Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/94
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.15.
Iktatószám:8465/2020
CPV Kód:30230000-0
Ajánlatkérő:Markhot Ferenc oktatókórház és Rendelőintézet
Teljesítés helye:Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet 3300 Eger, Knézich Károly utca 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Markhot Ferenc oktatókórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62162294
Postai cím: Széchenyi út 27-29.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zeke Péter
Telefon: +36 36412907
E-mail: titkar@mfkh.hu
Fax: +36 36412459
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mfkh.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egészségügyi intézmény
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Enterprise Wifi hálózat beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000014272020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30230000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet épületeiben Enterprise Wifi hálózat beszerzése. A feladat tartalmazza a kórház H, R, K, valamint a Belgyógyászati pavilonban történő access pontok felhelyezését, kábelezését, aktív eszközök beüzemelését, controllerprogramozását, konfigurálását. Az AP-k elhelyezése a tervrajzon hőtérképes tervezés alapján történt meg mely alapján 134 accespoint kihelyezése szükséges. Ezen felül a hálózat bővítéséhez 10 db 48 portosPoE+ aktív eszköz szükséges.
Az elkészült tervezési dokumentáció tartalmazza az AP-k javasolt elhelyezését a tervezett jelszint megadásához, illetve a 2.4 és 5 GHz frekvenciás lefedést az összes megadott épületre.
Az alábbi darabszámú eszközök felszerelése szükséges az adott épületekben:
Épület Access Point db
Bel. tömb 20
Rendelőintézet 21
Hotel épület 64
K épület 29
Összesen 134
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 33307280 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Enterprise Wifi hálózat beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30230000-0
További tárgyak:32420000-3
45000000-7
45232332-8
45310000-3
45311000-0
45311100-1
45311200-2
45314300-4
45315500-3
45315600-4
80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
3300 Eger, Knézich Károly utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A betegbiztonság további növelése érdekében a Wifi hálózat elemeinek beszerzése, valamint azok tekintetében az alábbi építészeti, valamint épületvillamossági tevékenységeket szükséges elvégezni, tovább nyertes ajánlattevő feladata a teljesítést követő 3 év gyártói támogatás.
Elvégzendő tevékenység Mennyiség
AP management licensefor 1 Ruckus AP accesspoint (Db) 134
Partner Support Per AP- 3 év 134
ZoneFlex R310, dualband 802.11ac Indoor Access Point (Db) 134
Secure Mounting BracketforZoneFlex R310 (Db) 134
HPE 1950 48G PoE+ Switchwith HPE 3Y FC (Db) 10
Helyszíni kiépítés, kábelezés, AP-k felszerelése (Db) 1
Implementáció, oktatás, dokumentáció- 12 nap 12
A jelenlegi vezetékes passzív és aktív hálózat bővítése is a kivitelező feladata, mely magában a foglalja a következő tevékenységeket: a telepítendő aktív eszközökhöz, valamint accesspointokhoz szükséges passzív kábelezés, valamint a kábelezés végződtetése, az aktív eszközök rack szekrénybe szerelése, a végpontok patch-elése, az aktív eszközök hálózatba integrálása, valamint az accesspointok felszerelése. Az accespointok felhelyezése, programozása, a vezérlő programozása után szükséges a kórház informatikai szakembereinek képzése. Az informatikai osztály dolgozói (5 fő) előre meghatározott időpontban, egyszerre kerülnek oktatásra naponként 90 perces időszakokban naponta. Az oktatásnak 2x90 percesnek kell lennie felhasználónként tartalmazva az elméleti és gyakorlati oktatást. Elszámolása, teljesítésigazolása, jelenléti ív alapján történik. Nyertes ajánlattevő megajánlásának az oktatás díját tartalmaznia kell. A beüzemelés után 3 év support rendszertámogatás szükséges, valamint a rendszer és a futtatott szoftverek megfelelő dokumentálása.
Az aktív és a passzív hálózat kiépítésének illeszkednie kell a kórház jelenlegi hálózati infrastruktúrájához. (kifejezetten az aktív eszközöknek, illetve a már megkezdett Wifi hálózathoz). Csak Enterprise eszközök elfogadhatók, SOHO kategória nem megfelelő.
Fizikai megvalósítás alatt értendő és teljesítendő: a kiépítési munkálatok (munkavégzés) megtervezése- ütemezése, elvégzése, kábelezés/végpont építés, Wifi eszközök felszerelése, Switchek elhelyezése stb.
Az implementáció műszaki egyeztetést, konfigurációt, konfiguráció közbeni oktatást és a beállítások dokumentációját foglaljon magába a wifi eszközökre, switchekre és a rendszer egyéb komponenseire vonatkozóan (például management rendszer stb.). A felhasználók oktatása egy csoportban (5 fő) történik, naponként 90 percben, munkaidő végén 14.00 óra után. Az oktatáson való részvétel igazolása jelenléti ívvel történik.
A rendszernek biztosítani kell a roamingot az eszközök között, szükséges privát és vendég wifi hálózat elkülönítése ennek menedzselése, alkalmazásszűrés és naplózási lehetőséget, valamint a specifikációban megadott egyéb kritériumoknak megfelelni.
A kiépített hálózat üzemeltetése és a rendelkezésre állás biztosítása, munkaidőben reagálás: (NBD. Next Business Day.) A következő munkanapon, munkaidőben történik legkésőbb a hiba elhárítása, érdekében a gyártói támogatáson felül elvárás a magyar nyelvű rendszerintegrátori támogatás. Távfelügyeleti rendszerek igénybevételével meghibásodás esetén távoli beavatkozás lehetősége. Ezen felül írásos support lehetőség biztosítása, mely lehet e-mail, vagy erre a célra kialakított webes hibabejelentő felügyelet.
Üzemeltetés alatt a rendszertámogatás értendő, melyet a fentebb leírtak szerint a beüzemelést követően 3 évig kell biztosítania a cégnek. Ennek keretében értendő az esetleges hardver meghibásodások kezelése, eszközök cseréje, nem rendszerszerű működés javítása, szoftverbeállításokkal, konfigurációval kapcsolatos segítségnyújtás.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A kötelezően előírt 3 éven felül vállalt további jótállás hónapokban meghatározva (legfeljebb további 24 hónap)(hó)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Megajánlott nettó összár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1.Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Módszer: 1. részszempont fordított arányosítás, 2. részszempont: egyenes arányosítás. Adható pontszám alsó és felső határa: 0-10

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Enterprise Wifi hálózat beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86314774
Postai cím: Telek Utca 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@nador.hu
Telefon: +36 14705000
Internetcím(ek): (URL) www.nador.hu
Fax: +36 14705011
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10507326242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 33307280
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: filter:max Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38806971
Postai cím: Hegyalja Út 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12982121241

Hivatalos név: NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86314774
Postai cím: Telek Utca 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10507326242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/01/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges