Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/67
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.04.03.
Iktatószám: 5773/2020
CPV Kód: 45200000-9
Ajánlatkérő: Veszprémi Tankerületi Központ
Teljesítés helye: 8417 Csetény, Rákóczi utca 22.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.;VeszprémBer Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Veszprémi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98865671
Postai cím: SZABADSÁG TÉR 15.
Város: VESZPRÉM
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kerschner Éva
Telefon: +36 88550235
E-mail: eva.kerschner@kk.gov.hu
Fax: +36 88504015
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/veszprem
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Iskolafejlesztés Csetényben és Balatonfűzfőn
Hivatkozási szám: EKR000610672019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Csetényi Vámbéry Á. Általános Iskola fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8417 Csetény, Rákóczi utca 22.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő épület
Az iskola tervei 1969-ben készültek, az épület 1974-ben valósult meg. Az iskola 8 tantermes általános iskola, tagolt tömeggel. A tantermi szárny földszint + emelet szintszámú utcára merőleges tömegű nye-regtetős épületrész. A bejárati szárny alápincézett, földszintes lapos tetős épületszárny. A tornaterem utcával párhuzamos tömegű lapos tetős épületrész. Az épület hagyományos technológiával épült, kismé-retű tégla falakkal, ÉTI gerendás födémekkel. Az épületben jelentős felújítás nem történt. A tönkrement homlokzati nyílászárókat hőszigetelt műanyag nyílászárókra cserélték, a mosdó helyiségeket felújították, ezen túl csak karbantartási munkákat végeztek.
A tervezett átépítés, bővítés, korszerűsítés
A tantermi szárnyban belső átépítés valósul meg a mosdó helyiségcsoport áthelyezésével, folyosó nyitá-sával, a tantermek megtartásával. A mosdó helyiségcsoport áthelyezésével lehetőség nyílik a földszinten könyvtár kialakítására, az emeleten az aula bővítésére. A belső térben ezen túl felújítási munkák tervezet-tek. A meglévő nyeregtető pala fedése helyett cserépfedés készül.
A tantermi szárny tömegének meghosszabbításával a tantermi szárny a földszinten és az emeleten szak-tantermekkel és szertárakkal bővül.
A bejárati szárny pinceszintjén a széntüzelés felszámolásával lehetőség nyílik gépészeti helyiség és általá-nos raktár kialakítására. A földszinten megmarad a bejárati előtér, a tornatermi öltözők helyén torna szertár alakul ki. A bejárati szárnyon emeletráépítéssel a tantermi szárny aulájából nyíló igazgatói, titkári, helyettesi és tanári szoba helyiségcsoport épül.
A bejárati szárny mögött a földszinti aula helyiségből nyíló tornatermi folyosó, öltözők és mosdók ala-kulnak ki földszintes, lapos tetős épületrész építésével. A tornatermi folyosóról egy rámpán közelíthető meg a kültéri sportpálya.
A meglévő tornaterem helyén új tornaterem épül, utcára merőleges nyeregtetős tömeggel.
A pályázati programnak része az épület projektarányos akadálymentesítése.
Energetikai felújítás keretében a még meglévő fa homlokzati nyílászárók hőszigetelő műanyag nyílászá-rókra való cseréje, homlokzati hőszigetelés, a tantermi szárny födémjének hőszigetelése valósul meg. Fűtéskorszerűsítés valósul meg, a széntüzelésű kazán helyett gázkazán kerül a pinceszinti gépészeti helyi-ségbe. Megújuló energia termeléshez az új tornaterem észak-keleti tetősíkjára napelemeket helyeznek el.
Beépítési adatok:
• beépítési mód szabadonálló
• előkert meglévő, kialakult, 4 m
• oldalkert 9,86 m, 32,97 m
• hátsókert 10,9 m
• telek területe 5887 m2
• telek szélessége 83,97 m
• telek mélysége 67,01 m
• telek zöldfelülete 3209 m2, 55 %
• burkolt felület 1267,5 m2, 21%
• beépített alapterület 1410,5 m2
• beépítettség 24%
• építménymagasság 7,44 m
Főbb mennyiségek:
• tornatermi rész bontás alapterület: bruttó 250,27 m2; nettó 216,52
• szaktanterem (új építés) alapterület: nettó 208,7 m2
• tornaterem, a hozzá tartozó kiegészítő helyiségekkel (új építés) alapterület: nettó 642,65 m2
• felújítás (meglevő, megmaradó épületrész) alapterület: 1014,35 m2
• meglevő szerkezetben új helyiségek kialakítás alapterület: nettó 87,45 m2
• meglevő épületrész homlokzati hőszigetelés: 617 m2
• meglevő tető felújítás: 670 m2
• meglevő részen homlokzati nyílászáró csere: 40 db műanyag 3 db alu
A tervezett beruházás építési engedéllyel rendelkezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00059

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03866 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Csetényi Vámbéry Á. Általános Iskola fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56315480
Postai cím: Pillér Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: menyhart.aliz@vemevszer.hu
Telefon: +36 305355599
Internetcím(ek): (URL) www.vemevszer.hu
Fax: +36 884406278
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: VeszprémBer Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31517506
Postai cím: Radnóti Tér 2/A
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@veszprember.hu
Telefon: +36 307110042
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 591128206
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8417 Csetény, Rákóczi utca 22.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő épület
Az iskola tervei 1969-ben készültek, az épület 1974-ben valósult meg. Az iskola 8 tantermes általános iskola, tagolt tömeggel. A tantermi szárny földszint + emelet szintszámú utcára merőleges tömegű nye-regtetős épületrész. A bejárati szárny alápincézett, földszintes lapos tetős épületszárny. A tornaterem utcával párhuzamos tömegű lapos tetős épületrész. Az épület hagyományos technológiával épült, kismé-retű tégla falakkal, ÉTI gerendás födémekkel. Az épületben jelentős felújítás nem történt. A tönkrement homlokzati nyílászárókat hőszigetelt műanyag nyílászárókra cserélték, a mosdó helyiségeket felújították, ezen túl csak karbantartási munkákat végeztek.
A tervezett átépítés, bővítés, korszerűsítés
A tantermi szárnyban belső átépítés valósul meg a mosdó helyiségcsoport áthelyezésével, folyosó nyitá-sával, a tantermek megtartásával. A mosdó helyiségcsoport áthelyezésével lehetőség nyílik a földszinten könyvtár kialakítására, az emeleten az aula bővítésére. A belső térben ezen túl felújítási munkák tervezet-tek. A meglévő nyeregtető pala fedése helyett cserépfedés készül.
A tantermi szárny tömegének meghosszabbításával a tantermi szárny a földszinten és az emeleten szak-tantermekkel és szertárakkal bővül.
A bejárati szárny pinceszintjén a széntüzelés felszámolásával lehetőség nyílik gépészeti helyiség és általá-nos raktár kialakítására. A földszinten megmarad a bejárati előtér, a tornatermi öltözők helyén torna szertár alakul ki. A bejárati szárnyon emeletráépítéssel a tantermi szárny aulájából nyíló igazgatói, titkári, helyettesi és tanári szoba helyiségcsoport épül.
A bejárati szárny mögött a földszinti aula helyiségből nyíló tornatermi folyosó, öltözők és mosdók ala-kulnak ki földszintes, lapos tetős épületrész építésével. A tornatermi folyosóról egy rámpán közelíthető meg a kültéri sportpálya.
A meglévő tornaterem helyén új tornaterem épül, utcára merőleges nyeregtetős tömeggel.
A pályázati programnak része az épület projektarányos akadálymentesítése.
Energetikai felújítás keretében a még meglévő fa homlokzati nyílászárók hőszigetelő műanyag nyílászá-rókra való cseréje, homlokzati hőszigetelés, a tantermi szárny födémjének hőszigetelése valósul meg. Fűtéskorszerűsítés valósul meg, a széntüzelésű kazán helyett gázkazán kerül a pinceszinti gépészeti helyi-ségbe. Megújuló energia termeléshez az új tornaterem észak-keleti tetősíkjára napelemeket helyeznek el.
Beépítési adatok:
• beépítési mód szabadonálló
• előkert meglévő, kialakult, 4 m
• oldalkert 9,86 m, 32,97 m
• hátsókert 10,9 m
• telek területe 5887 m2
• telek szélessége 83,97 m
• telek mélysége 67,01 m
• telek zöldfelülete 3209 m2, 55 %
• burkolt felület 1267,5 m2, 21%
• beépített alapterület 1410,5 m2
• beépítettség 24%
• építménymagasság 7,44 m
Főbb mennyiségek:
• tornatermi rész bontás alapterület: bruttó 250,27 m2; nettó 216,52
• szaktanterem (új építés) alapterület: nettó 208,7 m2
• tornaterem, a hozzá tartozó kiegészítő helyiségekkel (új építés) alapterület: nettó 642,65 m2
• felújítás (meglevő, megmaradó épületrész) alapterület: 1014,35 m2
• meglevő szerkezetben új helyiségek kialakítás alapterület: nettó 87,45 m2
• meglevő épületrész homlokzati hőszigetelés: 617 m2
• meglevő tető felújítás: 670 m2
• meglevő részen homlokzati nyílászáró csere: 40 db műanyag 3 db alu
A tervezett beruházás építési engedéllyel rendelkezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 591128206
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VeszprémBer Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31517506
Postai cím: Radnóti Tér 2/A
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@veszprember.hu
Telefon: +36 307110042
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56315480
Postai cím: Pillér Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: menyhart.aliz@vemevszer.hu
Telefon: +36 305355599
Internetcím(ek): (URL) www.vemevszer.hu
Fax: +36 884406278
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/03/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A lefolytatott Közbeszerzési Eljárás nyertes ajánlattevője a VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft. (8200 Veszprém Pillér utca 11.) és VeszprémBer Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befektetési Zrt. (8200 Veszprém Radnóti Tér 2/A) közöa ajánlattevő lett, amelynek tagjai az alábbi gazdasági társaságok voltak:
- VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8200 Veszprém, Pillér u. 11., cégjegyzékszáma: 19-09-500236 adószáma: 10578863-2-19 bankszámlaszáma: 10918001-00000093-36810017, MKIK kamarai regisztrációs szám: VE10578863) továbbá
- VeszprémBer Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/a., cégjegyzékszáma: 19-10-50030, adószáma: 11321310-2-19., bankszámlaszáma: 10104820-16256160-00000009; MKIK kamarai regisztrációs szám: VE11321310)
megrendelő és Vállalkozó 2020. február 26. napján vállalkozási szerződést (továbbiakban: Vállalkozási szerződés) kötöttek egymással.
Felek megállapítják, hogy a VeszprémBer Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságból 2020. február 29. napján különválás útján létrejött a VeszprémBer Építő Kft.
Felek megállíptják továbbá, hogy a Vállalkozási szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek tekintetében a VeszprémBer Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogutódja a különválás útján létrejött VeszprémBer Építő Kft.
A fentiek alapján felek rögzítik, hogy Kbt. 139. § (1) bek. b) pontja alapján a nyertes ajánlattevő VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft. (8200 Veszprém, Pillér utca 11.) és a VeszprémBer Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befeketetési Zrt. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A) közös ajánlattevő tagja a VeszprémBer Beruházási, Vállalkozási és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság helyett a különválás útján létrejött VeszprémBer Építő Kft.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: VeszprémBer Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságból 2020. február 29. napján különválás útján létrejött a VeszprémBer Építő Kft.
Felek megállíptják továbbá, hogy a Vállalkozási szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek tekintetében a VeszprémBer Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogutódja a különválás útján létrejött VeszprémBer Építő Kft.
A fentiek alapján felek rögzítik, hogy Kbt. 139. § (1) bek. b) pontja alapján a nyertes ajánlattevő VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft. (8200 Veszprém, Pillér utca 11.) és a VeszprémBer Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befeketetési Zrt. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A) közös ajánlattevő tagja a VeszprémBer Beruházási, Vállalkozási és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság helyett a különválás útján létrejött VeszprémBer Építő Kft.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 591128206 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 591128206 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Az EKR rendszerben nem lehetséges a VI.1.7) pontban a VeszprémBer Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befeketetési Zrt. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A) közös ajánlattevőt megváltoztatni a különválás útján létrejött VeszprémBer Építő Kft. - ra.
Az VI.1.7) pont helyesen:
Kbt. 139. § (1) bek. b) pontja alapján a nyertes ajánlattevő VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft. (8200 Veszprém, Pillér utca 11.) és a VeszprémBer Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befeketetési Zrt. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A) közös ajánlattevő tagja a VeszprémBer Beruházási, Vállalkozási és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság helyett a különválás útján létrejött VeszprémBer Építő Kft.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben