Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/27
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2020.02.07.
Iktatószám: 2352/2020
CPV Kód: 72000000-5
Ajánlatkérő: Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Online Üzleti Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: egyéb hitelnyújtás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38616754
Postai cím: Kacsa Utca 15-23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros Ildikó
Telefon: +36 12249646
E-mail: meszaros.ildiko@diakhitel.hu
Fax: +36 12249670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.diakhitel.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.diakhitel.hu/
 
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: egyéb hitelnyújtás
I.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Számlavezető rendszer módosítása
Hivatkozási szám: EKR001653362019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: A Diákhitel Központ Zrt. számlavezető rendszerének meglévő funkcióit szükséges módosítani, valamint új funkciók kialakítása szükséges törvényi megfelelőség és üzleti igények alapján. A műszaki leírás az alábbi fejlesztéseket követelményeit tartalmazzák:
A BISZ Zrt. publikálta a 2019. december 1-jétől éles üzembe lépő új szabvány szerint működő Központi Hitelinformációs Rendszer dokumentációját. A Diákhitel Központ Zrt. számlavezető rendszereiben a KHR lakossági alrendszer hitelszerződés nyilvántartásának részére történő adatszolgáltatás működik – az új szabvány ezen nyilvántartások részére történő adatszolgáltatásokat érintő változásait szükséges megvalósítani.
A szabvány új verziója a korábbihoz képest nem tartalmaz új csomagtípusokat, és a hitelszerződés nyilvántartások vonatkozásában új, karbantartás célú tranzakciótípusok (továbbiakban üzenetek) sem kerülnek bevezetésre. Ugyanakkor a nyilvántartott adatok változtatásával a hitelszerződés nyilvántartások részére történő adatszolgáltatáshoz a korábbiakban definiált üzenetek szerkezete, adattartalma megváltozik.
A nyilvántartott adatok körének változása a Diákhitel Központ Zrt. számlavezető rendszerében létrehozható üzenettípusokat is érinti, tehát a fejlesztés keretében módosítandó a lakossági nyilvántartás részére történő karbantartás üzenetkészítő programok, valamint az üzenetkészítés eredményének előzetes ellenőrzését szolgáló jelentés előtti ellenőrző listakészítő funkció is.
A havi lakossági tőkeegyenleg jelentés tekintetében ugyan a kötelező adattartalom nem módosul, ugyanakkor az üzenetsémát módosítani kell, amely azt eredményezi, hogy a batch üzenetkészítésben is lesznek átvezetendő módosítások.
Az Oktatási Hivatal által üzemeltett FIR adatbázis és a Diákhitel Központ Zrt. között közvetlen adatkapcsolat kialakítása a hallgatói hitelek tanulmányi adategyeztetésére vonatkozólag. Jogszabályi felhatalmazás alapján 2019. augusztus 1.-től a Diákhitel Központ Zrt. személyes és tanulmányi adatokat fogadhat, valamint küldhet közvetlenül az Oktatási Hivatal szakrendszerétől, ezzel biztosítva a hitelfelvevő tanulmányi adatainak megfelelőségét.
A Diákhitel Központ Zrt. számlavezető rendszerét módosítani kell, hogy a korábbi hallgatói adategyeztetési folyamatok kiváltásra, módosításra kerülhessenek az új adatkapcsolat bevezetésével. A hallgatói hitelszerződésekre vonatkozó adatokat a számlavezető rendszernek át kell adni egy új interfész modul felé. A visszaérkező adatokat az új interfész modul fogadja már, a feldolgozását követően továbbítja a számlavezető rendszerek számára tárolásra és további ügyintézésre. A módosítás a hiteligénylési adatlap adattartalmát, PEK CD beolvasást, adatok eltárolását is érinti, tekintettel arra, hogy új adatmezők kerülnek bevezetésre.
A változások elsősorban a folyósítási szakban levő vagy oda visszatérő szerződéseket érintik majd. Mind a belföldi, mind a külföldi intézményben tanulmányokat folytató hitelfelvevők esetén lesz változás.
Jelenleg a Diákhitel1 és Diákhitel2 hiteltermékek esetében a folyósítás időpontja pontos dátumhoz/dátumokhoz kötött. Az egyösszegű és a több összegben történő folyósítások előre definiált időpontokban (okt. 15., nov. 15., dec. 15., jan. 15., márc. 15., ápr. 15., máj. 15., jún. 15.) történnek meg. A fejlesztés célja, hogy a folyósítás ne a jelenleg beégetett napokon történjen meg, hanem legyen lehetőség bármely banki napra indítani. A folyósítás továbbra is tanulmányi félévekre értendő (pl. július-augusztus-ban nincs folyósítás).
A részletes leírásokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 30800000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Számlavezető rendszer módosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11
A teljesítés helye: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Diákhitel Központ Zrt. számlavezető rendszerének meglévő funkcióit szükséges módosítani, valamint új funkciók kialakítása szükséges törvényi megfelelőség és üzleti igények alapján. A műszaki leírás az alábbi fejlesztéseket követelményeit tartalmazzák:
A BISZ Zrt. publikálta a 2019. december 1-jétől éles üzembe lépő új szabvány szerint működő Központi Hitelinformációs Rendszer dokumentációját. A Diákhitel Központ Zrt. számlavezető rendszereiben a KHR lakossági alrendszer hitelszerződés nyilvántartásának részére történő adatszolgáltatás működik – az új szabvány ezen nyilvántartások részére történő adatszolgáltatásokat érintő változásait szükséges megvalósítani.
A szabvány új verziója a korábbihoz képest nem tartalmaz új csomagtípusokat, és a hitelszerződés nyilvántartások vonatkozásában új, karbantartás célú tranzakciótípusok (továbbiakban üzenetek) sem kerülnek bevezetésre. Ugyanakkor a nyilvántartott adatok változtatásával a hitelszerződés nyilvántartások részére történő adatszolgáltatáshoz a korábbiakban definiált üzenetek szerkezete, adattartalma megváltozik.
A nyilvántartott adatok körének változása a Diákhitel Központ Zrt. számlavezető rendszerében létrehozható üzenettípusokat is érinti, tehát a fejlesztés keretében módosítandó a lakossági nyilvántartás részére történő karbantartás üzenetkészítő programok, valamint az üzenetkészítés eredményének előzetes ellenőrzését szolgáló jelentés előtti ellenőrző listakészítő funkció is.
A havi lakossági tőkeegyenleg jelentés tekintetében ugyan a kötelező adattartalom nem módosul, ugyanakkor az üzenetsémát módosítani kell, amely azt eredményezi, hogy a batch üzenetkészítésben is lesznek átvezetendő módosítások.
Az Oktatási Hivatal által üzemeltett FIR adatbázis és a Diákhitel Központ Zrt. között közvetlen adatkapcsolat kialakítása a hallgatói hitelek tanulmányi adategyeztetésére vonatkozólag. Jogszabályi felhatalmazás alapján 2019. augusztus 1.-től a Diákhitel Központ Zrt. személyes és tanulmányi adatokat fogadhat, valamint küldhet közvetlenül az Oktatási Hivatal szakrendszerétől, ezzel biztosítva a hitelfelvevő tanulmányi adatainak megfelelőségét.
A Diákhitel Központ Zrt. számlavezető rendszerét módosítani kell, hogy a korábbi hallgatói adategyeztetési folyamatok kiváltásra, módosításra kerülhessenek az új adatkapcsolat bevezetésével. A hallgatói hitelszerződésekre vonatkozó adatokat a számlavezető rendszernek át kell adni egy új interfész modul felé. A visszaérkező adatokat az új interfész modul fogadja már, a feldolgozását követően továbbítja a számlavezető rendszerek számára tárolásra és további ügyintézésre. A módosítás a hiteligénylési adatlap adattartalmát, PEK CD beolvasást, adatok eltárolását is érinti, tekintettel arra, hogy új adatmezők kerülnek bevezetésre.
A változások elsősorban a folyósítási szakban levő vagy oda visszatérő szerződéseket érintik majd. Mind a belföldi, mind a külföldi intézményben tanulmányokat folytató hitelfelvevők esetén lesz változás.
Jelenleg a Diákhitel1 és Diákhitel2 hiteltermékek esetében a folyósítás időpontja pontos dátumhoz/dátumokhoz kötött. Az egyösszegű és a több összegben történő folyósítások előre definiált időpontokban (okt. 15., nov. 15., dec. 15., jan. 15., márc. 15., ápr. 15., máj. 15., jún. 15.) történnek meg. A fejlesztés célja, hogy a folyósítás ne a jelenleg beégetett napokon történjen meg, hanem legyen lehetőség bármely banki napra indítani. A folyósítás továbbra is tanulmányi félévekre értendő (pl. július-augusztus-ban nincs folyósítás).
A részletes leírásokat a műszaki dokumentáció tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb árelve alapján értékeli.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
  Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
  Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Számlavezető rendszer módosítása
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:
2020/02/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Online Üzleti Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vályog Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 1032
Ország: Magyarország
E-mail: jozsef.madarasz@online.hu
Telefon: +36 14370700
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11762762241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30800000
A szerződés/rész végleges összértéke: 30800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges