Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/254
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.12.31.
Iktatószám: 24841/2020
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft
Teljesítés helye: Gödöllő, Isaszegi út 6-8., hrsz.: 5556/2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25773213
Postai cím: Szabó Pál Utca 39
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gémesi Csanád
Telefon: +36 202272999
E-mail: otvossportkft@gmail.com
Fax: +36 202272999
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://godollofencing.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vívócsarnok kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001167342019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vívócsarnok kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: Gödöllő, Isaszegi út 6-8., hrsz.: 5556/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Gödöllő, Isaszegi út 6-8. szám alatti, Hajós Alfréd Általános Iskola Szabadtéri Sporttelep területén épülő vívó csarnok kivitelezési munkáinak elvégzése a teljesítési határidő prognosztizált egyösszegű átalányáron az alábbi főbb mennyiségi és műszaki adatok szerint, a 2019. november 7-én és 13-án megtartott tárgyalások keretében módosított műszaki tartalom elsődleges figyelembevétele mellett:
Egy iskolai szilárd felületű kosárlabda pálya helyére épül az új vívó edzőterem, a Rákos patak szomszédságában.
Az épület egy földszintes edzőteremből és egy két szintes fejépület részből áll, ahol a női, férfi, bírói öltözők, vizesblokkok, akadálymentes WC, szertár, iroda, pihenő rész és a küzdőtérre rálátást biztosító galéria kerül elhelyezésre.
Az épület egységes magastetős - nyeregtető.
Az épülethez az Isaszegi útról új bejárat - közúti csatlakozás, 6 m széles belső út, 7 db 5,0 x 2,50 m széles parkoló készül 342 m2 beton térkő burkolattal.
Beépített terület: 782,5 m2
Hasznos alapterület: 824,2 m2
A küzdőtér nettó területe: 536,5 m2
Az épület sajtolt-vibrátolt cölöpalapozással készül, hasznos cölöphossz 6m, a 22 x 22 cm cölöpök összes hossza 676 fm.
Az épület szerkezete két egymástól dilatált vasbeton keretvázas épületrészből áll. A csarnok rész monolit vasbeton pillérvázas Porotherm 30 kitöltő falazattal, a két szintes rész Phorotherm 30 felmenő falazattal készül. Belső válaszfalak anyaga PTH 10 és 10 cm vtg, gipszbeton a vasbeton lépcsőnél. A kétszintes rész födéme 23cm, illetve 22 cm vastag monolit vasbeton szerkezet.
Tetőszerkezet mind két épületrész felett fa szerkezetű nyeregtető.
Küzdőtér lengő sportpadló, Extrem Grabo Sport 8 mm vtg. pvc felülettel. Egyéb helyeken csúszásmentes gres lap.
Fűtés: öltöző épületben 140 KW gázkazánnal meleg vizes radiátoros fűtés, a küzdőtérben álmennyezeti síkban szerelt gáz feketén sugárzók kerülnek elhelyezésre. Használati melegvíz – ellátás 1000 literes melegvíz tárolóból melyet cirkogejzer és napkollektor fűt. Szellőzés a zuhanyzókban, öltözőkben ventilátorral.
Csapadékvíz 5 m3-es tartályba gyűjtődik locsolásra. túlfolyó a Rákos patakba vezet.
Villamos energia igény világításra 5-8 KW, gépészetnek 1-2 KW, Egyebek 5 KW. Villámvédelem készül.
A kivitelezés kettő ütemben készül:
1. ütem: a területre az új közúti bejárat építése beton szinten, felvonulás, bontás, tereprendezés, cölöpalapozás, vasbeton szerkezetek, homlokzati falazat építése.
2. ütem: tetőszerkezet építése, ácsmunka, bádogozás, kiegészítő munkák, válaszfalazás, padló hő és vízszigetelés, aljzatbetonozás, elektromos és gépész alapvezetékezés, homlokzati állványozás, homlokzati hőszigetelés, vakolás, bádogozás befejezése, védőháló szerelés, külső munkák – gépészet, elektromos, út, parkoló, belső állvány, szárazépítés, vakolás, belső ács munka, belső hőszigetelés, teljes befejezés – burkolás, festés, szerelvényezés, beüzemelés.
Megrendelő a 2. ütem keretében elvégzendő kivitelezési munkákat opcionális (külön erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata alapján megrendelendő) tételként határozza meg.
Megrendelő rögzíti, hogy az opcionális feladatok megrendelésére nem köteles, azok elmaradásáért vele szemben Vállalkozó semmilyen díj- vagy költségtérítési igénnyel nem léphet fel. Megrendelő az opcionális tételek szerinti kivitelezési munkák elvégzését a Vállalkozónak címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, de előzetesen Vállalkozóval egyeztetve, a teljesítési határidő és az opcionális tételekre vonatkozó vállalkozási díj változatlansága mellett
- a tetőszerkezet építése, ácsmunka, bádogozás esetében legkésőbb 2020. február 1-ig,
- a homlokzati nyílászárók esetében legkésőbb 2020. április 1-ig,
- minden más kivitelezési feladat esetében pedig 2020. június 1-ig.
jogosult megrendelni.
A szerződés teljesítési határidői:
Az 1. ütem teljesítésének véghatárideje (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének napja): a szerződés hatálybalépésétől számított 170. nap.
A 2. ütemben meghatározott bármely kivitelezési munka teljesítésének véghatárideje (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének napja): 2020. december 31.
További információt a műszaki leírás tartalmazza. A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 28. § (1) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A Felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott anyag és a változtatásra irányadó anyag gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/12/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00449 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vívócsarnok kivitelezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11796675
Postai cím: Rét Utca 37
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: info@epkomplex.hu
Telefon: +36 204559823
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 446490984
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: Gödöllő, Isaszegi út 6-8., hrsz.: 5556/2.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Gödöllő, Isaszegi út 6-8. szám alatti, Hajós Alfréd Általános Iskola Szabadtéri Sporttelep területén épülő vívó csarnok kivitelezési munkáinak elvégzése a teljesítési határidő prognosztizált egyösszegű átalányáron az alábbi főbb mennyiségi és műszaki adatok szerint, a 2019. november 7-én és 13-án megtartott tárgyalások keretében módosított műszaki tartalom elsődleges figyelembevétele mellett:
Egy iskolai szilárd felületű kosárlabda pálya helyére épül az új vívó edzőterem, a Rákos patak szomszédságában.
Az épület egy földszintes edzőteremből és egy két szintes fejépület részből áll, ahol a női, férfi, bírói öltözők, vizesblokkok, akadálymentes WC, szertár, iroda, pihenő rész és a küzdőtérre rálátást biztosító galéria kerül elhelyezésre.
Az épület egységes magastetős - nyeregtető.
Az épülethez az Isaszegi útról új bejárat - közúti csatlakozás, 6 m széles belső út, 7 db 5,0 x 2,50 m széles parkoló készül 342 m2 beton térkő burkolattal.
Beépített terület: 782,5 m2
Hasznos alapterület: 824,2 m2
A küzdőtér nettó területe: 536,5 m2
Az épület sajtolt-vibrátolt cölöpalapozással készül, hasznos cölöphossz 6m, a 22 x 22 cm cölöpök összes hossza 676 fm.
Az épület szerkezete két egymástól dilatált vasbeton keretvázas épületrészből áll. A csarnok rész monolit vasbeton pillérvázas Porotherm 30 kitöltő falazattal, a két szintes rész Phorotherm 30 felmenő falazattal készül. Belső válaszfalak anyaga PTH 10 és 10 cm vtg, gipszbeton a vasbeton lépcsőnél. A kétszintes rész födéme 23cm, illetve 22 cm vastag monolit vasbeton szerkezet.
Tetőszerkezet mind két épületrész felett fa szerkezetű nyeregtető.
Küzdőtér lengő sportpadló, Extrem Grabo Sport 8 mm vtg. pvc felülettel. Egyéb helyeken csúszásmentes gres lap.
Fűtés: öltöző épületben 140 KW gázkazánnal meleg vizes radiátoros fűtés, a küzdőtérben álmennyezeti síkban szerelt gáz feketén sugárzók kerülnek elhelyezésre. Használati melegvíz – ellátás 1000 literes melegvíz tárolóból melyet cirkogejzer és napkollektor fűt. Szellőzés a zuhanyzókban, öltözőkben ventilátorral.
Csapadékvíz 5 m3-es tartályba gyűjtődik locsolásra. túlfolyó a Rákos patakba vezet.
Villamos energia igény világításra 5-8 KW, gépészetnek 1-2 KW, Egyebek 5 KW. Villámvédelem készül.
A kivitelezés kettő ütemben készül:
1. ütem: a területre az új közúti bejárat építése beton szinten, felvonulás, bontás, tereprendezés, cölöpalapozás, vasbeton szerkezetek, homlokzati falazat építése.
2. ütem: tetőszerkezet építése, ácsmunka, bádogozás, kiegészítő munkák, válaszfalazás, padló hő és vízszigetelés, aljzatbetonozás, elektromos és gépész alapvezetékezés, homlokzati állványozás, homlokzati hőszigetelés, vakolás, bádogozás befejezése, védőháló szerelés, külső munkák – gépészet, elektromos, út, parkoló, belső állvány, szárazépítés, vakolás, belső ács munka, belső hőszigetelés, teljes befejezés – burkolás, festés, szerelvényezés, beüzemelés.
Megrendelő a 2. ütem keretében elvégzendő kivitelezési munkákat opcionális (külön erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata alapján megrendelendő) tételként határozza meg.
Megrendelő rögzíti, hogy az opcionális feladatok megrendelésére nem köteles, azok elmaradásáért vele szemben Vállalkozó semmilyen díj- vagy költségtérítési igénnyel nem léphet fel. Megrendelő az opcionális tételek szerinti kivitelezési munkák elvégzését a Vállalkozónak címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, de előzetesen Vállalkozóval egyeztetve, a teljesítési határidő és az opcionális tételekre vonatkozó vállalkozási díj változatlansága mellett
- a tetőszerkezet építése, ácsmunka, bádogozás esetében legkésőbb 2020. február 1-ig,
- a homlokzati nyílászárók esetében legkésőbb 2020. április 1-ig,
- minden más kivitelezési feladat esetében pedig 2020. június 1-ig.
jogosult megrendelni.
A szerződés teljesítési határidői:
Az 1. ütem teljesítésének véghatárideje (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének napja): a szerződés hatálybalépésétől számított 170. nap.
A 2. ütemben meghatározott bármely kivitelezési munka teljesítésének véghatárideje (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének napja): 2020. december 31.
További információt a műszaki leírás tartalmazza. A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 28. § (1) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A Felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott anyag és a változtatásra irányadó anyag gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/01/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/04/01 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 446490984
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11796675
Postai cím: Rét Utca 37
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: info@epkomplex.hu
Telefon: +36 204559823
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/12/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Megrendelő a második ütem keretében elvégzendő kivitelezési munkákat opcionális (külön erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata alapján megrendelendő) tételként határozta meg a Szerződésben. A Szerződés IV.1. pontja értelmében Megrendelő az opcionális tételek szerinti kivitelezési munkák elvégzését a Vállalkozónak címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, de előzetesen Vállalkozóval egyeztetve, a teljesítési határidő és az opcionális tételekre vonatkozó vállalkozási díj változatlansága mellett
- a tetőszerkezet építése, ácsmunka, bádogozás esetében legkésőbb 2020. február 1-ig,
- a homlokzati nyílászárók esetében legkésőbb 2020. április 1-ig,
- minden más kivitelezési feladat esetében pedig 2020. június 1-ig.
jogosult megrendelni.
A Szerződés V.4. pontja szerint a második ütemben meghatározott bármely kivitelezési munka teljesítésének véghatárideje 2020. december 31. A Szerződésben rögzítésre került, hogy amennyiben az opcionális munkák megrendelésére az IV.1. pontjában meghatározott határidőig nem kerül sor, de a szerződés hatálya alatt Megrendelő erre vonatkozó igényét jelzi Vállalkozó felé, abban az esetben Felek – amennyiben szükséges - a szerződés módosítása keretében állapodnak meg a második ütem körében meghatározott és elvégzendő kivitelezési feladatok teljesítési határidejéről.
A beruházás fedezetét a BMSK Zrt.-vel kötött támogatási szerződések alapján folyósított támogatás biztosítja. A támogatás biztosíthatóságához a felhasználási időszak módosítása vált szükségessé, amelynek folyamata a Megrendelőnek fel nem róható okból jelentősen elhúzódott, így a támogatási összegek folyósítására sem került sor az eredetileg tervezett ütemezés szerint. Erre tekintettel Megrendelő az opcionális munkák megrendelésére a Szerződésben rögzített határidőben nem volt képes: a bádogozási feladatok esetében a 2020. február 1-i határidő helyett, csak 2020. június 3-án, a homlokzati nyílászárókat érintő feladatok esetében a 2020. április 1-i határidő helyett 2020. szeptember 23-án, minden más feladat esetében a 2020. június 1-i határidő helyett 2020. szeptember 23-án került abba a helyzetbe, hogy a beruházáshoz szükséges fedezettel rendelkezzen és azok elvégzésére megrendelést adjon.
A fenti ismertetett körülményekre tekintettel Felek a Szerződés V.4. pontjában rögzített, az opcionális munkák teljesítésének határidejét (2020. december 31.) - a Kbt. a 141. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezésre tekintettel - az alábbiak szerint módosítják:
a kivitelezési munkák teljesítésének véghatárideje (a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napja): 2021. április 1.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A beruházás fedezetét a BMSK Zrt.-vel kötött támogatási szerződések alapján folyósított támogatás biztosítja. A támogatás biztosíthatóságához a felhasználási időszak módosítása vált szükségessé, amelynek folyamata a Megrendelőnek fel nem róható okból jelentősen elhúzódott, így a támogatási összegek folyósítására sem került sor az eredetileg tervezett ütemezés szerint. Erre tekintettel Megrendelő az opcionális munkák megrendelésére a Szerződésben rögzített határidőben nem volt képes: a bádogozási feladatok esetében a 2020. február 1-i határidő helyett, csak 2020. június 3-án, a homlokzati nyílászárókat érintő feladatok esetében a 2020. április 1-i határidő helyett 2020. szeptember 23-án, minden más feladat esetében a 2020. június 1-i határidő helyett 2020. szeptember 23-án került abba a helyzetbe, hogy a beruházáshoz szükséges fedezettel rendelkezzen és azok elvégzésére megrendelést adjon.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 446490984 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 446490984 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben