Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/97
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.05.20.
Iktatószám: 8709/2020
CPV Kód: 45233228-3
Ajánlatkérő: Siófok Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 8600, Siófok, Jubileum tér 7622/2 hrsz, Vécsey Károly utca 7640 hrsz, Perczel Mór utca 7624 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: PESZTER Ingatlanforgalmazási, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Siófok Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47443684
Postai cím: Fő Tér 1
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pistár Péterné
Telefon: +36 84504167
E-mail: beruhazas@siofok.hu
Fax: +36 84504103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.siofok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004 Siófok ezüstpart
Hivatkozási szám: EKR000487292019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004 Siófok ezüstpart
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
További tárgyak: 45233161-5
45233229-0
50232100-1
45237000-7
09331000-8
77314100-5
03441000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8600, Siófok, Jubileum tér 7622/2 hrsz, Vécsey Károly utca 7640 hrsz, Perczel Mór utca 7624 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A megvalósítási terület Siófok nyugati üdülőterületének középpontjában van, a Balatonszéplak felső vasútállomástól északra, a Jubíleum téren. A tértől északra haladva jutunk el a Siófoki Ezüstpartra. Az érintett területek: Jubileum tér 7622/2 hrsz, Vécsey Károly utca 7640 hrsz, Perczel Mór utca 7624 hrsz. valamint a csatlakozó utcák.
A területen megjelenő útbecsatlakozások majdnem teljes megtartása mellett új térburkolat és kertészeti kialakítás készül. Ezek mellett olyan közösségi tér jön létre, amely lehetővé teszi rendezvények megatartását, és mellette kialakításra kerül vásárok megrendezésére is alkalmas tér.
Ennek megfelelően ki kell alakítani: - a későbbiekben lefedhető árusító helyet, (pergolasor), - a mobil színpadot, az árusító asztalokat, -el kell végezni a meglévő nyilvános wc átalakítását
A teret érintő 7 utca közül a Perczel Mór utca megszüntetésre kerül, hogy a kialakítandó piac részére helyet lehessen biztosítani. Az utca 7623/2 hrsz-ú ingatlanon található részét el kell bontani, az utca területét az új hasznosítási módnak megfelelően kell kialakítani. Az utca vonalában 7623/2 ingatlan telekhatárán mechanikusan is biztosítani kell a zárást poller-sor telepítésével, a piac kiszolgálását biztosító kiépítendő aszfalt gépkocsiforduló esetében nyitható kivitelben. Egyéb utak esetében a meglévő aszfaltburkolatok felújítása lett célként meghatározva a tervezési területen belül. (aszfaltburkolat felújítás, szegélyek cseréje, ívkorrekció)
A gyalogjárdák nyomvonala racionalizálásra kerül a közlekedés-biztonság elősegítése érdekében. Kijelölt gyalogos átkelőhelyek kialakítására nem kerül sor. A fő közlekedési nyomvonalak esetében egységesen térkő burkolat kerül kialakításra.
A parkokban található gyöngykavics sétányok helyett süllyesztett kerti szegélyekkel határolt stabilizált kavicsburkolatok kerülnek kialakításra a helyszínrajzon jelölt módon, csakúgy mint a piac megközelítését biztosító sétány esetében. A kialakuló gyalogjárdák és burkolati átvezetések 2.0 m vagy 3.0 m szélességűek.
A parkolók burkolatai szintén felújításra kerülnek a meglévőhöz hasonlóan szikkasztó funkcióval rendelkező gyeprács burkolattal. A kapcsolódó szegélyeket a kialakuló új magasságokhoz kell igazítani.
A térség csapadékvíz elvezetésében nem történik érdemi változás, csak az esésviszonyok racionalizálása valósul meg.
A megvalósítási terület csapadékvíz befogadója a Vécsey Kálmán utcában található csapadékvíz csatorna, valamint ugyanezen csatornára kötött Zsigmond utcai vízelvezető rendszer.
A parkolók esetében a gyeprács burkolatra kerülő csapadékvíz szintén szikkasztásra kerül.
A faállomány a kertészetileg és egészségileg értékes fajok/fajták és egyedek megtartása mellett megújításra kerül, a jelenleg hiányos, elöregedett, korszerűtlen fajösszetételű cserjeszint szintén megújul. A gyepfelület felújításra kerül, a kertészeti fenntartáshoz szükséges öntözőhálózat az átépített parkhoz igazítva készül.
A téren utcabútorok és térvilágítási berendezések lesznek elhelyezve a külön költségvetések szerint. Mivel telepítésük az építendő szilárd burkolatra történik, annak helyét az építés során megrendelő és tervező közösen alakítja ki.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11698 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004 Siófok ezüstpart
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PESZTER Ingatlanforgalmazási, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17144067
Postai cím: Párisi Utca 2. 1.em. 1,
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: preiltamas@peszter.hu
Telefon: +36 309659938
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 196735889
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
További tárgyak: 45233161-5
45233229-0
50232100-1
45237000-7
09331000-8
77314100-5
03441000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8600, Siófok, Jubileum tér 7622/2 hrsz, Vécsey Károly utca 7640 hrsz, Perczel Mór utca 7624 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A megvalósítási terület Siófok nyugati üdülőterületének középpontjában van, a Balatonszéplak felső vasútállomástól északra, a Jubíleum téren. A tértől északra haladva jutunk el a Siófoki Ezüstpartra. Az érintett területek: Jubileum tér 7622/2 hrsz, Vécsey Károly utca 7640 hrsz, Perczel Mór utca 7624 hrsz. valamint a csatlakozó utcák.
A területen megjelenő útbecsatlakozások majdnem teljes megtartása mellett új térburkolat és kertészeti kialakítás készül. Ezek mellett olyan közösségi tér jön létre, amely lehetővé teszi rendezvények megatartását, és mellette kialakításra kerül vásárok megrendezésére is alkalmas tér.
Ennek megfelelően ki kell alakítani: - a későbbiekben lefedhető árusító helyet, (pergolasor), - a mobil színpadot, az árusító asztalokat, -el kell végezni a meglévő nyilvános wc átalakítását
A teret érintő 7 utca közül a Perczel Mór utca megszüntetésre kerül, hogy a kialakítandó piac részére helyet lehessen biztosítani. Az utca 7623/2 hrsz-ú ingatlanon található részét el kell bontani, az utca területét az új hasznosítási módnak megfelelően kell kialakítani. Az utca vonalában 7623/2 ingatlan telekhatárán mechanikusan is biztosítani kell a zárást poller-sor telepítésével, a piac kiszolgálását biztosító kiépítendő aszfalt gépkocsiforduló esetében nyitható kivitelben. Egyéb utak esetében a meglévő aszfaltburkolatok felújítása lett célként meghatározva a tervezési területen belül. (aszfaltburkolat felújítás, szegélyek cseréje, ívkorrekció)
A gyalogjárdák nyomvonala racionalizálásra kerül a közlekedés-biztonság elősegítése érdekében. Kijelölt gyalogos átkelőhelyek kialakítására nem kerül sor. A fő közlekedési nyomvonalak esetében egységesen térkő burkolat kerül kialakításra.
A parkokban található gyöngykavics sétányok helyett süllyesztett kerti szegélyekkel határolt stabilizált kavicsburkolatok kerülnek kialakításra a helyszínrajzon jelölt módon, csakúgy mint a piac megközelítését biztosító sétány esetében. A kialakuló gyalogjárdák és burkolati átvezetések 2.0 m vagy 3.0 m szélességűek.
A parkolók burkolatai szintén felújításra kerülnek a meglévőhöz hasonlóan szikkasztó funkcióval rendelkező gyeprács burkolattal. A kapcsolódó szegélyeket a kialakuló új magasságokhoz kell igazítani.
A térség csapadékvíz elvezetésében nem történik érdemi változás, csak az esésviszonyok racionalizálása valósul meg.
A megvalósítási terület csapadékvíz befogadója a Vécsey Kálmán utcában található csapadékvíz csatorna, valamint ugyanezen csatornára kötött Zsigmond utcai vízelvezető rendszer.
A parkolók esetében a gyeprács burkolatra kerülő csapadékvíz szintén szikkasztásra kerül.
A faállomány a kertészetileg és egészségileg értékes fajok/fajták és egyedek megtartása mellett megújításra kerül, a jelenleg hiányos, elöregedett, korszerűtlen fajösszetételű cserjeszint szintén megújul. A gyepfelület felújításra kerül, a kertészeti fenntartáshoz szükséges öntözőhálózat az átépített parkhoz igazítva készül.
A téren utcabútorok és térvilágítási berendezések lesznek elhelyezve a külön költségvetések szerint. Mivel telepítésük az építendő szilárd burkolatra történik, annak helyét az építés során megrendelő és tervező közösen alakítja ki.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 345
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 196620914
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PESZTER Ingatlanforgalmazási, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17144067
Postai cím: Párisi Utca 2. 1.em. 1,
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: preiltamas@peszter.hu
Telefon: +36 309659938
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2.2. A vállalkozási szerződés 2.2. pontjának módosítása:
Eredeti rendelkezés:
„2.2.A vállalkozó díj mértéke (valamennyi feladatra együttesen) nettó 196.735.889.- Ft + ÁFA, azaz nettó százkilencvenhatmillió-hétszázharmincötezer-nyolcszáznyolcvankilenc forint + ÁFA.
Módosított rendelkezés:
„2.2.A vállalkozó díj mértéke (valamennyi feladatra együttesen) nettó 196.620.914.-Ft+ÁFA, azaz nettó százkilencvenhatmillió-hatszázhúszezer-kilencszáztizennégy forint + ÁFA.
2.3. A vállalkozási szerződés 4.1. pontjának módosítása:
Eredeti rendelkezés:
„4.1. Szerződő felek jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítési határidejét a munkaterület átadásától számított 10 hónapban határozzák meg. Előteljesítés megengedett.”
Módosított rendelkezés:
„4.1. Szerződő felek jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítési határidejét a munkaterület átadásától számított tíz hónap és 45 napban határozzák meg. Előteljesítés megengedett.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy szükségessé vált a műszaki tartalom módosítása az eredeti műszaki tartalomban szereplő szociális blokk átalakítása tekintetében, figyelemmel arra, hogy a bontási munkák során derült ki, hogy a tervező által feltételezett aljzatbeton a valóságban nem létezik, ezzel azonban– joggal – számolt a tervező. Fentiekre tekintettel a hiányzó aljzatot pótolni kell.
A fentieken felül Felek megvizsgálták a szociális blokk kivitelezése során az eredeti műszaki tartalomban szereplő illemhely átalakításának tételeit, és abban állapodtak meg, hogy kedvezőbb üzemeltetést tudnak biztosítani azzal, ha a fa nyílászárók helyett műanyag nyílászárókat építenek be, és a tégla helyett gipszkarton válaszfalra módosítják a műszaki tartalmat.
A tervezett módosítások egyrészt műszakilag elengedhetetlenek az aljzatbeton pótlása, valamint kedvezőbb üzemeltetést biztosítanak a nyílászárók és gipszkarton alkalmazása tekintetében.
Folytatás a További információk pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 196735889 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 196620914 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Felek rögzítik, hogy szükségessé vált a műszaki tartalom módosítása az eredeti műszaki tartalomban szereplő fa irtási munkálatok tekintetében az alábbiak szerint:
A kivitelezés megkezdését követően, a fák tereprendezése során helyszíni egyeztetésekre volt szükség. A helyszíni egyeztetések során derült ki ugyanis, hogy a közművek tényleges nyomvonala és az e-közműtérkép között eltérés van. Fentiekre tekintettel módosítani volt szükséges a tuskók kiszedésének technikáját, és tuskómarást alkalmaz vállalkozó. A tuskóirtás tekintetben eredetileg 40 db fa volt érintett, a következő bekezdés miatt azonban csak 35 db fa esetén alkalmazza a tuskómarást a vállalkozó a közművek és járda közvetlen közelében lévő tuskók-gyökérzet tekintetében. A kiviteli terveket a közművekkel módosítani volt szükséges, és ez indokolta a technológia váltást.
Ezen felül Felek megállapodtak abban, az eredetileg tervezett 40 db kivágandó fa közül a Vécsey utcában 5 darab fa kivágása maradjon el, azok kivágása hiányában pedig elmaradó munkálat az 5 db új fa ültetése is.
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő kérésének megfelelően, a terület közlekedésbiztonsága, vagyonvédelme szempontjából sokkal kedvezőbb szempontok szerint került a műszaki tartalomban módosításra a kandeláberekkel és útjelző táblákkal kapcsolatos munkálatok.
Ennek megfelelően elmaradó munkálatok és pótmunkálatok kerültek meghatározásra akként, hogy az eredeti 20 db napelemes kandeláber helyett 10 db 4,5m magas napelemes közvilágítási kandeláber megvalósítása, továbbá 2 db napelemes sárga villogó lámpa a nagy forgalmú gyalogos átkelőhelyeknél, 8 db 1 m magas design napelemes járdavilágító lámpa tartalom került a műszaki tartalomba beemelésre.
Ezen felül pedig az eredetileg tervezett irányjelző táblák tekintetében Megrendelő kérte, hogy 4 db tábla kirakása maradjon el.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben