Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/93
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.14.
Iktatószám:8433/2020
CPV Kód:72514100-2
Ajánlatkérő:Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság
Teljesítés helye:• Balatonfűzfői székhely (8184 Balatonfűzfő, Munkás tér 2.) • Királyszentistváni Fióktelephely (Királyszentistván, 020/5 hrsz.) • Pécsi Fióktelephely (7633 Pécs, Esztergár L. u. 19. III. emelet) • Budapesti Fióktelephely (1136 Budapest, Pannónia u. 11.) • Gyöngyösoroszi Fióktelephely (3211 Gyöngyösoroszi, Altáró 2.) • Recski Fióktelephely (3245 Recsk, Ércbányatelep 106. (023/31 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Gemini-IT Magyarország Informatikai Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57050092
Postai cím: Munkás Tér 2
Város: Balatonfűzfő
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasnádi Tibor
Telefon: +36 88543300
E-mail: beszerzesicsoport@nitro.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nitrokemia.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai infrastruktúra üzemeltetés
Hivatkozási szám: EKR001642632019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72514100-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlattevőnek az üzemeltetés során a vállalkozási keretszerződés keretében az alábbi felsorolt feladatokat kell ellátnia:
-Kiszolgálói környezet teljeskörű üzemeltetése adminisztrációja, teljeskörű hálózat (hardver és szoftver környezet) üzemeltetés és adminisztráció, ezek működéséhez kapcsolódó hiba feltárás, illetve hibaelhárítás. (A szerver oldali üzemeltetési szolgáltatás hatóköre: 6 db szerver (3 fizikai és 3 virtuális)
-Munkaállomás üzemeltetés - háttértámogatás
-Hálózat üzemeltetés
-Mentési, archiválási feladatok (Szerver mentések, -Munkaállomásokon tárolt adatok mentése)
- Kiszolgáló szoftver licenszek biztosítása
• CISSteStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic 36 db
(Microsoft SPLA - Core Infrastructure Server Suite Standard Core license)
• ExchgStdSAL ALNG LicSAPk MVL 57 db
(Microsoft SPLA - Exchange Standard SAL)
• SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic 2 db
(Microsoft SPLA - SQL Server Standard Core)
ESET Mail Security for Microsoft Exhange Server 57 db
- Havi riport/jelentés
- Rendelkezésre állás
valamint:
- közreműködés a fejlesztések, beszerzések műszaki tartalmának meghatározásában és a szükséges adatszolgálatások – kizárólag szakmai – előkészítésében.
- a rendkívüli események (például vírustámadások, szoftverhibák, stb) megelőzése érdekében intézkedéseket hoznak, illetve javaslatot tesznek a szükséges változtatásokra, fejlesztésekre
- mindenkor hatályos adatvédelmi és információbiztonsági szabályoknak való megfelelés biztosítása
A munkaállomások és erre tekintettel a kiszolgáló szoftver licenszek tekintetében
+- 20%-os eltérés lehetséges.
keretösszeg: nettó 30.000.000 forint.
Részletesen a közbeszerzési dokumentációban
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 30000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Informatikai infrastruktúra üzemeltetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72514100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU213,HU231,HU312 A teljesítés helye: • Balatonfűzfői székhely (8184 Balatonfűzfő, Munkás tér 2.)
• Királyszentistváni Fióktelephely (Királyszentistván, 020/5 hrsz.)
• Pécsi Fióktelephely (7633 Pécs, Esztergár L. u. 19. III. emelet)
• Budapesti Fióktelephely (1136 Budapest, Pannónia u. 11.)
• Gyöngyösoroszi Fióktelephely (3211 Gyöngyösoroszi, Altáró 2.)
• Recski Fióktelephely (3245 Recsk, Ércbányatelep 106. (023/31 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlattevőnek az üzemeltetés során a vállalkozási keretszerződés keretében az alábbi felsorolt feladatokat kell ellátnia:
-Kiszolgálói környezet teljeskörű üzemeltetése adminisztrációja, teljeskörű hálózat (hardver és szoftver környezet) üzemeltetés és adminisztráció, ezek működéséhez kapcsolódó hiba feltárás, illetve hibaelhárítás. (A szerver oldali üzemeltetési szolgáltatás hatóköre: 6 db szerver (3 fizikai és 3 virtuális)
-Munkaállomás üzemeltetés - háttértámogatás
-Hálózat üzemeltetés
-Mentési, archiválási feladatok (Szerver mentések, -Munkaállomásokon tárolt adatok mentése)
- Kiszolgáló szoftver licenszek biztosítása
• CISSteStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic 36 db
(Microsoft SPLA - Core Infrastructure Server Suite Standard Core license)
• ExchgStdSAL ALNG LicSAPk MVL 57 db
(Microsoft SPLA - Exchange Standard SAL)
• SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic 2 db
(Microsoft SPLA - SQL Server Standard Core)
ESET Mail Security for Microsoft Exhange Server 57 db
- Havi riport/jelentés
- Rendelkezésre állás
valamint:
- közreműködés a fejlesztések, beszerzések műszaki tartalmának meghatározásában és a szükséges adatszolgálatások – kizárólag szakmai – előkészítésében.
- a rendkívüli események (például vírustámadások, szoftverhibák, stb) megelőzése érdekében intézkedéseket hoznak, illetve javaslatot tesznek a szükséges változtatásokra, fejlesztésekre
- mindenkor hatályos adatvédelmi és információbiztonsági szabályoknak való megfelelés biztosítása
A munkaállomások és erre tekintettel a kiszolgáló szoftver licenszek tekintetében
+- 20%-os eltérés lehetséges.
keretösszeg: nettó 30.000.000 forint.
Részletesen a közbeszerzési dokumentációban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az AF III.1.3 M.2. pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményt meghaladó szakmai többlettapasztalata (hónap, max. 36 hónap)  20
2 3. Szakmai kompetenciák megléte 10
3 4. Ajánlattevő kialakított elektronikus hibajegykezelő rendszerrel rendelkezik (igen/nem)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. KÉPZETT AJÁNLATI ÁR (nettó forint/hó) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Informatikai infrastruktúra üzemeltetés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gemini-IT Magyarország Informatikai Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97777740
Postai cím: Had Utca 1-3.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: istvan.kovacs@gemini-it.hu
Telefon: +36 303772323
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12818529207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Sysman Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75825410
Postai cím: Montevideo Utca 10. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12948901241

Hivatalos név: NetworKing IT Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62216034
Postai cím: Pozsonyi Út 61.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13295811241

Hivatalos név: Gemini-IT Magyarország Informatikai Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97777740
Postai cím: Had Utca 1-3.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12818529207

Hivatalos név: Digitop Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54374021
Postai cím: II. Rákóczi Ferenc Utca 5.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12855687208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/01/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges