Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/208
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.10.27.
Iktatószám: 19129/2020
CPV Kód: 30213200-7
Ajánlatkérő: Szekszárdi Tankerületi Központ
Teljesítés helye: Magyarország, Szekszárd: - Szekszárdi Baka István Általános Iskola (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 89.) - Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (7030 Paks, Ifjúság útja 2.) - Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola (7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 6.) - Szekszárdi Garay János Gimnázium (7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.11.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szekszárdi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64582957
Postai cím: Arany János Utca 23-25.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gerzsei Péter
Telefon: +36 174795222
E-mail: peter.gerzsei@kk.gov.hu
Fax: +36 74795222
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/szekszard
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001059232020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001059232020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
EFOP-3.2.3-17-2017-00040 tabletek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001059232020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30213200-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
130 darab tablet PC számítógép beszerzése
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az eljárásban egy terméktípusból kerülnek beszerzésre azonos specifikációval rendelkező termékek, így ajánlatkérő a magasabb mennyiségi megrendelések után járó esetleges kedvezményt is szem előtt tartva költséghatékonysági szempontok miatt is mellőzi a részajánlattételi lehetőség biztosítását.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
EFOP-3.2.3-17-2017-00040 tabletek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30213200-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Magyarország, Szekszárd:
- Szekszárdi Baka István Általános Iskola (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 89.)
- Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (7030 Paks, Ifjúság útja 2.)
- Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola (7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 6.)
- Szekszárdi Garay János Gimnázium (7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
130 db tablet PC beszerzése a műszaki leírásban körülírt specifikáció szerint:
Kijelző mérete: minimum 10”, maximum 11”
Kijelző felbontása: legalább 1920x1200, legalább 330 nits, tollal használható 10 pontos multitouch érintőképernyő
Processzor: MediaTek Helio P22T, vagy azzal egyenértékű, legalább 8 magos processzor
Tárhely: legalább 128 GB
RAM: legalább 4 GB
Bővíthetőség: MicroSD kártya (legalább 256 GB MicroSD támogatás)
Hálózat: Legalább Bluetooth 5.0, GPS, legalább 802.11 a/b/g/n/ac 1x1 2.4 Ghz/5 Ghz dual Bands WLAN
Operációs rendszer: Android Pie
Kamera: előlapi legalább 5.0. MP, hátlapi legalább 8.0. MP
Audio: legalább kétoldali hangszóró, 3.5mm audio/mikrofon jack
Mobil adat: legalább 4G LTE
Akkumulátor: beépített, legalább 5000mAh
Portok: 1 db USB Type-C, OTG
Szín: szürke , fehér, vagy fekete
Méretek: 244.2mm x 153.3mm x 8.15mm, melytől -/+ 10%-ban való eltérés megengedett abban az esetben, ha a kijelzőméretként megadott követelmény teljesül
Súly: 460,00g, melytől -/+ 10%-ban való eltérés megengedett
Töltő adapter: legalább 5V/2A (USB Type-C)
Lokalizáció: magyar
Garancia/folyamatos szerviz: 3 év helyszíni garancia
A további információkat, a részletes és teljes műszaki paraméterek meghatározását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az előírt 36 hónapon felüli többletjótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 12 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 95
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 20
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.3-17-2017-00040
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban megadott időtartam a teljesítési határidőt jelöli, melynek kezdőnapja a szerződés hatálybalépésének napja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akire nézve a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában a a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját, az alábbiak szerint:
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt.
Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Az ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okokról szóló nyilatkozatokat jelen eljárás vonatkozásában szükséges az ajánlattevőnek megtennie. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a felhívás jelen pontjában szereplő alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizárólag nyilatkozatot köteles benyújtani annak vonatkozásában, hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek (ezen nyilatkozatban az M.1. alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni).
Az Ajánlattevő (vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat, legkésőbb az ajánlatok bírálata során, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívására köteles majd benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
M.1. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése, amelyet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a szerinti igazolással vagy nyilatkozattal lehet igazolni.
A referenciaigazolásnak vagy nyilatkozatnak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdése szerint az alábbiakat kell
tartalmaznia:
• a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év, hó, nap),
• a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét,
•a szerződés tárgyát (melyből az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható),
• a szállítás mennyiségét,
• nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A közbeszerzés tárgya szerinti referenciák ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 23. §-ában meghatározottak alapján kell benyújtani.
Az előírt dokumentumokat, nyilatkozatokat olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, melyekből egyértelműen megállapítható az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés.
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra az Ajánlattevő részéről, úgy Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő csatolja a dokumentumok magyar nyelvű fordítását is. Az Ajánlatkérő ez esetben a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet/személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a Kbt. 65.§ (7)-(9) bekezdésben foglaltaknak alkalmazása mellett. Azokban az esetekben, amelyekben a Kbt. 69. § (12) bekezdésében meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a fenti pontokban foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szerződésszerűen teljesített referenciákkal:
- 100 db tablet pc szállítását tartalmazó referenciával (vagy referenciákkal) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három éven belül.
Ajánlattevő a referenciakövetelménynek való megfelelést több szerződéssel is igazolhatja.
A 321/2015. Korm.rendelet 21.§ (1a) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az M.1. pont szerinti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés). Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdéseiben foglaltakra.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Leszállításhoz és üzembe helyezéshez kapcsolódó késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke 1 %. A késedelmi kötbér maximális mértéke: 20 napra számított tétel, vagyis a Megrendelő a késedelmi kötbér összegét maximum 20 nap késedelemig érvényesíti. A nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően késedelem esetére minden késedelmes naptári nap után, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig késedelmi kötbért köteles fizetni, mely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes. A késedelmi kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított, teljes nettó vételár.
Meghiúsulási kötbér: alapja és mértéke a teljes nettó vételár 25 %-a. A meghiúsulási kötbér részletes szabályait a szerződéstervet tartalmazza. Jótállás: Értékelési részszempont. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
Jótállási biztosíték: Nyertes ajánlattevő a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként köteles összesen a nettó vételár 5 %- ának megfelelő összegű jótállási biztosítékot nyújtani az ajánlatkérőnek. A Kbt. 134. § (6) bekezdésének b) pontja alapján a jótállási biztosíték teljesíthető az Eladó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Vevő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A jótállási biztosítékot legkésőbb a teljesítés időpontjában, azaz a szerződésben rögzített teljesítési határidőig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a teljesítésigazolás kiadásának és a végszámla befogadásának a feltétele, elmaradása az Eladó jogosulti késedelme. A jótállási biztosítéknak a jótállási idő utolsó napjáig érvényesnek és lehívhatónak kell lennie, illetőleg rendelkezésre kell állnia.
Részletes feltételeket tartalmaz a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlattevő a végszámla benyújtására a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás és üzembe helyezés lezárását követően jogosult, az ajánlatkérő által kibocsátott teljesítésigazolás alapján.
Nyertes ajánlattevő a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás és az üzembe helyezés lezárását követően, Ajánlatkérő által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámlát kiállítani.
A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az irányadó. Az Ajánlatkérő fizetési kötelezettségét igazolt teljesítés esetén – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésével összhangban a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított – számla kézhezvételének napját követő harminc (30) napon belül átutalással teljesíti a nyertes ajánlattevő bankszámlájára.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). Ajánlatkérő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben foglaltakat megfelelően alkalmazza. A számla benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a nyertes ajánlattevő figyelmét a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben foglaltakra.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A nyertes ajánlattevő(k) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény és nem megengedett.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés finanszírozása az Európai Unió és a Magyar Állami Költségvetés forrásából nyújtott
támogatásából történik az alábbi projektektből:
EFOP-3.2.3-17-2017-00040
A támogatás intenzitása 100,000000%
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/11/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/11/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: A bontási eljárás az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. §-ben és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-ben meghatározottak szerint történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. További részletek a KD-ban.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás; többletjótállás: egyenes arányosítás. Részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére (ajánlati nyilatkozat).
3. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg az M.1. alkalmassági követelmény vonatkozásában.
4. Az Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját és a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
5. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: dr. Horváth Helena Zsuzsanna (00461)
6. Nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. rendelkezései irányadók.
7. Az ajánlatban csatolni kell a szállítandó eszközök a közbeszerzési dokumentációban leírt szakmai specifikációnak való megfelelőséget bemutató részletes leírását, melyekből egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a megajánlott eszköz gyártmányának, típusának, és annak, hogy megfelel-e a műszaki specifikációban meghatározott követelményeknek.
8. Az Ajánlati Felhívás és a jelen Ajánlati Felhívást Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumok (a továbbiakban: Dokumentáció) együttesen tartalmazzák az eljárással kapcsolatos feltételeket. A két dokumentum közötti ellentmondás esetén az Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérés keretében köteles Ajánlattevőtől információt kérni a releváns rendelkezésről.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/10/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges