Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/220
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.11.12.
Iktatószám:20856/2020
CPV Kód:50340000-0
Ajánlatkérő:Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:• Corvin Mozi: 1082 Budapest Corvin köz 1. • Művész Mozi: 1066 Budapest Teréz krt. 30. • Puskin Mozi: 1053 Budapest Kossuth L. u.18. • Toldi Mozi: 1054 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. • Tabán Mozi: 1016 Budapest Krisztina krt. 87. • Kinocafe mozi: 1137 Budapest, Szent István krt. 16.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.11.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20821625
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 36-38. félemelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedűs László
Telefon: +36 12245600
E-mail: hegedus.laszlo@bpfilm.hu
Fax: +36 14595059
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bpfilm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.bpfilm.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001158672020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001158672020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
„Digitális Cinema eszközök karbantartása”
Hivatkozási szám: EKR001158672020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50340000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Digital Cinema berendezések és vetítési rendszerek éves karbantartási és helyszíni hibajavítási feladatainak ellátása.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A szolgáltatás jellege alapján a részekre bontás sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem indokolt. Az ellátandó feladatok valamennyi helyszínen azonosak, a munkaszervezési, és a létszám-gazdálkodási feladatok optimalizálása azt kívánja, hogy a beszerzési igény egy szerződés keretében kerüljön kielégítésre.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Digitális Cinema eszközök karbantartása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50340000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: • Corvin Mozi: 1082 Budapest Corvin köz 1.
• Művész Mozi: 1066 Budapest Teréz krt. 30.
• Puskin Mozi: 1053 Budapest Kossuth L. u.18.
• Toldi Mozi: 1054 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.
• Tabán Mozi: 1016 Budapest Krisztina krt. 87.
• Kinocafe mozi: 1137 Budapest, Szent István krt. 16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő által üzemeltette mozikban használt Digital Cinema berendezések és vetítési rendszerek éves karbantartása és helyszíni hibajavítási feladatainak ellátása.
Telephelyek száma: 6 db,
Mozi termek száma: 20 db
Corvin Mozi (6 terem), Művész Mozi (5 terem) Puskin Mozi (3 terem), Toldi Mozi (2 terem) Kino Mozi (2 terem) Tabán Mozi (2 terem)
Vetítőgépek, szerverek és kijátszóeszközök típusai:
• Christie CP4230 (1 db); Corvin Korda
• Christie CP2230 (2 db); Corvin Kabos; Puskin Metropolis
• Christie CP2220 (4 db); Corvin Karády, Jávor, Latabár; Művész Chaplin;
• Christie CP2215 (1 db); Tabán Kubrick;
• Christie CP2210 (9 db); Corvin Radványi; Toldi Nagy- és Kisterem; Puskin Amarcord, Körhinta; Művész Bunuel, Huszárik, Bódy, Tarkovszkij;
• Christie CP2208 (3 db); Tabán Fellini; Kino Nagy- és Kisterem
• Christie CP2000ZX (1 db); Kertmozi
• Dolby DSS200 (15 db);
• Dolby DSS220 (1 db); Corvin Korda;
• Doremi DCP2K4 ShowVault (4 db); Tabán Fellini; Művész Chaplin; Kino Nagy- és Kisterem
• Doremi IMS3000(1 db); Puskin Metropolis
• Dolby CAT745(2 db); Corvin Korda, Tabán Kubrick
• Dolby CAT862 (14 db)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 4. Az eseti javítások esetén a hibafelmérés megkezdése az értesítést követően (min. 4, max. 24 óra) 5
2 5. Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max 36 hónap)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1-3.) Részletezve a II. 2. 13. pontban / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ár szempont részletezve: Megnevezés/ Súlyszám:
1. Az éves karbantartási feladatok és az eseti javítások havi nettó átalánydíja (nettó HUF/hó) súlyszám: 70
2. Light Engine (képalkotó egység) cseréjének és az ezt követő teljes „set up” folyamatnak az óradíja (nettó HUF/óra) súlyszám: 10
3. Napi használaton kívüli vetítési rendszerek alkalmi karbantartása (nettó HUF/alkalom) súlyszám: 10

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában felsorolt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
A kizáró okok hiányára vonatkozó (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés) egyszerű nyilatkozat vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglaltakra.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónap során vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára (értve ez alatt a vizsgált időszakon belül bármilyen időtartamban élő, de azóta már megszűnt számlákat is) vonatkozó nyilatkozatát az alábbi tartalommal:
- a vezetett számla száma,
- számlanyitás dátuma,
- a számlán az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás.
(A vizsgált időszakon belül bármilyen időtartamban élő, de azóta már megszűnt számlák tekintetében ajánlatkérő a megszűnést követő bármilyen keltezésű pénzügyi nyilatkozatot elfogad, amennyiben annak tartama megfelelő.)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely számláján az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás fordult elő.
Sorba állítás: 2009. évi LXXXV. tv.2. § 25. pont.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint meghatározott formában benyújtott nyilatkozat vagy igazolás szerint, az alábbi tartalommal:
• a szerződést kötő másik fél megjelölése (név/cím/kapcsolattartó neve, elérhetősége)
• a teljesített szolgáltatás tárgya, mennyisége, a teljesített feladatok leírása (olyan részletezettséggel, amely alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható);
• a teljesítés idejét, (év/hónap/nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);
• a teljesítés helyét;
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszaszámított 3 éves időszakban (36 hónap) digitális vetítő berendezések és/vagy vetítési rendszerek karbantartására és/vagy javítására vonatkozó, legalább 1 db 12 hónap időtartamig teljesített szolgáltatási referenciával, amelyben a karbantartással és/vagy javítással érintett eszközök száma elérte, vagy meghaladta a 10 darabot.
A referencia több szerződéssel is teljesíthető.
(digitális vetítő berendezések és/vagy vetítési rendszerek karbantartása és/vagy javítása)
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: 50.000,-Ft/nap
Hibás teljesítési kötbér: 50.000 Ft/alkalom.
Meghiúsulási kötbér: 2.000.000,-Ft
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Pénznem: HUF
Előleg: -
Fizetés: havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig benyújtott számla alapján. A számla csak az adott hónapra vonatkozóan kiállított teljesítésigazolásnak az ajánlatkérő képviselője, illetve az általa meghatalmazott személy általi elfogadása, aláírása után nyújtható be és fizethető ki. A számla összegét ajánlatkérő 15 napon belül átutalja a nyertes ajánlattevő bankszámlájára a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint.
A számla késedelmes kiegyenlítése esetén ajánlatkérő a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni a nyertes ajánlattevőnek.
A szerződés teljesítése során a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésében foglaltak alkalmazandóak.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az irányadó
Az ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1) – (8) bekezdéseire.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/11/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/11/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Kbt. 68. § (1b) – (1c)
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1b) – (1c)
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Részletesen a VI. 3.9) pont tartalmazza.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Az ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § alapján biztosítja.
2) A Kbt. 114. § (11) bekezdésének alkalmazása: NEM.
3) A Kbt. 65. § (10) bekezdésének alkalmazása: NEM
4) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazása: NEM.
5) A Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésben foglaltak alkalmazása: IGEN
6) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdésére vonatkozóan. A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.
7) Nyertes ajánlattevő által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1) – (8) bekezdéseire.
8) Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban: a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].
9) Az P/1 és az M/1. alkalmassági minimumkövetelményt a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest (321/2015 Korm. r. 30. § (4) bek.) szigorúbban határozta meg az ajánlatkérő.
10.) Az ajánlatok értékelése:
1-3. értékelési részszempont:
Módszer: KH útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás.
Képlet: P = (Alegjobb / Avizsgált) × (Pmax − Pmin) + Pmin
4-5. értékelési részszempont
Képlet: P=(Avizsgált−Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb−Alegkedvezőtlenebb) *(Pmax−Pmin)+Pmin
11) FAKSZ: Dr. Kátay Tamás (lsz: 00256)
12) A részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, a nem szabályozott kérdések von.ban a 2015. évi CXLIII. tv. és vh.i rendeletei, ill. a Ptk. szerint kell eljárni.
13) Az ak. a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján létrehozott és a közbeszerzésekért felelős miniszter elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, az EKRr. 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. Az EKRr. 5. § (1) bekezdés alapján a fájl formátum, melyet használva az ajánlatokat be kell nyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum.
Az ak. és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos minden írásbeli kommunikáció az EKR-ben történik. A nem megfelelő formában érkező megkereséseket/nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlatkérő külön értesítés nélkül figyelmen kívül hagyja.
14) A nyertes ajánlattevővel a szerződést ajánlatkérő a Kbt. 131. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlati kötöttség 131. § (5) bekezdés szerinti időtartama (további 30 nap) alatt köti meg. A szerződés a Felek általi aláírás napját követő hónap első napján lép hatályba.
15) Ártartás: A szerződéses árak a szerződés megkötését követő 12 hónapban nem változhatnak. Ezt követően (legkorábban a szerződés megkötését követő 13. hónaptól) a Vállalkozó évente egy alkalommal jogosult ezen díjtételeken emelni, legfeljebb a KSH által közölt, előző évi fogyasztói árindex mértékéig.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges