Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/235
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.03.
Iktatószám: 22233/2020
CPV Kód: 30200000-1
Ajánlatkérő: Miskolci Egyetem
Teljesítés helye: 3515 Miskolc, Egyetemváros, a szerződésben meghatározott pontos helyszínre;3515 Miskolc, Egyetemváros, a szerződésben meghatározott pontos helyszínre;3515 Miskolc, Egyetemváros, a szerződésben meghatározott pontos helyszínre;3515 Miskolc, Egyetemváros, a szerződésben meghatározott pontos helyszínre
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.12.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolci Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97639172
Postai cím: Egyetemváros -
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3515
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Guba Zoltán
Telefon: +36 46565414
E-mail: kapcsolat@gubazoltan.hu
Fax: +36 46565424
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.uni-miskolc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001224852020/reszletek
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001224852020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001224852020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Informatikai eszközök beszerzése EFOP projektekben
Hivatkozási szám: EKR001224852020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az 1. részben 5 db új notebook, 5 db új monitor, 5 db új asztali PC, a 2. részben 5 db új notebook és 3 db új külső hdd, a 3. részben 2 db új Apple iPad 7 (2019), a 4. részben 3 db új külső hdd, 2 db új monitor, 1 db új vezeték nélküli billentyűzet és egér a műszaki leírásban meghatározott műszaki tartalomnak megfelelően.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § alapján rögzíti, hogy ahol a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányra való hivatkozás található, az a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, mert a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása körülírással nem biztosítható. Azonban az ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan terméket is szerepeltethet, amely a meghatározott követelménynek megfelel és azzal egyenértékű. Ajánlatkérő egyértelművé teszi, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést a 321/2015. Korm. rend. előírása miatt szerepelteti.
A CPU vonatkozásában az egyenértékűség vizsgálatára vonatkozó előírás a műszaki leírásban rögzítésre került.
Ajánlatkérő új terméknek azt tekinti, amelyet a gyártást követően nem használtak, azt bemutató, illetve próbaeszközként sem használták, illetve nem visszaállított termék.
Jótállás: 1-3 év a szerződés szerint.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
5 db notebook, 5 db monitor, 5 db asztali PC
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További tárgyak: 30213100-6
33195100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3515 Miskolc, Egyetemváros, a szerződésben meghatározott pontos helyszínre
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A műszaki leírásban meghatározott műszaki tartalomnak megfelelő:
5 db új asztali PC (SFF, brand gép, CPU Intel, legalább Core i5 9400 (2,9 GHz) vagy azzal egyenértékű, 8 GB DDR4, 250 GB SSD, billentyűzet és egér, Elől legalább 2x USB 3.1 Gen2 és 2x USB 3.1 Gen1 és 1x USB 3.1 Type-C Gen1 (15W állandó töltés), Gyári kivehető mosható porszűrő, OEM Microsoft Windows 10 Professional 64 bites magyar nyelvű operációs rendszer, Energy Star, további minimum műszaki paraméterek a műszaki leírásban), és
5 db új monitor (23-24” átmérő, 16:9 képarány, FULL HD 60Hz, max 6 ms válaszidő, további minimum műszaki paraméterek a műszaki leírásban) és
5 db új notebook (CPU: AMD Ryzen 5 PRO 3500U (4C 3.7GHz), vagy azzal egyenértékű. 16GB DDR4 2666MHz, 250 GB M.2 SSD, 14" FullHD, Magyar kiosztású billentyűzet, OEM Microsoft Windows 10 Pro 64-bit operációs rendszer, HD webkamera, Ujjlenyomat olvasó, 1 db HDMI, 1 db microSD kártyaolvasó, 1 db RJ-45 (Gigabit Ethernet), 1 db USB 3.1 Gen1, 2 db USB 3.1 Gen2, 2 db USB 3.1 Type-C Gen2, további minimum műszaki paraméterek a műszaki leírásban) beszerzése.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § alapján rögzíti, hogy ahol a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányra való hivatkozás található, az a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, mert a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása körülírással nem biztosítható. Azonban az ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan terméket is szerepeltethet, amely a meghatározott követelménynek megfelel és azzal egyenértékű. Ajánlatkérő egyértelművé teszi, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést a 321/2015. Korm. rend. előírása miatt szerepelteti.
A CPU vonatkozásában az egyenértékűség vizsgálatára vonatkozó előírás a műszaki leírásban rögzítésre került.
Ajánlatkérő új terméknek azt tekinti, amelyet a gyártást követően nem használtak, azt bemutató, illetve próbaeszközként sem használták.
Jótállás: 3 év a szerződés szerint
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.6.1-16-2016-00011
II.2.13) További információ
Támogatás intenzitása: 100,000000 %, utófinanszírozás.

II.2.1) Elnevezés:
5 db notebook és 3 db külső hdd
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30213100-6
További tárgyak: 30234000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3515 Miskolc, Egyetemváros, a szerződésben meghatározott pontos helyszínre
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A műszaki leírásban meghatározott műszaki tartalomnak megfelelő:
5 új notebook (CPU: AMD Ryzen 5 PRO 3500U (4C 3.7GHz), vagy azzal egyenértékű. 16GB DDR4 2666MHz, 250 GB M.2 SSD, 14" FullHD, Magyar kiosztású billentyűzet, OEM Microsoft Windows 10 Pro 64-bit operációs rendszer, HD webkamera, Ujjlenyomat olvasó, 1 db HDMI, 1 db microSD kártyaolvasó, 1 db RJ-45 (Gigabit Ethernet), 1 db USB 3.1 Gen1, 2 db USB 3.1 Gen2, 2 db USB 3.1 Type-C Gen2, további minimum műszaki paraméterek a műszaki leírásban) és
3 db új külső hdd (1 TB, USB 3.0, 16 MB cache, 5400 rpm további minimum műszaki paraméterek a műszaki leírásban) beszerzése.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § alapján rögzíti, hogy ahol a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányra való hivatkozás található, az a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, mert a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása körülírással nem biztosítható. Azonban az ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan terméket is szerepeltethet, amely a meghatározott követelménynek megfelel és azzal egyenértékű. Ajánlatkérő egyértelművé teszi, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést a 321/2015. Korm. rend. előírása miatt szerepelteti.
A CPU vonatkozásában az egyenértékűség vizsgálatára vonatkozó előírás a műszaki leírásban rögzítésre került.
Ajánlatkérő új terméknek azt tekinti, amelyet a gyártást követően nem használtak, azt bemutató, illetve próbaeszközként sem használták.
Jótállás: 3 év a notebookokra, 2 év a külső hdd-re a szerződés szerint
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 3.1.2-2016-00001
II.2.13) További információ
Támogatás intenzitása: 100,000000 %, utófinanszírozás.

II.2.1) Elnevezés:
2 db Ipad
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30213200-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3515 Miskolc, Egyetemváros, a szerződésben meghatározott pontos helyszínre
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A műszaki leírásban meghatározott műszaki tartalomnak megfelelő 2 db új Apple iPad 7 (2019) 10.2" 128GB Wifi + 4G (Cellular) beszerzése.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § alapján rögzíti, hogy ahol a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányra való hivatkozás található, az a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, mert a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása körülírással nem biztosítható. Azonban az ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan terméket is szerepeltethet, amely a meghatározott követelménynek megfelel és azzal egyenértékű. Ajánlatkérő egyértelművé teszi, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést a 321/2015. Korm. rend. előírása miatt szerepelteti.
Ajánlatkérő új terméknek azt tekinti, amelyet a gyártást követően nem használtak, azt bemutató, illetve próbaeszközként sem használták.
Jótállás: 1 év a szerződés szerint
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 3.1.2-2016-00001
II.2.13) További információ
Támogatás intenzitása: 100,000000 %, utófinanszírozás.

II.2.1) Elnevezés:
3 db külső hdd, 2 db monitor, 1 db billenty., egér
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30234000-8
További tárgyak: 30237410-6
30237460-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3515 Miskolc, Egyetemváros, a szerződésben meghatározott pontos helyszínre
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A műszaki leírásban meghatározott műszaki tartalomnak megfelelő:
3 db új külső hdd (1 TB, USB 3.0, 16 MB cache, 5400 rpm, további minimum műszaki paraméterek a műszaki leírásban), és
2 db új monitor (min. 27”, 1920 x 1080 felbontás, 16:9 képarány, állítható magasság, 5 ms válaszidő, további minimum műszaki paraméterek a műszaki leírásban), és
1 db új vezeték nélküli teljes kialakítású, slim, magyar nyelvű, 2,4 GHz billentyűzet numerikus paddal és optikai, 1000 dpi érzékenységű, 2,4 GHz vezeték nélküli egér beszerzése. A további minimum műszaki paraméterek a műszaki leírásban kerültek előírásra.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § alapján rögzíti, hogy ahol a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányra való hivatkozás található, az a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, mert a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása körülírással nem biztosítható. Azonban az ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan terméket is szerepeltethet, amely a meghatározott követelménynek megfelel és azzal egyenértékű. Ajánlatkérő egyértelművé teszi, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést a 321/2015. Korm. rend. előírása miatt szerepelteti.
Ajánlatkérő új terméknek azt tekinti, amelyet a gyártást követően nem használtak, azt bemutató, illetve próbaeszközként sem használták.
Jótállás: 2 év a külső hdd-re, 3 év a monitorra és 1 év a billentyűzetre és az egérre a szerződés szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A II.2.13) pont szerint
II.2.13) További információ
EFOP 3.6.2-16-2017-00007, EFOP 3.4.4-16-2017-00008, Támogatás intenzitása: 100,000000 %, utófinanszírozás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi részben: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott bármely kizáró ok fennáll, valamint akivel szemben bármely kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A megkövetelt igazolási mód valamennyi részben: AT a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hiányát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-ban foglaltak, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint köteles igazolni. Az AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmassága igazolására más szervezetet. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolás benyújtható (felhasználható) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Valamennyi részben: AK a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három év legjelentősebb asztali pc vagy notebook vagy monitor vagy külső hdd vagy tablet értékesítéséről (adásvételről) szóló ismertetést, vagy igazolást az adott részben. Az adott részben az ismertetésben, vagy igazolásban meg kell adni legalább az értékesítés tárgyát, valamint mennyiségét, a másik szerződő felet, a teljesítés idejének kezdő és befejező dátumát év/hónap/nap megjelölésével, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Valamennyi részben az alkalmassági követelménynek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, de a Kbt. 65. § (9) bekezdés szerint csak akkor, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
Irányadó a 321/2015. (X.30.) Kr. 23. §.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1. rész: Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db asztali PC vagy 1 db notebook vagy 1 db monitor a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő szállítására vonatkozó referenciával. AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
2. rész: Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db notebook a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő szállítására vonatkozó referenciával. AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
3. rész: Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db tablet a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő szállítására vonatkozó referenciával. AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
4. rész: Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db monitor vagy 1 db külső hdd a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő szállítására vonatkozó referenciával. AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ugyanaz a referencia több részben is felhasználható, ha a szállítás tárgya megfelel az ott előírt alkalmassági követelménynek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi részben:
1. A nyertes AT késedelmi és meghiúsulási kötbér vállalására köteles. A késedelmi kötbér mértéke naptári naponként a nettó vételár 2 %-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó vételár 24 %-a, amelynek elérése elállási, illetve rendkívüli felmondási jogot biztosít az ajánlatkérő (AK) részére. Amennyiben Szállító a szerződés teljesítését megtagadja, illetve a teljesítés a Szállítónak felróható okból ellehetetlenül, vagy meghiúsul, Szállító a nettó 25 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
A kötbérek a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint abban az esetben érvényesíthetőek, ha a Szállító olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. AK jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
2. A nyertes AT jótállás vállalására köteles a szerződés szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AT előleget nem kérhet, AT részszámlát nem nyújthat be, AK az ellenszolgáltatást egyösszegben, utólag fizeti meg. AK a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint igazolja a teljesítést. AT köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani és AK részére eljuttatni. A fizetési határidő a számla AK által igazolt kézhezvételét követő 30 nap. AK a kifizetést a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései alapján teljesíti, a Ptk. 6:155. §, a Kbt. 135. § (6) bek-re is figyelemmel. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme HUF. A 272/2014. Kr. irányadó.
A IV. részben AT köteles projektenként számlát kiállítani, tehát egy számlát a monitorok és a külső hdd-k, egy számlát a billentyűzet és egér ellenértékéről külön-külön.
Ajánlatkérő elektronikusan benyújtott számlákat elfogad.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § szerint. AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodószervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/12/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/12/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok a felolvasólapon szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. § (2) bekezdése irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: VI.3.9. További információk rovat 1. pont szerint.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. AK a közbeszerzési eljárást az 1. részben a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg, tekintettel arra, hogy változásbejelentést nyújtott be, amely elfogadásának hiányát olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő valószínűsíti, hogy az eljárás eredményhirdetési szakaszáig a döntés erről nem fog megszületni, így ajánlatkérő döntés hiányában is eredményessé nyilváníthatja az eljárást. Erre az esetre AK előírja és felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés hatálybalépésének feltétele az, hogy a változásbejelentés elfogadásra kerül legalább a nyertes ajánlat ellenértéke mértékéig.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkkal, és a Kbt. 66. § (2) bekezdésben előírt ajánlati nyilatkozatot. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. értelmében a felolvasólapot, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti ajánlati nyilatkozatot, a tényleges tulajdonosról szóló a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozatot, a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot, a kizáró okokról szóló nyilatkozatot, a változásbejegyzési eljárásra vonatkozó nyilatkozatot, a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot és az üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatot EKR űrlap alkalmazásával kell benyújtani. AK nyilatkozatmintát ad ki a szakmai ajánlat és a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában.
3. Az ajánlatban nem kell megjelölni sem a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, sem a már ismert alvállalkozókat.
4. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, akkor erről szóló nemleges nyilatkozatot kell becsatolni.
5. Csatolni kell az AT képviseletében az ajánlatot, illetve nyilatkozatokat aláíró személy(ek) a 2006. évi V. törvény 9. § (1) és (3) bekezdéseinek megfelelő aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját.
6. Hiánypótlási lehetőség a Kbt. 71. § szerint biztosított. AK kizárja a hiánypótlást, ha AT hiánypótlása során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és erre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlásra.
7. AK a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, erre tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
8. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap.
9. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
10. Nem kerül sor keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer, elektronikus árlejtés alkalmazására.
11. Kieg. táj. a Kbt. 56. § szerint. AK konzultációt nem tart.
12. AK nem köt ki ajánlati biztosítékot.
13. Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § szerint. AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodószervezet (projekttársaság) létrehozását.
14. A magyar jog az irányadó. Határidők: UTC+1.
15. FAKSZ: Dr. Guba Zoltán, lajstromszáma: 00631.
16. A III.1.3 pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. A Kr. 30. § (4) bek. megfelelően alkalmazandó.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/01 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges