Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/189
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2020.09.29.
Iktatószám: 17617/2020
CPV Kód: 39000000-2
Ajánlatkérő: Szentgotthárd Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1., Szentgotthárd 6. hrsz.;9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1., Szentgotthárd 6. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Private Moon Studios Kulturális és Szolgáltató Betéti Társaság;ASZTALOS-KOVÁCS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szentgotthárd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42213523
Postai cím: Széll Kálmán tér 11.
Város: Szentgotthárd
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9970
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gábor László
Telefon: +36 94553044
E-mail: kisterseg@szentgotthard.hu
Fax: +36 94553010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szentgotthard.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Interaktív IDŐutazó Múzeum program kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000735872020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39000000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Interaktív IDŐutazó Múzeum program kialakítása Szentgotthárdon
1. rész:
Az „Interaktív IDŐutazó Múzeum Szentgotthárdon – IDŐM Szentgotthárdon” projekt célja Szentgotthárdon létrehozni Vas megye első élmény-múzeumát. Ez az országosan is egyedülálló látványosság a város központjában, a ciszter műemlékek közvetlen szomszédságában álló több mint 200 éves épületben kap helyet. A projektbe épített építészeti felújítás eredményeképpen egy háromszintes épület ad majd otthont a város történelmét rendhagyó módon bemutató produkciónak, amelynek lényege az interaktivitás, élményszerzés és a szórakoztatva tanítás. Az attrakció a szabaduló szobákhoz hasonló elven, történelmi korokon utaztatja át a látogatót, időbeli ugrásokkal, a város 5 fontos történelmi mérföldkövén át. Az egyes korokat egy-egy időszoba képezi le, amit épített díszletek, vetített színészi vezetés, és kézzelfogható tárgyak, eszközök jelenítenek meg. Az interaktivitást – ezzel az egyedülálló élményt – az adja, hogy a látogatónak a (vetített) vezető kérésére/felszólítására cselekednie/válaszolnia kell a továbbhaladáshoz, amihez fel kell használnia az adott teremben az adott korhoz és témához kötődő tárgyakat, eszközöket, információkat.
Jelen beszerzés célja a teljes interaktív program játékterv szerinti komplex megvalósítása (megtervezése, előállítása és beüzemelése), ennek keretében a program egészére és annak részeként mind az öt aktív szobára (aktív térre) nézve:
- a részletes szövegkönyv összeállítása,
- az elektronikus vezérlőrendszer komplex kialakítása (szoftver tervezés és kapcsolódó gépészet beszerzés-beüzemelés),
- 3D grafikai munkák és LED megjelenítés, világítás és világítóberendezések, hang és egyéb hatások megtervezése és komplex kialakítása, beszerzése, beüzemelése,
- díszlettervezés és komplex kialakítás (beszerzés és díszletépítés),
- szükséges eszközök beszerzése és beüzemelése,
- fordítás (német, angol és szlovén nyelvre),
- VR jelenetek elkészítése színészekkel (a színészeket a Megrendelő biztosítja),
- alsó fogadótérben felkészítő-útnak indító tartalom/kiállítás megvalósítása,
- az aktív szobák padozatának elkészítése, álmennyezet készítése a középső szint aktív tereihez, továbbá gyenge áram szerelési munkálatok az aktív terekben.
2. rész:
„IDŐM Szentgotthárdon - Időutazó Múzeum Szentgotthárdon” című projekt keretében kialakításra kerülő fogadótér és kávézó bútorozása (Szentgotthárd, Széll Kámán tér 1. hrsz.: 6.)
1. sz. elem: vitrines asztal üveglappal – 6 db
2. sz. elem: asztal – 3 db
3. sz. elem: pad – 10 db
4. sz. elem: zsámoly (65x40) – 2 db
5. sz. elem: zsámoly (50x40) – 1 db
6. sz. elem: szék (800x470) – 24 db
7. sz. elem: kétajtós, kétpolcos alsószekrény – 2 db
8. sz. elem: három fiókos alsószekrény - 3 db
9. sz. elem: 2 db egyajtós alsószekrény, ebből 1 db 9 személyes beépített mosogatógép fogadására alkalmasan kialakítva
10. sz. elem: 2 db egyajtós alsószekrény, beépített pult alatti hűtőszekrény fogadására alkalmasan kialakítva
11. sz. elem: 7 db nyitott polcos íves alsószekrény
12. sz. elem: 1 db kétajtós alsószekrény 3 db mosogatótálca és csaptelep fogadására alkalmasan (kézmosó és kétfázisú mosogatás) aláépített vízmegítővel és szelektív hulladékgyűjtő műanyag edényzettel (BLANCOTOP EE 3X4 MOSOGATÓ 1,5" 470X330MM)
13. sz. elem: csak pultrész a fennmaradó helyre helyszínen beszabva (7-es elemen) 27- 30cm hosszban
14. sz. elem: felhajtható pultrész - akadálymentes infopult
15. sz. elem: egy nyolcad körcikk ívelt könyöklőpult elem és hátfallemez, egy oldalon végzáró dekorral, másik oldalon sorolva 3db, 1 jobbos, 2 balos záródású
16. sz. elem: egy negyed körcikk ívelt könyöklőpult elem és hátfallemez, mindkét oldalon sorolva 1 db
17. sz. elem: egyenes könyöklőpult elem és hátfallemez, mindkét oldalon sorolva 1 db
18. sz. elem: egy nyolcad körcikkívelt könyöklőpult elem és hátfallemez, egy oldalon végzáró dekorral, másik oldalon sorolva 1db
19. sz. elem: egyenes takarólemez, mindkét oldalon lezárva 1 db
20. sz. elem: információs füzet állvány, görgős 1 db
21. sz. elem: fali fogas 50 db
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 64185000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Az Interaktív IDŐutazó Múzeum program kialakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39000000-2
További tárgyak: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1., Szentgotthárd 6. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az „Interaktív IDŐutazó Múzeum Szentgotthárdon – IDŐM Szentgotthárdon” projekt célja Szentgotthárdon létrehozni Vas megye első élmény-múzeumát. Ez az országosan is egyedülálló látványosság a város központjában, a ciszter műemlékek közvetlen szomszédságában álló több mint 200 éves épületben kap helyet. A projektbe épített építészeti felújítás eredményeképpen egy háromszintes épület ad majd otthont a város történelmét rendhagyó módon bemutató produkciónak, amelynek lényege az interaktivitás, élményszerzés és a szórakoztatva tanítás. Az attrakció a szabaduló szobákhoz hasonló elven, történelmi korokon utaztatja át a látogatót, időbeli ugrásokkal, a város 5 fontos történelmi mérföldkövén át. Az egyes korokat egy-egy időszoba képezi le, amit épített díszletek, vetített színészi vezetés, és kézzelfogható tárgyak, eszközök jelenítenek meg. Az interaktivitást – ezzel az egyedülálló élményt – az adja, hogy a látogatónak a (vetített) vezető kérésére/felszólítására cselekednie/válaszolnia kell a továbbhaladáshoz, amihez fel kell használnia az adott teremben az adott korhoz és témához kötődő tárgyakat, eszközöket, információkat.
Jelen beszerzés célja a teljes interaktív program játékterv szerinti komplex megvalósítása (megtervezése, előállítása és beüzemelése), ennek keretében a program egészére és annak részeként mind az öt aktív szobára (aktív térre) nézve:
- a részletes szövegkönyv összeállítása,
- az elektronikus vezérlőrendszer komplex kialakítása (szoftver tervezés és kapcsolódó gépészet beszerzés-beüzemelés),
- 3D grafikai munkák és LED megjelenítés, világítás és világítóberendezések, hang és egyéb hatások megtervezése és komplex kialakítása, beszerzése, beüzemelése,
- díszlettervezés és komplex kialakítás (beszerzés és díszletépítés),
- szükséges eszközök beszerzése és beüzemelése,
- fordítás (német, angol és szlovén nyelvre),
- VR jelenetek elkészítése színészekkel (a színészeket a Megrendelő biztosítja),
- alsó fogadótérben felkészítő-útnak indító tartalom/kiállítás megvalósítása,
- az aktív szobák padozatának elkészítése, álmennyezet készítése a középső szint aktív tereihez, továbbá gyenge áram szerelési munkálatok az aktív terekben.
Helyszínspecifikus igények az aktív szobákban, különösen, de nem kizárólagosan:
1. HELYSZÍN: Esztergom, III. Béla dolgozószobája
Berendezés: padozat, trófeák, páncélok, trónszék, faborítás imitálása, apostolok képeinek fülkéje, festmény vagy falikárpit a falon
Rejtvényhez: láda, benne preparált tekercsek, tekercstartó szekrény, 12 apostol képe, kis táblák (amelyek áthelyezhetők), speciális jelek a festett elemeken,
Elektronika: a tekercsek behelyezésének érzékelése, a táblák pozíciójának érzékelése
Szoftver plusz: a 12 apostol rejtvény menedzselése
2. HELYSZÍN: Szentgotthárd, a monostor egyik cellája
Berendezés: padozat, falfülkébe épített priccs, szalmaágy, polc a falon, boltíves ablak, éjjeliszekrény, asztal
Rejtvényhez: preparált orvosi doboz, benne mindenféle korabeli kellék, receptek, jegyzetek (nyelvenként), feszület, titkos zárral ellátott utazóláda, annak tartalma, rózsafüzér, 7 imádságos könyv, benne szöveg és festmény
Elektronika: az orvosság elkészítéséhez érzékelők az asztalon, a feszület érzékelése a falon
Szoftver plusz: Az orvosságos rejtvény menedzselése
3. HELYSZÍN: A szentgotthárdi csata – Montecuccoli sátra
Berendezés: padozat, álmennyezet, korabeli hadi sátor belülről, ládák, tábori székek, asztal, fegyverek
Rejtvényhez: nagy hadi térkép a helyszínnel, kis dobozok, mint a csatajelenet seregei
Elektronika: a térképes asztal és a rákerülő seregdobozok érzékelése
Szoftver plusz: a muskétás lövöldözés menedzselése
4. HELYSZÍN: Nemesi család kúriája a 18. században
Berendezés: padozat, álmennyezet, korabeli szoba bútorai, nyitott ablak, asztal, ágy, szekrény, kellékek, edények, dísztárgyak
Rejtvényhez: preparált korabeli virginál (elektronikus billentyűzettel és hanggenerátorral), külön hangszóró a legény furulyázásához, preparált árnyékfestés a falon (a reális fényviszonyoknak megfelelően)
Elektronika: a dísztárgyak elrendezésének érzékelése a polcon (és másutt, ha kell), a visszajátszott hangszekvencia érzékelése, festett anakronisztikus jelek rejtve
Szoftver plusz: a furulyázó legény animációja a kitekintő képen
5. HELYSZÍN: Budapest, Széll Kálmán, egykori miniszterelnök dolgozószobája 1902-ben
Berendezés: padozat, álmennyezet, elképzelt miniszteri szoba a parlamentben, erkélyajtó függönnyel, szélgéppel, mögötte virtuális látványvilág (a főszereplő animációja is kiterjed ide), íróasztal, szék, könyvek, zárt könyvszekrény, lámpák, térkép stb.
Rejtvényhez: korabeli speciális telefonkészülés mellékállomásokkal, a korabeli politikusok (csoport)képei (a beazonosításhoz), újságtartó, levéltartó polc
Elektronika: a beszélgetés időzítése és a telefonos tevékenységek összehangolása, a virtuális telefonbeszélgetés lebonyolítása (rossz és jó verziók)
Szoftver plusz: pénzérmés rejtvény menedzselése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér mértéke %/nap (min. 0,5%/nap legkedvezőbb szintje 2%/nap)  5
2 Kötelezőn (12 hónap) túl vállalt jótállási idő (min. 0 hónap, max. 12 hónap, előny a több)  5
3 A garanciális és jótállási időszak alatt a szoftver alkalmazása során a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának kezdési időpontja, a bejelentést követően (min 1 óra max 8 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00005
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Fogadótér és kávézó bútorozása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39000000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1., Szentgotthárd 6. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. sz. elem: vitrines asztal üveglappal – 6 db
2. sz. elem: asztal – 3 db
3. sz. elem: pad – 10 db
4. sz. elem: zsámoly (65x40) – 2 db
5. sz. elem: zsámoly (50x40) – 1 db
6. sz. elem: szék (800x470) – 24 db
7. sz. elem: kétajtós, kétpolcos alsószekrény – 2 db
8. sz. elem: három fiókos alsószekrény - 3 db
9. sz. elem: 2 db egyajtós alsószekrény, ebből 1 db 9 személyes beépített mosogatógép fogadására alkalmasan kialakítva
10. sz. elem: 2 db egyajtós alsószekrény, beépített pult alatti hűtőszekrény fogadására alkalmasan kialakítva
11. sz. elem: 7 db nyitott polcos íves alsószekrény
12. sz. elem: 1 db kétajtós alsószekrény 3 db mosogatótálca és csaptelep fogadására alkalmasan (kézmosó és kétfázisú mosogatás) aláépített vízmegítővel és szelektív hulladékgyűjtő műanyag edényzettel (BLANCOTOP EE 3X4 MOSOGATÓ 1,5" 470X330MM)
13. sz. elem: csak pultrész a fennmaradó helyre helyszínen beszabva (7-es elemen) 27- 30cm hosszban
14. sz. elem: felhajtható pultrész - akadálymentes infopult
15. sz. elem: egy nyolcad körcikk ívelt könyöklőpult elem és hátfallemez, egy oldalon végzáró dekorral, másik oldalon sorolva 3db, 1 jobbos, 2 balos záródású
16. sz. elem: egy negyed körcikk ívelt könyöklőpult elem és hátfallemez, mindkét oldalon sorolva 1 db
17. sz. elem: egyenes könyöklőpult elem és hátfallemez, mindkét oldalon sorolva 1 db
18. sz. elem: egy nyolcad körcikkívelt könyöklőpult elem és hátfallemez, egy oldalon végzáró dekorral, másik oldalon sorolva 1db
19. sz. elem: egyenes takarólemez, mindkét oldalon lezárva 1 db
20. sz. elem: információs füzet állvány, görgős 1 db
21. sz. elem: fali fogas 50 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér mértéke %/nap (min. 0,5%/nap legkedvezőbb szintje 2%/nap)  5
2 Kötelezőn (12 hónap) túl vállalt jótállási idő (min. 0 hónap, max. 12 hónap, előny a több) 5
3 A garanciális és jótállási időszak tartamán belül a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1 munkanap, maximum 5 munkanap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00005
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13159 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Az Interaktív IDŐutazó Múzeum program kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/09/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Private Moon Studios Kulturális és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85985487
Postai cím: Hársmajor Utca 2.
Város: Budapest, XI.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: marosi.viktoria@privatemoon.com
Telefon: +36 209966969
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24512392243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 59550000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 59550000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 3D grafikai munkák, Elektronika/szoftver munkák, Hanghatások, Díszlet és berendezés, Illatgép, Technikai eszközök beszerzése,
Fordítás, Rendszerszoftver, Díszletterv
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Private Moon Studios Kulturális és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85985487
Postai cím: Hársmajor Utca 2.
Város: Budapest, XI.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24512392243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Fogadótér és kávézó bútorozása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/09/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ASZTALOS-KOVÁCS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73601957
Postai cím: Duxler Út 9
Város: Szentgotthárd
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9970
Ország: Magyarország
E-mail: kovacs.agnes@szentgotthard.hu
Telefon: +36 305148466
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24766302218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4612650
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4635000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Villanyszerelés, Gépészet
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Meixner Csaba E.V
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64154963
Postai cím: Kossuth utca 15. IV/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 67248373242

Hivatalos név: ASZTALOS-KOVÁCS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73601957
Postai cím: Duxler Út 9
Város: Szentgotthárd
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9970
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24766302218

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges