Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/90
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.11.
Iktatószám:8162/2020
CPV Kód:45316110-9
Ajánlatkérő:Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Békéscsaba teljes közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RONEKO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;Rio Lámpastúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91669245
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bende-Engelhardt Judit
Telefon: +36 66886583
E-mail: bende@bekescsaba.hu
Fax: +00 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: SMART városüzem. és közvil. rendszer kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001504352019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45316110-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő Békéscsaba Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területét érintő digitális városüzemeltetési keretrendszert és az üzemeltetési keretrendszerbe illeszthető SMART city berendezéseket, SMART keretrendszerben működtetett közvilágítási elemeket és új fényáramszabályozással működtethető közvilágítási berendezéseket kíván létesíteni.
Ajánlattevő feladatát képezi a beruházásban:
- Az egyesített engedélyezési és kiviteli szintű tendertervek engedélyeztetése, továbbá az ezekre vonatkozó mindennemű tulajdonosi és üzemeltetői hozzájárulás beszerzésében és az engedélyeztetésben való részvétel.
Az Ajánlattevőnek a következő részletes kivitelezői feladatokat kell elvégeznie:
1. A projekt során építési feladat cca. 2400 folyóméter gyengeáramú ellátó létesítmény és alépítmény illetve mintegy 1300 folyóméter erősáramú tápkábel és alépítmény telepítése
2. Digitális városüzemetetési rendszer és informatikai hálózat kiépítése, amelynek alkalmasnak kell lennie a projekt során kihelyezendő alábbiakban részletezett berendezések üzemeltetésére, informatikai és digitális monitoringjára. A megvalósított rendszernek (szoftvernek) alkalmasnak kell lennie a beruházásban meghatározott szerverek, fogadó és üzemeltető központok egyidejű vezérlésére, valamint a városüzemeltetési keretrendszer megrendelői igények szerinti módosítására. Az üzemeltetési keretrendszer Adatbázisának rendszerét tekintve georedundáns módon kell üzemelnie, ahol egymástól fizikailag is távol eső helyszíneken fut az adatletárolás és megjelenítés, ezzel jelentősen csökkentve a nem kívánt szerverkiesések számát. Továbbá számos adatkommunikációs formát kell támogatnia, ezzel biztosítva a lehető legszélesebb körű és leghatékonyabb információ-begyűjtést és áramlást. A városüzemeltetési keretrendszernek képesnek kell lennie integrált eszközök folyamatos monitorozására, hogy mindig naprakész információk álljanak rendelkezésre azok állapotáról és az általuk továbbított adatokról.
3. A város wi-fi-hálózatának kialakítása 41 db WIFI AP egység telepítése és üzembehelyezése, 9 db modulárisan felépített, SMART gyalogos elirányító és információs rendszer telepítése és üzembehelyezése, 11 db környezeti szenzorbox telepítése és üzembehelyezése, 39db optikai szenzor (közlekedés és parkolásmanagement rendszerek) telepítése és üzembehelyezése.
A közvilágítási rendszer fejlesztése során mintegy 7600 közvilágítási berendezés kivitelezése történik meg:
4. A város meghatározott területein -döntő részben az amortizált közvilágítással rendelkező helyszíneken - innovatív, LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótestekkel kell megvalósítani a korszerűsítést a jelenlegi lámpatestek cseréjével. A teljes mennyiség mintegy 5190 db. A kivitelezés ezeken a helyszíneken jellemzően a meglévő lámpatestek cseréjével, meglévő hálózaton valósul meg, az aktív elemek érintettségével.
5. További mintegy 153 fénypont esetében a beavatkozás meglévő, jelenleg is üzemelő lámpatestet fog érinteni, amely a hálózat fénytechnikai optimalizálása során áthelyezésre kerül.
6. Mintegy 611 meglévő, jelenleg is üzemelő lámpatestet a beruházás során smart csatlakozóval (Nema 7 pin socket) és/vagy smart vezérléssel (Nema 7 pin socket, IoT) és/vagy felprogramozással kell az új közvilágítási rendszerbe illeszteni.
7. A beavatkozás során további helyszíneken mintegy 1477 fénypont esetében a meglévő berendezés cseréje történik meg smart csatlakozóval (Nema 7 pin socket) és/vagy smart vezérléssel (Nema 7 pin socket, IoT) ellátott új közvilágítási berendezésekre.
8. A beruházás során részben meglévő közvilágítási elemek helyén, részben új telepítésként 26 db moduláris felépítésű komplex smart közvilágítási berendezés létesül, amely a világítási funkciókon túl optikai és környezeti szenzorral, Wi-Fi szolgáltatással is kiegészül. A beruházás az ezekhez kapcsolódó fent említett erős- és gyengeáramú létesítmények megvalósítását is tartalmazza.
9. Egyéb közvilágítási berendezések a projektben: 144 db további meglévő közvilágítási lámpatest cseréje történik korszerűsítésként, meglévő tartószerkezetre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1165641007 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: SMART városüzem. és közvil. rendszer kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45316100-6
További tárgyak:72260000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Békéscsaba teljes közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő Békéscsaba Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területét érintő digitális városüzemeltetési keretrendszert és az üzemeltetési keretrendszerbe illeszthető SMART city berendezéseket, SMART keretrendszerben működtetett közvilágítási elemeket és új fényáramszabályozással működtethető közvilágítási berendezéseket kíván létesíteni.
Ajánlattevő feladatát képezi a beruházásban:
- Az egyesített engedélyezési és kiviteli szintű tendertervek engedélyeztetése, továbbá az ezekre vonatkozó mindennemű tulajdonosi és üzemeltetői hozzájárulás beszerzésében és az engedélyeztetésben való részvétel.
Az Ajánlattevőnek a következő részletes kivitelezői feladatokat kell elvégeznie:
1. A projekt során építési feladat cca. 2400 folyóméter gyengeáramú ellátó létesítmény és alépítmény illetve mintegy 1300 folyóméter erősáramú tápkábel és alépítmény telepítése
2. Digitális városüzemetetési rendszer és informatikai hálózat kiépítése, amelynek alkalmasnak kell lennie a projekt során kihelyezendő alábbiakban részletezett berendezések üzemeltetésére, informatikai és digitális monitoringjára. A megvalósított rendszernek (szoftvernek) alkalmasnak kell lennie a beruházásban meghatározott szerverek, fogadó és üzemeltető központok egyidejű vezérlésére, valamint a városüzemeltetési keretrendszer megrendelői igények szerinti módosítására. Az üzemeltetési keretrendszer Adatbázisának rendszerét tekintve georedundáns módon kell üzemelnie, ahol egymástól fizikailag is távol eső helyszíneken fut az adatletárolás és megjelenítés, ezzel jelentősen csökkentve a nem kívánt szerverkiesések számát. Továbbá számos adatkommunikációs formát kell támogatnia, ezzel biztosítva a lehető legszélesebb körű és leghatékonyabb információ-begyűjtést és áramlást. A városüzemeltetési keretrendszernek képesnek kell lennie integrált eszközök folyamatos monitorozására, hogy mindig naprakész információk álljanak rendelkezésre azok állapotáról és az általuk továbbított adatokról.
3. A város wi-fi-hálózatának kialakítása 41 db WIFI AP egység telepítése és üzembehelyezése, 9 db modulárisan felépített, SMART gyalogos elirányító és információs rendszer telepítése és üzembehelyezése, 11 db környezeti szenzorbox telepítése és üzembehelyezése, 39db optikai szenzor (közlekedés és parkolásmanagement rendszerek) telepítése és üzembehelyezése.
A közvilágítási rendszer fejlesztése során mintegy 7600 közvilágítási berendezés kivitelezése történik meg:
4. A város meghatározott területein -döntő részben az amortizált közvilágítással rendelkező helyszíneken - innovatív, LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótestekkel kell megvalósítani a korszerűsítést a jelenlegi lámpatestek cseréjével. A teljes mennyiség mintegy 5190 db. A kivitelezés ezeken a helyszíneken jellemzően a meglévő lámpatestek cseréjével, meglévő hálózaton valósul meg, az aktív elemek érintettségével.
5. További mintegy 153 fénypont esetében a beavatkozás meglévő, jelenleg is üzemelő lámpatestet fog érinteni, amely a hálózat fénytechnikai optimalizálása során áthelyezésre kerül.
6. Mintegy 611 meglévő, jelenleg is üzemelő lámpatestet a beruházás során smart csatlakozóval (Nema 7 pin socket) és/vagy smart vezérléssel (Nema 7 pin socket, IoT) és/vagy felprogramozással kell az új közvilágítási rendszerbe illeszteni.
7. A beavatkozás során további helyszíneken mintegy 1477 fénypont esetében a meglévő berendezés cseréje történik meg smart csatlakozóval (Nema 7 pin socket) és/vagy smart vezérléssel (Nema 7 pin socket, IoT) ellátott új közvilágítási berendezésekre.
8. A beruházás során részben meglévő közvilágítási elemek helyén, részben új telepítésként 26 db moduláris felépítésű komplex smart közvilágítási berendezés létesül, amely a világítási funkciókon túl optikai és környezeti szenzorral, Wi-Fi szolgáltatással is kiegészül. A beruházás az ezekhez kapcsolódó fent említett erős- és gyengeáramú létesítmények megvalósítását is tartalmazza.
9. Egyéb közvilágítási berendezések a projektben: 144 db további meglévő közvilágítási lámpatest cseréje történik korszerűsítésként, meglévő tartószerkezetre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A lámpatestek átlagos hatékonysága (lm/W, min. 120, max. 140 lm/W) 10
2 2. A lámpaegységekre vállalt, az előírt 60 hónap feletti jótállás (hónap, max. 84 hónap) 10
3 3. A SMART ready (offline) világítótestek földről szabályozhatók (min. 12 m-ről bluetoothon keresztül, IGEN/NEM) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft+áfa) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Részhatáridők: a városüzemeltetési rendszer telepítése és éles üzembehelyezése vonatkozásában 60 naptári nap a szerződéskötéstől számítva; a közvilágítás kiépítése vonatkozásában a munkaterület átadásától számított 180 naptári nap.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24839 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: SMART városüzem. és közvil. rendszer kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RONEKO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58599895
Postai cím: Takarodó Út 9
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@roneko.hu
Telefon: +36 22500128
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10653386207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Rio Lámpastúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67028652
Postai cím: Ráday utca 45. Fszt. Utca 45. fszt
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
E-mail: kralicsek.laszlo@lampastudio.hu
Telefon: +36 306779020
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13639558243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1165641007
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: RONEKO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.: kivitelezési munkálatok egy része --- Rio Lámpastúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság: kivitelezési munkálatok egy része
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: RONEKO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58599895
Postai cím: Takarodó Út 9
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10653386207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az "V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:" folytatása: Rio Lámpastúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1092 Budapest Ráday utca 45. Fszt., 13639558-2-43)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges