Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:5075/2020
CPV Kód:72262000-9
Ajánlatkérő:Igazságügyi Minisztérium
Teljesítés helye:Az Ajánlatkérő székhelye és/vagy telephelyei.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Igazságügyi Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99012805
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kalmár Csaba
Telefon: +36 17956428
E-mail: csaba.kalmar@im.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Poszeidon/EKEIDR általános interface fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR001644522019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: A szerződés tárgya: Immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés - az Igazságügyi Minisztérium iratkezelő- és iktatórendszer (Poszeidon) kapcsolatának fejlesztéséhez szükséges feladatok elvégzése a Jogi Segítségnyújtást támogató szakrendszer és a Jogakadémia Szakrendszer tekintetében.
A Poszeidon/EKEIDR általános interface kódjának módosítása a Jogi Segítségnyújtást támogató szakrendszerhez, továbbá a Jogakadémia szakrendszerhez történő csatlakoztatás céljából, az ágazatilag specifikus szakrendszeri adatátadási és adatfogadási szabályokhoz és igényekhez igazított módon. A fejlesztés az Igazságügyi Minisztériumot (továbbiakban: IM) érintő két eddig papír-alapon végzett szakmai tevékenység folyamatainak elektronizálását tűzte ki célul, melyek a következők:
- A jogi segítségnyújtásban résztvevő jogi segítői névjegyzékének karbantartását, mely alapvetően olyan lépésekre épül, mint szerződéskötés, módosítás, megszüntetés és hiánypótlás.
- Az IM által működtetett az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája oktatási, képzési, továbbképzési tevékenységét támogató képzésszervezési rendszer, melynél nyolc eljárás kerül bevonásra a mostani fejlesztés során.
Az így megvalósuló fejlesztések egyik célja – az IM által kitűzött szakmai feladatok mellett – a bürokráciacsökkentés, mely magába foglalja az egyszerűsített adminisztrációt, az átlátható és elektronikusan nyomon követhető folyamatok számának növelését. A fejlesztés célja a papír alapú ügyintézés visszaszorítása mellett a párhuzamos munkavégzés csökkentése. A fejlesztést követően várt eredmény, hogy az érintett szakrendszeri folyamatok esetén nem lesz szükség a Jogi Szakrendszerből és a Jogakadémia szakrendszerből átlépni a Poszeidon/EKEIDR rendszerbe, újabb autentikációs eljáráson átesve elvégezni az iktatást, aláírást, expediálást, majd visszalépni a szakrendszerbe, felvezetni az iktatószámokat és rögzíteni a folyamat státuszát, mert ezt a fejlesztés következtében az érintett rendszerek a Poszeidon általános interface segítségével automatikusan elvégzik. Csökken az ügyintézési idő, a hibalehetőség, az ügyintézői munkateher és javul az adatbázisok adatállománya. A fejlesztés további célja a Poszeidon/EKEIDR adatbázis-szerkezetének (kódjának) módosítása oly módon, hogy az IM érintett szakrendszerei adattörzseinek duplikációja csökkenjen. A szakrendszerben használt azon adatmezők és táblák, melyek a partnertörzs kapcsolattartásához fűződnek, részben átkerülnek a Poszeidon/EKEIDR-be, így az adatbázisok karbantartása jelentősen leegyszerűsödik, csökken a redundancia.
Elvárt eredménytermékek:
- Poszeidon/EKEIDR általános interface fejlesztése, új verzió kiadása.
- A fejlesztés során keletkezett új kódkiegészítések szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 17. §-a szerinti valamennyi felhasználási módra (ide értve az átdolgozás, elektronikus adathordozóra másolás, terjesztés és az egységes engedélyezés jogát is) kiterjedő területi korlátozás nélküli, a mű teljes védelmi idejére szóló korlátlan felhasználási jogainak átengedése.
- Az elkészült fejlesztés felhasználói dokumentációjának átadása.
További részletek a műszaki leírásban.
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 3370000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Poszeidon/EKEIDR általános interface fejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU
A teljesítés helye: Az Ajánlatkérő székhelye és/vagy telephelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerződés tárgya: Immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés - az Igazságügyi Minisztérium iratkezelő- és iktatórendszer (Poszeidon) kapcsolatának fejlesztéséhez szükséges feladatok elvégzése a Jogi Segítségnyújtást támogató szakrendszer és a Jogakadémia Szakrendszer tekintetében.
A Poszeidon/EKEIDR általános interface kódjának módosítása a Jogi Segítségnyújtást támogató szakrendszerhez, továbbá a Jogakadémia szakrendszerhez történő csatlakoztatás céljából, az ágazatilag specifikus szakrendszeri adatátadási és adatfogadási szabályokhoz és igényekhez igazított módon. A fejlesztés az Igazságügyi Minisztériumot (továbbiakban: IM) érintő két eddig papír-alapon végzett szakmai tevékenység folyamatainak elektronizálását tűzte ki célul, melyek a következők:
- A jogi segítségnyújtásban résztvevő jogi segítői névjegyzékének karbantartását, mely alapvetően olyan lépésekre épül, mint szerződéskötés, módosítás, megszüntetés és hiánypótlás.
- Az IM által működtetett az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája oktatási, képzési, továbbképzési tevékenységét támogató képzésszervezési rendszer, melynél nyolc eljárás kerül bevonásra a mostani fejlesztés során.
Az így megvalósuló fejlesztések egyik célja – az IM által kitűzött szakmai feladatok mellett – a bürokráciacsökkentés, mely magába foglalja az egyszerűsített adminisztrációt, az átlátható és elektronikusan nyomon követhető folyamatok számának növelését. A fejlesztés célja a papír alapú ügyintézés visszaszorítása mellett a párhuzamos munkavégzés csökkentése. A fejlesztést követően várt eredmény, hogy az érintett szakrendszeri folyamatok esetén nem lesz szükség a Jogi Szakrendszerből és a Jogakadémia szakrendszerből átlépni a Poszeidon/EKEIDR rendszerbe, újabb autentikációs eljáráson átesve elvégezni az iktatást, aláírást, expediálást, majd visszalépni a szakrendszerbe, felvezetni az iktatószámokat és rögzíteni a folyamat státuszát, mert ezt a fejlesztés következtében az érintett rendszerek a Poszeidon általános interfce segítségével automatikusan elvégzik. Csökken az ügyintézési idő, a hibalehetőség, az ügyintézői munkateher és javul az adatbázisok adatállománya. A fejlesztés további célja a Poszeidon/EKEIDR adatbázis-szerkezetének (kódjának) módosítása oly módon, hogy az IM érintett szakrendszerei adattörzseinek duplikációja csökkenjen. A szakrendszerben használt azon adatmezők és táblák, melyek a partnertörzs kapcsolattartásához fűződnek, részben átkerülnek a Poszeidon/EKEIDR-be, így az adatbázisok karbantartása jelentősen leegyszerűsödik, csökken a redundancia.
Elvárt eredménytermékek:
- Poszeidon/EKEIDR általános interface fejlesztése, új verzió kiadása.
- A fejlesztés során keletkezett új kódkiegészítések szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 17. §-a szerinti valamennyi felhasználási módra (ide értve az átdolgozás, elektronikus adathordozóra másolás, terjesztés és az egységes engedélyezés jogát is) kiterjedő területi korlátozás nélküli, a mű teljes védelmi idejére szóló korlátlan felhasználási jogainak átengedése.
- Az elkészült fejlesztés felhasználói dokumentációjának átadása.
További részletek a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.2.2-VEKOP-18-2019-00009
II.2.8) További információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
  Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
  Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Poszeidon/EKEIDR általános interface fejlesztés - vállalkozási szerződés
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79286541
Postai cím: Budafoki Út 59.
Város: Budapest
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: bencze.gyorgy@sdadms.hu
Telefon: +36 13810736
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24167789243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3370000
A szerződés/rész végleges összértéke: 3370000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges