Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/141
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2020.07.22.
Iktatószám: 13370/2020
CPV Kód: 48219300-9
Ajánlatkérő: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Care All Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: EU-s forrásfelhasználások projektfelügyelete
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nfp.hu
 
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: EU-s forrásfelhasználások projektfelügyelete
I.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ANDOC iktató és dok kezelő rndsz progr modul besz
Hivatkozási szám: EKR000190152020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48219300-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: A NFP Nonprofit Kft.-nél bevezetett Andoc Dokumentum-, Ügy- és Munkafolyamat kezelő rendszerhez tartozó program modul (Tervező felület) beszerzése.
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 2800000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: ANDOC iktató és dokumentum kezelő rendszer fejl
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48219300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szolgáltatás megrendelés tárgya, a jelen ajánlatkérési dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás fejezet rendelkezéseinek figyelembevétele mellett:
- Tervező felület megvásárlása + adminisztrátori oktatás egy alkalommal
- Fejlesztés supportja 2020. december 31-ig
Minden beállítást az NFP által megjelölt adminisztrátorok saját hatáskörben el tudjanak végezni. Felhasználók módosítása, felvétele törlése és a rendszer paraméterezése. Az oktatáson 2-5 fő vehet részt. Nyertes ajánlattevő az oktatást követően egy hónap rendelkezésre állást valamint adminisztrátori kézikönyvet kell, hogy biztosítson.
Nyertes ajánlattevő köteles az újonnan beszerzésre kerülő program modulhoz havi supportot biztosítani.
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó egyösszegű ajánlati ár (Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ
Mivel ajánlatkérő csak egy ajánlattevőt hív fel az ajánlattételre, a Kbt. 76. § (5) bekezdését nem alkalmazza, ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza.
Az eljárás a Kbt. 98. § (2) bekezdése c) pontja alapján kerül lefolytatásra tekintettel arra, hogy a szerződés műszaki-technikai sajátosságok és kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, továbbá, hogy az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igé-nyének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a ver-senyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg.
A műszaki-technikai sajátosságok és kizárólagos jogok védelmének indokolása:
A jelen eljárás tárgya az NFP Nonprofit Kft.-nél bevezetett Andoc Dokumentum-, Ügy- és Munkafolyamat ke-zelő rendszerhez tartozó program modul (Tervező felület) beszerzése.
Az ANDOC keretrendszer a Care All Kft. kizárólagos jogtulajdona, más nem fejlesztheti.
Az ANDOC szoftver
kifejlesztésére,
továbbfejlesztésére,
módosítására,
tárolt eljárások fejlesztésére és optimalizálására (SQL)
átadására
kizárólag a Care All Kft. rendelkezik jogosultsággal, mivel az ő tulajdonában van a rendszer forráskódja, az Ajánlatkérő számára emiatt nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
  Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
  Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés:
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:
2020/07/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Care All Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Törökbálinti Út 15. A. ép. fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: pinter.monika@andoc.net
Telefon: +36 309576584
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13284567243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
A szerződés/rész végleges összértéke: 2800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az ajánlatkérő a 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén legalább tíz nappal a szerződés megkötését megelőzően köteles a 137. § (2) bekezdésében meghatározott hirdetményt közzétenni.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges