Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/83
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.04.29.
Iktatószám: 7371/2020
CPV Kód: 42000000-6
Ajánlatkérő: ARCHIBONA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 8284 Nemesgulács, Bányatelep 20-1. (hrsz.: 07/5)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: BYDOREKO s.r.o.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ARCHIBONA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25233245
Postai cím: Bokor Utca 9-11. 1. emelet I/3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jakab Péter
Telefon: +36 209445341
E-mail: iroda@archibona.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ásványvíz-palackozó gépsor beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000213222019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Ásványvíz-palackozó gépsor beszerzése, beüzemelése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
További tárgyak: 42215000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8284 Nemesgulács, Bányatelep 20-1. (hrsz.: 07/5)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 darab ásványvíz-palackozó gépsor beszerzése, szállítása és beüzemelése, amely tartalmazza az alábbi egységeket:
- 1 darab fúvógép és kompresszor,
- 1 darab öblítő-töltő-zárógép,
- 1 darab vízelőkészítő rendszer,
- 1 darab mixer,
- 1 darab nitrogén generátor,
- 1 darab fertőtlenítő rendszer,
- 1 darab jelölő gép,
- 1 darab címkéző gép,
- 1 darab zsugorfóliázó gép,
- 1 darab sztreccsfóliázó gép,
- 9 darab pályagyártás, valamint
- 1 darab komplett vízvizsgáló laboratóriumi berendezés.
Nyertes ajánlattevő feladata a gépsor használatának oktatása 2 alkalommal, alkalmanként maximum 3 fő részére, 8 óra/alkalom időtartamban.
A megkövetelt műszaki paramétereket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. Amennyiben Ajánlatkérő a Műszaki Leírásban, vagy az egyéb Közbeszerzési Dokumentumokban konkrét márka vagy típus megajánlását írja elő, úgy értelemszerűen az azzal műszakilag egyenértékű vagy jobb megajánlást is elfogadja.
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyát képező áru egy egységes rendszert képez, mely működése során is egységes, a rendszer bármely elemének meghibásodása, valamint a rendszerbe való nem megfelelő illeszkedése esetén a rendszer egésze képtelenné válhat a rendeltetésszerű használatra, amely Ajánlatkérő működésében olyan elakadásokat eredményezhet, melyek Ajánlatkérőnek adott esetben súlyos gazdasági károkat okozhatnak. Előbbiekre tekintettel Ajánlatkérő részéről kiemelt érdek fűződik ahhoz, hogy a rendszer egységes működése, az esetleges hibaelhárítások, valamint az adott esetben azok tekintetében felmerülő felelősségi viták egyszerűbb rendezése érdekében a rendszer egészét egy szállító szállítsa és üzemelje be, a tárgyi eljárásban értékelési szempontként alkalmazott hibajavítás megkezdésére vállalt határidő betarthatóságára is hatással lehetnek a hibaelhárítás tekintetében esetlegesen felmerülő felelősségi viták. Továbbá gazdaságilag is észszerűbb a rendszer egészben történő beszerzése, tekintettel arra, hogy így nyilvánvalóan alacsonyabb ellenértékkel számolhat Ajánlatkérő, mint a rendszer egyes elemeinek külön-külön történő beszerzésével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00509

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17894 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ásványvíz-palackozó gépsor beszerzése, beüzemelése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BYDOREKO s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16430550
Postai cím: Rybna 716/24
Város: Praha
NUTS-kód: CZ01
Postai irányítószám: 11000
Ország: Csehország
E-mail: bydoreko.sro@gmail.com
Telefon: +42 1944327047
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 882474750
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
További tárgyak: 42215000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8284 Nemesgulács, Bányatelep 20-1. (hrsz.: 07/5)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 darab ásványvíz-palackozó gépsor beszerzése, szállítása és beüzemelése, amely tartalmazza az alábbi egységeket:
- 1 darab fúvógép és kompresszor,
- 1 darab öblítő-töltő-zárógép,
- 1 darab vízelőkészítő rendszer,
- 1 darab mixer,
- 1 darab nitrogén generátor,
- 1 darab fertőtlenítő rendszer,
- 1 darab jelölő gép,
- 1 darab címkéző gép,
- 1 darab zsugorfóliázó gép,
- 1 darab sztreccsfóliázó gép,
- 9 darab pályagyártás, valamint
- 1 darab komplett vízvizsgáló laboratóriumi berendezés.
Nyertes ajánlattevő feladata a gépsor használatának oktatása 2 alkalommal, alkalmanként maximum 3 fő részére, 8 óra/alkalom időtartamban.
A megkövetelt műszaki paramétereket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. Amennyiben Ajánlatkérő a Műszaki Leírásban, vagy az egyéb Közbeszerzési Dokumentumokban konkrét márka vagy típus megajánlását írja elő, úgy értelemszerűen az azzal műszakilag egyenértékű vagy jobb megajánlást is elfogadja.
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyát képező áru egy egységes rendszert képez, mely működése során is egységes, a rendszer bármely elemének meghibásodása, valamint a rendszerbe való nem megfelelő illeszkedése esetén a rendszer egésze képtelenné válhat a rendeltetésszerű használatra, amely Ajánlatkérő működésében olyan elakadásokat eredményezhet, melyek Ajánlatkérőnek adott esetben súlyos gazdasági károkat okozhatnak. Előbbiekre tekintettel Ajánlatkérő részéről kiemelt érdek fűződik ahhoz, hogy a rendszer egységes működése, az esetleges hibaelhárítások, valamint az adott esetben azok tekintetében felmerülő felelősségi viták egyszerűbb rendezése érdekében a rendszer egészét egy szállító szállítsa és üzemelje be, a tárgyi eljárásban értékelési szempontként alkalmazott hibajavítás megkezdésére vállalt határidő betarthatóságára is hatással lehetnek a hibaelhárítás tekintetében esetlegesen felmerülő felelősségi viták. Továbbá gazdaságilag is észszerűbb a rendszer egészben történő beszerzése, tekintettel arra, hogy így nyilvánvalóan alacsonyabb ellenértékkel számolhat Ajánlatkérő, mint a rendszer egyes elemeinek külön-külön történő beszerzésével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/09/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/21 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 882474750
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BYDOREKO s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16430550
Postai cím: Rybna 716/24
Város: Praha
NUTS-kód: CZ01
Postai irányítószám: 11000
Ország: Csehország
E-mail: bydoreko.sro@gmail.com
Telefon: +42 1944327047
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/02/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Rögzítik a Szerződő Felek, hogy a szerződés V.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. Teljesítési határidő:
A szerződés hatályba lépésétől számított 6 (hat) hónap + 40 nap.
Eladó előteljesítésre Vevő előzetes értesítés mellett, Vevő jóváhagyásával jogosult."
2. Rögzítik a Szerződő Felek, hogy a szerződés VI.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4. Vevő tájékoztatja Eladót, hogy a kifizetésre a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (8) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdései, valamint a 272/2014. Korm. rendelet vonatkozó előírásai az irányadók. Az ellenérték megfizetésére a GINOP-1.2.1-16-2017-00509 azonosító számú projektben, az Irányító Hatóság által nyújtott támogatási összeg felhasználásával kerül sor, a támogatás intenzitása 50,000000%. Az ellenszolgáltatás teljesítésére a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet utófinanszírozásra vonatkozó szabályai irányadók. A fennmaradó 50,000000% önerő Vevő saját forrásából kerül finanszírozásra.
Vevő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a nettó szerződéses ellenérték 40%-ának megfelelő összegű előleg rendelkezésre bocsátását vállalja Eladó részére, 4 hónapon keresztül havonta 1 alkalommal előlegbekérő alapján az alábbiak szerint:
- 1. Előleg: a szerződéskötést követő 5. napig az ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összegű előleg;
- 2. Előleg: az 1. előleg igénylésének napját követő hónap ugyanazon napján az ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összegű előleg;
- 3. Előleg: a 1. előleg igénylésének napját követő második hónap ugyanazon napján az ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összegű előleg;
- 4. Előleg: az 1. előleg igénylésének napját követő harmadik hónap ugyanazon napján az ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összegű előleg.
Amennyiben a fenti időpontok nem munkanapra esnek, a határidő az ezen időpontokat követő legközelebbi munkanap.
Az előleg(ek) teljes összege – amennyiben az Eladó előleg kifizetését igényli – a végszámlában kerül elszámolásra. Az előleget Eladó kizárólag jelen szerződés teljesítése érdekében használhatja fel.
Vevő a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapján részszámlázásra biztosít lehetőséget. Az Eladó összesen – az előlegszámlá(ka)t ide nem értve – 2 db számla benyújtására jogosult (1 db részszámla és 1 db végszámla) az alábbi ütemezés szerint:

- Első Részszámla kibocsátásának ideje: a gépek legyártását, készrejelentését és a IV.1. pont szerinti teljesítési helyre történő teljeskörű leszállítását követően. Részszámla összege az 1. pont szerinti vételár 45 százaléka.
- Végszámla kibocsátásának ideje: a gépek leszállítását és beüzemelését követően. Végszámla összege az 1. pont szerinti vételár 55 százaléka. Az előleg(ek) teljes összege a végszámlában kerül elszámolásra.
Vevő a vételárat Ptk. 6:130. § (1) bekezdésre való tekintettel a számla kézhezvételét követő 30 napon belül Eladó bankszámlaszámára történő átutalással fizeti ki.”
3. Rögzítik a Szerződő Felek, hogy a szerződés X.2.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.6. Hibaelhárítás megkezdési határideje a jótállás ideje alatt: 6 óra a hiba bejelentésétől számítottan.
A hibák bejelentés-felvétele garanciális szerviz alábbi elérhetőségein lehetséges:
Tel: +42 1944327047
Fax: +42 1944327047
e-mail: bydoreko.sro@gmail.com
A hiba bejelentését írásban, elektronikus levélben és/vagy telefaxon kell megküldeni a fentiekben meghatározott címre, azt Eladónak vagy képviselőjének írásban vissza kell igazolni.
Az e-mail útján történő értesítés kizárólag abban az esetben minősül – az elküldés időpontjában – közöltnek, amennyiben az e-mail az elküldött e-mailek közé a Vevőnél besorolásra kerül. Faxon történő kézbesítés esetén az esetben minősül közöltnek, amennyiben erről a visszajelzés megérkezett a küldő félhez.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Eladó a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában - a részletes ártáblázatban – megjelölte az ásványvíz-palackozó gépsor főbb elemeinek származási helyét. Ezek a főbb elemek a szerződés IV.1. pontjában is rögzítésre kerültek, mint főbb, a szerződésszerű és üzemszerű működéshez szükséges főegységek. Az gépsor lelkét jelentő öblítő-töltő-zárógép, továbbá a szintén kiemelt jelentőségű címkézőgép és sztreccsfóliázó gép származási helye Olaszország. A koronavírus miatti helyzetre tekintettel az alábbi vis major körülmények léptek fel:
- öblítő-töltő-zárógép, továbbá a címkézőgép, valamint a sztreccsfóliázó gép legyártása/legyártatása az olasz karantén,- és egészségügyi helyzet miatt kialakult alapanyaghiányra és munkaerőhiányra tekintettel előre nem látható mértékű késedelmet szenved,
(lásd továbbiakban a VII.1) pontban)
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 882474750 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 882474750 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.1.5) pontban foglalt befejezés dátuma megegyezik a szerződésmódosítás szerinti - módosított - teljesítési határidővel (a szerződés hatályba lépésétől számított 6 (hat) hónap + 40 nap).
VI.2.2) pont folytatása:
- az ásványvíz-palackozó gépsor egyéb, ajánlatban nem nevesített, de a szerződésszerű működéséhez fontos elemeinek és az összeszereléshez szükséges alapanyagainak kínai és olasz karantén,- és egészségügyi helyzet miatt kialakult alapanyaghiányra, munkaerőhiányra tekintettel előre nem látható mértékű késedelmet szenved,
- az ásványvíz-palackozó gépsor egyéb, ajánlatban nem nevesített, de a szerződésszerű működéséhez fontos elemeinek és az összeszereléshez szükséges alapanyagainak Kínából és Olaszországból történő megrendelése kvázi ellehetetlenült (vagy nincs a fentiek miatt; vagy van, de nincs ki elvállalja a szállítást a fentiek miatt; vagy van és van, aki elvállalja a szállítást, de a szállítás az előre láthatónál és megszokott nemzetközi standardnál jelentősen több időt vesz igénybe a fenitek miatt).
Szerződő Felek a fentiekre és az egyre súlyosbodó, a Szerződő Feleken kívülálló okra (világjárványra, mint vis major) tekintettel a szerződést módosítják a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára tekintettel.
Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a jelen szerződés módosítás aláírásának pillanatában a kapott ígéretekre, továbbá a komplex egyedi gyártási folyamat jelenlegi állapotára, valamint a már megindult beszállítói folyamatokra tekintettel március közepén/végén való helyszínre szállítás, majd az április közepi/végi végteljesítés tűnik reálisnak, amennyiben a helyzet nem romlik tovább (még drasztikusabb intézkedések (pl.: határzár; vagy a jelen szerződés módosítás aláírásának pillanatban életben lévőknél szigorúbb és hosszabb karantén,- vagy egyéb korlátozó rendelkezések) Kínában, Olaszországban, Magyarországon), azaz a szerződés szerinti teljesítési határidő (2020. március 11.) nem jelentős módosítására van csak szükség.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben