaki ellenőrzése is, melynek során a készülékek szoftvereit kell frissíteni, ellenőrizni azok beállításait,
o A kamerák pozíciójának és fókuszának újraállítása szükséges esetben a bejelentéstől számított 24 órán belül,
o Megerősített műszaki felügyelet biztosítása a kiemelt rendezvények ideje alatt,
o Az Országos Rendőr-főkapitányság rendszerébe integrált kamerák, szerverek működtetése miatt együttműködés Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság valamint Országos Rendőr-főkapitányság illetékes informatikusával,
o A szükséges javításokat nyertes ajánlattevő öntevékenyen végzi, illetve a Kezelő által jelzett meghibásodásokat a bejelentéstől számított 48 órán belül ki kell javítania (a hibaelhárítás megkezdése: a bejelentéstől számított 24 órán belül). Ez alól kivételt jelent a nyertes ajánlattevőnek fel nem róható okból történő későbbi javítás,
o Megfelelőségi tesztek elvégzése (tudják-e teljesíteni az eszközök az elvárásokat),
o Rendszerszoftver frissítésének/fejlesztésének elvégzése,
o Az elvégzett tevékenységek naplózása.
• A Városházán kialakított „vezetési pont” üzemeltetés keretében:
o A városi kiemelt rendezvények keretében a „vezetési pont” műszaki kialakítása, a Városház téren, valamint a kezelő által meghatározott helyeken vezeték nélküli kapcsolat beüzemelése legkésőbb a rendezvényt megelőző 24. óráig,
o A kiemelt rendezvények napján műszaki ügyelet biztosítása a „vezetési pont”-on.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Győr városi IP kamerarendszer üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Győr város IP kamerarendszere üzemeltetési feladatainak ellátása a szerződéskötés tervezett időpontjától (2020. július 1.) számított 60 hónapra. A kamerarendszer kezelője a Győr Városi Rendőrkapitányság. Jelenleg üzemelő kamerák darabszáma: 195 db azzal, hogy a szerződés időtartama alatt az IP kamerarendszer a szerződés megkötésekor előre nem látható mértékű bővítésére fog sor kerülni. A szerződés tárgya kiterjed az IP kamerarendszer bővítése keretében telepített IP kamerákra is.
Ajánlatkérő tájékoztató jelleggel közli, hogy az elmúlt években a kamerarendszer alábbi bővítésére került sor:
2016. év: 21 db
2017. év: 37 db
2018. év: 20 db
2019. év: 8 db
Elvégzendő feladatok időszakos karbantartások esetén:
• Mikrohullámú hálózat műszaki felügyelet-karbantartás keretében:
o A hálózattal szemben támasztott rendelkezésre álláshoz szükséges műszaki felügyelet biztosítása,
o Megerősített műszaki felügyelet biztosítása a kiemelt rendezvények ideje alatt,
o Az Országos Rendőr-főkapitányság rendszerébe integrált mikrohullámú eszközök, aktív eszközök miatt együttműködés Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint Országos Rendőr-főkapitányság illetékes informatikusával,
o A szél által kikezdett antennakábelek, elforgatott antennák, átjátszók beállítása az optimális működéshez a bejelentéstől számított 24 órán belül,
o Berendezések indokolt cseréjének elvégzése a bejelentéstől számított 7 naptári napon belül,
o A hibás/tönkrement eszközök javításának elvégzése a bejelentéstől számított 48 órán belül (a hibaelhárítás megkezdése: a bejelentéstől számított 24 órán belül),
o Megfelelőségi tesztek elvégzése (tudják-e teljesíteni az eszközök az elvárásokat),
o Az elvégzett tevékenységek naplózása.
• Kamerarendszer műszaki felügyelet-karbantartás keretében:
o A kamerákon kívül az üzemeltetett egyéb egységek (gerinchálózat + végpontok), a szerver számítógépek és kliens számítógépek képezi a rendszer fő részét,
o A kamerarendszer karbantartás keretében (kamerák, szerverek, kliensek) negyedévenkénti elhelyezésének ellenőrzését, tisztán tartását jelenti. A tisztán tartás egyrészről lényeges a kameraképek minőségének megtartásához, másrészről pedig a készülékek élettartamát rendkívüli módon csökkenti a lerakódott por, kosz. Másrészről fontos a készülékek időszakos (negyedévenkénti) műszaki ellenőrzése is, melynek során a készülékek szoftvereit kell frissíteni, ellenőrizni azok beállításait,
o A kamerák pozíciójának és fókuszának újraállítása szükséges esetben a bejelentéstől számított 24 órán belül,
o Megerősített műszaki felügyelet biztosítása a kiemelt rendezvények ideje alatt,
o Az Országos Rendőr-főkapitányság rendszerébe integrált kamerák, szerverek működtetése miatt együttműködés Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság valamint Országos Rendőr-főkapitányság illetékes informatikusával,
o A szükséges javításokat nyertes ajánlattevő öntevékenyen végzi, illetve a Kezelő által jelzett meghibásodásokat a bejelentéstől számított 48 órán belül ki kell javítania (a hibaelhárítás megkezdése: a bejelentéstől számított 24 órán belül). Ez alól kivételt jelent a nyertes ajánlattevőnek fel nem róható okból történő későbbi javítás,
o Megfelelőségi tesztek elvégzése (tudják-e teljesíteni az eszközök az elvárásokat),
o Rendszerszoftver frissítésének/fejlesztésének elvégzése,
o Az elvégzett tevékenységek naplózása.
• A Városházán kialakított „vezetési pont” üzemeltetés keretében:
o A városi kiemelt rendezvények keretében a „vezetési pont” műszaki kialakítása, a Városház téren, valamint a kezelő által meghatározott helyeken vezeték nélküli kapcsolat beüzemelése legkésőbb a rendezvényt megelőző 24. óráig,
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3) M.2.alp. foglalt alkalmassági követelmény vonatkozásában bemutatott szakember IP kamerarendszerek üzemeltetési feladataival összefüggésben szerzett szakmai tapasztalata (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Havi nettó átalánydíj (Ft/hó) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Győr városi IP kamerarendszer üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: 2020. április 2. napján a 4/02/04/2020. PM. h. számú határozatában – a tárgyi eljárásban az ajánlattételi határidő lejártát követően a koronavírus járvány miatt kialakult helyzetre, valamint az amiatt érvénybe lépett veszélyhelyzetre tekintettel – Győr város polgármestere a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében arról döntött, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében szereplő kiadási jogcímek között az alábbi előirányzat-változtatásokra kerüljön sor:
„Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése terhére „305303. Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje” kiadási jogcímről: - 26 000 000,- Ft.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése javára „350001. Tervezési tartalék” kiadási jogcímre: + 26 000 000,- Ft.
Az előirányzat változtatás indoka: Az új típusú koronavírus járvány miatti önkormányzati védekezéshez szükséges forrás biztosítása.
A teljesítéshez eredetileg (a bontási jegyzőkönyvben is ismertetett) rendelkezésre álló fedezet összege: nettó 64 000 000,- Ft volt. A fenti határozatra figyelemmel a részben elvont, a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet összege nettó 38 000 000,- Ft, amelyet a tárgyi eljárásban beérkezett árajánlatok mindegyike meghalad.
Figyelemmel arra, hogy a beérkezett ajánlatok mindegyike meghaladja az Ajánlatkérő rendelkezésére álló – részben elvont – fedezet összegét, a tárgyi eljárás a Kbt. 70. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő az ajánlatok bontását követően bekövetkezett körülmény miatt a szerződés megkötésére képtelenné vált.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Patent Biztonságtechnika Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40866202
Postai cím: Mécs László Utca 7.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23500941208

Hivatalos név: VértesNet Üzemviteli és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58975644
Postai cím: Előd vezér Utca 14. 3/12
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23973550231

Hivatalos név: MAXSYS Biztonságtechnikai Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18200511
Postai cím: Megyeri Út 116.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12288719241

Hivatalos név: AS Solutions Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84916736
Postai cím: Pajkos Utca 90.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22740955243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/01/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges