Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/252
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.29.
Iktatószám: 24402/2020
CPV Kód: 50312600-1
Ajánlatkérő: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Várkert Bazár: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6. Lovarda: 1014 Budapest, Csikós udvar – Nyugati kert HRSZ. 6452/1 Főőrség: 1014 Budapest, Hunyadi udvar – HRSZ 6452/1 Palota úti garázs: 1014 Budapest, Palota út, Csikós udvar- Nyugati kert HRSZ. 6452/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.01.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Nonprofit Zrt.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17577454
Postai cím: Ybl Miklós Tér 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karap Attila Alexander
Telefon: +36 12250554
E-mail: karap.attila@varkapitanysag.hu
Fax: +36 13968979
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varkapitanysag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.varkapitanysag.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000963682020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000963682020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Nonprofit Zrt.
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
IT alapinfrastruktúra üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR000963682020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50312600-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Várkert Bazár, Lovarda, Főőrség, Palota úti garázs, IT alapinfrastruktúra üzemeltetési szerződés
II.1.5) Becsült érték:
55313212 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét tekintettel ara, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyának megvalósítása részekre bontva a gazdasági észszerűséggel és a teljesítés hatékonyságával ellentétes lenne.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
IT alapinfrastruktúra üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50312600-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Várkert Bazár: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6.
Lovarda: 1014 Budapest, Csikós udvar – Nyugati kert HRSZ. 6452/1
Főőrség: 1014 Budapest, Hunyadi udvar – HRSZ 6452/1
Palota úti garázs: 1014 Budapest, Palota út, Csikós udvar- Nyugati kert HRSZ. 6452/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő által üzemeltetett épületekben jelenleg több, mint 90 aktív eszköz és több, mint 500 végpont található, amelyek jelenlegi IT infrastruktúra üzemeltetésben érintettek. A felsorolt eszközök kiemelt jelentőségűek. A teljes mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Aktív és passzív eszközök a Lovarda épületén belül
F-02 Porta Rack
D-Link DGS-1510-52XMP Smart Switch / 2 db
D-Link DEM-CB100S Stack kábel / 1 db
D-Link DEM-431XT SFP modul / 1 db
D-Link DWL-8610AP Access Point / 4 db
D-Link DWC-1000 / 1 db
MikroTik, RouterBOARD 1100 / 1 db
"PowerWalker-VI3000LCD VI 3000VA UPS / 1 db
E-20 Stúdió Rack
D-Link DGS-1510-52XMP Smart Switch / 2 db
D-Link DEM-CB100S Stack kábel / 1 db
D-Link DEM-431XT SFP modul / 1 db
D-Link DWL-8610AP Access Point / 1 db
"PowerWalker - VFI 2000 TG / 1 db
Aktív és passzív eszközök a Főőrség épületén belül
Padlás RACK-01/P/K
MikroTik, RouterBOARD 4011iGS+ 1U / 1 db
MikroTik, 1.25G, 1310nm Dual LC connector, 20km, SM, DDM (S-31DLC20D) / 1 db
D-Link DGS-1510-52XMP Smart menedzselhető switch / 1 db
OS2 9/125 LC/UPC-LC/UPC duplex patch 1m / 1 db
Drakom Cat.6 UTP patch kábel LSZH (szürke) 1m / 1 db
Földszint RACK-01/F/K
SFP modul / 1 db
D-Link DGS-1210-10MP Smart switch / 1 db
OS2 9/125 LC/UPC-LC/UPC duplex patch 1m / 1 db
Drakom Cat.6 UTP patch kábel 1m / 1 db
Konyha RACK-01/A/E
MikroTik, RouterBOARD 4011iGS+ 1U / 1 db
MikroTik, 1.25G, 1310nm Dual LC connector, 20km, SM, DDM / 1 db
D-Link DGS-1510-52XMP Smart switch / 1 db
D-Link DWC-1000 controller / 1 db
D-Link DWL-8610 Access Point / 3 db
OS2 9/125 LC/UPC-LC/UPC duplex patch 1m / 1 db
Drakom Cat.6 UTP patch kábel 1m / 1 db
Őrség RACK-01/A/Or
MikroTik, RouterBOARD 4011iGS+ 1U / 1 db
MikroTik, 1.25G, 1310nm Dual LC connector, SM / 1 db
D-Link DGS-1210-28P Smart switch / 1 db
OS2 9/125 LC/UPC-LC/UPC duplex patch 1m / 1 db
Drakom Cat.6 UTP patch kábel 1m / 1 db
Aktív és passzív eszközök a Palota úti garázsban
MikroTik, RouterBOARD 2011UiAS-2HnD-IN / 1 db
MikroTik, 1.25G, 1310nm Dual LC connector, 20km, SM, DDM (S-31DLC20D) / 1 db
D-Link DGS-1210-10P Smart switch / 1 db
OS2 9/125 LC/UPC-LC/UPC duplex patch 1m / 1 db
Drakom Cat.6 UTP patch kábel 1m / 1 db
Aktív eszközök a Várkert Bazárban
Zyxel GS1920-24HP / 8 db
Zyxel GS1920-24 / 1 db
Zyxel GS1920-48 / 3 db
Zyxel GS1920-48HP / 4 db
Zyxel XGS-4528F / 1 db
Mikrotik RB1100AHx2 / 1 db
Ubiquiti AP / 27 db.
Egyszeri alkalommal teljeskörű felmérés a kiépített IT infrastruktúra vonatkozásában:
­ Belső gerinchálózatok vizsgálata, felépítése, topológiája
­ Fizikai hálózatok felmérése, csatlakozási pontok, nyomvonalak
­ Hálózati aktív eszközök felmérése, konfigurációelemzés, jelszavak
­ Hálózati aktív és passzív eszközök állapota
­ VLAN-ok elemzése
­ Vezeték nélküli hálózatok
­ Performancia vizsgálat
Üzemeltetés:
Általános
­ Az üzemeltetési feladatoknak minden nap, 0-24 óra között kell eleget tenni.
­ A rendszer rendelkezésre állása éves szinten minimum 99% kell, hogy legyen. A maximális kiesés éves szinten 87 óra, havi szinten max. 8 óra lehet.
­ A hibabejelentések kezelésére helpdesk rendszert kell üzemeltetni.
­ A rendszer aktív elemeinek felügyeletére monitoring rendszert kell üzemeltetni.
­ A beérkező, vagy észlelt hibák elhárítását 4 órán belül megkezdi és folyamatosan végzi.
Passzív hálózati elemek üzemeltetési feladatai
­ Működőképesség fenntartása
­ Havi egy alkalommal ellenőrzi a hálózati elemek állapotát
­ Javaslatot tesz az elemek cseréjére.
Aktív hálózati elemek üzemeltetési feladatai
­ A rendszer elemeinek monitoringja, működőképesség fenntartása.
­ Performancia monitoring, beavatkozás, módosítás
­ Incidensek elhárítása a rendelkezésre állási időn belül
­ Adatvédelmi feladatok ellátása, behatolásvédelem
­ Javaslattétel a teljesítmény javítására.
Karbantartás:
Általános
­ A karbantartási kötelezettségnek hétfőtől péntekig 8:00-17:00 közötti időszakban kell eleget tenni. Eltérő időszakban jogosult sürgősségi felárat felszámolni.
­ Az igények bejelentésére helpdesk rendszert kell üzemeltetni.
­ A beérkező igények ellátását a következő munkanapon megkezdi és folyamatosan végzi.
Passzív hálózati eszközök karbantartási feladatai
­ Nyomvonalak karbantartása
­ Állagmegóvó beavatkozások
­ A csatlakozások ellenőrzése, a beépített elemek tisztán és rendezetten tartása
­ Végponti elemek karbantartása, áthelyezése
­ Elhasználódott kábelek, csatlakozók cseréje
­ Passzív eszközök normál javítási munkálatai
­ Javaslattétel a selejtezésre
Aktív hálózati eszközök karbantartási feladatai
­ Rendszerfrissítések
­ Konfiguráció módosítások
­ Biztonsági mentés
­ Aktív eszközök normál javítási munkálatai
­ Javaslattétel a selejtezésre
Helyszíni rendszerfelügyelet (csak a Várkert Bazárban)
­ Ajánlattevő Ajánlatkérő kérésére, kiemelt rendezvények alkalmával helyszíni felügyeletet nyújt.
­ A helyszíni felügyelet alkalmával szükség esetén azonnali beavatkozást biztosít.
Az eljárás eredményeként egy keretszerződés kerül aláírásra.
Az eljárás vonatkozásában rendelkezésre álló keretösszeg egyenlő a jelen felhívás II.2.6. pontjában rögzített összeggel.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ának kimerítésére vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő a szerződés alapján csak a szerződés hatálybalépésének napjától számított 12 hónapon keresztül, vagy a keretösszeg kimerülésig (amennyiben a keretösszeg 12 hónapnál korábban merül ki) jogosult eseti megrendelések leadására.
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 7. A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott szakember IT infrastruktúra karbantartásával összefüggésben szerzett szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
2 8. Szerződés teljes időtartama alatt biztosított egyedi kapcsolattartó (igen / nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1-6. Ajánlati ár / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 55313212 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.5) Értékelési szempontok pont kiegészítéseként Ajánlatkérő az alábbiakban rögzíti az Ajánlati ár rovat, mint értékelési szempont egyes alszempontjait és a hozzájuk tartozó súlyszámokat:
1. Ajánlati ár – felmérési díj (nettó Ft) / Értékelési részszempont alszempontjának súlyszáma: 10
2. Ajánlati ár – Karbantartási díj (nettó Ft / hónap) / Értékelési részszempont alszempontjának súlyszáma: 35
3. Ajánlati ár – Üzemeltetési díj (nettó Ft / hónap) / Értékelési részszempont alszempontjának súlyszáma: 35
4. Ajánlati ár – Emelt szintű óradíj- hétköznap (nettó Ft / óra) / Értékelési részszempont alszempontjának súlyszáma: 5
5. Ajánlati ár – Emelt szintű óradíj- hétvége (nettó Ft / óra) / Értékelési részszempont alszempontjának súlyszáma: 5
6. Ajánlati ár – Anyag felhasználás (nettó Ft / átlagár) / Értékelési részszempont alszempontjának súlyszáma: 10
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 / 01040

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően ajánlattevőnek az előírt kizáró okok tekintetében egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és / vagy a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás során
- a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja szerint eljárva ki fogja zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
- a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja szerint eljárva ki fogja zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az ajánlattevő ezen nyilatkozatában köteles kitérni az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetre is (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését).
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő az igazolási módok tekintetében hivatkozik a Kbt. 114. § (2) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. §-ra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint kell igazolniuk az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket.
Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, amelyben nyilatkozik arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, ugyanakkor részletes adatokat nem köteles megadni.
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni az eljárást megindít felhívásban rögzített vizsgált időszakra vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozattát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (3) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

Az igazolási módok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik összesen - általános forgalmi adó nélkül számított – minimum nettó 40.000.000,- Ft teljes árbevétellel a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben.
Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt nem érte el az előírt összeget
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdése, továbbá 22-24. § -ainak a Kbt. harmadik része szerinti lefolytatott közbeszerzési eljárásra vonatkozó rendelkezései szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket.
M.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni az eljárást megindító felhívásban rögzített vizsgált időszakban teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetését.
Az ismertetőben meg kell adni legalább:
(i) a szerződést kötő másik fél megnevezését,
(ii) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
(iii) a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal), továbbá
(iv) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 23. § - a alapján tárgyi alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21/A pontjára tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdés a) pontja alkalmazásában az Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a nevét cégszerű nyilatkozattal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A végzettség/képzettség az iskolai vagy nem iskolai képzésről készült oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.
Az önéletrajzokban a szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak-e állni.
Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, amelyben nyilatkozik arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, ugyanakkor részletes adatokat nem köteles megadni.
Az igazolási módok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, a jelen beszerzés tárgyával megegyező referenciával, amely legalább 3 db, legalább 350 darab hálózati végpontot tartalmazó Műemlékvédelmi környezetben létesített IT alapinfrastruktúra üzemeltetésére és / vagy karbantartására vonatkozik.
Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel is igazolhatja. Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.
Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt
M.2.1. legalább 1 fő mérnök informatikus (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel rendelkező szakember, aki rendelkezik az ajánlattételi felhívás közzétételének napján érvényes Zyxel Certified Network Professional, vagy Cisco CCNA tanúsítvány vagy azokkal egyenértékű üzemeltetéséről szóló tanúsítvánnyal, és Drakom passzív hálózati elemek telepítésének jogosultságára vonatkozó bizonyítvány vagy azzal egyenértékű képesítéssel és legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal;
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a mérnök informatikus végzettséggel a szoftverfejlesztő mérnök végzettséget (Computer Science Engineering - BSC fokozat) tekinti egyenértékűnek.
M.2.2. legalább 1 fő híradástechnikai technikus, vagy gyengeáramú villanyszerelő (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel rendelkező szakember, aki rendelkezik legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal;
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a híradástechnikai technikus végzettséggel az elektromechanikai műszerész végzettséget (OKJ:34 522 01 FEOR: 7341), a gyengeáramú villanyszerelő végzettséggel az elektronikai műszerész (OKJ: 34 522 03 FEOR:7342) végzettséget tekinti egyenértékűnek
A szakemberek között az átfedés megengedett.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:
- Késedelmi kötbér üzemeltetés vonatkozásában (alapja: az adott helyszín vonatkozásában meghatározott havi nettó üzemetetési feladatok ajánlati ár, mértéke: havi 8 kiesett órát követően 1,0 % / óra, maximuma: üzemeltetési havi díj 50 %-a)
- Késedelmi kötbér karbantartás vonatkozásában (alapja: az adott helyszín vonatkozásában meghatározott havi nettó karbantartási feladatok ajánlati ár, mértéke: bejelentést követő 1 munkanapot követően 5,0 % / naptári nap, maximuma: karbantartási havi díj 50 %-a)
- Meghiúsulási kötbér (alapja: kettő havi nettó karbantartási ajánlati ár, mértéke: 50 %)
- Jótállás: 12 hónap
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra való hivatkozásokat:
A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:
- Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;
- Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
- Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.
Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) vagy (3) bekezdésre, valamint a Kbt. 27/A. §.-ra és a 135. § (1) és (6) bekezdéseire.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (u.n. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/01/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/01/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor. Az ajánlat(ok) felbontásánál (ismertetésénél) kizárólag a Kbt. 68. § (3) bekezdésében rögzített személyek, valamint szervezetek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Az eljárást megindító felhívás VI.3.9. pontjában meghatározottak szerint.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A ponthatárok és a módszerek ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Ponthatárok: 0-10
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. napján jelent meg) az 1-6. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A.1. aa) pont) a 7. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A.1. ab) pont) módszerét alkalmazza.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. napján jelent meg) a 8. részszempont esetében a pontozás módszerét (1. melléklet B.1. aa) pont) alkalmazza, melynek során az „igen” válasz 10 pontot, a „nem” válasz 0 pontot jelent.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.
Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen értékkel fogja elvégezni).
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
2. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).
3. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
4. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontja szerinti információk ajánlatban történő megjelölését (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!).
5. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az összegezésben a második legkedvezőbb ajánlattevőt is meg kívánja nevezni.
7. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.
8. Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában 2020. szeptember 29. napján kezdeményezte a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzést, amely kapcsán 2020. november 20. napján minőség-ellenőrzés tanúsítvány került kiállításra. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 471/2020. (X. 29.) Korm. rendelet rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell azon közbeszerzések, illetve beszerzések tekintetében, amelyek ellenőrzését a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 471/2020. (X. 29.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően kezdeményezték, azzal az eltéréssel, hogy azokban az ellenőrzési eljárásokban, amelyekben még nem került sor az eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány kiállítására, az ellenőrzés az eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány kiállításával lezárul, és az ajánlatkérőt az így lezárult ellenőrzéssel érintett közbeszerzések esetén nem terheli a 12. § (1) bekezdése szerinti kötelezettség.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges