Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/140
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma: 2020.07.21.
Iktatószám: 13159/2020
CPV Kód: 39000000-2
Ajánlatkérő: Szentgotthárd Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1., Szentgotthárd 6. hrsz.;9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1., Szentgotthárd 6. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.07.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szentgotthárd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42213523
Postai cím: Széll Kálmán tér 11.
Város: Szentgotthárd
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9970
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gábor László
Telefon: +36 94553044
E-mail: kisterseg@szentgotthard.hu
Fax: +36 94553010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szentgotthard.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000735872020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000735872020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Interaktív IDŐutazó Múzeum program kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000735872020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39000000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás x Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Interaktív IDŐutazó Múzeum program kialakítása Szentgotthárdon
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Az Interaktív IDŐutazó Múzeum program kialakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39000000-2
További tárgyak: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1., Szentgotthárd 6. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az „Interaktív IDŐutazó Múzeum Szentgotthárdon – IDŐM Szentgotthárdon” projekt célja Szentgotthárdon létrehozni Vas megye első élmény-múzeumát. Ez az országosan is egyedülálló látványosság a város központjában, a ciszter műemlékek közvetlen szomszédságában álló több mint 200 éves épületben kap helyet. A projektbe épített építészeti felújítás eredményeképpen egy háromszintes épület ad majd otthont a város történelmét rendhagyó módon bemutató produkciónak, amelynek lényege az interaktivitás, élményszerzés és a szórakoztatva tanítás. Az attrakció a szabaduló szobákhoz hasonló elven, történelmi korokon utaztatja át a látogatót, időbeli ugrásokkal, a város 5 fontos történelmi mérföldkövén át. Az egyes korokat egy-egy időszoba képezi le, amit épített díszletek, vetített színészi vezetés, és kézzelfogható tárgyak, eszközök jelenítenek meg. Az interaktivitást – ezzel az egyedülálló élményt – az adja, hogy a látogatónak a (vetített) vezető kérésére/felszólítására cselekednie/válaszolnia kell a továbbhaladáshoz, amihez fel kell használnia az adott teremben az adott korhoz és témához kötődő tárgyakat, eszközöket, információkat.
Jelen beszerzés célja a teljes interaktív program játékterv szerinti komplex megvalósítása (megtervezése, előállítása és beüzemelése), ennek keretében a program egészére és annak részeként mind az öt aktív szobára (aktív térre) nézve:
- a részletes szövegkönyv összeállítása,
- az elektronikus vezérlőrendszer komplex kialakítása (szoftver tervezés és kapcsolódó gépészet beszerzés-beüzemelés),
- 3D grafikai munkák és LED megjelenítés, világítás és világítóberendezések, hang és egyéb hatások megtervezése és komplex kialakítása, beszerzése, beüzemelése,
- díszlettervezés és komplex kialakítás (beszerzés és díszletépítés),
- szükséges eszközök beszerzése és beüzemelése,
- fordítás (német, angol és szlovén nyelvre),
- VR jelenetek elkészítése színészekkel (a színészeket a Megrendelő biztosítja),
- alsó fogadótérben felkészítő-útnak indító tartalom/kiállítás megvalósítása,
- az aktív szobák padozatának elkészítése, álmennyezet készítése a középső szint aktív tereihez, továbbá gyenge áram szerelési munkálatok az aktív terekben.
Helyszínspecifikus igények az aktív szobákban, különösen, de nem kizárólagosan:
1. HELYSZÍN: Esztergom, III. Béla dolgozószobája
Berendezés: padozat, trófeák, páncélok, trónszék, faborítás imitálása, apostolok képeinek fülkéje, festmény vagy falikárpit a falon
Rejtvényhez: láda, benne preparált tekercsek, tekercstartó szekrény, 12 apostol képe, kis táblák (amelyek áthelyezhetők), speciális jelek a festett elemeken,
Elektronika: a tekercsek behelyezésének érzékelése, a táblák pozíciójának érzékelése
Szoftver plusz: a 12 apostol rejtvény menedzselése
2. HELYSZÍN: Szentgotthárd, a monostor egyik cellája
Berendezés: padozat, falfülkébe épített priccs, szalmaágy, polc a falon, boltíves ablak, éjjeliszekrény, asztal
Rejtvényhez: preparált orvosi doboz, benne mindenféle korabeli kellék, receptek, jegyzetek (nyelvenként), feszület, titkos zárral ellátott utazóláda, annak tartalma, rózsafüzér, 7 imádságos könyv, benne szöveg és festmény
Elektronika: az orvosság elkészítéséhez érzékelők az asztalon, a feszület érzékelése a falon
Szoftver plusz: Az orvosságos rejtvény menedzselése
3. HELYSZÍN: A szentgotthárdi csata – Montecuccoli sátra
Berendezés: padozat, álmennyezet, korabeli hadi sátor belülről, ládák, tábori székek, asztal, fegyverek
Rejtvényhez: nagy hadi térkép a helyszínnel, kis dobozok, mint a csatajelenet seregei
Elektronika: a térképes asztal és a rákerülő seregdobozok érzékelése
Szoftver plusz: a muskétás lövöldözés menedzselése
4. HELYSZÍN: Nemesi család kúriája a 18. században
Berendezés: padozat, álmennyezet, korabeli szoba bútorai, nyitott ablak, asztal, ágy, szekrény, kellékek, edények, dísztárgyak
Rejtvényhez: preparált korabeli virginál (elektronikus billentyűzettel és hanggenerátorral), külön hangszóró a legény furulyázásához, preparált árnyékfestés a falon (a reális fényviszonyoknak megfelelően)
Elektronika: a dísztárgyak elrendezésének érzékelése a polcon (és másutt, ha kell), a visszajátszott hangszekvencia érzékelése, festett anakronisztikus jelek rejtve
Szoftver plusz: a furulyázó legény animációja a kitekintő képen
5. HELYSZÍN: Budapest, Széll Kálmán, egykori miniszterelnök dolgozószobája 1902-ben
Berendezés: padozat, álmennyezet, elképzelt miniszteri szoba a parlamentben, erkélyajtó függönnyel, szélgéppel, mögötte virtuális látványvilág (a főszereplő animációja is kiterjed ide), íróasztal, szék, könyvek, zárt könyvszekrény, lámpák, térkép stb.
Rejtvényhez: korabeli speciális telefonkészülés mellékállomásokkal, a korabeli politikusok (csoport)képei (a beazonosításhoz), újságtartó, levéltartó polc
Elektronika: a beszélgetés időzítése és a telefonos tevékenységek összehangolása, a virtuális telefonbeszélgetés lebonyolítása (rossz és jó verziók)
Szoftver plusz: pénzérmés rejtvény menedzselése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér mértéke %/nap (min. 0,5%/nap legkedvezőbb szintje 2%/nap)  5
2 Kötelezőn (12 hónap) túl vállalt jótállási idő (min. 0 hónap, max. 12 hónap, előny a több)  5
3 A garanciális és jótállási időszak alatt a szoftver alkalmazása során a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának kezdési időpontja, a bejelentést követően (min 1 óra max 8 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00005
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Fogadótér és kávézó bútorozása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39000000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1., Szentgotthárd 6. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. sz. elem: vitrines asztal üveglappal – 6 db
2. sz. elem: asztal – 3 db
3. sz. elem: pad – 10 db
4. sz. elem: zsámoly (65x40) – 2 db
5. sz. elem: zsámoly (50x40) – 1 db
6. sz. elem: szék (800x470) – 24 db
7. sz. elem: kétajtós, kétpolcos alsószekrény – 2 db
8. sz. elem: három fiókos alsószekrény - 3 db
9. sz. elem: 2 db egyajtós alsószekrény, ebből 1 db 9 személyes beépített mosogatógép fogadására alkalmasan kialakítva
10. sz. elem: 2 db egyajtós alsószekrény, beépített pult alatti hűtőszekrény fogadására alkalmasan kialakítva
11. sz. elem: 7 db nyitott polcos íves alsószekrény
12. sz. elem: 1 db kétajtós alsószekrény 3 db mosogatótálca és csaptelep fogadására alkalmasan (kézmosó és kétfázisú mosogatás) aláépített vízmegítővel és szelektív hulladékgyűjtő műanyag edényzettel (BLANCOTOP EE 3X4 MOSOGATÓ 1,5" 470X330MM)
13. sz. elem: csak pultrész a fennmaradó helyre helyszínen beszabva (7-es elemen) 27- 30cm hosszban
14. sz. elem: felhajtható pultrész - akadálymentes infopult
15. sz. elem: egy nyolcad körcikk ívelt könyöklőpult elem és hátfallemez, egy oldalon végzáró dekorral, másik oldalon sorolva 3db, 1 jobbos, 2 balos záródású
16. sz. elem: egy negyed körcikk ívelt könyöklőpult elem és hátfallemez, mindkét oldalon sorolva 1 db
17. sz. elem: egyenes könyöklőpult elem és hátfallemez, mindkét oldalon sorolva 1 db
18. sz. elem: egy nyolcad körcikkívelt könyöklőpult elem és hátfallemez, egy oldalon végzáró dekorral, másik oldalon sorolva 1db
19. sz. elem: egyenes takarólemez, mindkét oldalon lezárva 1 db
20. sz. elem: információs füzet állvány, görgős 1 db
21. sz. elem: fali fogas 50 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér mértéke %/nap (min. 0,5%/nap legkedvezőbb szintje 2%/nap)  5
2 Kötelezőn (12 hónap) túl vállalt jótállási idő (min. 0 hónap, max. 12 hónap, előny a több) 5
3 A garanciális és jótállási időszak tartamán belül a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1 munkanap, maximum 5 munkanap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00005
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdése, 67. § (1) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.
A 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, valamennyi bankszámlájával kapcsolatos, a felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapra vonatkozó nyilatkozata az alábbi tartalommal attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak:
• a bankszámla száma,
• a számla technikai jellegű számla-e vagy sem,
• a számlanyitás napja azaz, hogy mióta vezeti a bankszámláját,
• volt-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti sorbaállítás a vizsgált időszakban, ha igen hány napig.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az ajánlattevő és - amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására köteles az ajánlatban az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt igazolások benyújtására.
Ajánlatkérő felhívja az alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában figyelmet a Kbt. 140. § (9) bekezdésében, a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. § (6) és (7) bekezdésében foglaltakra
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma alapján bármelyik pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti, 30 napot meghaladó sorbaállítás volt
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: MR Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. számú rendelet 21. § (1) bekezdése a) pontja alapján az ajánlatában csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetését, melyből a követelménynek való megfelelés megállapítható.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap bontásban),
- a teljesítés helye
- a szerződést kötő másik fél,
- a szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. számú rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjára, mely szerint az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az alkalmassági követelményt a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt Megrendelő más szervezetnek nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolnia.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében a ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ebben az esetben csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): MR Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben a közbeszerzés tárgya szerinti (átadás-átvétellel lezárt) referenciát.
1. rész: interaktív és edukációs tartalmú játéktervezés- és fejlesztés
2. rész: legalább a beszerzendő áruk közül 5 áruféleség szállítását tartalmazza legalább a megjelölt mennyiség 25 %-ára vonatkozóan
A minimumkövetelmény több szerződésből is teljesíthető
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A Szerződés szerinti bármely kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó (nyertes ajánlattevő) a nettó szerződéses ár 0,5 %-ának megfelelő naptári napi késedelmi kötbér fizetésére köteles. Az ajánlatkérő a kötelezőn (0.5 %/nap) túli késedelmi kötbér mértékét értékelni kívánja.
A Vállalkozó késedelembe esik, ha a szerződésben előírt határnapra a szállítás nem történik meg. A teljesítés határnapjának elmulasztása esetén a késedelem maximális időtartama 30 nap.
A nyertes ajánlattevő késedelem vagy késedelem bekövetkezésének veszélye esetén haladéktalanul köteles írásban nyilatkozni a késedelem következményeinek elhárítása tekintetében. Az ajánlatkérő Megrendelő ezen nyilatkozat ismeretében dönt az elállásról, a felmondásról vagy a késedelmes teljesítés elfogadásáról. A késedelmes teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegés következményeinek alkalmazásáról.
A nyertes ajánlattevő súlyos szerződésszegést követ el, amennyiben a késedelem időtartama túlnyúlik a maximális időtartamon.
A nyertes ajánlattevő súlyos szerződésszegése esetén az ajánlatkérő Megrendelő jogosult megtagadni a nyertes ajánlattevő számlájának kiegyenlítését, a nyertes ajánlattevővel szemben érvényesítheti a szerződésben kikötöttek szerinti kötbért, valamint a késedelemből eredő kárát, egyidejűleg jogosult a szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani.
Amennyiben a Szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, Megrendelő meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult. A meghiúsulási kötbér összege a teljes nettó ÁFA nélküli ellenszolgáltatás 10 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés további követelését kizárja.
Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben meghatározott kötelezettségeit, a Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti. Súlyos szerződésszegés esetén a Megrendelő érvényesítheti az ebből eredő kárát, egyidejűleg jogosult a szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani.
A nyertes ajánlattevőt a teljesítés napjától, az általa szállított eszközök áruk és tartozékaira a Ptk. 6:171. §-ában foglaltak szerinti jótállási kötelezettség terheli, amelynek kötelező időtartama a teljesítés napjától számított 12 hónap. Az ajánlatkérő a kötelezőn (12 hónap) túlvállalt jótállási időt értékelni kívánja. A jótállási kötelezettségek nem határidőben történő teljesítése esetén Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a szoftver alkalmazása során felmerülő hibák javításának késedelmes megkezdése esetén 1000 Ft/óra, míg egyéb hiba javításának megkezdése esetén 2000 Ft/nap.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattevő a szerződésben foglalt – áfa nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 25 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti.
Ajánlatkérő az ajánlattevő kérésére az előleget legkésőbb annak igénylésétől számított 15 napon belül fizeti ki.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
A nyertes ajánlattevő az 1. rész tekintetében 3 részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult, míg a 2. rész tekintetében 3 részszámlát és 1 végszámlát jogosult benyújtani, Ajánlatkérő által leigazolt teljesítés(ek) alapján.
A benyújtott számla a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint, figyelemmel a Kbt. 135. §-ára is, kerül kiegyenlítésre, legkésőbb 30 napon belül.
A nyertes ajánlattevő a fentieken felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
A nyertes Ajánlattevő csak az Ajánlatkérő által a teljesítési igazolásban szereplő részletezés és elszámolás alapján jogosult számlát kiállítani.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás (ajánlati ár) és a szerződéses feltételek vonatkozásában fog tárgyalni. Az ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tart, és az ajánlattevőkkel külön-külön tárgyal, az ajánlatok benyújtási időpontjának fordított sorrendjében.
Ajánlattevők egy alkalommal módosíthatják ajánlatukat, a módosítási szándékot a tárgyaláson az ajánlatkérő a jegyzőkönyvben rögzít.
Az ajánlat módosítása nem kötelező, azonban módosítás esetén az ajánlattevő csak a korábbi megajánlásához képest kedvezőbb ajánlatot tehet.
Az ajánlati kötöttség a végső ajánlatra áll be, amennyiben az módosításra került.
Amennyiben az ajánlatkérő nem él a Kbt. 87. § (6) bekezdésében foglalt lehetőséggel, végleges ajánlat benyújtása akkor is kötelező, ha az ajánlattevő nem módosítja az ajánlatát. Ebben az esetben a végső ajánlatot a benyújtott ajánlatnak megfelelő tartalommal kell megtenni.
Ajánlatkérő a tárgyalást az utolsó ajánlattevővel folytatott tárgyalás befejezését követően zárja le.
A tárgyalások lezárásaként az ajánlattevők a végleges ajánlatukat – a fentieknek megfelelően – írásban nyújtják be, az azt alátámasztó árazott költségvetéssel együtt az EKR rendszeren keresztül.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2020/08/10 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az EKR rendelet 15. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontása az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben az EKR rendelet 15. § -ában foglalt rendelkezések az irányadóak.
A bontási eljárással kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 68. § (4) bekezdésében foglaltakra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-10
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Arányosítás módszere. A módszert a VI.3.4) pont és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
1) Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69.§ (2) - (10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. Azaz ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a 72. § rendelkezéseit.
2) Részajánlat tételének lehetősége biztosított.
3) A hiánypótlás lehetőségét az ajánlatkérő ajánlattevők számára a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Ajánlatkérő kizárja az újabb hiánypótlás lehetőségét abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb (Kbt. 71.§ (6) bekezdés második fordulata).
4) A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: MR
5) Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt Megrendelő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
- azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), aki(k) akik az ajánlatot illetve az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláírja (aláírják),
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k), meghatalmazás alapján aláíró(k) esetén a cégjegyzésre jogosult(ak)tól származó közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű - a jelen közbeszerzési eljárásban, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) - magánokiratba foglalt meghatalmazás csatolandó.
Ajánlattevő az ajánlatához csatolja nyilatkozatát (ÚRLAP), hogy vele szemben nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás, vagy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
6) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Az EKR rendelet 20. § (6) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
7) Ajánlatkérőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint (ÚRLAP).
8) Értékelési szempontok
1. rész
Késedelmi kötbér mértéke %/nap (min. 0,5%/nap legkedvezőbb szintje 2%/nap) / Súlyszám 5
Kötelezőn (12 hónap) túl vállalt jótállási idő (min. 0 hónap, max. 12 hónap, előny a több) / Súlyszám 5
A garanciális és jótállási időszak tartamán belül a szoftver alkalmazása során a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1 óra, maximum 8 óra)/ Súlyszám 10
Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár/ Súlyszám 80
2. rész
Késedelmi kötbér mértéke %/nap (min. 0,5%/nap legkedvezőbb szintje 2%/nap) / Súlyszám 5
Kötelezőn (12 hónap) túl vállalt jótállási idő (min. 0 hónap, max. 12 hónap, előny a több) / Súlyszám 5
A garanciális és jótállási időszak tartamán belül a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1 munkanap, maximum 5 munkanap)/ Súlyszám 10
Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár/ Súlyszám 80
Értékelés módszere:
Ajánlatkérő az ajánlati ár, valamint a garanciális javítás megkezdése tekintetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza, mely során a legkedvezőbb megajánlás a legalacsonyabb érték kapja a legmagasabb pontszámot (felső ponthatár), a többi megajánlás ehhez viszonyítva (fordított arányosan) kevesebbet.
Ajánlatkérő a késedelmi kötbér és a jótállás tekintetében a pontszámot az egyenes arányosítás módszerével határozza meg, ahol a legmagasabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
9) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Biró Judit (lajstromszáma: 00270)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges