Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/72
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.04.14.
Iktatószám: 6350/2020
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: BFTK Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Hello Wood Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BFTK Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59706331
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Burg Péter
Telefon: +36 209816045
E-mail: burg.peter@upcmail.hu
Fax: +36 17835312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vörösmarty Mihály emlékmű pavilon kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001234242019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vörösmarty Mihály emlékmű pavilon kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45315100-9
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a 1051 Budapest, Vörösmarty téren Vörösmarty Mihály emlékmű állagmegóvó és bemutató pavilon kivitelezésére a közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint
Pavilon főbb méretei:
• alaprajzi méret: 14,15 m x 9,00 m
• alapterület: 100 m2
• belmagasság: 9,5 m
• külső teljes magasság: 10,65 m
• párkánymagasság: 10,00 m
• szobor talapzat alapterülete 72,5 m2
A tervezett védelem alapterülete: 9,00 x 14,15 m befoglaló méretű. Magassága 10,65 m.
Főtartók
A fő tartószerkezet ívesre vágott, 6mm vtg. acél lemezekből készül. Összesen 12 íves páros tartó és 12 db egyenes acél körpillér. A pilléreket alul zártszelvény gyűrű fogja össze.
Az előregyártott és helyszínre szállított szerkezeti elemeket a térburkolat megóvására szolgáló megoldással kell a helyükre elhelyezni és beépíteni. A kitámasztó lábak alá teherelosztó padozat kerül. A főtartókból álló kereteket a helyszínen a térszinten szerelik össze, amiket daruzáskor az előre pozícionált fogadószerkezethez kell beemelni.
Homlokzat
1 mm vtg. átlátszó, víztiszta PVC üvegfólia, pillérekhez vonalmenti rögzítéssel szerelve, az építmény teljes kerületén, 1,5 m-es szegmens mezőkben.
Az alsó 60cm-es sávban építőlemezből kialakított lábazat készül.
Tető rétegrend
 Korcolt síklemez lemezfedés
 Alátét fólia
 15 mm vtg rétegelt lemez aljzat lejtésben
 ékbe vágott lejtést adó fenyő párnafák
 60 mm vtg CLT lemez főtartók közé szerelve
Ajánlattevőként szerződő fél feladata továbbá:
• Kiviteli tervek készítése, mely az alábbi főbb részekből áll:
• gyártmány tervek készítése a szükséges szakági tervekkel és tervfejezetekkel
(tűzvédelmi, munkavédelmi, gépész tervek, elektromos tervek, villámvédelem, stb.)
• statikai tervek készítése
• építési, szerelési és bontási tervek készítése
• Szállításhoz és a tároláshoz szükséges kalodák tervezése.
• Kivitelezés, az építmény legyártása és a szükséges szállító és tároló kalodák legyártása
• Az építmény felállítása
• Az építmény bontása
• Az építmény megrendelő telephelyére történő szállítása (Budapest + 30 km-es körzetén belül)
Tartalékkeret nem biztosított.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/10/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/01/06 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21688 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vörösmarty Mihály emlékmű pavilon kivitelezés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hello Wood Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86493165
Postai cím: Kisfaludy Utca 19 3/9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
E-mail: petra@hellowood.eu
Telefon: +36 304920999
Internetcím(ek): (URL) www.hellowood.eu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 39983675
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45315100-9
45350000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a 1051 Budapest, Vörösmarty téren Vörösmarty Mihály emlékmű állagmegóvó és bemutató pavilon kivitelezésére a közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint
Pavilon főbb méretei:
• alaprajzi méret: 14,15 m x 9,00 m
• alapterület: 100 m2
• belmagasság: 9,5 m
• külső teljes magasság: 10,65 m
• párkánymagasság: 10,00 m
• szobor talapzat alapterülete 72,5 m2
A tervezett védelem alapterülete: 9,00 x 14,15 m befoglaló méretű. Magassága 10,65 m.
Főtartók
A fő tartószerkezet ívesre vágott, 6mm vtg. acél lemezekből készül. Összesen 12 íves páros tartó és 12 db egyenes acél körpillér. A pilléreket alul zártszelvény gyűrű fogja össze.
Az előregyártott és helyszínre szállított szerkezeti elemeket a térburkolat megóvására szolgáló megoldással kell a helyükre elhelyezni és beépíteni. A kitámasztó lábak alá teherelosztó padozat kerül. A főtartókból álló kereteket a helyszínen a térszinten szerelik össze, amiket daruzáskor az előre pozícionált fogadószerkezethez kell beemelni.
Homlokzat
1 mm vtg. átlátszó, víztiszta PVC üvegfólia, pillérekhez vonalmenti rögzítéssel szerelve, az építmény teljes kerületén, 1,5 m-es szegmens mezőkben.
Az alsó 60cm-es sávban építőlemezből kialakított lábazat készül.
Tető rétegrend
 Korcolt síklemez lemezfedés
 Alátét fólia
 15 mm vtg rétegelt lemez aljzat lejtésben
 ékbe vágott lejtést adó fenyő párnafák
 60 mm vtg CLT lemez főtartók közé szerelve
Ajánlattevőként szerződő fél feladata továbbá:
• Kiviteli tervek készítése, mely az alábbi főbb részekből áll:
• gyártmány tervek készítése a szükséges szakági tervekkel és tervfejezetekkel
(tűzvédelmi, munkavédelmi, gépész tervek, elektromos tervek, villámvédelem, stb.)
• statikai tervek készítése
• építési, szerelési és bontási tervek készítése
• Szállításhoz és a tároláshoz szükséges kalodák tervezése.
• Kivitelezés, az építmény legyártása és a szükséges szállító és tároló kalodák legyártása
• Az építmény felállítása
• Az építmény bontása
• Az építmény megrendelő telephelyére történő szállítása (Budapest + 30 km-es körzetén belül)
Tartalékkeret nem biztosított.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/10/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/05/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 39983675
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hello Wood Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86493165
Postai cím: Kisfaludy Utca 19 3/9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
E-mail: petra@hellowood.eu
Telefon: +36 304920999
Internetcím(ek): (URL) www.hellowood.eu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/04/03 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A kialakult helyzetre tekintettel, mérlegelve a közpénzekkel történő felelős gazdálkodás elvét is, Megrendelő a költségek minimalizálása érdekében a pavilon következő téli időszakra történő fennmaradása mellett döntött, mellyel jelentős összeget takarít meg, figyelembe véve a nyári tárolási költségeket, egy visszaszállítás költséget és egy ismételt felállítási költséget.
A Felek a Szerződés II.1. pontját akként módosítják, hogy a feladatok teljesítésének legkésőbbi időpontja 2021.05.15.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A pavilon elbontására és a Megrendelő telephelyére történő szállítására vonatkozó határidőt a Megrendelő a Szerződés II.6. pontja alapján 2020.04.03-ig meghosszabbította.
A Vállalkozó jelezte, hogy a pavilon egyes bontási feladatai során nem tarthatóak be a kialakult veszélyhelyzetben jelenleg irányadó egészségvédelmi előírások, továbbá van olyan szükséges munkás és szakember, aki a veszélyhelyzetre tekintettel nem vállalta a közreműködést, így rajta kívül álló okok miatt a bontási munkákat nem tudta megkezdeni.
Az igényelt területfoglalási engedély jelenleg nem áll rendelkezésre, annak hiányában pedig nem lehetséges a pavilon bontása, így a Megrendelő a közpénzek ésszerű felhasználása érdekében felülvizsgálta a pavilon átmeneti fenntartásának lehetőségét.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 39983675 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 39983675 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben