Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/153
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.08.07.
Iktatószám: 14308/2020
CPV Kód: 30213100-6
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Teljesítés helye: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.08.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61445433
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kittka Dalma
Telefon: +36 13271656
E-mail: KittkaD@budapest.hu
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000685452020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000685452020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
2 darab ultrabook beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000685452020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30213100-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő részére 2 db új, gyári csomagolású, azonos gyártmányú és típusú ultrabook szállítása tartozékokkal a műszaki leírás és a szerződéstervezet szerint. Ajánlatkérő ultrabook alatt olyan notebookot ért, amely Intel processzorral működik, a vastagsága max. 21 mm, súlya max. 1350 gramm, az akkumulátora pedig minimum 50 Whr kapacitással rendelkezik. Ajánlatkérő tartozékok alatt a következőket érti: dokkoló vagy port replikátor, hordtáska.
Főbb műszaki paraméterek:
Intel Core i7-8565U processzor,
minimum 16GB memória,
minimum 512GB M.2 NVMe SSD,
maximum 14” tükröződésmentes IPS érintő kijelző minimum natív FHD (1920x1080) felbontással,
beépített minimum 720p webkamera,
minimum 50 Whr akkumulátor, minimum 18 órás üzemidő MobileMark 2014 szerint Rapid Charge funkcióval,
minimum 45W AC adapter,
Windows 10 Pro HU 64-bit OEM licenc,
súly (csomagolás, tápegység és tartozékok nélkül): max. 1350 gramm (értékelési szempont).
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés célja azonos gyártmányú és típusú eszközök beszerzése, így nem indokolt a részajánlattétel lehetőségének biztosítása.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
2 darab ultrabook beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30237270-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
1052 Budapest, Városház u. 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő részére 2 db új, gyári csomagolású, azonos gyártmányú és típusú ultrabook szállítása tartozékokkal a műszaki leírás és a szerződéstervezet szerint. Ajánlatkérő ultrabook alatt olyan notebookot ért, amely Intel processzorral működik, a vastagsága max. 21 mm, súlya max. 1350 gramm, az akkumulátora pedig minimum 50 Whr kapacitással rendelkezik. Ajánlatkérő tartozékok alatt a következőket érti: dokkoló vagy port replikátor, hordtáska.
Főbb műszaki paraméterek:
Intel Core i7-8565U processzor,
minimum 16GB memória,
minimum 512GB M.2 NVMe SSD,
maximum 14” tükröződésmentes IPS érintő kijelző minimum natív FHD (1920x1080) felbontással,
beépített minimum 720p webkamera,
minimum 50 Whr akkumulátor, minimum 18 órás üzemidő MobileMark 2014 szerint Rapid Charge funkcióval,
minimum 45W AC adapter,
Windows 10 Pro HU 64-bit OEM licenc,
súly (csomagolás, tápegység és tartozékok nélkül): max. 1350 gramm (értékelési szempont).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Teljesítési határidő (naptári nap, max. 49 naptári nap) 20
2 3. 1 darab ultrabook súlya csomagolás, tápegység és tartozékok nélkül (gramm, max. 1350 gramm)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesen nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 49
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1. A II.2.7. pontban rögzített szerződéses időtartam a 2. értékelési szempont szerinti ajánlati elem érvényesen
megajánlható maximuma. 2. A II.2.5. pontban Ajánlatkérő tartozékok alatt a következőket érti: dokkoló vagy port replikátor, hordtáska. 3. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Kocsis István, lajstromszám: 00998.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet (személyt) vagy alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése nyomán az ajánlattevőnek ajánlatában EKR űrlap formátumban nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján tett nyilatkozatával kell igazolnia. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum jelen eljárásban az igazolás során nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése nyomán az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet és alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Ajánlattevőnek az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzésről. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az EKR-ben ajánlatot tevő gazdasági szereplő nyújtja be, de külön-külön kell közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban és a szükséges igazolásokat
is külön-külön kell csatolniuk. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) és a Kbt. 114/A. §-ra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. §-a alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. §-a alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek – a szerződés teljesítésére való műszaki, illetve szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia:
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat ajánlattevő az ajánlatában nyújtsa be.
M/1.
Ajánlattevőnek/az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzés tárgya szerinti (ultrabook szállítása) szerződésszerűen teljesített legjelentősebb szállításait. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a szerint az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést vagy ajánlattevő/az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
- teljesítés idejét (kezdő- és végdátum év, hó, nap bontásban);
- szállítás tárgyát és mennyiségét oly módon, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen;
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét, az információt adó nevét és elérhetőségét;
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pont pontja alapján három év teljesítései alatt az Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket érti. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), (9), (11)-(12), a Kbt. 69. § (11a), 114/A. § (1), (3) és (4) bekezdésekre, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ra. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági
követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az
alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést. Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők - 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerinti - szerződés
teljesítésére vonatkozó műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Korm. rendelet 28. § (3) bekezdéséhez
képest szigorúbban határozta meg, így a minősített ajánlattevőknek külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított három évben összesen legalább egy darab ultrabook adásvételére (szállítására) vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Ajánlatkérő ultrabook alatt olyan notebookot ért, amely Intel processzorral működik, a vastagsága max. 21 mm, súlya max. 1350 g, az akkumulátora pedig minimum 50 Whr kapacitással rendelkezik.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a le nem szállított eszköz(ök) nettó vételárának 1%-a, maximum 5%-a. Hibás teljesítési kötbér: mértéke minden hibás teljesítéssel érintett munkanap után a hibás teljesítéssel érintett eszközök(ök) nettó vételárának 1 %-a, maximum 10%-a. Meghiúsulási kötbér: mértéke a teljes nettó vételár 25%-a. A meghiúsulási kötbér összegébe a meghiúsulásig terjedő időre fizetendő késedelmi és/vagy hibás teljesítési kötbér összege beszámít. Jótállás: 3 év. Részletesen a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A közbeszerzés saját forrásból valósul meg, amely Ajánlatkérő rendelkezésére áll. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések
pénzneme a magyar forint. A szerződés teljesítésének elszámolása a Kbt. 135. §-ában foglaltak figyelembevételével történik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésére és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésére. Nyertes ajánlattevő egy darab számla benyújtására jogosult az Ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolás átvételét követően. Ajánlatkérő a számla ellenértékét a számla kiállításától számított 30 naptári napon belül fizeti meg. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. §, illetve a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben foglaltak alkalmazandók. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben az I.3. pontban rögzített elérhetőségen.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR rendelet 15. § alapján az elektronikusan beérkezett ajánlatok bontását az EKR végzi az ajánlattételi határidőt követően kettő órával később. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve elérhetővé teszi valamennyi ajánlattevő számára. Üzemzavar esetén Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 16. §-ára.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
A Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. szám; 2020. március 25., az abban foglalt fordított arányosságot alkalmazva. Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő az eljárást Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bekezdése második mondatában foglaltakra.
2. A közbeszerzési dokumentumok elérése és ennek tényét igazoló regisztráció megtörténte az eljárásban való részvétel feltétele. Regisztráció nélküli hozzáférés esetén Ajánlatkérő az eljárás során (adott esetben) nyújtott tájékoztatások megküldéséért felelősséget vállalni nem tud.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
4. Az ajánlatot a jogszabályokban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottaknak megfelelően kell benyújtani. A nyilatkozatok EKR-n való benyújtásának elektronikus formájáról a Kbt. 41/A. § rendelkezik.
5. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) alapján tartalmaznia kell a felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) szerinti tartalommal, űrlap formátumban.
6. Az ajánlat részeként a közbeszerzési dokumentumok szerinti részletező ártáblázat csatolandó a felolvasólapon megajánlott Összesen nettó ajánlati ár tekintetében. A részletező ártáblázatban feltüntetett Összesen nettó ajánlati árnak egyeznie kell a felolvasólapon rögzített Összesen nettó ajánlati árral.
7. Az ajánlathoz csatolandó a szállítandó eszköz leírása, mely a Kbt. 3. § 37. pontja alapján szakmai ajánlatnak minősül.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell űrlap formátumban a Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatot.
9. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (7) és a 66. § (6) szerint űrlap formátumban, melyek nemleges válasz esetén is csatolandóak.
10. Ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
- az ajánlatot aláíró és/vagy az ajánlatban bármely nyilatkozatot tevő, meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló stb. cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § szerinti aláírás-mintáját, amennyiben a letelepedés helye szerinti jogrendszer ezeket nem ismeri, úgy ezekkel egyenértékű dokumentumokat,
- a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nemszereplő kötelezettségvállaló(k)/nyilatkozattevők esetében a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás példányát.
9. Értékelési szempontok részletesen: 1. Összesen nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 60; 2. Teljesítési határidő (naptári nap), súlyszám: 20. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő 7 naptári napban határozza meg az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, 7 naptári napra és ennél még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos pontszámot ad. Ajánlatkérő 49 naptári napban határozza meg az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintjét, amelynél az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb. 3. 1 darab ultrabook súlya csomagolás, tápegység és tartozékok nélkül (gramm), súlyszám: 20. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő 1000 grammban határozza meg az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, 1000 grammra és ennél még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos pontszámot ad. Ajánlatkérő 1350 grammban határozza meg az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintjét, amelynél az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb. Valamennyi értékelési szempont esetén fordított arányosítás, értékelési szempontonként adható pontszám: 0 - 10, ahol 0 a legrosszabb, 10 a legjobb. Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
11. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 132. § (1) bekezdés alapján a környezetvédelmi szempontok alkalmazását várja el a következők szerint. Nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell érvényes környezetközpontú irányítási rendszerre vonatkozó ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal, vagy a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. §-a szerint azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a megtett intézkedések egyéb bizonyítékával, amely dokumentum eredeti példányát szerződéskötéskor be kell mutatnia. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
13. Közös ajánlattevőknek csatolniuk kell a közös teljesítésre vonatkozó megállapodást (közös ajánlattételi megállapodás) a Kbt. 35. §-ában és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
14. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt. 47.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint.
15. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
16. Követelmények részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
17. Ajánlatkérő a Kbt. 41/B. § alapján az ajánlatban csatolmányként benyújtott dokumentumok tekintetében .pdf kiterjesztésű formátumot ír elő, ettől eltérni csak abban az esetben lehet, ahol Ajánlatkérő azt kifejezetten előírta.
18. A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., az EKR rendelet és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek, valamint a Ptk. az irányadók.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/08/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges