Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/254
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.12.31.
Iktatószám: 24710/2020
CPV Kód: 45300000-0
Ajánlatkérő: Izsák Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 6070 Izsák, Kossuth Lajos u. 35., 1822 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Izsák Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37624075
Postai cím: Szabadság Tér 1
Város: Izsák
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6070
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bak Nándor
Telefon: +36 706150038
E-mail: jegyzo@izsak.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egészségház
Hivatkozási szám: EKR001018952019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Infrastruktúra
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6070 Izsák, Kossuth Lajos u. 35., 1822 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a „TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00017 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére”.
Az elvégzendő fő munkanemek a főösszesítő szerint:
Építészeti munkák
Épületgépészeti munkák:
Víz-csatorna szerelés
Fűtésszerelés
Gázszerelés
Klímaszerelés
Szellőzés szerelés
Épületvillamossági munkák
A részletes minőségi és mennyiségi követelményeket a kivitelezési dokumentáció tartalmazza, mely a közbeszerzési dokumentáció mellékleteként az ajánlattételhez kiadásra kerül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00017

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19317 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Infrastruktúra
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88444433
Postai cím: Kiskőrösi Út 12
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: generalcentral@generalcentral.hu
Telefon: +36 203670453
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 125015878
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45300000-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6070 Izsák, Kossuth Lajos u. 35., 1822 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a „TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00017 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére”.
Az elvégzendő fő munkanemek a főösszesítő szerint:
Építészeti munkák
Épületgépészeti munkák:
Víz-csatorna szerelés
Fűtésszerelés
Gázszerelés
Klímaszerelés
Szellőzés szerelés
Épületvillamossági munkák
A részletes minőségi és mennyiségi követelményeket a kivitelezési dokumentáció tartalmazza, mely a közbeszerzési dokumentáció mellékleteként az ajánlattételhez kiadásra kerül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 135800471
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88444433
Postai cím: Kiskőrösi Út 12
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: generalcentral@generalcentral.hu
Telefon: +36 203670453
Internetcím(ek): (URL) www.generalcentral.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/12/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Felek a szerződés 1. sz. mellékletének részét képező kivitelezési dokumentációt kiegészítik a tárgyi pótmunkára vonatkozó kivitelezési dokumentációval (2. sz. melléklet) azzal, hogy a Vállalkozó köte-lezettséget vállal a pótmunka szerződésszerinti elvégzésére figyelemmel az alapszerződés alábbi mó-dosításaira is.
Az eredeti szerződéses feltétel:
4.2. A szerződés teljesítésének véghatárideje: a szerződés hatálybalépésétől számított 8 hónap. […]
A szerződésmódosítás alapján megállapított szerződéses feltétel:
4.2. A szerződés teljesítésének véghatárideje: a szerződés hatálybalépésétől számított 9 hónap. […]
Az eredeti szerződéses feltétel:
5.1. A jelen vállalkozási szerződésben foglalt munka vállalkozói díja 125.015.878.- Ft + ÁFA, azaz száz-huszonötmillió-tizenötezer-nyolcszázhetvennyolc forint + általános forgalmi adó. […]
A szerződésmódosítás alapján megállapított szerződéses feltétel:
5.1. A jelen vállalkozási szerződésben foglalt munka vállalkozói díja 135 800 471,- Ft + ÁFA, az-az százharmincötmillió-nyolcszázezer-négyszázhetvenegy forint + általános forgalmi adó. […]
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, (kb. 8,63 %), az eredeti szerződéses érték pedig nem érte el az uniós értékhatárt. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez – az újon-nan megrendelt munka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdés szerinti pótmunkának minősül.
Megállapítható továbbá, hogy a tárgyi szerződésmódosítás a szerződés értékének változásával jár, amely összefügg a teljesítési határidő változásával, mivel a tervmódosítás miatt a Vállalkozónak több időre van szüksége a pótmunka, ill. a pótmunkával összefüggő feladatok elvégzésére. A szerződéses érték megnövelt összege a megelőző közbeszerzési eljárás jogszerűségét nem érinti, tekintettel arra, hogy a Kbt. 115. § szerinti eljárás lefolytatásának feltételei a megnövelt összegű becsült érték (nettó 176 939 299,- Ft) esetén is fennállnak.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 125015878 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 135800471 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben