Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/254
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.12.31.
Iktatószám: 24838/2020
CPV Kód: 79952000-2
Ajánlatkérő: Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Teljesítés helye: Magyarország, Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5000 Szolnok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Agenda Projektház Oktatási, Tanácsadó és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80208442
Postai cím: József Attila Út 83.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kissné Ádám Ágnes
Telefon: +36 56372865
E-mail: kissne@szvf.hu
Fax: +36 56372865
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szvf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szvf.hu
 
Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35154824
Postai cím: József Attila Út 83.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Repka Henrietta
Telefon: +36 56423134
E-mail: info@jnszvfa.hu
Fax: +36 56423134
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jnszvfa.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.jnszvfa.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-1.2.9-17-2017-00103_rendezvényszervezés
Hivatkozási szám: EKR001014622018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
1. rész
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Magyarország, Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5000 Szolnok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az EFOP-1.2.9-17-2017-00103 azonosítószámú, a „Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Szolnokon” című projekt megvalósításához szükséges rendezvényszervezési és a kapcsolódó egyéb kommunikációs feladatok ellátására, az alábbiak szerint:
1. rész - Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. részére teljesítendő feladatok:
1. Helyi munkaadók és szakmai szervezetek tájékoztatása, érzékenyítése
Alkalom: 10; Létszám: 20 fő alkalmanként; Időtartam: 2 óra alkalmanként
2. Szakmai helyi rendezvények, találkozók
Alkalom: 10; Létszám: 25 fő alkalmanként; Időtartam: 3 óra alkalmanként
3. Atipikus foglalkoztatási formák
Alkalom: 10; Létszám: 20 fő alkalmanként; Időtartam: 2 óra alkalmanként
4. Rendezvénysorozat
Alkalom: 21; Létszám: 30 fő alkalmanként; Időtartam: 2 óra alkalmanként
5. Nők társadalmi és gazdasági szerepvállalása - tájékoztató napok
Alkalom: 2; Létszám: 50 fő alkalmanként; Időtartam: 5 óra alkalmanként
6. Kampány (1 db)
7. Honlapfejlesztés (1 db)
8. Marketingeszközök fejlesztése (1 db)
9. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása - „C” típusú tájékoztatási tábla (1 db)
A teljesítés további feltételei az ajánlattételi dokumentáció részét képző műszaki leírásban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/02/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.9-17-2017-00103

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03264 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Agenda Projektház Oktatási, Tanácsadó és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62709585
Postai cím: Cziráki Utca 24-32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
E-mail: info@agendaprojekthaz.hu
Telefon: +36 205341851
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 28039000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Magyarország, Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5000 Szolnok
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az EFOP-1.2.9-17-2017-00103 azonosítószámú, a „Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Szolnokon” című projekt megvalósításához szükséges rendezvényszervezési és a kapcsolódó egyéb kommunikációs feladatok ellátására, az alábbiak szerint:
1. rész - Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. részére teljesítendő feladatok:
1. Helyi munkaadók és szakmai szervezetek tájékoztatása, érzékenyítése
Alkalom: 10; Létszám: 20 fő alkalmanként; Időtartam: 2 óra alkalmanként
2. Szakmai helyi rendezvények, találkozók
Alkalom: 10; Létszám: 25 fő alkalmanként; Időtartam: 3 óra alkalmanként
3. Atipikus foglalkoztatási formák
Alkalom: 10; Létszám: 20 fő alkalmanként; Időtartam: 2 óra alkalmanként
4. Rendezvénysorozat
Alkalom: 21; Létszám: 30 fő alkalmanként; Időtartam: 2 óra alkalmanként
5. Nők társadalmi és gazdasági szerepvállalása - tájékoztató napok
Alkalom: 1; Létszám: 50 fő alkalmanként; Időtartam: 5 óra alkalmanként
6. Kampány (1 db)
7. Honlapfejlesztés (1 db)
8. Marketingeszközök fejlesztése (1 db)
9. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása - „C” típusú tájékoztatási tábla (1 db)
A teljesítés további feltételei az ajánlattételi dokumentáció részét képző műszaki leírásban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/02/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 27239000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Agenda Projektház Oktatási, Tanácsadó és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62709585
Postai cím: Cziráki Utca 24-32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
E-mail: info@agendaprojekthaz.hu
Telefon: +36 205341851
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/12/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Módosul a szerződés műszaki tartalma, mely érinti az ellenértéket is. A módosuló műszaki tartalom, valamint a kapcsolódó ellenérték változásának részletes kimutatását a jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléklete tartalmazza.
2. A fentiekre figyelemmel, a Szerződő Felek a Szerződés V.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
a Szerződés V.1. pontjának eredeti tartalma
„Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatok szerződésszerű teljesítése esetén a jelen szerződés mellékletét képező árazott költségvetésben részletezettek szerint nettó 28.039.000,- Ft + ÁFA (azaz nettó Huszonnyolcmillió-harminckilencezer forint + ÁFA) vállalkozási díjra jogosult.”
az alábbi tartalomra módosul
„Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatok szerződésszerű teljesítése esetén a jelen szerződés mellékletét képező árazott költségvetésben részletezettek szerint nettó 27.239.000,- Ft + ÁFA (azaz nettó Huszonhétmillió-kettőszázharminckilencezer forint + ÁFA) vállalkozási díjra jogosult.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A vállalkozási szerződés keretében az alábbi műszaki módosítások váltak szükségessé. A problémát Vállalkozó 2020. 12.18. napján jelezte Megrendelő felé:
A Vállalkozó szerződésben vállalt kötelezettségeit egy kivételével maradéktalanul teljesítette. A Közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki Leírás és Ajánlat szerint a projekt időszak végéig Vállalkozó szerződéses kötelezettségét képezi az alábbi rendezvény megvalósítása:
Nők társadalmi és gazdasági szerepvállalása - tájékoztató nap (50 fő részvételével, 5 óra időtartamban) 1 alkalommal
A Vállalkozó tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a fent említett rendezvényt a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről című kormányrendelet értelmében a projekt zárásáig az aktuálisan fennálló járványügyi helyzet miatt jogszabályi tiltás miatt nem tudja megvalósítani, ezért kezdeményezte a vállalkozási szerződés módosítását.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 28039000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 27239000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben