Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/254
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.12.31.
Iktatószám: 24735/2020
CPV Kód: 45232120-9
Ajánlatkérő: Tarnamajor Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: Nyírbátor 0207/4 Nyírbátor 0209 Nyírbátor 0232/7 Nyírbátor 0225 Nyírbátor 0210 Nyírbátor 0214 Nyírbátor 0208 hrsz. Nyírvasvári 024/1 Nyírvasvári 031 Nyírvasvári 032. Nyírvasvári 033 és 028 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: KÉRCS-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tarnamajor Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79342463
Postai cím: Külterület
Város: Terem
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4342
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Herczku Balázs
Telefon: +36 42281753
E-mail: palyazat@gastor.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Víztakarékos öntözés építési munkái
Hivatkozási szám: EKR000844602018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232120-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Víztakarékos öntözés építési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232120-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyírbátor 0207/4 Nyírbátor 0209 Nyírbátor 0232/7 Nyírbátor 0225 Nyírbátor 0210 Nyírbátor 0214
Nyírbátor 0208 hrsz. Nyírvasvári 024/1 Nyírvasvári 031 Nyírvasvári 032. Nyírvasvári 033 és 028 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az öntöző telep főbb adatai:
- Az egyes öntöző táblák öntözési területe: F= 299.177 m2 (29,9177 ha)
- Az öntözött terület nagysága: F= 897.530 m2 (89,7530 ha)
- Öntözött víz napi mennyisége: 2992 m3/d
- Öntözött víz éves mennyisége: 179.506 m3/év
Víztározó kialakítása:
A víztározó Nyírbátor 0232/7 hrsz alatti területen a Nyíres tanyán fog megvalósulni. A tározó területe a Nyírség tájegység DK-I részén helyezkedik el. A terület homokdombos ÉK felé lejtős.
A tározó félig a földbeásva, félig a terepszintet kiemelve, töltéssel készülhet. A tervezett legkisebb töltésméret a belső oldalon 1:2,5, míg a külső oldalon 1:3 rézsű hajlású, a legkisebb töltéskorona szélesség 5,0 m. Mind a belső, mind a külső oldalon a rézsű közepén padka alakítandó ki.
A tározó kialakítása:
Fenékszint: 148,90 mBf,
Koronaszint : 158,90 m Bf mélysége 10,0 m
Maximális vízszint 9,5 m, azaz 158,40 mBf.
A tározó belsejében egy 3,0 m széles vízszintes padka kerül kialakításra a 153,90 mBf szinten. A mentett (külső) oldalon a tározó végén a 154,00 mBf szinten egy 5,0 m széles padka kerül kialakításra. A tározó belső rézsű hajlása 1:2,5, a külsőé 1:3.
A tározó feneke sík, vízszintes szabályos trapéz alakú 192,3 x 72,6 m 13.961 m2 alapterülettel.
A tározó partélén mérve a tározó alapterülete F=20.286 m2, a tározóban a maximális vízszint 158,40 mBf a vízfelület Fv= 29.280 m2, melyhez a hasznos térfogat V=198.614 m3.
A tározó teljes belső felülete HDPE -2 fóliával kell szigetelni, melynek felülete (fólia) F=33.053 m2.
A külső rézsűre és szabad koronára 15 cm humuszt kell teríteni és füvesíteni kell.
A tározót min.5,0 m (5,0-12,0m) koronaszélesség töltés veszi körbe, mely töltésre 3,0 m koronaszélesség kezel út épül 20 cm zúzottkő burkolattal.
A tározótöltés megközelítése érdekében egy feljárórámpa épül 1:8 rézsű hajlással 4,0 m koronaszélességgel 3 m stabilizációval.
A tározó É-i végén lévő külső padkához kétoldali rámpa készül 5-5,0 m koronaszélességgel 44 m-es stabilizált úttal.
Az építési tevékenység vízjogi létesítési engedélyhez kötött.
Megújuló energia:
GreenSys Electric 1 kWp napelemes rendszer földi tartószerkezetre kompletten (5-50kWp teljesítmény építésig), mely tartalmaz Solar tehnika napelem modult tetősíkból kiemelt tartószerkezeten, hálózati invertert, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill. kábelcsatornában, szerelvényeket, DC és AC oldali Fatech típusú túláram és túlfeszültség védelmet.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
A teljes műszaki adatokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/12/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/02/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.4-16 kódszámú azonosítószám:1816685137

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00890 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Víztakarékos öntözés építési munkái
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÉRCS-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78999486
Postai cím: Külterület
Város: Terem
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4342
Ország: Magyarország
E-mail: kercsszolg@gmail.com
Telefon: +36 207727233
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 642920108
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232120-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232120-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyírbátor 0207/4 Nyírbátor 0209 Nyírbátor 0232/7 Nyírbátor 0225 Nyírbátor 0210 Nyírbátor 0214
Nyírbátor 0208 hrsz. Nyírvasvári 024/1 Nyírvasvári 031 Nyírvasvári 032. Nyírvasvári 033 és 028 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az öntöző telep főbb adatai:
- Az egyes öntöző táblák öntözési területe: F= 299.177 m2 (29,9177 ha)
- Az öntözött terület nagysága: F= 897.530 m2 (89,7530 ha)
- Öntözött víz napi mennyisége: 2992 m3/d
- Öntözött víz éves mennyisége: 179.506 m3/év
Víztározó kialakítása:
A víztározó Nyírbátor 0232/7 hrsz alatti területen a Nyíres tanyán fog megvalósulni. A tározó területe a Nyírség tájegység DK-I részén helyezkedik el. A terület homokdombos ÉK felé lejtős.
A tározó félig a földbeásva, félig a terepszintet kiemelve, töltéssel készülhet. A tervezett legkisebb töltésméret a belső oldalon 1:2,5, míg a külső oldalon 1:3 rézsű hajlású, a legkisebb töltéskorona szélesség 5,0 m. Mind a belső, mind a külső oldalon a rézsű közepén padka alakítandó ki.
A tározó kialakítása:
Fenékszint: 148,90 mBf,
Koronaszint : 158,90 m Bf mélysége 10,0 m
Maximális vízszint 9,5 m, azaz 158,40 mBf.
A tározó belsejében egy 3,0 m széles vízszintes padka kerül kialakításra a 153,90 mBf szinten. A mentett (külső) oldalon a tározó végén a 154,00 mBf szinten egy 5,0 m széles padka kerül kialakításra. A tározó belső rézsű hajlása 1:2,5, a külsőé 1:3.
A tározó feneke sík, vízszintes szabályos trapéz alakú 192,3 x 72,6 m 13.961 m2 alapterülettel.
A tározó partélén mérve a tározó alapterülete F=20.286 m2, a tározóban a maximális vízszint 158,40 mBf a vízfelület Fv= 29.280 m2, melyhez a hasznos térfogat V=198.614 m3.
A tározó teljes belső felülete HDPE -2 fóliával kell szigetelni, melynek felülete (fólia) F=33.053 m2.
A külső rézsűre és szabad koronára 15 cm humuszt kell teríteni és füvesíteni kell.
A tározót min.5,0 m (5,0-12,0m) koronaszélesség töltés veszi körbe, mely töltésre 3,0 m koronaszélesség kezel út épül 20 cm zúzottkő burkolattal.
A tározótöltés megközelítése érdekében egy feljárórámpa épül 1:8 rézsű hajlással 4,0 m koronaszélességgel 3 m stabilizációval.
A tározó É-i végén lévő külső padkához kétoldali rámpa készül 5-5,0 m koronaszélességgel 44 m-es stabilizált úttal.
Az építési tevékenység vízjogi létesítési engedélyhez kötött.
Megújuló energia:
GreenSys Electric 1 kWp napelemes rendszer földi tartószerkezetre kompletten (5-50kWp teljesítmény építésig), mely tartalmaz Solar tehnika napelem modult tetősíkból kiemelt tartószerkezeten, hálózati invertert, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill. kábelcsatornában, szerelvényeket, DC és AC oldali Fatech típusú túláram és túlfeszültség védelmet.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
A teljes műszaki adatokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/12/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 661032166
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÉRCS-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78999486
Postai cím: Külterület
Város: Terem
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4342
Ország: Magyarország
E-mail: kercsszolg@gmail.com
Telefon: +36 207727233
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/12/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Teljesítési határidő
1./ A munkaterület átadására a szerződés hatálybalépésétől számított 15 napon belül kerül sor. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételkor annak munkavégzésére való alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit az Építési Naplóban rögzíteni, és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni a munkaterület átvételét követően.
A kivitelezés végső befejezésének időpontja: 2021. június 30.
Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Jelen szerződés mindkét fél általi aláíráskor lép hatályba.”
„III./
Vállalkozói díj
1./ A Vállalkozót a szerződésben vállalt kivitelezési tevékenységéért
nettó 661 032 166 ,- Ft, azaz nettó hatszázhatvanegymillió-harminckettőezer – egyszázhatvanhat forint
vállalkozói díj illeti meg.
A kivitelezés díja a Megrendelő által szolgáltatott, de a Vállalkozó által kitöltött árazott költségvetés alapján került meghatározásra.
A vállalkozói díj a kivitelezés műszaki tartalma szakszerű és komplett megvalósításának teljes költségét tartalmazza, utólagos számszaki, mennyiségi és műszaki észrevételekre való hivatkozással a díjazás és határidő nem módosítható, ugyancsak nem módosulhat sem a határidő, sem a költség olyan szakhatósági előírásra való hivatkozással, amelyben valamilyen szakhatóság a tervekben nem szereplő munkát rendel el, azonban ezt a Vállalkozó előre látta vagy látnia kellett volna.
A Vállalkozói díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és a felmerülő költségekre, amelyek szükségesek az építési engedélyében, a Megrendelő által szolgáltatott, de a Vállalkozó által kitöltött árazatlan költségvetésben, tervekben meghatározott munkák szakszerű és komplett megvalósításához annak érdekében, hogy rendeltetésszerű és biztonságos használatára alkalmas állapotban legyen. Az esetleges pótmunka vagy kiegészítő építési munka elrendelésére és elszámolására a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján kerülhet sor.
A vállalkozói díj egyösszegű, a befejezési határidőre prognosztizált átalányár. A vállalkozói díj az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) kormányrendelet 3. § (5) bekezdése alapján magában foglalja az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció, jelen szerződés és mellékletei által meghatározott műszaki tartalom megvalósításának teljes ellenértékét, beleértve az azokhoz kapcsolódó anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat, a vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettsége, a jótállási szolgáltatások költségeit, így különösen az alábbiakat:
– a befejezési határidőig várható árváltozások kihatása,
– a szükséges szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek,
– anyagbeszerzési költségek,
– szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek,
– a bérek és költségei,
– valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használati, javítási, esetleg bérlési, lízingelési költségei,
– az esetleges akadályoztatás költségei,
– adott esetben szabadalmi vagy licencia költségek,
– jótállási, szavatossági igényekből fakadó költségek,
– a helyszíni adottságok, körülmények miatti költségek,
– a megvalósításhoz esetlegesen szükséges ideiglenes melléklétesítmények, a felvonulás költségei, ezek elbontásának és a felvonulási terület helyreállításának költségei,
– adott esetben banki, finanszírozási költségek,
– a részlettervek költségei
– a megvalósítási tervdokumentáció költségei,
– az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban meghatározott mintavételi, vizsgálati és mérési valamint a minősítési költségek,
– a felmerülő hétvégi, esetleg éjszakai munkavégzés miatt költségek,
– vállalkozói haszon,
– egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos költségek.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A vállalkozási szerződést megkötését követően a Tranzit-Food Kft. tulajdonosai visszaléptek a tisztított szennyvíz öntözési célú felhasználásától, Megrendelő az átemelő akna, szerelvény akna és gépészeti berendezések kivitelezésétől eláll (Vt-4/2019. számú tervdokumentáció 10.2 tervlap). AA vízjogi létesítési engedély módosításra került. A műszaki tartalom csökkenése a vállalkozói díj változásával jár, a vállalkozói díjcsökkenés mértéke nettó 3.808.543,- Ft összeg. az időjárási körülmények az előző év hasonló időszakához képest lehullott csapadék mennyiséget tekintve közzel 3 szorosa volt. Emiatt a föld felszíne átázott, gépekkel nehezen járhatóvá vált.
A csatornaátjáró vasbeton elemeinek (28db vasbeton átjáró - 56db beton elem) területre szállítása és helyszínen történő terv szerinti elhelyezése nem lehetséges, mert a beépítés helyét nem lehet megközelíteni. A a vízjogi létesítési engedély módosítása is szükségessé vált.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 664840709 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 661032166 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben