Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.13.
Iktatószám:8120/2020
CPV Kód:45314000-1
Ajánlatkérő:Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Teljesítés helye:Budapest HU110 (a pontos címeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PSS Consulting Kft.;Nodum Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szennyvízelhelyezés- és kezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23720143
Postai cím: Asztalos Sándor Út 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Felföldi Aliz
Telefon: +36 14554262
E-mail: felfoldia@fcsm.hu
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fcsm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fcsm.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Szennyvízelhelyezés- és kezelés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Távközlési és energiamonitoring rendszer bővítése
Hivatkozási szám: EKR001612772019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45314000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. üzemeltetésében lévő Észak-pesti Szennyvíztisztító telepen és Dél-pesti Szennyvíztisztító telepen speciális célú távközlési hálózat, energia-monitoring rendszer bővítése keretében kivitelezési munka elvégzése, licenszjog biztosítása és emelt szintű üzemeltetés támogatás a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek szerint.
Vállalkozó feladatát képezi:
•rendszer tervezése;
•rendszer beszerelése, kivitelezés (mérőeszközök beszerzése és telepítése, kommunikáció kialakítása a telepeken belül, illetve a telepek és a szerver között, mérőeszközök adatainak megjelenítése és tárolása, vezeték nélküli kommunikációs hálózati infrastruktúra kialakítása)
•a rendszer beszerelését követően a rendszer üzemeléséhez szükséges oktatás megtartása;
•jótállási időszak biztosítása a beszereléstől számítottan a megajánlástól függően;
•a rendszer üzemeltetés támogatási feladatainak ellátása 2021.12.31-ig
•a rendszer működéséhez szükséges központi szoftver bővítés és felhasználási jog bővítése (licenszjog biztosítása) a megjelölt szennyvíztisztító telepek tekintetében a beszereléstől határozatlan ideig;
Vállalkozó feladatát képezi a fentieken túl a már távfelügyeletbe vont telepek tekintetében licenszjog biztosítása és emelt szintű üzemeltetés támogatás:
•177 db automata átemelő telephelyet magában foglaló távközlési hálózat üzemeltetés támogatása a szerződéskötéstől 2021.12.31-ig;
•177 db automata átemelő telephelyet magában foglaló távközlési hálózat tekintetében a licenszjogok biztosítása szerződéskötéstől határozatlan ideig;
•9 db nagyteljesítményű szivattyútelepet magában foglaló távközlési hálózat üzemeltetés támogatása szerződéskötéstől 2021.12.31-ig;
•9 db nagyteljesítményű szivattyútelepet magában foglaló távközlési hálózat tekintetében a licenszjogok biztosítása a szerződéskötéstől határozatlan ideig;
•21 db automata átemelő telephelyet és 3 db további helyszínt magában foglaló távközlési hálózat üzemeltetés támogatása szerződéskötéstől 2021.12.31-ig;
•21 db automata átemelő telephelyet és 3 db további helyszínt magában foglaló távközlési hálózat tekintetében a licenszjogok biztosítása a szerződéskötéstől határozatlan ideig.
A közbeszerzés tárgya továbbá 24 nap egyedi fejlesztési igény/év opcionálisan a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 216630000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Távközlési és energia-monitoring rendszer bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45314000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest HU110 (a pontos címeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. üzemeltetésében lévő Észak-pesti Szennyvíztisztító telepen és Dél-pesti Szennyvíztisztító telepen speciális célú távközlési és energia-monitoring kibővítése keretében kivitelezési munka elvégzése, licenszjog biztosítása és emelt szintű üzemeltetés támogatás a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek szerint.
Vállalkozó feladatát képezi:
•rendszer tervezése;
•rendszer beszerelése, kivitelezés (mérőeszközök beszerzése és telepítése, kommunikáció kialakítása a telepeken belül, illetve a telepek és a szerver között, mérőeszközök adatainak megjelenítése és tárolása, vezeték nélküli kommunikációs hálózati infrastruktúra kialakítása)
•a rendszer beszerelését követően a rendszer üzemeléséhez szükséges oktatás megtartása;
•jótállási időszak biztosítása a beszereléstől számítottan a megajánlástól függően;
•a rendszer üzemeltetés támogatási feladatainak ellátása 2021.12.31-ig
•a rendszer működéséhez szükséges központi szoftver bővítés és felhasználási jog bővítése (licenszjog biztosítása) a megjelölt szennyvíztisztító telepek tekintetében a beszereléstől határozatlan ideig;
Vállalkozó feladatát képezi a fentieken túl a már távfelügyeletbe vont telepek tekintetében licenszjog biztosítása és emelt szintű üzemeltetés támogatás:
•177 db automata átemelő telephelyet magában foglaló távközlési hálózat üzemeltetés támogatása a szerződéskötéstől 2021.12.31-ig;
•177 db automata átemelő telephelyet magában foglaló távközlési hálózat tekintetében a licenszjogok biztosítása szerződéskötéstől határozatlan ideig;
•9 db nagyteljesítményű szivattyútelepet magában foglaló távközlési hálózat üzemeltetés támogatása szerződéskötéstől 2021.12.31-ig;
•9 db nagyteljesítményű szivattyútelepet magában foglaló távközlési hálózat tekintetében a licenszjogok biztosítása a szerződéskötéstől határozatlan ideig;
•21 db automata átemelő telephelyet és 3 db további helyszínt magában foglaló távközlési hálózat üzemeltetés támogatása szerződéskötéstől 2021.12.31-ig;
•21 db automata átemelő telephelyet és 3 db további helyszínt magában foglaló távközlési hálózat tekintetében a licenszjogok biztosítása a szerződéskötéstől határozatlan ideig.
A közbeszerzés tárgya továbbá 24 nap egyedi fejlesztési igény/év opcionálisan a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállás (minimum 24 hónap maximum 36 hónap)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A közbeszerzés tárgya 24 nap egyedi fejlesztési igény/év opcionálisan a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.1.5 és II.2.7 pontban megadott időtartam kizárólag a kiépítésre vonatkozik. Ajánlatkérő a szoftverlicenszt határozatlan időre kéri biztosítani. Az emelt szintű üzemeltetés támogatás 2021.12.31-ig tart.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Az építési beruházás becsült értéke nem éri el a 300 MHUF-ot.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Távközlési és energia-monitoring rendszer bővítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PSS Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56251375
Postai cím: Fehérhegyi Út 6
Város: Leányfalu
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2016
Ország: Magyarország
E-mail: feher.gyorgy@pssconsulting.hu
Telefon: +36 202239011
Internetcím(ek): (URL) www.pssconsulting.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23740556213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Nodum Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67700286
Postai cím: Rózsa U. 12
Város: Leányfalu
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2016
Ország: Magyarország
E-mail: feher.gyorgy@nodum.hu
Telefon: +36 202239011
Internetcím(ek): (URL) www.nodum.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25726055213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 240500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 216630000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Wifi hálózat kiépítése, tervezés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PSS Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56251375
Postai cím: Fehérhegyi Út 6
Város: Leányfalu
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23740556213

Hivatalos név: Brekosys.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29532942
Postai cím: Lóverseny Utca 28
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11698892211

Hivatalos név: AvivBau Építőipari és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14629594
Postai cím: Fehérvári Út 85. C.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13233444243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges