Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/254
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.12.31.
Iktatószám: 24199/2020
CPV Kód: 66510000-8
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Generali Biztosító Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Felelősségbiztosítási fedezet olimpia sugárzására
Hivatkozási szám: EKR000515872019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66510000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Felelősségbiztosítási fedezet olimpia sugárzására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66516500-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés mennyisége, a szolgáltatás leírása:
Az MTVA részére szakmai felelősségbiztosítási fedezet nyújtása a 2020. évben megrendezésre kerülő Olimpiai játékok sugárzására határozott időtartamra, felelősségbiztosítási szerződés keretében, 2019. július 1-től 2021. január 31-ig, az alábbiakban részletezettek szerint.
Az MTVA együttműködési megállapodást (szerződést) kötött a DNI Licensing Limited-del (a továbbiakban: Discovery) a 2020. évben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: NOB) által megrendezésre kerülő Olimpiai játékok audiovizuális és rádiós közvetítési jogaira vonatkozóan, amely együttműködési megállapodásban az Olimpiai Játékok közvetítési jogainak továbbértékesítésére jogosult Discovery egyebek között előírta, hogy az MTVA rendelkezzen szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel az Olimpiai Játékok közvetítésének esetleges meghiúsulására vonatkozóan.
A Discovery az előbbiek szerinti megállapodásban kikötötte, hogy az MTVA kizárólag olyan gazdasági szereplővel köthet felelősségbiztosítási szerződést, amely legalább A/VII vagy azzal egyenértékű minősítéssel rendelkezik az A.M. Best Company, Inc. Best’s Rating besorolása szerint, amely minősítés meglétéről, besorolásáról és annak URL elérhetőségéről az ajánlatban nyilatkozni kell vagy előbbiek helyett az A.M. Best Company, Inc. Best’s Rating besorolása szerinti legalább A/VII vagy azzal egyenértékű minősítést szükséges csatolni az ajánlat részeként. Ajánlatkérő az előbbiekre figyelemmel csak az előbbiek szerinti minősítésnek megfelelő ajánlattevő ajánlatát fogadja el és a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősíti az ilyen minősítéssel nem rendelkező gazdasági szereplő(k) ajánlatát.
Az MTVA jelen felelősségbiztosítási szerződéssel a műsorszórási jogok megvásárlásával és azok felhasználásával kapcsolatosan okozott szerződésen belüli és kívüli károk térítésére kíván szakmai felelősségbiztosítási fedezetet biztosítani 5.000.000 euró összegben, 10 %-os önrész mellett. A biztosítás kedvezményezettjei a Discovery és a NOB.
A biztosításnak fedezetet kell nyújtania testi sérülések (beleértve az elhalálozást), vagyoni kár, személyi sérülés és hirdetési felelősség, így többek közt szakmai felelősség és műsorszolgáltatási felelősség esetére is, a Discovery-vel kötött együttműködési megállapodásban (szerződésben) foglaltak szerint.
A fedezetnek ki kell terjednie a jogvédelem költségeire is.
Nyertes Ajánlattevő (szerződést teljesítő biztosító) a kockázatviselési időszakon felül 2 év utófedezetet vállal.
További információk a közbeszerzési dokumentum műszaki leírás és szerződéstervezet fejezetében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/01/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12474 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Felelősségbiztosítási fedezet olimpia sugárzására
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/02 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Generali Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90183852
Postai cím: Teréz Körút 42-44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
E-mail: peter.dobrovics@generali.com
Telefon: +36 13017165
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13017103
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 78000
Pénznem: EUR

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66510000-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66516500-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés mennyisége, a szolgáltatás leírása:
Az MTVA részére szakmai felelősségbiztosítási fedezet nyújtása a 2020. évben megrendezésre kerülő Olimpiai játékok sugárzására határozott időtartamra, felelősségbiztosítási szerződés keretében, 2019. július 1-től 2021. január 31-ig, az alábbiakban részletezettek szerint.
Az MTVA együttműködési megállapodást (szerződést) kötött a DNI Licensing Limited-del (a továbbiakban: Discovery) a 2020. évben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: NOB) által megrendezésre kerülő Olimpiai játékok audiovizuális és rádiós közvetítési jogaira vonatkozóan, amely együttműködési megállapodásban az Olimpiai Játékok közvetítési jogainak továbbértékesítésére jogosult Discovery egyebek között előírta, hogy az MTVA rendelkezzen szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel az Olimpiai Játékok közvetítésének esetleges meghiúsulására vonatkozóan.
A Discovery az előbbiek szerinti megállapodásban kikötötte, hogy az MTVA kizárólag olyan gazdasági szereplővel köthet felelősségbiztosítási szerződést, amely legalább A/VII vagy azzal egyenértékű minősítéssel rendelkezik az A.M. Best Company, Inc. Best’s Rating besorolása szerint, amely minősítés meglétéről, besorolásáról és annak URL elérhetőségéről az ajánlatban nyilatkozni kell vagy előbbiek helyett az A.M. Best Company, Inc. Best’s Rating besorolása szerinti legalább A/VII vagy azzal egyenértékű minősítést szükséges csatolni az ajánlat részeként. Ajánlatkérő az előbbiekre figyelemmel csak az előbbiek szerinti minősítésnek megfelelő ajánlattevő ajánlatát fogadja el és a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősíti az ilyen minősítéssel nem rendelkező gazdasági szereplő(k) ajánlatát.
Az MTVA jelen felelősségbiztosítási szerződéssel a műsorszórási jogok megvásárlásával és azok felhasználásával kapcsolatosan okozott szerződésen belüli és kívüli károk térítésére kíván szakmai felelősségbiztosítási fedezetet biztosítani 5.000.000 euró összegben, 10 %-os önrész mellett. A biztosítás kedvezményezettjei a Discovery és a NOB.
A biztosításnak fedezetet kell nyújtania testi sérülések (beleértve az elhalálozást), vagyoni kár, személyi sérülés és hirdetési felelősség, így többek közt szakmai felelősség és műsorszolgáltatási felelősség esetére is, a Discovery-vel kötött együttműködési megállapodásban (szerződésben) foglaltak szerint.
A fedezetnek ki kell terjednie a jogvédelem költségeire is.
Nyertes Ajánlattevő (szerződést teljesítő biztosító) a kockázatviselési időszakon felül 2 év utófedezetet vállal.
További információk a közbeszerzési dokumentum műszaki leírás és szerződéstervezet fejezetében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/01/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 78000
Pénznem: EUR
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Generali Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90183852
Postai cím: Teréz Körút 42-44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1066
Ország: Magyarország
E-mail: peter.dobrovics@generali.com
Telefon: +36 13017165
Internetcím(ek): (URL) www.generali.hu
Fax: +36 13017103
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/12/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Jelen szerződésmódosítás nem minősül lényeges módosításnak, tekintettel arra, hogy
a) a módosítás az eredeti szerződéses feltételektől eltérő lényeges feltételeket - illetve olyan feltételeket, amelyek folytán a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna - nem határoz meg,
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg, és
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
Módosítás mértéke:
A szerződésben rögzített egyik Biztosított személynek/Kedvezményezettnek (Discovery) DCSL Társaságra történő módosítás.
A Discovery tájékoztatása alapján a Discovery - egy belső átszervezési folyamat részeként - 2020. október 21. napján kezdődő hatállyal átruházta a Megállapodásban rögzített jogait és kötelezettségeit (üzleti tevékenységét) a Discovery cégcsoport egy másik társaságára, Discovery Corporate Services Limited (DCSL) Társaságra.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésben rögzített egyik Biztosított személynek/Kedvezményezettnek (Discovery) DCSL Társaságra történő módosítása történt meg, mely Ajánlatkérő számára nem volt előre látható.
A Discovery tájékoztatása alapján a Discovery - egy belső átszervezési folyamat részeként - 2020. október 21. napján kezdődő hatállyal átruházta a Megállapodásban rögzített jogait és kötelezettségeit (üzleti tevékenységét) a Discovery cégcsoport egy másik társaságára, Discovery Corporate Services Limited (DCSL) Társaságra.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 78000 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 78000 Pénznem: EUR

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződés módosítás III.1. pontja értelmében a Discovery hozzájárulás megtörtént, így a II. számú szerződés módosítás hatályos.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben