Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.15.
Iktatószám:8521/2020
CPV Kód:72266000-7
Ajánlatkérő:Magyar Államkincstár
Teljesítés helye:Távoli elérés biztosításával; továbbá Ajánlatkérő székhelyén (1054 Budapest, Hold utca 4.); Ajánlatkérő utasítása szerint a 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet 1. mellékletében megjelölt alkalmazásüzemeltető telephelyein (1054 Budapest, Vadász utca 16 és 1138 Budapest, Váci út 135-139.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Államkincstár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68241030
Postai cím: Hold Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ehmanné dr. Lukács Réka
Telefon: +36 17888931
E-mail: ehmanne.dr.lukacs.reka@allamkincstar.gov.hu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.allamkincstar.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ASP Ipar- és kereskedelmi szakrendszer supportja
Hivatkozási szám: EKR000074612020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72266000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Magyar Államkincstár részére 1 db ASP Ipar- és Kereskedelmi szakrendszer működésének biztosítása a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónapra. A feladatok havi díjas vállalkozói feladatokból és egyedi megrendelésekből állnak. Az egyedi elszámolású megrendelések keretében a rendelkezésre álló szakértői óra 997 óra/12 hónap, amelyhez további 299 óra opció tartozik
AZ ASP Központ Ipar- és kereskedelmi szakrendszere tekintetében 12 hónap időtartamra vonatkozóan ellátandó feladatok:
- A módosított és letesztelt Ipar- és kereskedelmi szakrendszer verzió időbeni eljuttatása ASP Központhoz, elvárt dokumentumokkal alátámasztva.
- Az esetlegesen felmerülő adott rendszeri hibák, hiányosságok kijavítása a Megrendelő elvárásainak megfelelően.
- A folyamatosan változó környezet és technológiaszint támogatása pl. a platformok verzióinak követése (kompatibilitás)
- Háttér szakértői támogatás, igény szerint online, vagy személyes konzultáció.
- Jogszabály módosítások átvezetése az Ipar- és kereskedelmi szakrendszerben.
- A rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó dokumentációk karbantartása, frissítése.
41/2015 (VII.15.) BM rendeletben megfogalmazott elvárásoknak a maradéktalan teljesítése
- Kiemelt időszakban (pl. önkormányzati csatlakozás esetén) rendelkezésre állás.
- A napi használatból fakadó kisebb módosítások, fejlesztések, paraméterezések, beállítások elvégzése
A fenti feladatok elvégzése havi díjas vállalkozói feladatokra lebontva:
- Jogszabálykövetés
- Verziókövetés
- Release átadás
- Verzió átadás
- Kompatibilitás vizsgálat
- Dokumentációk karbantartása
- Hibajavítások
Egyedi elszámolású napidíjas feladatok elvégzése feladatonkénti lebontásban:
- Teljesítmény menedzsment
- Kiemelt időszakban történő rendelkezésre állás
- Kisebb fejlesztési feladatok
- Eseti oktatási, képzési tevékenységek
- Sérülékenységvizsgálat
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 34507300 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: ASP Ipar- és Kereskedelmi szakrendszer supportja
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72253200-5
További tárgyak:72254000-0
72266000-7
72267000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Távoli elérés biztosításával; továbbá Ajánlatkérő székhelyén (1054 Budapest, Hold utca 4.);
Ajánlatkérő utasítása szerint a 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet 1. mellékletében megjelölt alkalmazásüzemeltető telephelyein (1054 Budapest, Vadász utca 16 és 1138 Budapest, Váci út 135-139.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Államkincstár részére 1 db ASP Ipar- és Kereskedelmi szakrendszer működésének biztosítása a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónapra. A feladatok havi díjas vállalkozói feladatokból és egyedi megrendelésekből állnak. Az egyedi elszámolású megrendelések keretében a rendelkezésre álló szakértői óra 997 óra/12 hónap, amelyhez további 299 óra opció tartozik.
AZ ASP Központ Ipar- és kereskedelmi szakrendszere tekintetében 12 hónap időtartamra vonatkozóan ellátandó feladatok:
- A módosított és letesztelt Ipar- és kereskedelmi szakrendszer verzió időbeni eljuttatása ASP Központhoz, elvárt dokumentumokkal alátámasztva
- Az esetlegesen felmerülő adott rendszeri hibák, hiányosságok kijavítása a Megrendelő elvárásainak megfelelően.
- A folyamatosan változó környezet és technológiaszint támogatása pl. a platformok verzióinak követése (kompatibilitás)
- Háttér szakértői támogatás, igény szerint online, vagy személyes konzultáció
- Jogszabály módosítások átvezetése az Ipar- és kereskedelmi szakrendszerben.
- A rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó dokumentációk karbantartása, frissítése.
41/2015 (VII.15.) BM rendeletben megfogalmazott elvárásoknak a maradéktalan teljesítése
- Kiemelt időszakban (pl. önkormányzati csatlakozás esetén) rendelkezésre állás.
- A napi használatból fakadó kisebb módosítások, fejlesztések, paraméterezések, beállítások elvégzése
A fenti feladatok elvégzése havi díjas vállalkozói feladatokra lebontva:
- Jogszabálykövetés
- verziókövetés
- Release átadás
- Verzió átadás
- Kompatibilitás vizsgálat
- Dokumentációk karbantartása
- Hibajavítások
Egyedi elszámolású napidíjas feladatok elvégzése feladatonkénti lebontásban:
- Teljesítmény menedzsment
- Kiemelt időszakban történő rendelkezésre állás
- Kisebb fejlesztési feladatok
- Eseti oktatási, képzési tevékenységek
- Sérülékenységvizsgálat
A beszerzés tárgyának részletes leírását, a további feladatokat a Műszaki Leírás dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/2. alkalmassági követelményben bemutatott egyik szakember többlettapasztalata (min: 0 hónap, max: 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az egyedi elszámolású megrendelések keretében a rendelkezésre álló szakértői óra 997 óra/12 hónap, amelyhez további 299 óra opció tartozik.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100. Az ár értékelési szempont az alábbi alszempontokból áll: 1.1. Nettó havi vállalkozói díj (Ft/hónap) Súlyszám: 60 1.2. Egyedi elszámolási feladatok ellenértéke (Ft/óra) Súlyszám: 30 Módszer: 1.: fordított arányosítás 2.: egyenes arányosítás Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ASP Ipar- és Kereskedelmi szakrendszer supportja
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33059941
Postai cím: Rákóczi Út 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1161
Ország: Magyarország
E-mail: info@komdat.hu
Telefon: +36 14012060
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14012065
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12234246242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34507300
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Noispot Innovations Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36707980
Postai cím: Boldogasszony Sgt 21. I. em.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24148744206

Hivatalos név: Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33059941
Postai cím: Rákóczi Út 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1161
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12234246242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges