Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/254
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.12.31.
Iktatószám: 24731/2020
CPV Kód: 45200000-9
Ajánlatkérő: Keszthely Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 32. (992 hrsz.), Deák Ferenc u. 30. (993/1 hrsz.), Deák Ferenc u. (1162 hrsz.), Sörház u. 2. (993/2 hrsz.), Sörház u. (994 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Investmondi-System Korláltot Felelőségü Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Keszthely Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89039445
Postai cím: Fő Tér 1.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ruzsics Ferenc
Telefon: +36 83505504
E-mail: polgarmester@keszthely.hu
Fax: +36 83505501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.keszthely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Reischl sörház felújítása
Hivatkozási szám: EKR000816872018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Reischl sörház felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45212352-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 32. (992 hrsz.), Deák Ferenc u. 30. (993/1 hrsz.), Deák Ferenc u. (1162 hrsz.), Sörház u. 2. (993/2 hrsz.), Sörház u. (994 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„„Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában” című és TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003 azonosítószámú, valamint „A Reischl féle sörház felújítása” című és TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001 azonosítószámú projektek kivitelezőjének kiválasztása” az alábbiak és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint:
„Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában” című és TOP-1.1.3.-15-ZA1-2016-00003 azonosítószámú projekt egy kihasználatlan, funkcióját vesztett, leromlott állapotú ipari műemléki épületben valósul meg barnamezős beruházásként. A fejlesztés keretében a Reischl sörház barokk szárnyának teljes felújítása történik, tetőfelújítással, a szükséges közművek kialakításával, gépészeti berendezések beépítésével. Az épületben helyet kap egy 57,78 m2-es, illetve egy 26,73 m2-es üzlettér, egy 16,3 m2-es raktár, egy 26,33 m2-es tároló, egy 19,04 m2-es csomagoló, egy 17,58 m2-es hűtő, egy 52,02 m2-es közlekedő, valamint egy 30,21 m2-es szociális helység.
Műemléki védelem alatt álló, földszintes részben alápincézett épület, 239,02 m2 alapterületű épület külső- belső felújítása, ami magába foglalja a szerkezet megerősítési, részleges bontási és újraépítési munkákat. Funkciója a helyi gazdaságot erősítő üzlet és kiszolgáló terei lesz. Tetőterében a barokk fedélszék kerül bemutatásra, új építésű lépcsőházon keresztül elérhető módon.
„A Reischl féle sörház felújítása” című és TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001 azonosítószámú projekt a Keszthely belvárosában található Reischl féle sörház és a kapcsolódó alulhasznosított területek teljes körű rekonstrukciója, amelynek eremdényeképpen a belváros szívében, a helyreállított 2120,13 m2 alapterületű műemléképületben többfunkciós terek jönnek létre. A sörház 3744,25 m2 alapterületű belső udvarának teljes körű rekonstrukciója is megvalósul a romos épület-maradványok elbontását követően pihenőpark kialakítása, amely szervesen kapcsolódik az épület funkcióihoz.
Műemléki védelem alatt álló, többszintes pince csatlakozással rendelkező, tetőtéri beépítéssel kialakítandó épület. Külső- belső felújítással 2014,22 m2 alapterületű érintett. Az épület jellemzően fszt+ 1+ Tt kialakítású, felújítás után kialakításra kerül 85,03 m2 alapterületű gasztrokonyha hozzá tartozó étteremmel és kiszolgáló helyiségekkel; 8 db inkubátor iroda jellemzően 25 m2 alapterülettel; egy 159,37 m2 alapterületű – valamint 2 db 39,93 m2 alapterületű konferenciaterem, épület- és családtörténeti bemutatótorony; 1 db belső lift; akadálymentesítés és a kapcsolódó kiszolgáló terek. Új építéssel 105,91 m2 érintett. Bontandó épületrészek összes alapterülete 118,05 m2. Belső udvar rekonstrukciója, ahol készül belső út, közmű, kertépítés, parkoló 5980,45 m2. Kaszárnya épület külső felújítása, belső állagmegóvása 68,41 m2.
Egyéb, a projekthez kapcsolódó önkormányzati utak, járdák 412,34 m2, parkoló 615,56 m2 felújítása.
Műemléki törzsszám: 11075
Figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjára, az engedélyekre és a műszaki tervekre a jelen beszerzés nem tartalmaz restaurálási munkákat.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003 és TOP-2.1.1-15-ZA1-20

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11138 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Reischl sörház felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Investmondi-System Korláltot Felelőségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42897637
Postai cím: Miklós Ut 13. 8/42
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
E-mail: info@investmondi.com
Telefon: +36 704154113
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 668632274
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45212352-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 32. (992 hrsz.), Deák Ferenc u. 30. (993/1 hrsz.), Deák Ferenc u. (1162 hrsz.), Sörház u. 2. (993/2 hrsz.), Sörház u. (994 hrsz.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„„Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában” című és TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003 azonosítószámú, valamint „A Reischl féle sörház felújítása” című és TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001 azonosítószámú projektek kivitelezőjének kiválasztása” az alábbiak és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint:
„Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában” című és TOP-1.1.3.-15-ZA1-2016-00003 azonosítószámú projekt egy kihasználatlan, funkcióját vesztett, leromlott állapotú ipari műemléki épületben valósul meg barnamezős beruházásként. A fejlesztés keretében a Reischl sörház barokk szárnyának teljes felújítása történik, tetőfelújítással, a szükséges közművek kialakításával, gépészeti berendezések beépítésével. Az épületben helyet kap egy 57,78 m2-es, illetve egy 26,73 m2-es üzlettér, egy 16,3 m2-es raktár, egy 26,33 m2-es tároló, egy 19,04 m2-es csomagoló, egy 17,58 m2-es hűtő, egy 52,02 m2-es közlekedő, valamint egy 30,21 m2-es szociális helység.
Műemléki védelem alatt álló, földszintes részben alápincézett épület, 239,02 m2 alapterületű épület külső- belső felújítása, ami magába foglalja a szerkezet megerősítési, részleges bontási és újraépítési munkákat. Funkciója a helyi gazdaságot erősítő üzlet és kiszolgáló terei lesz. Tetőterében a barokk fedélszék kerül bemutatásra, új építésű lépcsőházon keresztül elérhető módon.
„A Reischl féle sörház felújítása” című és TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001 azonosítószámú projekt a Keszthely belvárosában található Reischl féle sörház és a kapcsolódó alulhasznosított területek teljes körű rekonstrukciója, amelynek eremdényeképpen a belváros szívében, a helyreállított 2120,13 m2 alapterületű műemléképületben többfunkciós terek jönnek létre. A sörház 3744,25 m2 alapterületű belső udvarának teljes körű rekonstrukciója is megvalósul a romos épület-maradványok elbontását követően pihenőpark kialakítása, amely szervesen kapcsolódik az épület funkcióihoz.
Műemléki védelem alatt álló, többszintes pince csatlakozással rendelkező, tetőtéri beépítéssel kialakítandó épület. Külső- belső felújítással 2014,22 m2 alapterületű érintett. Az épület jellemzően fszt+ 1+ Tt kialakítású, felújítás után kialakításra kerül 85,03 m2 alapterületű gasztrokonyha hozzá tartozó étteremmel és kiszolgáló helyiségekkel; 8 db inkubátor iroda jellemzően 25 m2 alapterülettel; egy 159,37 m2 alapterületű – valamint 2 db 39,93 m2 alapterületű konferenciaterem, épület- és családtörténeti bemutatótorony; 1 db belső lift; akadálymentesítés és a kapcsolódó kiszolgáló terek. Új építéssel 105,91 m2 érintett. Bontandó épületrészek összes alapterülete 118,05 m2. Belső udvar rekonstrukciója, ahol készül belső út, közmű, kertépítés, parkoló 5980,45 m2. Kaszárnya épület külső felújítása, belső állagmegóvása 68,41 m2.
Egyéb, a projekthez kapcsolódó önkormányzati utak, járdák 412,34 m2, parkoló 615,56 m2 felújítása.
Műemléki törzsszám: 11075
Figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjára, az engedélyekre és a műszaki tervekre a jelen beszerzés nem tartalmaz restaurálási munkákat.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 870
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 733602203
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Investmondi-System Korláltot Felelőségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42897637
Postai cím: Miklós Ut 13. 8/42
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
E-mail: info@investmondi.com
Telefon: +36 704154113
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/12/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződéses feltétel:
3.1. Az 1./ pontban megjelölt munka vállalkozói díja, átalányáron:
Nettó vállalási ár összesen: 673.415.132,- Ft
azaz nettó hatszázhetvennégymillió-négyszáztizennégyezer-hatszázötvenkettő Forint
amelyből a
-„„Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi
Reischl sörház barokk szárnyában” című és
TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003 azonosítószámú
projektet érintő kivitelezés esetében 156.455.422,¬- Ft,
- „A Reischl féle sörház felújítása” című
és TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001 azonosítószámú
projektet érintő kivitelezés esetében 516.959.710,- Ftgy Forint
Módosított szerződéses feltétel:
A vállalkozási szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
3.1. Az 1./ pontban megjelölt munka vállalkozói díja, átalányáron:
Nettó vállalási ár összesen: 733.602.203,- Ft
azaz nettó hétszázharminchárommillió-hatszázkettőezer-kettőszázhárom Forint
amelyből a
-„„Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi
Reischl sörház barokk szárnyában” című és
TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003 azonosítószámú
projektet érintő kivitelezés esetében 156.455.422,¬- Ft,
- „A Reischl féle sörház felújítása” című
és TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001 azonosítószámú
projektet érintő kivitelezés esetében 577.146.781,- Ft
Eredeti szerződéses feltétel:
4., Szerződés teljesítési határidői:
Szerződés teljesítésének megkezdése: A szerződés hatálybalépésével egyidejűleg
Részteljesítési határidő I.
(A kivitelezésnek a „Helyi gazdaságfejlesztés
megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház
barokk szárnyában” c. projekttel érintett része
tekintetében): A szerződés hatálybalépésétől számított 566 nap
Teljesítési határidő: A szerződés hatálybalépésétől számított 566 nap
Módosított szerződéses feltétel:
A vállalkozási szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
Szerződés teljesítésének megkezdése: A szerződés hatálybalépésével egyidejűleg
Részteljesítési határidő I.
(A kivitelezésnek a „Helyi gazdaságfejlesztés
megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház
barokk szárnyában” c. projekttel érintett része
tekintetében): A szerződés hatálybalépésétől számított 566 nap
Teljesítési határidő: A szerződés hatálybalépésétől számított 870 nap
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Lásd VII.1) További információk pontban.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 673415132 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 733602203 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítást az alábbi, a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja szerinti körülmények indokolják:
„A Reischl féle sörház felújítása” című projekttel érintett rész tekintetében az épület feltárását követően felmerülő statikai problémák, illetve a megmaradónak tervezett tetőszerkezet anyagában mutatkozó problémák okán új tartószerkezeti és faanyagvédelmi szakvélemények készültek. A szakvéleményekből és a feltárási munkák során tett hatósági egyeztetésekből eredően a tervdokumentációban változások történtek. A Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya által kiadott, 2020. január 23-án jogerőssé vált, ZA-05D/EU/1698-13/2019. számú módosított építési engedélye alapján pótmunkák váltak szükségessé.
A műszaki tartalmi változások eredményeképpen a vállalkozási díj nettó 60.187.071,- Ft-tal növekszik.
Az árváltozást eredményező műszaki tartalmi változásokkal szükségszerűen összefügg a teljesítési határidő változása is, hiszen a módosított tervdokumentáció és a kapcsolódó költségvetés elkészítésének időszükséglete miatt a Vállalkozó az eredeti határidőben nem tud teljesíteni. Erre tekintettel a teljesítési határidőt módosítani szükséges.
A módosítást a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja teszi lehetővé, tekintettel arra, hogy az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben